De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. De cijferlijst is altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave.

Cijfers invoeren in Grade Center

Cijfers worden automatisch toegewezen voor online toetsen en enquêtes die geen vragen bevatten waarvoor handmatige beoordeling nodig is. Je kunt deze cijfers handmatig bewerken.

Je kunt op deze manieren cijfers invoeren in Grade Center:

 • Open de items die je wilt nakijken vanuit Grade Center of via de pagina Cijfer nodig. Voor sommige items, zoals blogs of discussies met cijfertoekenning, ga je automatisch naar de tool waar je het cijfer kunt toekennen.
 • Voer handmatig cijfers in.
 • Upload cijfers uit externe bronnen zoals een bestand met door komma's gescheiden waarden (CSV) of een Excel-spreadsheet. Je kunt offline werken en dan de cijfers uploaden naar Grade Center.

Je kunt cijfers rechtstreeks invoerden in een cel van Grade Center of op de pagina Cijferdetails (toegankelijk via het menu van een cel). Wanneer je in een cel typt, kan het cijfer een vervangend cijfer zijn. Druk op Enter om de invoer op te slaan. Er verschijnt een waarschuwing als je dat niet doet.

Waarom bevat de cijferwaarde cijfers achter de komma?


Een cijfer toewijzen op de pagina Cijferdetails

Op de pagina Cijferdetails kun je de pogingen en cijfergeschiedenis van een student bekijken, een cijfer toewijzen en bewerken, en cijfers wissen en uitsluiten.

 1. Open het menu van een cel met een cijfer en selecteer Cijferdetails weergeven.
 2. Ga op de pagina Cijferdetails naar het tabblad Pogingen en selecteer @@Poging beoordelen. Typ het gewenste cijfer.
 3. Selecteer Opslaan en afsluiten om terug te keren naar de hoofdpagina van Grade Center.

  -OF-

  Selecteer Opslaan en volgende om de volgende poging weer te geven.

Meer informatie over de pagina Cijferdetails


Reminders versturen over ontbrekend cursuswerk

Je kunt vanuit kolommen in Grade Center per e-mail herinneringen versturen naar studenten en leden van groepen die bepaald cursuswerk nog niet hebben ingeleverd. Studenten krijgen een door het systeem gegenereerde e-mail met de naam van de cursus, het cursuswerk en de einddatum (als die is ingesteld). Als de e-mail is verstuurd, wordt dit boven aan het scherm aangegeven en ontvang je een kopie van de e-mail voor je administratie.

Je kunt ook herinneringen versturen voor opdrachten waarvoor anonieme of gedelegeerde beoordeling is ingeschakeld. Om de anonimiteit te beschermen, worden de namen van studenten en de status van pogingen niet weergegeven.

Je ziet deze menuoptie niet als je instelling een oudere versie van Blackboard Learn gebruikt.


Kan ik opdrachten rechtstreeks in de browser beoordelen?

Je kunt Bb Annotate gebruiken voor inline beoordelen in de originele cursusweergave en de Ultra-cursusweergave. Bb Annotate biedt robuustere functies om aanpasbare feedback aan studenten te geven. Functies zijn onder meer een overzichtsweergave van het zijpaneel, vrije tekentools, verschillende kleurselecties en nog veel meer.

Meer informatie over inline beoordelen


Meerdere pogingen beoordelen en beheren

Je kunt aangeven dat meerdere pogingen zijn toegestaan op het moment dat je een toets of opdracht samenstelt. Je kunt ook kiezen welke poging je wilt gebruiken voor het cijfer dat studenten te zien krijgen.

Meer informatie over meerdere pogingen voor opdrachten

Via de pagina Cijferdetails

Open de pagina Cijferdetails via het menu van een cel. Het tabblad Pogingen bevat alle verzonden pogingen zodat je pogingen kunt beoordelen en wissen. Je kunt ook extra pogingen toestaan. De cijfers voor alle pogingen worden opgeslagen op het tabblad Cijfergeschiedenis.

Je kunt een poging ook negeren. De poging wordt dan wel bewaard, maar de score wordt niet meegenomen in de berekeningen in Grade Center. De poging telt dan ook niet mee voor het aantal toegestane pogingen. Je kunt een cijfer voor een opdracht ook bewerken.

Gebruik het menu Verwijderen om een bepaalde poging of alle pogingen te verwijderen.

Vanuit het raster van Grade Center

Je kunt ook een lijst met voltooide pogingen weergeven via het menu voor de cel van een cijfer in het raster van Grade Center. Je kunt een cijfer uitsluiten, maar het is niet mogelijk om via het menu pogingen te wissen of te verwijderen.

Voorbeeld:

U staat twee pogingen toe voor een opdracht. Nadat de student de pogingen heeft verstuurd, verschijnen deze beiden in het menu van de cel.

Als je één poging beoordeelt, verschijnt de score in de cel en in het menu. De poging zonder cijfer wordt gemarkeerd met het pictogram Cijfer nodig.

