De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. De cijferlijst en rubrieken zijn altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave.

Vervangende cijfers

De rollen van cursusleider, onderwijsassistent en beoordelaar kunnen cijfers wijzigen in een cursus. Als u cijfers wijzigt, worden de nieuwe gegevens automatisch doorberekend in bestaande kolommen met gewogen cijfers, totaal aantal punten of berekende cijfers. Elke keer dat je een cijfer wijzigt, wordt er een vermelding toegevoegd aan de cijfergeschiedenis.

Meer informatie over de cijfergeschiedenis

Soms resulteert een cijferwijziging in het negeren van een cijfer. Een echt vervangend cijfer wordt alleen toegepast op Grade Center-items die op pogingen zijn gebaseerd, te weten toetsen en opdrachten. Een vervangend cijfer krijgt prioriteit boven alle andere cijfers, inclusief pogingen die een student verzendt nadat je een vervangend cijfer hebt toegewezen.

Stel dat een cijfer is gebaseerd op het gemiddelde van verschillende opdrachtpogingen. Je wilt echter voor een bepaalde student een cijfer toevoegen dat geen gemiddeld cijfer is. Je kunt voor die student dan een vervangend cijfer toewijzen dat prioriteit heeft boven alle andere cijfers en toekomstige pogingen.

Cijfers voor de interactieve tools (dagboeken en blogs, gewijzigde wikipagina's en discussieberichten) worden niet gebaseerd op pogingen, maar op activiteiten.

Als je een cijfer vervangt, wordt in de cel van het cijfer het pictogram Opheffen weergegeven.

Wanneer je een cijfer toewijst aan een cel zonder pogingen voor een opdracht of toets, is het een vervangend cijfer. Het pictogram Opheffen verschijnt in de cel met het cijfer. Je kunt een cijfer toekennen voor een activiteit met cijfertoekenning van een interactieve tool als er nog geen activiteit bestaat. Er verschijnt dan echter geen pictogram in de cijfercel. Je ziet ook geen pictogram als je een cijfer vervangt vanuit een rubriek.


Een cijfer vervangen in een cel

Je kunt een vervangend cijfer typen in een cel van Grade Center voor een toets- of opdrachtpoging waarvoor meerdere pogingen zijn toegelaten.

Voorbeeld: opdracht waarvoor twee pogingen zijn toegestaan

Je kunt een cijfer voor de eerste poging invoeren op de pagina Opdracht beoordelen. Vervolgens typ je een cijfer in de cel voor de tweede poging. Dit is dan een vervangend cijfer. Als je een cijfer geeft aan de tweede poging via de pagina Opdracht beoordelen, dan krijgt het vervangende cijfer nog steeds prioriteit boven het cijfer van de tweede poging die je toewijst. Dit betekent dat je erg voorzichtig te werk moet gaan als je voor opdrachten met meerdere pogingen cijfers rechtstreeks in Grade Center gaat invoeren.

Als voor een opdracht maar één poging is toegestaan, kun je rechtstreeks in de cel van Grade Center typen. We spreken dan niet van een vervangend cijfer.

Lees het volgende gedeelte als je een cijfer rechtstreeks in de cel van Grade Center hebt getypt en feedback wilt toevoegen voor de gebruiker of opmerkingen voor jezelf.


Een cijfer vervangen op de pagina Cijferdetails

Het is raadzaam om een vervangend cijfer in te voeren op het tabblad Handmatig vervangen van de pagina Cijferdetails. Nadat je het cijfer hebt aangepast, kun je feedback toevoegen voor de gebruiker en notities voor jezelf waarin je de cijferwijziging toelicht. Je hebt een overzicht van waarom je ervoor kiest om toekomstige pogingen te vervangen.

De enige manier om een vervangend cijfer toe te wijzen aan beoordeelbare dagboeken en blogs, wikipagina's en discussieberichten is op het tabblad Handmatig vervangen. Het is echter mogelijk om vanuit het cijferpaneel van een interactieve tool een vervangend cijfer te bewerken en de prioriteit ervan te verbieden.

 1. Zoek in Grade Center de cel met het cijfer van de beoordeelde toets of opdracht van de student dat je wilt vervangen en open het bijbehorende menu.
 2. Klik op Cijferdetails weergeven.
 3. Selecteer het tabblad Handmatig vervangen op de pagina Cijferdetails en typ een nieuw cijfer in het vak Cijfer vervangen.
 4. Typ desgewenst feedback in het veld Feedback voor gebruiker. In het veld Opmerkingen bij cijfer kun je feedback voor jezelf typen. Gebruik de opties in de editor om de tekst op te maken en bestanden, afbeeldingen en multimedia te uploaden.
 5. Selecteer Opslaan.
 6. Selecteer Terug naar Grade Center om terug te keren naar de hoofdpagina van Grade Center.

Meer informatie over het bijvoegen van bestanden


Een vervangend cijfer wissen

Je kunt de optie Herstellen gebruiken om een vervangend cijfer te wissen en het eerder toegewezen cijfer weer te geven als dat bestaat. Anders wordt het pictogram Cijfer nodig weergegeven.

 1. Zoek in Grade Center de cel met het vervangende cijfer van de student dat je wilt herstellen en open het bijbehorende menu.
 2. Klik op Cijferdetails weergeven.
 3. Ga naar de sectie Huidig cijfer op de pagina Cijferdetails en selecteer Herstellen. Bevestig de actie.
 4. Selecteer OK. Het vervangende cijfer wordt gewist. Deze actie wordt op het tabblad Cijfergeschiedenis op deze pagina vastgelegd.
 5. Selecteer Terug naar Grade Center om terug te keren naar de hoofdpagina van Grade Center.