Stimuleer zinvolle bijdragen door discussies met cijfertoekenning toe te voegen.

Discussies dragen bij aan het vermogen van studenten om kritisch te denken, om hun gedachten duidelijk te formuleren en om te communiceren met anderen. Met behulp van discussies met cijfertoekenning kun je deze vaardigheden beoordelen als onderdeel van het cijfer dat studenten uiteindelijk krijgen voor de cursus. Maak duidelijk aan studenten waar ze goede bijdragen hebben geleverd en waar ze nog winst kunnen behalen door een cijfer toe te kennen.

Voor een cursus in de originele cursusweergave kun je cijfers toekennen aan forums en discussielijnen. In de Ultra-weergave van een cursus beoordeel je de discussiebijdragen van een student als geheel.


Waarom beoordeling inschakelen voor een discussie?

Het beoordelen van bijdragen van studenten aan een discussie kan lastig zijn. Hoe maak je onderscheid tussen studenten die actief deelnemen maar de discussie niet verder brengen en studenten die veel minder zeggen maar bij wie het weinige dat ze zeggen een groter effect op de discussie heeft?

De interacties van studenten in discussies vormen een permanent verslag van hun bijdrage. Voordat je begint, is het echter belangrijk dat je niet al te hoge verwachtingen hebt van een online discussie. De aard van de online omgeving betekent dat het langer kan duren voordat goed onderbouwde standpunten naar voren komen in discussies. Studenten moeten niet alleen voldoende mogelijkheden krijgen om hun discussievaardigheden te tonen, maar hebben ook recht op regelmatige en constructieve feedback over de kwaliteit van hun bijdragen. Op deze manier weten ze hoe ze hebben gepresteerd, en kunnen ze in toekomstige discussies werken aan geconstateerde tekortkomingen.


Cijfertoekenning inschakelen voor discussies

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de help van de Ultra-ervaring voor informatie over het opzetten van een beoordeelde discussie.

Je kunt cijfers voor discussies toewijzen in een forum of een discussielijn. Je kunt cijfers toekennen op basis van de deelname van studenten aan een discussie, de kwaliteit van hun berichten of een combinatie hiervan. Je kunt vooraf rubrieken maken en deze gebruiken als je forums en discussielijnen gaat beoordelen.

Wanneer je een forum maakt of bewerkt, kun je opties voor cijfertoekenning inschakelen. Nadat je cijfertoekenning hebt ingeschakeld, wordt er automatisch een kolom gemaakt in Grade Center.

De cijferinstellingen worden weergegeven op de pagina's Forum maken en Forum bewerken.

 1. Selecteer Cijfer geven aan forum en voer een puntwaarde in om de prestaties van de deelnemers in een forum te evalueren.
 2. Selecteer Cijfer geven aan discussielijn om de prestaties van de deelnemers in elke afzonderlijke discussielijn te evalueren.
 3. Schakel desgewenst het selectievakje Deelnemers met de status Cijfer nodig weergeven in en selecteer het aantal bijdragen dat nodig is om deelnemers deze status te geven. Als je deze instelling toepast, wordt het pictogram Cijfer nodig weergegeven in Grade Center nadat een student het geselecteerde aantal berichten heeft geplaatst. De berichten worden ook in de wachtrij op de pagina Cijfer nodig gezet. Als je een cijferoptie kiest en het selectievakje NIET inschakelt, wordt het pictogram Cijfer nodig niet weergegeven in Grade Center en verschijnen de berichten niet op de pagina Cijfer nodig. In Grade Center worden de pogingen van studenten weergegeven met het pictogram Wordt uitgevoerd wanneer ze een bericht plaatsen.

  Als je drie berichten kiest in de lijst en een gebruiker twee bijdragen levert, verschijnt het pictogram Wordt uitgevoerd in Grade Center en de discussieruimte totdat het opgegeven aantal bijdragen is bereikt.

 4. Geef eventueel het menu Rubriek toevoegen weer om een rubriek te kiezen.

Cijfertoekenning uitschakelen voor discussies

U kunt cijfertoekenning uitschakelen voor forums en discussielijnen, zelfs als cijfers zijn toegekend.