Kiezen welke poging je gaat beoordelen

Wanneer je meerdere pogingen toestaat, hoef je ze misschien niet allemaal te beoordelen. In het menu van de cel met het cijfer wordt elke poging aangegeven met één of twee pictogrammen. Als je ervoor hebt gekozen om de eerste of laatste poging te gebruiken voor het cijfer, wordt de poging die je moet beoordelen met maar één pictogram weergegeven, namelijk het pictogram Cijfer nodig. Als je veel studenten hebt en veel moet nakijken, kun je zo snel zien welke pogingen je moet beoordelen.

De andere pogingen in het menu van de cel met het cijfer worden weergegeven met het pictogram Draagt niet bij aan cijfer van gebruiker en het pictogram Cijfer nodig.

Het pictogram ‘Draagt niet bij aan cijfer van gebruiker’ wordt niet weergegeven als de instelling een oudere versie van Blackboard Learn gebruikt.

Je kunt ook de functie Filteren gebruiken om te bepalen welke pogingen worden weergegeven in het menu van een cijfercel. In de standaardweergave worden alle ingestuurde pogingen weergegeven. Open het veld Filteren en schakel het selectievakje Pogingen weergeven die niet bijdragen aan cijfer van gebruiker uit. Het menu van een cijfercel bevat dan alleen de poging die je moet beoordelen.

Belangrijk: Als je vier pogingen toestaat en ervoor kiest om de laatste poging te gebruiken voor het cijfer, wordt het pictogram Cijfer nodig alleen weergegeven bij de laatst ingeleverde poging. Dus als een student drie pogingen heeft ingeleverd, wordt bij de derde poging maar één pictogram weergegeven, namelijk Cijfer nodig. Als je die poging beoordeelt, kan de student nog steeds een vierde poging inleveren. Deze poging wordt dan weergegeven met alleen het pictogram Cijfer nodig omdat het de vierde en laatste poging is.

Bij sommige items met cijfertoekenning, zoals opdrachten, kun je ook Pogingen beoordelen selecteren in het menu van een cijferkolom en beginnen met beoordelen. Pogingen die niet worden gebruikt bij de berekening van het cijfer, worden aangegeven met het pictogram Draagt niet bij aan cijfer van gebruiker. Je kunt naar de poging navigeren waarbij alleen het pictogram Cijfer nodig wordt weergegeven.

Grade attempts

Je kunt alle na te kijken opdrachten ook filteren op meerdere pogingen via de pagina Cijfer nodig en de pogingen vervolgens bekijken op de pagina Cijferdetails. Als je anonieme of gedelegeerde beoordeling hebt ingeschakeld voor een opdracht, worden meerdere pogingen op dezelfde manieren beheerd. Om de anonimiteit te beschermen, worden de namen van studenten en de status van pogingen niet weergegeven.

Meer informatie over meerdere pogingen en anonieme beoordeling

Meer informatie over meerdere pogingen en gedelegeerde beoordeling


Een poging kiezen voor het cijfer

Wanneer je meerdere pogingen toestaat, kun je aangeven welke poging je wilt gebruiken voor het cijfer. Je kunt de poging kiezen op het moment dat je het cijferitem maakt.

Als je een andere poging wilt selecteren voor het cijfer, open je het menu van de kolom en selecteer je Kolomgegevens bewerken. Selecteer een optie in het menu Score toekennen aan pogingen met:

 • Laatste beoordeelde poging
 • Hoogste cijfer
 • Laagste cijfer
 • Eerste beoordeelde poging
 • Gemiddelde van beoordeelde pogingen

Inclusief opmerkingen

Je kunt feedback geven bij een cijfer. Je kunt ook teruggaan naar de cel van het item en voor elk ingevoerd cijfer opmerkingen toevoegen.

Opmerkingen die je invoert in het veld Feedback voor gebruiker zijn zichtbaar voor studenten. Opmerkingen in het gedeelte Opmerkingen bij cijfer zijn alleen voor jou zichtbaar.

Open het menu van de cel en selecteer Snelle opmerking. Typ tekst in het veld Feedback voor student of Opmerkingen bij cijfer. Selecteer Teksteditor om toegang te krijgen tot alle functies, zoals het bijvoegen van bestanden.

Je kunt ook opmerkingen invoeren op het tabblad Handmatig vervangen van de pagina Cijferdetails als je een cijfer vervangt.

Meer informatie over het bijvoegen van bestanden


Opname met feedback toevoegen

Je kunt audio- of video-opnamen met je feedback insluiten terwijl je pogingen beoordeelt. Studenten kunnen de feedback afspelen naast eventuele tekst die je hebt toegevoegd.

Opnamen kunnen ervoor zorgen dat je toch een goed contact hebt met studenten in cursussen waarbij je elkaar niet of nauwelijks ziet. Door feedback in de vorm van tekst te koppelen aan video- en audio-opnamen kun je studenten zinvolle, toepasbare en meer persoonlijke feedback over hun werk geven.

