Als in de cursus groepen worden gebruikt om studenten te stimuleren samen te werken aan cursusopdrachten, kun je koppelingen toevoegen naar groepstools die bedoeld zijn voor samenwerking en communicatie tussen de studenten. Je kunt bijvoorbeeld een speciale groepsdiscussieruimte beschikbaar stellen, die alleen toegankelijk is voor de leden van een cursusgroep.

In de originele cursusweergave staan groepsdiscussieruimten los van de gewone discussieruimte van een cursus. Leden van een groep kunnen hun eigen forums maken en beheren.

Voorbeeld: Je verdeelt de studenten over groepen en geeft elke groep een probleem of situatie om te behandelen en via een presentatie te delen met de groep. De groepen kunnen de tool Chat en de groepsdiscussieruimten gebruiken om met elkaar te brainstormen en onderwerpen te bespreken. De groepsdiscussieruimten kunnen daarnaast worden gebruikt voor het delen van URL's en het uitwisselen van ideeën. Bovendien kan de eigen discussieruimte worden gebruikt om taken af te spreken en een plan van aanpak te bespreken. Leden publiceren vervolgens hun bijdrage aan de presentatie, waarop de andere leden dan kunnen reageren met opbouwende kritiek ten aanzien van bruikbaarheid, grammatica, opbouw, enzovoort.

Groepsdiscussies inschakelen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het maken van groepsdiscussies.

Wanneer u een cursusgroep maakt, schakelt u de tool Discussieruimte in om groepen hulpmiddelen te bieden voor samenwerking en communicatie.

 1. Schakel op de pagina Groep maken het selectievakje Discussieruimte in bij Beschikbaarheid van tools.
 2. Selecteer Verzenden.

De tool Groepsdiscussieruimte wordt weergegeven in het gedeelte Mijn groepen en op de homepage van de groep.

Groepsdiscussies uitschakelen

Je kunt een groepsdiscussieruimte niet verwijderen zonder ook de groep te verwijderen. Om die reden is er de mogelijkheid de beschikbaarheid van een groepsdiscussieruimte in te trekken. Bestaande berichten worden niet verwijderd, ze zijn alleen niet meer beschikbaar voor groepsleden.

Als u een groepsdiscussieruimte met beoordeling ontoegankelijk maakt, blijft de bijbehorende cijferkolom aanwezig in Grade Center.

 1. Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Gebruikers en groepen uit en kies Groepen.
 2. Activeer de bewerkingsmodus (AAN). Selecteer op de pagina Groepen Bewerken in het menu van de groep.
 3. Schakel op de pagina Groep bewerken het selectievakje Discussieruimte uit bij Beschikbaarheid van tools.
 4. Selecteer Verzenden.

Wanneer leden de homepage van hun groep of het gedeelte Mijn groepen weergeven, is de koppeling naar de groepsdiscussieruimte niet meer beschikbaar. Je kunt de tool op ieder moment weer beschikbaar maken.


Instellingen voor groepsdiscussies bewerken

Elke nieuwe groepsdiscussieruimte krijgt standaard de groepsnaam als de titel. Jij en alle aangewezen groepsleden kunnen de naam van het forum wijzigen en een beschrijving invoeren.

Als je de bijdragen van studenten aan een groepsdiscussieruimte wilt beoordelen, kun je de instellingen van een forum bewerken en cijfertoekenning inschakelen in het forum of discussielijnen. In tegenstelling tot andere groepsactiviteiten met cijferbeoordeling, wordt bij de beoordeling van een groepsdiscussie elk lid onafhankelijk van andere groepsleden beoordeeld. Elk groepslid moet het aangegeven aantal berichten plaatsen om in aanmerking te komen voor een cijfer. De beoordeling bestaat uit cijfers voor de afzonderlijke bijdragen van groepsleden aan de groepsdiscussie.

 1. Ga naar het configuratiescherm van de cursus, vouw de sectie Cursustools uit en selecteer Discussieruimte.
 2. Op de pagina Discussieruimte worden de discussieruimte voor de cursus en alle discussieruimten voor groepen weergegeven. Selecteer een groepsdiscussieruimte.
 3. Selecteer op de volgende pagina Discussieruimte Bewerken in het menu van het forum.
 4. Op de pagina Forum bewerken kun je alle instellingen bewerken, inclusief de naam en beschrijving, die wordt weergegeven in de kolom Beschrijving op de pagina van de groepsdiscussieruimte. Je kunt de beschikbaarheid van het forum aanpassen en beoordeling inschakelen voor het forum of de discussielijnen.

