Het toolpaneel nader bekeken

Deze tools kunnen worden weergegeven in het paneel Tools op het tabblad Mijn instituut.

  • Mededelingen: hier zie je mededelingen voor al je cursussen en van de instelling. Mededelingen zijn bedoeld voor het publiceren van belangrijke informatie die snel moet worden gedistribueerd.
  • Agenda: hier zie je cursusgebeurtenissen die je hebt toegevoegd. Je kunt ook persoonlijke gebeurtenissen toevoegen.
  • Taken: blijf op de hoogte van de cursustaken die je hebt toegevoegd. U kunt ook persoonlijke taken toevoegen.
  • Mijn cijfers: hier zie je cijfers voor alle cursussen voor gebruikers met de rol van student.
  • E-mail verzenden: hiermee kun je e-mailberichten sturen naar het externe e-mailadres van andere cursusleden.
  • Gebruikersregister: een overzicht van de gebruikers binnen Blackboard Learn. Gebruikers worden hier alleen weergegeven als ze dat hebben aangegeven op de pagina Privacyopties instellen.
  • Adresboek: hier kun je contactgegevens opslaan. Het adresboek is leeg totdat u contactpersonen toevoegt. U moet een profiel invullen voor elke contactpersoon die u wilt toevoegen aan het adresboek, zelfs als de contactpersoon een gebruiker is van Blackboard Learn.
  • Persoonlijke gegevens: kies deze optie om de persoonlijke gegevens te bekijken en te wijzigen die andere gebruikers van u kunnen zien. Met deze optie kunt u ook uw wachtwoord wijzigen, privacyopties instellen en uw instellingen personaliseren.
  • Doelen: als dit is ingeschakeld door de instelling, kun je het prestatieoverzicht Doelen openen vanaf het paneel Tools.