Audio en videofeedback wordt op dit moment niet ondersteund als je beoordeelt met behulp van rubrieken. Deze functie wordt niet in alle browsers ondersteund. Gebruik Chrome of Firefox voor de beste ervaring.

Meer informatie over audio- of video-opnamen


Beoordelen met verborgen gebruikersnamen

Je kunt items beoordelen zonder dat je weet van wie het item afkomstig is. De studenten worden dan in willekeurige volgorde en zonder identificatiegegevens weergegeven. Op deze manier kan een volstrekt eerlijke en objectieve beoordeling worden gegarandeerd.

 1. Open het menu van een kolomkop en selecteer Beoordelen met verborgen gebruikersnamen.

  -OF-

  Open het menu van de cel met het cijfer en selecteer een poging. Selecteer Verberg gebruikersnamen op de pagina Cijferdetails. Selecteer OK. Er wordt een nieuwe poging geopend.

 2. Geef cijfers.
 3. Selecteer Opslaan en afsluiten om terug te keren naar de hoofdpagina van Grade Center.

  -OF-

  Selecteer Opslaan en volgende om de volgende student weer te geven.

  -OF-

  Navigeer naar de volgende of vorige student met de pictogrammen Volgende cijfer toekennen-item en Cijfer toekennen aan vorig item.

Meer informatie over het anoniem beoordelen van opdrachten


Een cijfer verwijderen

Je kunt een cijfer verwijderen. Je kunt een cijfer ook op nul zetten door een streepje (-) te typen in de cel. Druk op Delete of Backspace om het cijfer te verwijderen. Druk op Enter om de invoer op te slaan. Als je dat niet doet, verschijnt er een waarschuwing.

Grade Center-kolommen verwijderen

Het is niet mogelijk om de standaardkolommen Voornaam, Achternaam en Gebruikersnaam te verwijderen, evenmin als kolommen die automatisch zijn gegenereerd voor items met cijfertoekenning. De kolom voor een extern cijfer kan ook niet worden verwijderd. Als je een cijferkolom of een berekende kolom instelt als de kolom met het externe cijfer, moet je eerst een andere kolom instellen voor het externe cijfer voordat je die kolom kunt verwijderen.

Meer informatie over de kolom met het externe cijfer

Wanneer je items met cijfertoekenning maakt in een cursus, worden er automatisch cijferkolommen voor deze items toegevoegd aan Grade Center:

 • Toetsen, enquêtes en zelfbeoordelingen en collegiale beoordelingen
 • Opdrachten
 • Discussieberichten
 • Dagboek- en blogvermeldingen
 • Wiki-bijdragen

De enige manier om deze automatisch toegevoegde cijferkolommen te verwijderen, is door eerst de items met cijfertoekenning in de cursus te verwijderen. Als er voor het item nog geen inzendingen van studenten zijn ontvangen, wordt in bepaalde gevallen de bijbehorende kolom automatisch verwijderd of kun je aangeven of je de kolom wilt verwijderen.

Denk goed na over de eventuele gevolgen voordat je inhoud met cijfertoekenning gaat verwijderen uit de cursus. Werk van studenten, zoals ingezonden opdrachten, wordt namelijk ook verwijderd wanneer je een inhoudsitem verwijdert uit de cursus. Deze actie kan dus niet ongedaan worden gemaakt. In sommige gevallen kunt u de cijfers opslaan die zijn toegewezen in Grade Center. Maar zelfs als je cijferkolommen behoudt, heb je geen toegang meer tot de inzendingen van studenten, aangezien deze samen met het item zijn verwijderd uit de cursus. Je kunt het item met cijfertoekenning ook instellen als niet beschikbaar in de cursus om de inzendingen en de scores te behouden in Grade Center.

Voorbeeld: een opdracht verwijderen

Wanneer je een opdracht verwijdert waarvoor al inzendingen van studenten zijn ontvangen, worden deze inzendingen ook verwijderd. U hebt twee mogelijkheden:

 • De scores in het Grade Center behouden, maar de opdracht en alle inzendingen verwijderen. Hoewel de scores aanwezig blijven in het Grade Center, heb je geen toegang meer tot de inzendingen van studenten. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.
 • De opdracht verwijderen, inclusief de kolom en toegewezen cijfers in het Grade Center, plus alle inzendingen. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Cijfers uitsluiten

Je kunt een cijfer uitsluiten om het cijfer te negeren in alle berekeningen in Grade Center voor de student. De cel met het cijfer wordt gemarkeerd met het pictogram Uitgesloten. Je kunt een uitsluiting ook toepassen voordat je het cijfer hebt gegeven.

Als je een cijfer hebt toegewezen en dit vervolgens uitsluit, blijft het cijfer beschikbaar op de pagina Cijferdetails. Je kunt een cijfer ook uitsluiten op de pagina Cijferdetails.

Open het menu van de cel en selecteer Cijfer uitsluiten. Als je een uitgesloten cijfer weer wilt laten meetellen, kies je de optie Uitsluiting wissen in het menu van de cel.