 1. Wijzig op de pagina Forum bewerken de optie voor cijfertoekenning in Geen cijfertoekenning in forum.
 2. Selecteer Verzenden. Als je al cijfers hebt toegekend voor een forum of discussielijnen, verschijnt er een waarschuwing dat alle bestaande cijfers worden gewist. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.
 3. Selecteer OK om door te gaan of selecteer Annuleren om de Grade Center-items te behouden.

Cijfertoekenning inschakelen voor discussielijnen

Als je cijfertoekenning inschakelt voor discussielijnen in een forum, kun je per discussielijn aangeven of dit moet gebeuren. Als je de optie Cijfer geven aan discussielijn selecteert, kunnen studenten geen nieuwe discussielijnen maken.

 1. Schakel op de pagina Discussielijn maken het selectievakje Cijfer geven aan discussielijn in en geef een waarde op voor Mogelijk aantal punten. Jij beslist wanneer berichten de status Cijfer nodig krijgen. Schakel het selectievakje Deelnemers met de status Cijfer nodig weergeven in en selecteer het minimum aantal berichten in de lijst.
 2. Selecteer Verzenden.
 3. De optie Cijfer geven aan discussielijn wordt in het forum weergegeven in de kolom Cijfer geven van de discussielijn.

Je kunt cijfertoekenning voor een discussielijn ook rechtstreeks inschakelen vanuit de lijst met discussielijnen in een forum.

 1. Selecteer Cijfer geven in de kolom Cijfer geven van een discussielijn.
 2. Typ een waarde voor Mogelijk aantal punten.
 3. Selecteer Verzenden. De optie Cijfer geven aan discussielijn wordt weergegeven in de kolom Cijfer geven van een discussielijn.

Forumdeelname beoordelen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de help van de Ultra-ervaring voor informatie over het beoordelen van discussies.

Je kunt discussiecijfers toekennen om de prestaties van deelnemers binnen een forum te beoordelen. Alleen gebruikers met de rol van beoordelaar of beheerder kunnen cijfers voor berichten toekennen. Beoordelaars kunnen hun eigen werk niet bekijken.

 1. Ga naar het forum waar je cijfertoekenning hebt ingeschakeld en selecteer Cijferdiscussieforum.
 2. Selecteer op de pagina Cijfer geven aan forumgebruikers Cijfer geven in de rij van een student. De berichten van de student worden geteld in de kolom Berichten.
 3. Op de pagina Discussieforum cijfer geven worden de berichten van de student voor dit forum weergegeven. Aangezien het cijfer voor een forum kan zijn gebaseerd op verschillende discussielijnen, worden alle berichten weergegeven die door de student zijn gepubliceerd. Bekijk de berichten van de geselecteerde student in het inhoudsframe. Typ een cijfer in het zijpaneel. Als u een rubriek hebt gekoppeld aan dit forum, klikt u op de titel van de rubriek om deze te openen en in te vullen.

  Het zijpaneel voor cijfertoekenning bevat deze gebieden:

  • Forumstatistieken: hier zie je informatie over de berichten van een student, zoals Totaalaantal berichten, Datum van laatste bericht, Gemiddelde berichtlengte en Gemiddelde berichtpositie.
  • Selecteer de pijl-omlaag naast de naam van de huidige student om een lijst weer te geven en een student te selecteren met berichten die je kunt beoordelen. De berichten van de geselecteerde student worden geopend in het inhoudsframe. Gebruik de pijl-links en de pijl-rechts om naar de vorige of volgende student te gaan.
  • Typ een cijfer in het veld Cijfer.
  • In het vak Feedback kun je eventueel feedback typen voor de student. Je kunt een audio- of video-opname van je feedback insluiten via de editor terwijl je beoordeelt. Gebruik de sectie Aantekeningen toevoegen om aantekeningen te maken die alleen voor jou, de forumbeheerder, en gebruikers met de rol beoordelaar zichtbaar zijn. De twee pictogrammen na het vak Feedback geven toegang tot de editor en de spellingcontrole.
 4. Selecteer Afdrukvoorbeeld om de pagina in een nieuw venster te openen dat kan worden afgedrukt. Berichten worden afgedrukt in de volgorde waarin ze op de pagina worden weergegeven. Om te bepalen welke berichten worden weergegeven en in welke volgorde, kun je berichten filteren en sorteren met de optie Filteren en de opties Sorteren op en Volgorde.
 5. Als je een bestaand cijfer wilt wijzigen, selecteer je het vak Cijfer en verander je het cijfer.
 6. Selecteer Verzenden om het cijfer, de feedback en de opmerkingen toe te voegen aan Grade Center. Het cijfer wordt weergegeven op de pagina Cijfer geven aan discussieforumgebruikers.

