Het prestatieoverzicht is een waardevol hulpmiddel voor het volgen van de voortgang van studenten tijdens een cursus. Een overzichtstabel laat voor elke student de geschiedenis van toegang en voortgang zien. Gedurende het verloop van cursus kun je zo snel zien of studenten de cursus regelmatig bezoeken, cursusinhoud raadplegen en bijdragen aan discussieforums. Aan de hand van deze informatie kunt u afleiden welke studenten onvoldoende actief zijn of hulp en ondersteuning nodig hebben.

De instelling bepaalt of de tool Prestatieoverzicht beschikbaar is. Het is mogelijk dat de instelling ook de tool Discussieruimte heeft uitgeschakeld. Het is belangrijk te weten dat dit gevolgen heeft voor de informatie die wordt weergegeven in het prestatieoverzicht.

Discussiestatistieken weergeven

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over analyses van discussies.

Configuratiescherm en Evaluatie en Prestatieoverzicht

 1. Op de pagina Prestatieoverzicht kun je zien in hoeveel forums een gebruiker berichten heeft gepost. Selecteer in de kolom Discussieruimte een genummerde koppeling om details te bekijken.
 2. Deze gegevens worden weergegeven op de pagina Discussieruimte:

  Je kunt de vermeldingen sorteren op een kolom door de kolomkop te selecteren.

  • Forum: alle forums waarop een gebruiker berichten heeft gepost.
  • Totaal aantal berichten: Selecteer de koppeling om een pagina weer te geven met de berichten die de gebruiker op dat forum heeft gepost.
  • Datum van laatste bericht: hier kunt u zien wanneer een gebruiker het forum het laatst heeft bezocht.
  • Gemiddelde berichtlengte: de gemiddelde berichtlengte (aantal tekens).
  • Minimum berichtlengte: de minimale berichtlengte (aantal tekens).
  • Maximale berichtlengte: de maximale berichtlengte (aantal tekens).
  • Gemiddelde berichtpositie: dit cijfer geeft een indicatie van de bijdragen van een gebruiker aan een discussielijn.
  • Cijfer: Selecteer de koppeling in de kolom om de bijbehorende Grade Center-kolom weer te geven (als er een cijfer wordt vermeld).
 3. Selecteer in de kolom Forum een forumtitel om een pagina Verzameling weer te geven met alle berichten van een gebruiker op dat forum.

Je kunt vanaf deze pagina ook communiceren met een cursusdeelnemer. Als je een e-mail wilt versturen vanaf de pagina Discussieruimte, selecteer je E-mailberichten verzenden naar gebruiker.


ULTRA: Discussiestatistieken weergeven

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over discussiestatistieken.

Discussiestatistieken geven inzicht in forumdeelnemers en hun activiteit. Aan de hand van deze gegevens kun je afleiden welke studenten voldoende actief zijn of hulp en ondersteuning nodig hebben. Je kunt de statistieken van een discussie openen vanaf de pagina Discussies of Cursusinhoud.

 1. Selecteer het pictogram Meer opties en selecteer vervolgens Analyses bekijken.
 2. Je kunt nu deze gegevens van een discussie bekijken:
  • Aantal deelnemende studenten
  • Gemiddelde berichten per student
  • Gemiddeld aantal woorden per bericht
  • Gemiddeld discussiecijfer
  • Deelname: het percentage studenten dat heeft deelgenomen en het percentage studenten dat de discussie heeft geopend.
  • Studenten die niet hebben deelgenomen
  • Reacties met de meeste antwoorden
  • Belangrijkste deelnemers: de studenten die de meeste reacties en antwoorden hebben gepost.

Inzoomen op analytische gegevens

Vanaf de pagina Discussie-analyses kun je afzonderlijke discussieberichten en bijdragen in meer detail bekijken.

De deelnamebalk geeft een visuele indicatie van de deelname aan de discussie. Het percentage studenten dat de discussie heeft geopend en daadwerkelijk een bijdrage heeft geleverd, is blauw gemarkeerd op de balk. Studenten die de discussie hebben geopend maar geen bijdrage hebben geleverd, worden aangegeven met een lichtere kleur blauw en studenten die de discussie niet hebben geopend, zijn grijs gemarkeerd.

Selecteer een opmerking in de sectie Opmerkingen met de meeste reacties om die discussie te lezen.

Selecteer een student in de sectie Beste deelnemers om het discussiebericht van die student te zien. In het deelvenster Discussie-analyses kun je vervolgens voor elke student inzichten zien op een individueel niveau.

Studenten bereiken die niet deelnemen aan de discussie

Je kunt een bericht sturen naar de studenten die niet hebben deelgenomen aan de discussie. Selecteer een individuele student die geen bijdrage heeft geleverd om deze rechtstreeks een e-mail te sturen.

Een bericht sturen naar alle studenten die niet hebben bijgedragen aan de discussie:

 1. Selecteer de knop Meer opties in de hoek van de sectie met de namen van studenten die nog niet hebben deelgenomen aan de discussie.
 2. Er verschijnt een nieuw, leeg bericht met de ontvangers al ingevuld. Typ de tekst van het bericht en kies Verzenden.
 3. Elke student ontvangt het bericht afzonderlijk om zijn of haar privacy te garanderen. De namen van de andere studenten worden niet vermeld.

Statistieken voor groepsdiscussie weergeven

Je kunt ook discussiestatistieken bekijken voor toegewezen groepen. In het menu boven aan het venster Discussie-analyses bevat het tabblad Totaal discussiestatistieken voor de groep als geheel. Selecteer een tabblad met een groepsnaam om analytische gegevens voor die groep te bekijken.


ULTRA: Discussie-analyses voor individuele studenten

Uit onderzoek is gebleken dat de tevredenheid van studenten over online cursussen gerelateerd is aan de aanwezigheid van de cursusleider. Discussies zijn een makkelijke manier om studenten enthousiast te maken en te houden voor een cursus. Discussies stimuleren de communicatie en versterken het groepsgevoel en de relatie met jou als de cursusleider.

De volgende doelen kun je bereiken door een discussieactiviteit toe te voegen:

 • Bijdrage stimuleren
 • Studenten betrekken
 • Alle reacties lezen
 • Cijfers geven

Als je veel studenten hebt, worden deze doelen al snel een uitdaging. In cursussen met veel discussies of een goede bijdrage van studenten aan discussies kan het lastig zijn om de bijdrage van studenten te meten of om voldoende gegevens te verzamelen. Sommige cursusleiders kiezen ervoor om studiepunten te geven voor het afronden van een opdracht in plaats van deze uitgebreid te beoordelen. Discussie-analyses in Blackboard Learn vereenvoudigen het toekennen van cijfers, zodat je meer tijd hebt voor contact met studenten.

Discussie-analyses bieden een goed beeld van de bijdrage van studenten aan de discussie, gebaseerd op verschillende statistieken. Deze op prestaties gebaseerde inzichten geven aan welke studenten misschien hulp nodig hebben of een afwijkend bijdragepatroon hebben. Ons algoritme voor discussie-analyses richt zich op de inhoud van een student en biedt details om zijn of haar bijdrage te evalueren. We hebben de woordentelling geautomatiseerd en functies geïntroduceerd die de betekenis van de bijdragen analyseren.

Discussie-analyses worden alleen weergegeven voor beoordeelde discussies. Discussie-analyses zijn alleen beschikbaar voor cursussen die in het Engels worden aangeboden.