Ongeacht de grootte...is het ordenen, beheren en controleren van virtuele groepen heel eenvoudig

Via de pagina Groepen heb je toegang tot alle groepen, groepssets en alle gebruikers. Je kunt ook deze taken uitvoeren:

 • Groepen en groepslidmaatschappen importeren en exporteren
 • Kolommen sorteren, bulkbewerkingen uitvoeren voor het verwijderen van groepen en slimme weergaven van Grade Center maken voor een of meer groepen
 • Eventueel de beschikbaarheid van tools voor alle groepen beheren.

Het menu Weergaveopties

Gebruik het menu Weergaveopties om verschillende soorten groepsinformatie te zien.

Je kunt bijvoorbeeld kijken welke groepen toegang hebben tot bepaalde tools. Je kunt tools beschikbaar of niet beschikbaar maken voor groepen. Selecteer het vinkje in de kolom van een tool als je de tool niet beschikbaar wilt maken; dit wordt aangegeven met een X. Selecteer de X in de kolom van een tool als je de tool beschikbaar wilt maken. Dit wordt aangegeven met een vinkje.

Het menu Bulkacties

In het menu Bulkacties kun je voor elke groep slimme weergaven maken in Grade Center. Een slimme weergave bevat alleen de kolommen die voldoen aan de opgegeven criteria. De weergave wordt opgeslagen voor herhaald gebruik. Wanneer Grade Center erg veel studenten en kolommen bevat, zijn slimme weergaven een uitstekend hulpmiddel om snel gegevens te vinden. Je kunt het menu Bulkacties ook gebruiken om meerdere groepen te selecteren die je wilt verwijderen.

Meer informatie over slimme weergaven


De pagina Alle gebruikers

Op de pagina Alle gebruikers kunt u zien van welke groepen studenten deel uitmaken, gebruikers zoeken, meerdere gebruikers tegelijk toevoegen aan een groep en gebruikers verwijderen uit groepen.


Groepen beheren

Via de overzichtspagina Groepen kun je groepen toevoegen, wijzigen en beheren.

Het menu van een groep biedt snelle toegang tot de homepage van de groep en de functie E-mail naar groep. Je kunt ook opties kiezen voor het wijzigen van groepseigenschappen, het verwijderen van groepen en het maken van slimme weergaven.

Als je een groep bewerkt, kun je niet alleen leden toevoegen of verwijderen, maar ook de naam, de beschikbaarheid en de tools van de groep wijzigen.

U kunt studenten in staat stellen om hun eigen zelfinschrijvingsgroepen te maken. Selecteer Groepsinstellingen op de pagina Groepen en selecteer de gewenste instellingen.


Een groep verwijderen

U kunt een groep verwijderen als u deze niet meer nodig hebt.

Als Grade Center cijferkolommen bevat voor de groep, bijvoorbeeld voor een groepsblog of groepsdagboek, kun je deze kolommen behouden. Op de pagina Verwijderen bevestigen schakel je dan alleen de selectievakjes in van de kolommen die je wilt verwijderen.


Groepstools

Op de homepage van een groep hebben studenten toegang tot de tools die u beschikbaar hebt gesteld. Alleen jij en de groepsleden hebben toegang tot tools die zijn ingeschakeld voor een groep. Groepsblogs en -wiki's worden weergegeven aan alle cursusdeelnemers wanneer de tools worden geopend via de pagina Tools van de cursus.

