Je kunt de bijdragen aan een dagboek afzonderlijk beoordelen of voor de leden van een groep als geheel.

De werking van dagboekcijfers

Wanneer je cijfertoekenning inschakelt voor een dagboek, wordt er automatisch een kolom gemaakt in Grade Center. Zodra studenten bijdragen gaan verzenden, worden er pictogrammen weergegeven in Grade Center, op de pagina met dagboekonderwerpen en op de pagina Cijfer nodig:

 • Het pictogram Cijfer nodig verschijnt als is voldaan aan de drempel die je hebt ingesteld in de dagboekinstellingen. Als je bijvoorbeeld hebt ingesteld dat je een melding wilt ontvangen wanneer vier studenten werk hebben ingeleverd, verschijnt dit pictogram nadat minstens vier studenten dagboekvermeldingen hebben ingeleverd.
 • In de volgende gevallen wordt het pictogram In uitvoering weergegeven:
  • De activiteit van studenten is onvoldoende om in aanmerking te komen voor beoordeling.
  • Als je het selectievakje Deelnemers met de status Cijfer nodig weergeven niet hebt ingeschakeld.

Je kunt een dagboekvermelding beoordelen in Grade Center, op de pagina Cijfer nodig of via Configuratiescherm > Cursustools > Dagboeken in een cursus.

Bewerk de kolominstellingen in Grade Center om te bepalen of studenten hun eigen cijfers en feedback kunnen zien in Mijn cijfers.

Meer over cijferkolommen en -items in Grade Center

De cijfers die je invoert voor dagboekvermeldingen van studenten worden direct weergegeven in Grade Center. Wanneer u een toegekend cijfer wijzigt vanaf de pagina met dagboekonderwerpen, wordt het cijfer bijgewerkt in Grade Center.


Cijfertoekenning uitschakelen voor een dagboekonderwerp

Het is niet mogelijk om cijfertoekenning uit te schakelen voor een dagboekonderwerp. Je kunt het dagboekonderwerp met cijfertoekenning wel verwijderen van de overzichtspagina Dagboeken en uit Grade Center, en vervolgens een nieuw dagboek, zonder cijfertoekenning, maken.

Als je de bijdragen wilt behouden, kun je ook aangeven dat de cijferkolom voor het dagboek niet moet worden gebruikt in de berekeningen van Grade Center. Het dagboek wordt nog wel als een item met cijfertoekenning gezien door Grade Center, maar eventuele resultaten of cijfers worden genegeerd in berekeningen.


Afzonderlijke dagboekvermeldingen beoordelen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de “Ultra”-help voor informatie over beoordeelde dagboeken.

Je kunt dagboeken beoordelen vanuit Grade Center, de pagina Cijfer nodig en het gedeelte Cursustools in het configuratiescherm.

 1. Ga naar de pagina met dagboekonderwerpen en selecteer de pijl-omlaag van de lijst met jouw naam om toegang te krijgen tot alle cursusleden. Selecteer de naam van een gebruiker met een cijfer. De dagboekvermeldingen van de gebruiker worden weergegeven in het inhoudsframe.
 2. Typ een puntentotaal in het vak Cijfer. Als je een rubriek hebt gekoppeld aan het dagboek, klik je op de titel van de rubriek om deze te openen en in te vullen.
 3. Als je een bestaand cijfer wilt wijzigen, selecteer je het vak Cijfer en verander je het cijfer.
 4. Je kunt ook feedback voor de student in het vak Feedback voor student toevoegen. Selecteer het editorpictogram dat wordt weergegeven als de letter A om het venster van de pop-up editor te openen. Je kunt een audio- of video-opname van je feedback insluiten terwijl je beoordeelt.
 5. Selecteer Opmerkingen toevoegen om aantekeningen te maken die alleen voor jou en beoordelaars zichtbaar zijn.
 6. Selecteer Verzenden om het cijfer, de feedback en de opmerkingen toe te voegen aan Grade Center.

Een groepsdagboek beoordelen

Op de pagina met onderwerpen van een dagboek kun je alle bijdragen in het groepsblog lezen en één cijfer invoeren voor alle groepsleden. Als je geen cijfer hebt ingevoerd voor een groepslid, wordt het pictogram Cijfer nodig weergegeven in Grade Center en op de pagina met dagboekonderwerpen in de lijst Alle groepsleden. Bovendien wordt het groepsdagboek vermeld op de pagina Cijfer nodig.

Op de pagina van het groepsdagboek bevat het zijpaneel een lijst met alle groepsleden.

Als je een cijfer invoert voor een groepsdagboek, wordt het cijfer automatisch aan alle leden van de groep gegeven. Alle groepsleden krijgen hetzelfde cijfer, zelfs als iemand geen enkele bijdrage heeft geleverd. In dat geval kun je het cijfer van die persoon desgewenst aanpassen. Studenten kunnen hun cijfers voor het groepsdagboek bekijken in Mijn cijfers en in het groepsdagboek door hun naam te selecteren in het menu Alle groepsleden.


Een ander cijfer geven aan groepsleden

Je kunt een afwijkend cijfer toekennen aan een bepaald lid van de groep. Als je het cijfer van een groepslid wijzigt en de groep daarna een nieuw cijfer geeft, heeft het nieuwe groepscijfer geen invloed op het cijfer van het groepslid. Studenten zien alleen hun eigen cijfer, niet wat elk groepslid afzonderlijk heeft gekregen.

Selecteer in het zijpaneel voor beoordeling het potlood om het groepscijfer voor een lid aan te passen. Typ een nieuw cijfer en selecteer het vinkje om het cijfer op te slaan. Dit cijfer is nu een vervangend cijfer.

