Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Op de pagina Cijferdetails kun je de pogingen en cijfergeschiedenis van een student bekijken, een cijfer toewijzen en bewerken, en cijfers wissen en uitsluiten.

Op de tabbladen Pogingen en Cijfergeschiedenis kun je de rubriek zien die is gebruikt voor het beoordelen.

Als je in de lijstweergave van een rubriek geen optie selecteert voor een criterium en vervolgens feedback typt, wordt deze feedback niet samen met de rubriek opgeslagen.

Deze pagina is tevens de belangrijkste pagina voor gebruikers met een lichamelijke beperking, zoals gebruikers met een schermlezer. Alle gegevens van een item worden weergegeven op de pagina Cijferdetails.

Een cijfer toewijzen op de pagina Cijferdetails

  1. Ga op de pagina Cijferdetails naar het tabblad Pogingen en selecteer Cijfer voor poging toekennen.
  2. Voer een cijfer in.
  3. Selecteer Opslaan en afsluiten om terug te keren naar de hoofdpagina van Grade Center.

    -OF-

    Selecteer Opslaan en volgende om de volgende poging weer te geven.


Tabbladen op de pagina Cijferdetails

Boven aan de pagina Cijferdetails wordt bij Huidig cijfer de huidige score weergegeven of een pictogram zoals Cijfer nodig.

Grade details page

Als je Uitgesloten selecteert, wordt dit cijfer niet gebruikt in berekeningen van Grade Center voor een student. Het pictogram Uitgesloten verschijnt in de cel in het raster.

Selecteer Pogingen weergeven om alle pogingen voor dit item weer te geven.

Op het tabblad Pogingen zie je alle ingezonden pogingen. Gebruik het tabblad om de datums van alle pogingen, feedback en opmerkingen bij cijfers te bekijken.

Voor elke poging kun je een cijfer geven, het cijfer wissen of het cijfer aanpassen. Je kunt een poging ook negeren. De poging wordt dan wel bewaard, maar de score wordt niet meegenomen in de berekeningen in Grade Center. De poging telt dan ook niet mee voor het aantal toegestane pogingen.

Gebruik het menu Verwijderen om een bepaalde poging of alle pogingen te verwijderen.

Als een student het maximale aantal pogingen heeft bereikt, wordt de knop Extra poging toestaan weergegeven zodat je nog een inzending kunt toestaan.

Gebruik het tabblad Handmatig vervangen om een nieuw cijfer in te voeren voor een item. Typ een nieuw cijfer in het vak Cijfer vervangen. Je kunt ook tekst typen bij Feedback voor gebruiker en Opmerkingen bij cijfer. Bovendien kun jebestanden bijvoegen in de editor.

Meer informatie over het vervangen van cijfers

Het tabblad Kolomdetails bevat informatie over een kolom in Grade Center, zoals de naam, beschrijving, primaire weergave en gemiddelde score.

Op het tabblad Cijfergeschiedenis worden standaard de twee meest recente acties weergegeven. Selecteer Volledig overzicht weergeven om meer te zien.

Example of grade history

Op de tabbladen Pogingen en Cijfergeschiedenis kun je de rubriek zien die is gebruikt voor het beoordelen. Als je in de lijstweergave van een rubriek geen optie selecteert voor een criterium en vervolgens feedback typt, wordt deze feedback niet samen met de rubriek opgeslagen.


Meerdere pogingen weergeven

Wanneer je meerdere pogingen toestaat, hoef je ze misschien niet allemaal te beoordelen. Op de pagina Cijferdetails wordt elke poging aangegeven met één of twee pictogrammen. Als je ervoor hebt gekozen om de eerste of laatste poging te gebruiken voor het cijfer, wordt de poging die je moet beoordelen met maar één pictogram weergegeven, namelijk het pictogram Cijfer nodig.

De andere pogingen worden weergegeven met het pictogram Draagt niet bij aan cijfer van gebruiker en het pictogram Cijfer nodig.

Het pictogram ‘Draagt niet bij aan cijfer van gebruiker’ wordt niet weergegeven als de instelling een oudere versie van Blackboard Learn gebruikt.

Example of multiple attempts in the Grade Details page

Belangrijk: Als je vier pogingen toestaat en ervoor kiest om de laatste poging te gebruiken voor het cijfer, wordt het pictogram Cijfer nodig alleen weergegeven bij de laatst ingeleverde poging. Dus als een student drie pogingen heeft ingeleverd, wordt bij de derde poging alleen het pictogram Cijfer nodig weergegeven. Als je die poging beoordeelt, kan de student nog steeds een vierde poging inleveren. Deze poging wordt dan weergegeven met alleen het pictogram Cijfer nodig omdat het de vierde en laatste poging is.

Bij sommige items met cijfertoekenning, zoals opdrachten, kun je ook Poging beoordelen selecteren en beginnen met beoordelen. Als je een poging selecteert die niet wordt gebruikt bij de berekening van het cijfer, zie je het pictogram Draagt niet bij aan cijfer van gebruiker. Je kunt navigeren naar de poging waarbij alleen het pictogram Cijfer nodig wordt weergegeven.

Grade attempts

Meer informatie over het beoordelen van meerdere pogingen vanaf de pagina Cijfer nodig

Meer informatie over het filteren van meerdere pogingen vanaf de pagina Grade Center