Deze informatie is alleen van toepassing op de originele ervaring. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Binnen Cursusbestanden kun je nieuwe items maken met de editor. Deze items worden HTML-objecten genoemd en het betreft hier een type herbruikbare inhoud. Als de instelling toegang heeft tot de functies voor inhoudsbeheer, kun je ook andere soorten herbruikbare inhoud maken.

HTML-objecten worden als HTML-bestanden opgeslagen in Content Collection. Wanneer je een HTML-object aan je cursus toevoegt, wordt de werkelijke inhoud weergegeven. Het HTML-object wordt niet weergegeven als een bestandskoppeling die gebruikers moeten selecteren om de inhoud weer te geven. Je kunt informatie maken die je wilt gebruiken in meerdere gebieden in cursussen of in meerdere cursussen. Een HTML-object dat is opgeslagen in Cursusbestanden kun je op elk moment wijzigen. De wijzigingen worden dan doorgevoerd in alle instanties waarin het object aan de cursus is gekoppeld.

Een HTML-object maken

  1. Selecteer in Cursusbestanden de map waar je het HTML-object wilt maken.
  2. Selecteer HTML-object maken.
  3. Typ op de pagina Herbruikbaar object maken een naam die je als de bestandsnaam voor het object wilt gebruiken in Cursusbestanden.
  4. Typ informatie in het vak Inhoud. Gebruik de editor om de tekst op te maken en bestanden, afbeeldingen, webkoppelingen, multimedia en mashups toe te voegen. Bestanden die je uploadt vanaf je computer, worden in Cursusbestanden in de map op het hoogste niveau opgeslagen.
  5. Selecteer Verzenden. Het HTML-object verschijnt in de geselecteerde map in Cursusbestanden. De extensie .html wordt automatisch toegevoegd aan de bestandsnaam van het HTML-object in Cursusbestanden.

Als je een koppeling naar een HTML-object verwijdert uit de cursus, wordt het object niet verwijderd uit Cursusbestanden. Alleen de koppeling naar het HTML-object in de cursus wordt verwijderd. Als je een HTML-object volledig uit de cursus wilt verwijderen, moet je dit doen vanuit Cursusbestanden. Als het object is gekoppeld aan de cursus, verschijnt er een waarschuwing dat het verwijderen van het bestand verbroken koppelingen tot gevolg heeft. Je kunt het rapport 360° overzicht openen om te zien waar het bestand is gekoppeld voordat je verdergaat met verwijderen.

Meer over cursuskoppelingen in Cursusbestanden


Een HTML-object bewerken

Een HTML-object dat is opgeslagen in Cursusbestanden kun je desgewenst bewerken. De wijzigingen worden overal doorgevoerd waar het HTML-object is gekoppeld in de cursus. Open het menu van het HTML-object en selecteer Inhoud van herbruikbaar object overschrijven.