Gebruik leermodules om verwante inhoud en activiteiten te integreren.

Een leermodule is een container voor inhoud die bestaat uit een georganiseerde verzameling materiaal die wordt aangeboden met een inhoudsopgave. Leermodules worden meestal gebruikt in inhoudsgebieden. Je kunt inhoud toevoegen en beheren zoals in een inhoudsgebied. Je kunt inhoudsitems toevoegen, maar ook bestandsbijlagen, koppelingen naar websites, toetsen, opdrachten, mappen en multimedia.

Meer informatie over inhoudsgebieden

Gebruik een leermodule als ondersteuning voor een cursusdoelstelling, concept of thema. Gebruik bijvoorbeeld een leermodule om het concept van magnetische velden te presenteren voordat je uitlegt hoe luidsprekers en microfoons werken. Het tweede concept kan alleen goed inzichtelijk worden gemaakt als studenten het eerste concept begrijpen.

Je kunt studenten de inhoud in een leermodule ook in elke willekeurige volgorde en in hun eigen tempo laten doornemen. Gebruik een leermodule bijvoorbeeld op deze manier om een reeks afbeeldingen en beschrijvingen van verschillende dieren in een genus te presenteren. Studenten kunnen de afbeeldingen en beschrijvingen in iedere volgorde bekijken omdat er geen bepaalde volgorde nodig is om het geheel te begrijpen.


Een leermodule maken en inhoud toevoegen

Zorg ervoor dat de bewerkingsmodus is ingeschakeld, zodat je toegang hebt tot alle functies voor cursusleiders.

Meestal maak je een leermodule in een inhoudsgebied, via Inhoud bouwen > Leermodule. Typ een naam, eventueel een beschrijving en selecteer de gewenste opties voor beschikbaarheid, tracering en weergavedatums. Weergavedatums hebben geen invloed op de beschikbaarheid van een leermodule, alleen wanneer deze wordt weergegeven.

Je kunt aangeven of studenten de inhoud van de leermodule verplicht in een bepaalde volgorde moeten doornemen. In dat geval kunnen studenten de module alleen in de voorgeschreven volgorde weergeven. Je bepaalt ook of studenten een inhoudsopgave zien. Je kunt aangeven welke labels je wilt gebruiken voor items in de inhoudsopgave. U kunt kiezen voor cijfers, letters, Romeinse cijfers of een combinatie hiervan (Gemengd). Selecteer Geen als je geen label wilt gebruiken voor de items.

Een nieuwe leermodule is niets meer dan een lege container. Selecteer de leermodule in het inhoudsgebied om deze te openen en inhoud te maken. Je kunt de volgorde van items wijzigen via slepen en neerzetten of met de tool Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord.

Je kunt niet alleen inhoudsitems, bestanden en toetsen toevoegen, maar ook activiteiten en tools die een interactieve leerervaring en samenwerking bevorderen.

Zo kun je opdrachten of groepsprojecten toevoegen om studenten de gelegenheid te geven de theorie uit een leermodule in de praktijk te brengen. Een andere mogelijkheid is dat je samenwerkingstools toevoegt, zoals chatsessies en discussieforums, waarmee studenten kunnen brainstormen en hun mening kunnen geven over de gepresenteerde onderwerpen.

Wanneer je nieuwe inhoud toevoegt aan de leermodule met een datum voor Weergeven na datum die binnen 20 minuten ligt, selecteer je in de rechterbovenhoek in het cursusmenu het pictogram Vernieuwen. Studenten kunnen dan op de geplande tijd toegang krijgen tot de nieuwe inhoud.

Meer informatie over het toevoegen van inhoud

Meer informatie over de typen inhoud die je kunt toevoegen


Navigeren in een leermodule

  1. Gebruik de pijlen om inhoud achtereenvolgend te bekijken.
  2. De inhoudsopgave bevat de items die u hebt toegevoegd aan de leermodule. Gebruik de pictogrammen om de inhoudsopgave onderaan weer te geven, uit te vouwen, samen te vouwen of te verbergen.
  3. Gebruik de breadcrumbs om naar gebieden in de cursus te gaan die je eerder hebt bezocht.
  4. De inhoudspagina die wordt weergegeven in het inhoudsframe, wordt gemarkeerd in de inhoudsopgave en de beschikbare pagina's zijn koppelingen.

Mappen toevoegen aan leermodules

Je kunt mappen toevoegen aan een leermodule om inhoud te ordenen in de inhoudsopgave.

Elke map zelf is een pagina in de leermodule. Je kunt een beschrijving toevoegen voor een map, zodat de pagina niet leeg wordt weergegeven aan studenten die door de leermodule navigeren.

Bovendien kun je mappen nesten om op verschillende niveaus inhoud weer te geven. Als je instelt dat studenten de inhoud in opeenvolgende volgorde moeten doornemen, is dat de enige volgorde die kan worden gebruikt om de inhoud te bekijken. Studenten moeten elke map, alle geneste mappen en de bijbehorende inhoud weergeven voordat ze naar het volgende item kunnen gaan.

Wanneer u items in een inhoudsopgave verbergt, worden alle geneste items ook verborgen. Als je bijvoorbeeld een map verbergt, is geen enkele inhoud van de map zichtbaar.