Leren door samenwerking biedt verschillende voordelen ten opzichte van traditioneel onderwijs. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer studenten werken als een team ze een positieve houding ontwikkelen, problemen efficiënter oplossen en een sterker prestatiegevoel ervaren.

Je kunt studenten indelen in groepen zodat met elkaar kunnen overleggen en hun kennis kunnen aantonen, terwijl ze tegelijkertijd leren om de mening van anderen te waarderen.

Je kunt cursusgroepen één voor één maken of in sets.


Toegang tot cursusgroepen

Elke groep heeft een eigen homepage, met koppelingen naar tools voor samenwerking tussen studenten. Alleen jij en de groepsleden hebben toegang tot de groepstools.

Vouw in het configuratiescherm de sectie Gebruikers en groepen uit en selecteer Groepen. Op de pagina Groepen kun je de bestaande groepen bekijken en wijzigen, en nieuwe groepen en groepssets maken.


Methoden voor groepsinschrijving

Je kunt studenten op drie manieren inschrijven in groepen. Studenten kunnen zichzelf niet uitschrijven bij een groep.

 • Met Handmatig inschrijven kunt u iedere student in de cursus aan een groep toewijzen. Handmatige inschrijving is een optie die beschikbaar is voor zowel afzonderlijke groepen als sets met groepen.
 • Willekeurige inschrijving is alleen beschikbaar voor groepssets. Studenten worden dan automatisch verdeeld over groepen op basis van de instellingen voor het maximum aantal leden per groep of het totale aantal groepen. Willekeurige verdeling geldt alleen voor studenten die momenteel zijn ingeschreven voor de cursus. U kunt handmatig andere studenten inschrijven.
 • Zelfinschrijving betekent dat studenten zich zelf kunnen inschrijven voor een groep via een aanmeldingsblad. Zelfinschrijving is een optie die beschikbaar is voor zowel afzonderlijke groepen als sets met groepen.

Meer informatie over het kiezen van een inschrijvingsmethode voor groepen


Toegang van studenten tot cursusgroepen

Studenten kunnen groepen op twee manieren weergeven:

 • Selecteer in een nieuwe cursus de koppeling Groepen in het cursusmenu.
 • Ga in het cursusmenu naar Tools > Groepen.

Eén cursusgroep maken

 1. Selecteer Maken op de pagina Groepen.
 2. Selecteer Zelfinschrijving of Handmatige inschrijving in de lijst Eén groep.
 3. Typ een naam en eventueel een beschrijving. Maak de groep zichtbaar voor studenten.
 4. Schakel de selectievakjes in voor de cursustools die u beschikbaar wilt stellen aan de groep.
 5. Als je een cijfer wilt toekennen aan de inzendingen van studenten voor blogs, wiki's en dagboeken, selecteer je optie Beoordelen en typ je een waarde voor Mogelijk aantal punten.
 6. Schakel het selectievakje Gebruikers toestaan om de module aan te passen in als studenten persoonlijke modules mogen toevoegen aan de homepage van de groep. Modules zijn alleen zichtbaar voor het groepslid dat de modules heeft toegevoegd.
 7. Schakel eventueel het selectievakje voor het maken van een slimme weergave voor deze groep in.

Studenten inschrijven in een cursusgroep

 1. Als je Zelfinschrijving kiest, typ je een naam en instructies. Je kunt studenten bijvoorbeeld vertellen dat ze zichzelf niet kunnen uitschrijven voor een groep. Geef een waarde op voor Maximum aantal leden en selecteer eventuele andere opties.

  -OF-

  Als je Handmatige inschrijving kiest, gebruik je het venster Gebruikers toevoegen om studenten te zoeken en te selecteren.

  De geselecteerde groepsleden worden onderaan weergegeven, met een getal dat het totaal aantal geselecteerde gebruikers aangeeft. Selecteer het pictogram Lijst tonen (voorgesteld door een volledige rechthoek) om het gebied Gebruikers toevoegen weer te geven, met daarin je selectie. Je verwijdert gebruikers door de X naast hun naam te selecteren.

 2. Selecteer Verzenden.

De nieuwe groep wordt weergegeven op de overzichtspagina Groepen.


Een groepsset maken

 1. Selecteer Maken op de pagina Groepen.
 2. Selecteer Zelfinschrijving, Handmatige inschrijving of Willekeurige inschrijving in de lijst Groepsset.

Gebruik dezelfde stappen als bij het maken van één groep. Vervolgens kun je op basis van de gekozen inschrijvingsoptie nog verschillende opties kiezen:

 • Zelfinschrijving: Typ een naam en instructies voor de groep. Geef een waarde op voor Maximum aantal leden en selecteer eventuele andere opties.
 • Willekeurige inschrijving: Geef een waarde op voor Aantal studenten per groep of Aantal groepen. Geef aan hoe overgebleven studenten (indien van toepassing) moeten worden toegewezen.
 • Handmatige inschrijving: Geef een waarde op voor Aantal groepen. Selecteer op de volgende pagina voor elke groep Gebruikers toevoegen om een selectie te maken.

