Deze informatie is alleen van toepassing op de originele ervaring. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Je kunt op twee manieren bestanden uploaden naar Cursusbestanden:

 • Upload bestanden rechtstreeks naar Cursusbestanden. Wanneer u vervolgens inhoud maakt voor de cursus, kunt u een koppeling naar de bestanden maken.
 • Upload bestanden tijdens het maken van inhoud voor de cursus. De meeste van deze bestanden worden automatisch opgeslagen in Cursusbestanden.

Wanneer u de functie Bladeren in mijn computer gebruikt om bestanden te uploaden vanaf uw computer, worden de meeste bestanden automatisch opgeslagen in Cursusbestanden. Als je de bestanden uploadt naar een cursusgebied, hoef je deze bestanden niet meer rechtstreeks te uploaden naar Cursusbestanden. Het bestand wordt als een koppeling weergegeven in het inhoudsitem en wordt automatisch opgeslagen in de map op het hoogste niveau in Cursusbestanden. Je kunt het bestand ook nog vanuit andere cursusgebieden koppelen, maar niet in andere cursussen die je geeft.

Bestanden worden automatisch opgeslagen

Wanneer je een bestand uploadt tijdens het maken van inhoud in een cursusgebied, worden de meeste bestanden automatisch opgeslagen in Cursusbestanden. Het betreft hier bestanden zoals:

 • Bestanden die worden geüpload naar inhoudstypen in de lijst Inhoud bouwen, zoals Item, Bestand, URL, Afbeelding, Audio, Video, Syllabus en Cursuskoppeling
 • Bestanden die worden geüpload tijdens het samenstellen van opdrachten
 • Bestanden die worden geüpload tijdens het maken van aankondigingen
 • Bestanden die worden geüpload voor beschrijvingen, instructies en vragen in toetsen
 • Cursusbannerbestanden die worden geüpload naar het beginpunt van een cursus
 • Bestanden die worden geüpload met de functies in de editor voor dagboeken en blogs, en tijdens het maken van een wiki
 • Bestanden die worden geüpload naar de discussieruimte via de editor of de sectie Bijlagen
 • Bestanden die worden geüpload tijdens het maken van HTML-objecten

Deze lijst geldt ook voor bestanden die zijn opgenomen in een cursuspakket. Als je een cursuspakket importeert, worden deze typen bestanden toegevoegd aan Cursusbestanden.


Bestanden worden niet automatisch opgeslagen

Sommige bestanden worden niet automatisch opgeslagen in Cursusbestanden tijdens het maken van inhoud. Dit heeft te maken met mogelijke privacykwesties of het type bestand, zoals:

 • Bestanden voor zelfbeoordeling en collegiale beoordeling
 • Bestanden die worden geüpload naar dagboeken en blogs in de sectie Dagboekvermeldingsbestanden/Blogvermeldingsbestanden
 • Bestanden die worden geüpload naar wikipagina's en de Wiki-homepage
 • SCORM-bestanden
 • Woordenlijstbestanden
 • Bestanden van studenten die tijdens een cursus zijn geüpload, bijvoorbeeld een document voor een opdracht of bestanden die zijn bijgevoegd aan dagboekvermeldingen.