Jij of een groepslid kan extra forums maken in een groepsdiscussieruimte.


ULTRA: Een groepsdiscussie maken

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het inschakelen van groepsdiscussies.

Wanneer je een discussie maakt, kun je groepen instellen om het gesprek te sturen. Je kunt discussiegroepen gebruiken om ervoor te zorgen dat studenten zich beter op hun gemak voelen omdat ze weten dat er minder mensen deelnemen aan de discussie. Een ander mogelijk voordeel van groepsdiscussies is dat studenten eerder geneigd zijn zich uit te spreken.

Je kunt groepen samenstellen voor een discussie op de pagina Discussie-instellingen. Selecteer het tandwielpictogram en vervolgens Toewijzen aan groepen. Je komt dan op de pagina Groepen maken.

Je kunt doelen afstemmen met een groepsdiscussie. De instelling Eerst bericht posten is op dit moment niet beschikbaar in groepsdiscussies.

Op de pagina Groepen toewijzen kun je handmatig groepen maken of deze automatisch laten samenstellen:

 • Willekeurig toewijzen: Studenten worden willekeurig toegewezen aan het aantal groepen dat je wilt maken. Geef in het menu Aantal groepen aan hoeveel groepen je wilt maken. Studenten worden willekeurig verdeeld over het aantal groepen dat je wilt maken.
 • Aangepast: Je kunt zo veel groepen maken als je wilt, met in elke groep het gewenste aantal studenten. Je kunt ook nieuwe groepen maken of groepen verwijderen op basis van het aantal groepen dat je wilt instellen voor deze discussie. De instelling verandert in Aangepast als je studenten naar andere groepen verplaatst nadat ze automatisch of met willekeurig toewijzen zijn ingedeeld in groepen.
 • Werkgroepen hergebruiken: Wil je groepen van een eerdere discussie opnieuw gebruiken? Kies de naam van de discussie om de bijbehorende groepen te gebruiken voor de nieuwe discussie. Je kunt studenten verplaatsen naar andere groepen zonder dat dit gevolgen heeft voor de groepsindeling van de vorige discussie. Alleen de groepen voor de huidige discussie worden gewijzigd.

Als je alle studenten wilt verwijderen uit groepen, selecteer je Toewijzing van alle ongedaan maken boven aan de pagina. Deze optie wordt weergegeven totdat groepen de discussie zijn gestart. Studenten die niet zijn toegewezen aan een groep, hebben geen toegang tot de groepsdiscussie omdat deze niet wordt weergegeven op hun pagina Cursusinhoud.

Groepen weergeven

Nadat je een groepsdiscussie hebt gemaakt, kun je groepen eenvoudig bekijken vanaf de pagina Cursusinhoud of Discussies. Selecteer de groepskoppeling onder discussietitel om de pagina Groepen toewijzen te openen.

Studenten verplaatsen naar andere groepen

Als studenten de discussie nog niet zijn gestart, kun je ze verplaatsen naar andere groepen.

Het is niet mogelijk om studenten te verplaatsen naar of uit groepen die antwoorden en reacties hebben geplaatst.

Je kunt een student op de pagina Groepen toewijzen van de ene naar de andere groep verplaatsen. Selecteer de drie puntjes naast een naam om deze mogelijkheden weer te geven:

 • Een nieuwe groep starten voor deze student.
 • Als je de student aan een andere, bestaande groep wilt toewijzen, selecteer je de naam van de groep in de lijst.
 • Selecteer Toewijzing opheffen om de student uit de groep te verwijderen.

Je kunt ook meerdere studenten naar een andere groep verplaatsen of een nieuwe groep voor ze maken. Als je alle studenten wilt verwijderen uit groepen, selecteer je Toewijzing van alle ongedaan maken boven aan de pagina. Deze optie wordt weergegeven totdat groepen de discussie zijn gestart.

Meerdere studenten selecteren

Je kunt tijd besparen door meer dan één student te selecteren en hun groep te wijzigen. Je kunt meerdere studenten selecteren en ze tegelijk verplaatsen als ze allemaal in dezelfde groep zitten of allemaal niet zijn toegewezen.

 1. Selecteer de namen van studenten waarop je de bewerking wilt toepassen. De namen van geselecteerde studenten worden gemarkeerd met een paarse rand.
 2. Selecteer de naam van een student nogmaals om de selectie ongedaan te maken.
 3. Als je de studenten hebt geselecteerd, selecteer je de drie puntjes naast een van de geselecteerde namen om de beschikbare opties weer te geven. Je kunt een nieuwe groep beginnen, de studenten naar een bestaande groep verplaatsen of ze verwijderen uit een groep.

