Het aantal studenten in je cursus en de mate waarin je ze kent, kunnen meespelen bij de manier waarop je leden selecteert voor groepswerk en samenwerking.

Over het algemeen moet elke groep uit minimaal vier leden bestaan. Groepen met vier leden kunnen ook aan de slag als iemand afwezig is en de groep kan zich goed ontwikkelen. Dit aantal betekent dat studenten zich niet kunnen verschuilen zonder een bijdrage te leveren en bovendien kunnen taken evenredig worden verdeeld. Vier leden betekent voldoende diversiteit, meningen en leerstijlen voor succesvolle brainstorming en oplossingen.

Als je bepaalde groepsactiviteiten wilt herhalen, is het een idee om af en toe nieuwe groepen te maken. Laat een groep echter lang genoeg bij elkaar om een goede bonding mogelijk te maken en ze productief te laten zijn.


Methoden voor groepsinschrijving

Wanneer je een groep of een set groepen maakt, kun je op deze manieren groepsleden selecteren:

  • Groepsleden handmatig selecteren, ook wel aangepaste groepen genoemd
  • Laat het systeem willekeurig groespleden terwijl je groepssets maakt
  • Zelfinschrijving door studenten toestaan

Handmatige inschrijving

Bij handmatig inschrijven kun je iedere student in de cursus aan een groep toewijzen.

Als je iets meer weet over je studenten, kun je groepen maken die divers zijn. Groepen met verschillende persoonlijkheden of uiteenlopende vaardigheden kunnen het beste resultaat produceren. Studenten hebben misschien liever dat de cursusleider groepen samenstelt dan dat ze dat zelf moeten doen.

Stel groepen samen met individuen met uiteenlopende krachten, kennis en zelfs werkgewoonten. Houd ook rekening met de verdeling van mannen en vrouwen en met culturele verschillen. Heterogene groepen werken vooral goed voor het genereren van nieuwe ideeën en het ontdekken van een project uit verschillende gezichtspunten. De sterkere leden van een groep krijgen een diepere kennis van het onderwerp door anderen te helpen die het even moeilijk hebben. De zwakkere studenten profiteren van de kennisoverdracht van de gemotiveerde studenten en steken misschien iets op van de leertechnieken van groepsleden. Het eindresultaat is hopelijk studenten die trots op zichzelf zijn omdat ze anderen hebben geholpen en studenten die gemotiveerd zijn om harder te werken omdat ze dat bij anderen hebben gezien.


Willekeurige inschrijving

Bij willekeurige inschrijving wordt het lidmaatschap automatisch verdeeld over groepen op basis van het gewenste aantal studenten per groep of het gewenste aantal groepen. Willekeurige inschrijving kan alleen voor studenten die momenteel zijn ingeschreven voor de cursus. U kunt handmatig andere studenten inschrijven.

Willekeurige groepstoewijzing werkt mogelijk het best voor cursusleiders die cursussen geven met veel studenten, waarbij het onmogelijk is ze allemaal persoonlijk te kennen. Hierdoor kan het moeilijk zijn om te weten welke studenten goed kunnen samenwerken. Hoewel willekeurige toewijzing een gemakkelijke optie is voor een cursusleider omdat geen voorbereiding nodig is, kan dit door sommige studenten worden gezien als een gebrek aan betrokkenheid van de cursusleider.

Door studenten willekeurig toe te wijzen aan groepen, voorkom je het risico dat studenten die hun eigen partners selecteren te veel tijd besteden aan hun sociale interactie en kliekjes gaan vormen. Er worden dan ook geen studenten uitgesloten, genegeerd of als laatste gekozen. Bovendien zijn er ook cursusleiders die vinden dat een van de doelen van groepswerk is, samen te werken met mensen die je niet kent. In dat geval is willekeurige toewijzing ook een geschikte keuze.


Zelfinschrijving

Zelfinschrijving betekent dat studenten zich zelf kunnen inschrijven voor een groep.

Wanneer studenten zelf een groep mogen kiezen, doen ze dit meestal op basis van eerdere samenwerkingen of kenmerken: vrienden, teamgenoten, mensen van dezelfde organisatie, sociale groepen op de campus, etniciteit of geslacht. Voor studenten die nergens lid van zijn, kan het lastig zijn om lid te worden van een groep die bestaat uit mensen met gemeenschappelijke interesses.

Homogene groepen zijn misschien minder tijd kwijt aan het bondingproces. Er is mogelijk al sprake van veel vertrouwen en overeenkomst, waardoor deze groepen het best aansluiten bij de beoogde resultaten.

Het is belangrijk mechanismen te bedenken waardoor iedereen lid van een groep kan worden of anders zelfinschrijving alleen gebruiken voor cursussen met studenten die al vaardigheden, interesses en relaties delen. Je kunt zelfinschrijving ook gebruiken voor het samenstellen van groepen op basis van interesses, samenwerking zonder cijfertoekenning, extra studiepunten, vrijwilligersprojecten of voor studiegroepen.

Meer informatie over het maken en beheren van groepen