Deze informatie is alleen van toepassing op de originele ervaring. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Dit Help-onderwerp geldt alleen voor de originele ervaring bij het verplaatsen van cursusinhoud uit een oudere versie dan Blackboard Learn 9.1 naar mappen in Cursusbestanden van versie 9.1 (en hoger). De instelling moet deze tool beschikbaar maken voor jouw cursusrol.

De tool Bestanden verplaatsen

Gebruik de tool Bestanden verplaatsen in het configuratiescherm om bestanden per cursus te verplaatsen.

Je hoeft de tool Bestanden verplaatsen alleen te gebruiken om cursusinhoud te verplaatsen naar Cursusbestanden als je cursussen uit een oudere versie dan 9.1 kopieert naar of hergebruikt in een omgeving met versie 9.1 en de bestanden niet eerder zijn verplaatst door de instelling. Gebruik de tool niet als cursussen worden geïmporteerd of geëxporteerd in een omgeving met versie 9.1. Gebruik Importeren om er zeker van te zijn dat alle bestandsbijlagen in een cursus uit een eerdere versie dan 9.1 worden opgenomen in het gebied Cursusbestanden van de nieuwe cursus. Vervolgens heb je de mogelijkheid om bestanden op een centrale locatie te beheren.

Alle verplaatste inhoud wordt opgeslagen in een submap van de map /courses/MyCourseID. De submap krijgt een naam met deze syntaxis: Course ID_ImportedContent_DateTimeStamp. Als u bestanden verplaatst van de lokale bestandsopslag naar Cursusbestanden, komt de resulterende mapstructuur overeen met de structuur van het cursusmenu.

Als er een bestand met dezelfde naam bestaat in de map, wordt de naam van het verplaatste bestand uitgebreid met een nummer. Course_Assignment.doc wordt bijvoorbeeld Course_Assignment(1).doc.


Relevante inhoudstypen

Met de tool Bestanden verplaatsen worden alle bestanden die zijn gekoppeld aan inhoudsgebieden van de cursus, verplaatst naar de map Cursusbestanden. Het betreft hier bestanden die in eerste instantie zijn geüpload naar de cursus met de optie Bestand bijvoegen, evenals bestanden die zijn bijgevoegd met de editor. Hieronder volgt een overzicht van de bestanden die wel en niet worden verplaatst met de tool.

Inhoudstypen die worden verplaatst

 • Inhoudsmappen
 • Inhoudsitems
 • Cursuskoppelingen
 • Instructies
 • Webkoppelingen
 • Leermodules

Inhoudstypen die niet worden verplaatst

 • Zelfbeoordelingen en collegiale beoordelingen
 • Berichten
 • Toetsen, enquêtes en vragenpools
 • Opdrachten
 • Items die door een cursusleider zijn geüpload naar de pagina Opdracht beoordelen, inclusief opmerkingen voor een bepaalde gebruiker
 • Bestanden van studenten die tijdens een cursus zijn geüpload, bijvoorbeeld een document voor een opdracht of bestanden die zijn bijgevoegd aan dagboekvermeldingen.

Bestanden verplaatsen naar Cursusbestanden

 

 1. Vouw in het configuratiescherm het onderdeel Pakketten en functies uit en selecteer Bestanden verplaatsen naar Cursusbestanden.
 2. Ga op de pagina Bestanden verplaatsen naar Cursusbestanden naar het gedeelte Cursus selecteren en schakel het selectievakje in om alle inhoud van uw cursus te verplaatsen naar Cursusbestanden. Het veld Broncursus-ID geeft aan in welke cursus je je bevindt.
 3. Selecteer Verzenden.