Beschikbare groepstools

 • Collaborate Ultra: Jij en leden van een groep kunnen inhoud delen, het whiteboard gebruiken en opnamen maken.
 • Groepsblog: Leden van een groep kunnen berichten en opmerkingen toevoegen aan het groepsblog om ideeën te delen. Je kunt cijfers geven aan groepsblogs.
 • Discussieruimte voor groep: Leden van een groep kunnen communiceren als een groep. Daarnaast kunnen ze hun eigen forums maken en beheren.
 • E-mail: Gebruik de tool E-mail voor een groep om snelle en efficiënte communicatie tussen groepsleden mogelijk te maken.
 • Bestandsuitwisseling: U en groepsleden kunnen deze tool gebruiken om documenten te uploaden naar het gebied van de groep en om bestanden te verwijderen, ongeacht wie de eigenaar is van de bestanden. Deze tool is alleen beschikbaar voor groepen.
 • Groepsdagboek: Leden van een groep kunnen met elkaar van gedachten wisselen en met jou communiceren. Je kunt cijfers geven aan groepsdagboeken.
 • Groepstaken: Leden van een groep kunnen de toegewezen taken verdelen, waarna het taakoverzicht naar alle leden van de groep wordt verstuurd. Elke taak heeft een status en een einddatum, zodat de groepsleden weten waar ze aan toe zijn. Groepsleden kunnen deze tool gebruiken om te kijken welke taken er aan de groep zijn toegewezen. Dit kan ook in de tool Cursustaken. Jij en andere cursusdeelnemers zien geen taken voor groepen waarvan ze geen deel uitmaken als ze de tool Cursustaken uitvoeren.
 • Groeps-wiki: Wiki's zijn een manier om een gemeenschappelijke ruimte te creëren waar alle leden van een groep inhoud kunnen bekijken, toevoegen en wijzigen. Je kunt cijfers geven aan groeps-wiki's.

Als je cijfertoekenning inschakelt voor een blog, dagboek of wiki voor een groep, kun je dat niet meer ongedaan maken.


Een koppeling voor een groep toevoegen aan het cursusmenu

Je kunt koppelingen toevoegen naar groepen in een cursus, zodat studenten gemakkelijk toegang hebben tot hun groepen.

Het cursusmenu van een nieuwe cursus bevat standaard een groepskoppeling. Als je de groepskoppeling hebt verwijderd, kun je deze weer toevoegen. Je kunt de naam van de koppeling desgewenst aanpassen.

 1. Selecteer het pictogram Menu-item toevoegen boven het cursusmenu om het menu weer te geven.
 2. Selecteer Toolkoppeling en typ een naam.
 3. Selecteer Groepen in het menu Type.
 4. Schakel het selectievakje Beschikbaar voor gebruikers in als studenten het gebied mogen zien.
 5. Selecteer Verzenden.

De nieuwe toolkoppeling wordt onder aan het cursusmenu weergegeven. Gebruik de pijlen om de koppeling op de gewenste positie weer te geven. Je kunt deze naar een nieuwe locatie slepen of hiervoor de tool Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord gebruiken.


Een groepskoppeling toevoegen aan een inhoudsgebied

Je kunt handmatig koppelingen naar afzonderlijke groepen en aanmeldingsbladen toevoegen aan cursusgebieden, zoals inhoudsgebieden en mappen.

Je kunt bijvoorbeeld een inhoudsgebied maken dat alle inhoud en tools bevat die studenten nodig hebben voor de week. Nadat studenten de lezing voor die week hebben doorgenomen en de bijbehorende diapresentatie hebben bekeken, kunnen ze dan snel naar de tool Groepen gaan om de groepsopdracht te maken. Studenten hoeven dan niet naar andere plekken in de cursus te gaan om alle verplichte activiteiten voor de week uit te voeren.

Wanneer u een koppeling naar een bepaalde groep toevoegt aan een inhoudsgebied, zien alle studenten de koppeling. Studenten die geen lid zijn van de groep, kunnen de homepage van de groep niet weergeven.

Een groepskoppeling toevoegen aan een inhoudsgebied:

 1. Ga naar het cursusgebied waaraan je een groepskoppeling wilt toevoegen, zoals het inhoudsgebied Week 2.
 2. Selecteer Tools > Groepen.
 3. Ga op een van de volgende manieren te werk op de pagina Koppeling maken: Groep het type koppeling: groepspagina, naar een groep of naar een set met groepen. Als je een koppeling wilt toevoegen naar een groep of groepsset, selecteer je deze in de lijst en selecteer je vervolgens Volgende.
 4. Geef op de volgende pagina Koppeling maken: Groep waarden op voor Koppelingsgegevens om in te stellen hoe de koppeling wordt weergegeven in het inhoudsgebied. Selecteer de gewenste opties en selecteer Verzenden.
 5. De koppeling naar de groepspagina wordt weergegeven in het inhoudsgebied.