Een discussielijn beoordelen

U kunt cijfers geven voor discussieberichten om de prestaties van deelnemers in een discussielijn te beoordelen.

 1. Open het forum met een discussielijn die je wilt beoordelen.
 2. Activeer de lijstweergave en selecteer Cijfer geven aan discussielijn in de rij van de discussielijn.
 3. Selecteer op de pagina Cijfer geven aan discussielijngebruikers Cijfer geven in de rij van een student.
 4. Evalueer en beoordeel de bijdragen van de student aan de discussielijn met de hierboven beschreven stappen voor het beoordelen van forumbijdragen.

Gebruikers mailen tijdens het beoordelen van discussies

Met de tool E-mail in een discussieruimte kunt u tijdens het beoordelen contact opnemen met studenten.

 1. Open een forum of discussielijn.
 2. Schakel op de pagina Cijfer geven aan discussielijngebruikers of Cijfer geven aan discussieforumgebruikers de selectievakjes in van de studenten die je een e-mail wilt sturen.
 3. Selecteer E-mail.
 4. Wijzig indien nodig het onderwerp op de pagina E-mail verzenden naar forumgebruiker.
 5. Typ een antwoord of feedback in het vak Bericht.
 6. Selecteer Verzenden.

Meer over e-mail in Blackboard Learn


Een groepsdiscussie beoordelen

In tegenstelling tot andere groepsactiviteiten met cijferbeoordeling, wordt bij de beoordeling van een groepsdiscussie elk lid onafhankelijk van andere groepsleden beoordeeld. Elk groepslid moet het aangegeven aantal berichten plaatsen om in aanmerking te komen voor een cijfer. De beoordeling bestaat uit cijfers voor de afzonderlijke bijdragen van groepsleden aan de groepsdiscussie.

Meer over groepsdiscussies


ULTRA: Een beoordeelde discussie opzetten

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de help van de originele ervaring voor informatie over het inschakelen van beoordeling voor een discussie.

Je kunt op twee manieren een discussie opzetten. Discussies met en zonder beoordeling maak je op dezelfde manier.

 • Selecteer op de pagina Cursusinhoud het plusteken op de plek waar je een discussie wilt toevoegen. Selecteer vervolgens Maken > Deelname en betrokkenheid > Discussie.
 • Open de pagina Discussies in een cursus via de navigatiebalk boven aan de cursuspagina. Selecteer het plusteken en selecteer vervolgens Discussie.

Typ op de pagina Nieuwe discussie een naam en beschrijving voor de discussie, zodat studenten weten waar ze het over moeten hebben. Als je de discussie wilt beoordelen, selecteer je het pictogram Discussie-instellingen om het deelvenster Instellingen te openen. Schakel bij Details en informatie het selectievakje Beoordeelde discussie in. Je ziet nu ook aanvullende cijferinstellingen.

Stel een einddatum voor bijdragen aan de discussie in. Studenten kunnen een bijdrage leveren aan de discussie en deze bewerken zodra jij de discussie beschikbaar hebt gemaakt. Hun inzendingen worden echter pas definitief op de datum en tijd die jij opgeeft. Studenten kunnen de discussieberichten nog wel zien na deze datum en tijd, maar ze kunnen dan geen nieuwe bijdragen meer plaatsen of eerdere berichten aanpassen.

Tijdslimietaccommodaties zijn niet van toepassing op discussies.

Kies de cijfereenheid. Je kunt kiezen tussen Punten, Percentage of Letter. Als je Punten kiest, geef dan het maximum aantal mogelijke punten op voor de beoordeelde discussie.

Je kunt ook het selectievakje Weergeven op de pagina Cursusinhoud inschakelen om deze discussie op te nemen in dezelfde lijst als het andere cursusmateriaal.

Stimuleer nieuwe ideeën. Je kunt de activiteit in een discussie verbergen voor studenten totdat ze een reactie hebben geplaatst op het oorspronkelijke onderwerp van de discussie. De bijdragen van andere studenten aan de discussie worden daarna pas weergegeven. Selecteer Eerst bericht plaatsen om studenten te stimuleren hun eigen gedachten en ideeën naar voren te brengen in een discussie.