Wil je een bericht sturen naar een groep? Selecteer Bericht groep in het menu Meer opties naast de naam van de groep om een cursusbericht op te stellen aan de studenten in die groep.

Een groep verwijderen

Als je een groep wilt verwijderen, open je het menu Meer opties van de groep en selecteer je Groep verwijderen. De toewijzing van de studenten in die groep wordt automatisch ongedaan gemaakt en de instelling Studenten groepen wordt gewijzigd in Aangepast.

Je kunt deze studenten handmatig toewijzen aan nieuwe groepen. Of selecteer Willekeurig toewijzen om ze automatisch gelijkmatig te verdelen over het nieuwe aantal groepen.

Een groepsdiscussie weergeven

Wanneer je een groepsdiscussie weergeeft, kun je aangeven van welke groep je de reacties wilt zien. Selecteer de naam van een groep om te zien wat die groep heeft gezegd in de discussie.


ULTRA: een groepsdiscussie beoordelen

Je kunt een groepsdiscussie beoordelen om de bijdragen van studenten te laten meetellen in hun cursuscijfer. Het beoordelen van een groepsdiscussie kan een student helpen om zijn of haar persoonlijke mening tactvol en duidelijk naar voren te brengen in een select gezelschap van medestudenten. Een cijfer kan er ook voor zorgen dat studenten zich verantwoordelijk voelen om de discussie van de groep verder vorm te geven en nieuwe ideeën in te brengen.

Als je beoordeling wilt inschakelen voor een groepsdiscussie, selecteer je Beoordeelde discussie in het venster Discussie-instellingen en kies je de gewenste cijferinstellingen en een einddatum voor het posten van bijdragen. Selecteer vervolgens Toewijzen aan groepen en wijs groepen studenten toe voor de discussie.

Je hebt de mogelijkheid om beoordeling op ieder moment in of uit te schakelen, zelfs als groepen al zijn gestart met de discussie. Als je beoordeling uitschakelt voor de discussie nadat je cijfers hebt toegekend, blijft alle discussie-inhoud behouden maar gaan de cijfers verloren.

Als je klaar bent met het toewijzen van groepen, stel je de zichtbaarheid van de discussie in. Studenten kunnen aan de slag met de groepsdiscussie zodra je deze beschikbaar hebt gesteld. Je kunt op ieder moment beginnen met beoordelen.

Beoordelen vanuit een discussie

Klaar om te beoordelen? Je beoordeelt elke groepslid afzonderlijk in een groepsdiscussie. In tegenstelling tot groepsopdrachten, is het niet mogelijk om een discussiegroep als geheel een cijfer te geven. Eventuele feedback die je toevoegt aan een cijfer is dan ook alleen zichtbaar voor die student.

Je kunt beginnen met beoordelen vanuit de cijferlijst of vanuit de discussie zelf. Selecteer Cijfers en deelname om te kijken wie er heeft deelgenomen aan de discussie.

Op de pagina Cijfers en deelname worden studenten vermeld op basis van hun groepen. Als je andere groepen wilt zien, selecteer je een groepsnaam uit het menu boven aan de pagina.

Selecteer de naam van een student in de lijst om zijn of haar berichten te zien. Voer een cijfer in en eventueel feedback. Als je klaar bent, selecteer je Posten om het cijfer en de feedback vrij te geven aan de student.

Beoordelen vanuit de cijferlijst

Je kunt ook cijfers toekennen in de cijferlijst. Selecteer de discussie en zoek de naam van de student in de lijst met inzendingen. Selecteer de cel van een groepslid om alle andere groepsleden te markeren in het raster. Typ een cijfer voor de bijdragen van de student.

Je kunt gemakkelijk teruggaan naar de inzendingen van de student als je de rasterweergave gebruikt in de cijferlijst. Selecteer de cel met het cijfer voor een student en selecteer Weergeven om de bijdragen aan de discussie te bekijken, samen met reacties en antwoorden.

Meer informatie over het beoordelen van een discussie


ULTRA: Statistieken voor groepsdiscussie weergeven

Je kunt ook discussiestatistieken bekijken wanneer je groepen toewijst. Selecteer het pictogram Meer opties en selecteer vervolgens Statistieken weergeven. Het hoofdmenu bevat een tabblad Totaal met discussiestatistieken voor de hele cursusgroep, evenals tabbladen met details voor elke groep. Selecteer een groepsnaam in het menu om specifieke analytische gegevens voor die groep te zien.

Meer informatie over discussiestatistieken