  De geselecteerde groepsleden worden onderaan weergegeven, met een getal dat het totaal aantal geselecteerde gebruikers aangeeft. Selecteer het pictogram Lijst tonen (voorgesteld door een volledige rechthoek) om het gebied Gebruikers toevoegen weer te geven, met daarin je selectie. Je verwijdert gebruikers door de X naast hun naam te selecteren.

Inactieve gebruikers worden meegeteld in het totale aantal van de groepsinschrijving totdat het lidmaatschap of de gebruikers van de cursus zijn verwijderd.


Een groepslid verwijderen

Je kunt leden verwijderen uit een cursusgroep.

Alleen cursusleiders en beheerders kunnen groepsleden verwijderen. Studenten kunnen zichzelf niet verwijderen uit een groep. Ze kunnen evenmin andere studenten verwijderen uit groepen die door studenten zelf zijn gemaakt.

 1. Selecteer op de pagina Groepen Groep bewerken in het menu van de groep.
 2. Selecteer op de pagina Groep bewerken de X in de rij van een lid om de gebruiker uit de groep te verwijderen. Selecteer Alle gebruikers verwijderen om alle leden uit een groep te verwijderen.
 3. Selecteer Verzenden.

De gebruiker maakt geen deel meer uit van de groep. U kunt controleren of de gebruiker is verwijderd door naar de homepage van de groep te gaan en de lijst met groepsleden te controleren.


E-mail sturen naar een cursusgroep

Gebruik de tool E-mail voor een groep om efficiënt te communiceren met andere leden of met de groep als geheel. Als je een bericht wilt gaan versturen, wordt de lijst met ontvangers automatisch gevuld met groepsleden zodat je deze snel allemaal kunt selecteren. Je hoeft ze natuurlijk niet allemaal te selecteren. Het e-mailbericht wordt verstuurd naar de externe e-mailadressen van ontvangers. Er wordt geen overzicht van deze e-mailberichten bijgehouden in Blackboard Learn.

Als een groep berichten naar alle leden van een cursus willen sturen, kunnen ze Cursusberichten gebruiken, de tool van Blackboard Learn voor e-mail. Aangezien Cursusberichten niet beschikbaar is als een groepstool, moeten studenten ontvangers selecteren in de volledige lijst met cursusleden. In de tool Cursusberichten wordt een overzicht opgeslagen van alle verstuurde berichten.


Groepen presenteren aan studenten

De manier waarop studenten toegang hebben tot een groep is afhankelijk van de configuratie van de cursus. Je kunt drie opties gebruiken om groepen samen te stellen met als doel verschillende leerdoelstellingen te behalen.

Optie A: Mijn groepen

Hoe het eruit ziet:

De groepen van een student worden standaard weergegeven in Mijn groepen.

Hoe het werkt:

Nadat je groepen hebt gemaakt en gebruikers hebt toegevoegd, zijn de groepen beschikbaar voor ingeschreven leden in Mijn groepen. Gebruikers kunnen hier groepen uitvouwen om snel toegang tot de bijbehorende tools te krijgen. Aangezien Mijn groepen automatisch wordt bijgewerkt wanneer studenten worden toegevoegd aan groepen, is deze optie de eenvoudigste oplossing om te implementeren. Selecteer de pijl om de homepage van de groep weer te geven in het inhoudsframe.

Optie B: koppeling in cursusmenu

Hoe het eruit ziet:

Als je een koppeling naar de overzichtspagina Groepen toevoegt aan het cursusmenu, worden alle groepen weergegeven waarbij een student is ingeschreven, plus de beschikbare aanmeldingsbladen.

Hoe het werkt:

Aangezien in Mijn groepen geen aanmeldingsbladen worden weergegeven, kun je een koppeling maken naar de overzichtspagina Groepen als je groepen voor zelfinschrijving wilt gebruiken. Een koppeling naar groepen in het cursusmenu is handig voor studenten. Gebruik de lijst Menu-item toevoegen van het cursusmenu om een toolkoppeling of een cursuskoppeling te maken. Selecteer vervolgens de overzichtspagina Groepen in het cursusoverzicht dat als pop-up wordt weergegeven.

Optie C: koppelingen in een cursusgebied

Hoe het eruit ziet:

er wordt een koppeling toegevoegd die verwijst naar de overzichtspagina Groepen, de homepage van een groep of een aanmeldingsblad. De koppeling verschijnt in een inhoudsgebied, map, leermodule of lesoverzicht, zo dicht mogelijk bij gerelateerde inhoud.

Hoe het werkt:

Maak groepen met behulp van de tool Groepen. Ga vervolgens naar het cursusgebied waaraan je de groepskoppeling wilt toevoegen. Open het menu Tools en selecteer Groepen. Maak een keuze op de pagina Koppeling maken: Groep.