Het groepscijfer en het gewijzigde cijfer van het groepslid worden in Grade Center weergegeven. De cellen van cursusleden die geen deel uitmaken van de groep, worden lichter gekleurd weergegeven in de cijferkolom voor het groepsdagboek.

Het groepscijfer van een groepslid herstellen

Het is mogelijk het aangepaste cijfer van een groepslid weer te wijzigen in het groepscijfer dat is toegewezen aan de groep als geheel.

Selecteer in het zijpaneel voor beoordeling het potlood voor het groepslid met het gewijzigde cijfer. Selecteer de pijl-links om het cijfer te wijzigen in het oorspronkelijke groepscijfer. Het pictogram voor een vervangend cijfer wordt verwijderd en de wijziging wordt doorgevoerd in Grade Center.


ULTRA: Daboekbeoordeling inschakelen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de help van de originele ervaring voor informatie over beoordeelde dagboeken.

Als je studenten wilt motiveren om verhelderende bijdragen te posten, kun je het dagboek laten meetellen voor een cijfer. Wanneer je cijfertoekenning inschakelt voor een dagboek, wordt er automatisch een kolom gemaakt in de cijferlijst.

Selecteer het tandwielpictogram om het deelvenster Dagboekinstellingen te openen. Schakel het selectievakje Ken cijfer toe aan dagboek in. Als je ervoor kiest om een dagboek te beoordelen, worden er meer opties weergegeven, zoals de einddatum en het maximum aantal punten.

Op dit moment ondersteunt de Ultra-weergave voor het beoordelen van dagboeken maximaal 50 studenten. Bij toekomstige verbeteringen wordt dit aantal uitgebreid.

Het is raadzaam om Ultra-dagboeken te gebruiken terwijl je nieuwe cursussen gaat maken, maar onze richtlijn is om het gebruik van onderwijs en beoordelen te beperken tot extra verbeteringen zijn voltooid.

Geef een einddatum op. Einddatums worden weergegeven in de agenda en in de activiteitenstream. Adviseer studenten om regelmatig te controleren wat ze nu moeten inleveren en in de nabije toekomst, zodat ze op tijd vragen kunnen stellen.

Voer het maximum aantal punten in. De punten zijn van toepassing op een of meer items die zijn gemaakt door een student.

Selecteer het cijfertoekenningsschema. Selecteer in het menu Beoordelen met een bestaand cijfertoekenningsschema zoals Punten. Je kunt het cijfertoekenningsschema op ieder moment wijzigen en de wijziging is dan zichtbaar voor studenten en in de cijferlijst.

Voeg een beoordelingsrubriek toe. Rubrieken kunnen helpen om inzendingen van studenten te evalueren op basis van belangrijke criteria die je definieert. Je kunt een bestaande rubriek toevoegen of een nieuwe rubriek maken zodat studenten de vereisten voor het beoordeelde werk kunnen zien. Je kunt aan elk dagboek maar één rubriek koppelen.

Op dit moment is het niet mogelijk om de rubriek te gebruiken terwijl je beoordeelt, maar er worden ondertussen wel verbeteringen doorgevoerd.


ULTRA: Basiswerkstroom voor het beoordelen van dagboeken

Op dit moment kun je een basiswerkstroom gebruiken om dagboekcijfers toe te voegen aan je cijferlijst. In een toekomstige versie kun je gebruikmaken van een krachtigere beoordelingsinterface om cijfers te geven voor bijdragen aan het dagboek.

Als de inzendingen van een beoordeeld dagboek klaar zijn om te worden beoordeeld, wordt er een melding weergegeven in de activiteitenstream. Selecteer de koppeling om het dagboek in een nieuwe laag te openen en de items te bekijken.

Je kunt het dagboek ook openen vanuit de pagina Cursusinhoud en deze stappen gebruiken om inzendingen te beoordelen.

 1. Nadat je de dagboekitems en opmerkingen van een student hebt bekeken, sluit je de laag en selecteer je het pictogram Cijferlijst in de navigatiebalk.
 2. Op de pagina Cijferlijst in de lijstweergave kun je zien hoeveel studenten items hebben ingevoerd. Schakel over naar de rasterweergave om te beginnen met beoordelen.
 3. Navigeer in de rasterweergave naar de kolom van het dagboek. Nieuwe inzending wordt weergegeven in cellen voor studenten die items hebben ingevoerd. Selecteer de koppeling Nu beoordelen om een cijfer te geven. Klik ergens buiten het cijfergebied om op te slaan.

Cijfers publiceren

Als je cijfers bekend wilt maken aan studenten, selecteer je de optie Posten in de kolomkop. Alle cijfers die je hebt toegewezen voor deze kolom worden dan gepost, zodat studenten ze kunnen zien. Als je de cijfers voor studenten afzonderlijk wilt posten, klik je in de cel van de student en selecteer je Posten in het menu. Geposte cijfers worden in de kolom aangegeven met het bericht Gepost.

Nadat je cijfers voor een dagboek hebt gepost, kunnen studenten hun scores zien op de cijferpagina’s of in de activiteitenstream. Ze kunnen ook hun bijdragen aan het dagboek en hun cijfers openen via de dagboekkoppeling op de pagina Cursusinhoud.

Een beoordeeld dagboek weer niet-beoordeeld maken

Wanneer je een beoordeeld dagboek wijzigt naar niet-beoordeeld, worden de cijfers verwijderd, maar blijft het dagboek staan op de pagina Cursusinhoud. Het dagboek wordt verwijderd uit de cijferlijst.


ULTRA: Een beoordeeld dagboek verwijderen

Als je een dagboek verwijdert waarvoor een cijfer is toegekend, wordt het dagboek verwijderd uit de pagina Cursusinhoud en de cijferlijst.