Voeg een rubriek toe. Je kunt een rubriek toewijzen om te gebruiken bij het beoordelen van discussieberichten. Selecteer Beoordelingsrubriek toevoegen om bestaande rubrieken te zoeken of een nieuwe rubriek te maken. Nadat je een rubriek aan de discussie hebt toegewezen, kunnen studenten de rubriek zien voordat ze reageren. Je kunt aan elke discussie maar één rubriek koppelen.

Voeg doelen en standaarden toe. Jij en de instelling kunnen gebruikmaken van doelen om de prestaties van studenten te meten binnen programma's en leerplannen. Als je een discussie maakt, kun je deze afstemmen met een of meer doelen. Selecteer Afstemmen met doelen om te zoeken naar doelen die je met de discussie kunt afstemmen. Nadat je de discussie beschikbaar hebt gemaakt, kunnen studenten informatie bekijken over de doelen die je afstemt met de discussie, zodat ze weten wat je van ze verwacht.

Meer informatie over het afstemmen van doelen met cursusinhoud

Groepen toewijzen. Je kunt een groepsdiscussie beoordelen om de bijdragen van studenten te laten meetellen in hun cursuscijfer. Het beoordelen van een groepsdiscussie kan een student helpen om zijn of haar persoonlijke mening tactvol en duidelijk naar voren te brengen in een select gezelschap van medestudenten.

Meer informatie over beoordeelde groepsdiscussies

Klaar? Selecteer Opslaan. Je kunt deze cijferinstellingen nog aanpassen totdat je echt begint met beoordelen.

Vergeet niet je discussie beschikbaar te maken voor studenten, zodat ze hun ideeën kunnen delen.

Meldingen

In het geval van een beoordeelde discussie zien studenten de einddatum voor hun bijdragen op dezelfde plekken als voor andere beoordeelde items. Ze zien dus meldingen in de activiteitenstream, de algemene agenda en de cursusagenda, in zowel de weergave Planning als Einddatums.

Speciale maatregelen

Studenten met speciale maatregelen hebben een pictogram naast hun naam in de cijferlijst en de naamlijst. Studenten kunnen niet zien welke speciale maatregelen je hebt toegevoegd. Het pictogram wordt ook weergegeven naast namen in discussies. De vervaldatum van de accommodatie is de enige die van toepassing is. De tijdslimiet is niet van toepassing.

ULTRA: Een discussie beoordelen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de help van de originele ervaring voor informatie over het beoordelen van een forum.

Nadat studenten hun gedachten hebben geplaatst, kun je cijfers toekennen. In beoordeelde discussies worden cijfers gebaseerd op het totale aantal bijdragen van studenten. Je geeft dus niet voor elk afzonderlijk bericht een cijfer.

Je kunt discussies op verschillende plaatsen beoordelen:

 • Selecteer op de pagina Discussie de optie Bijdrage en cijfers.
 • Selecteer het pictogram Cijfers in de navigatiebalk boven aan de cursuspagina en kies de beoordeelde discussie in de lijst.
 • Selecteer Cijfers in de lijst met je naam. Als er nieuwe inzendingen zijn, krijg je hiervan een melding. Selecteer het nummer dat het aantal nieuwe inzendingen aangeeft om te beginnen met beoordelen.

Selecteer op de pagina Bijdrage en cijfers de naam van een student om zijn of haar bijdragen aan de discussie te zien. De bijdragen van studenten worden gemarkeerd op hun pagina met inzendingen.

Bekijk de discussieanalyse om de discussiedeelname, het kritische denkvermogen en de zinscomplexiteit van elke student grondig te evalueren. Deze op prestaties gebaseerde inzichten geven aan welke studenten misschien extra hulp nodig hebben of een afwijkend bijdragepatroon hebben.

Meer informatie over discussie-analyses

Typ boven aan de pagina een cijfer en feedback voor deze student. Typ een numerieke waarde van maximaal vijf cijfers. Je kunt twee cijfers achter de komma gebruiken. Het feedbackpictogram wordt weergegeven naast de cijferbal. Selecteer het pictogram om het feedbackvenster te openen. Dit venster wordt rechts van de poging weergegeven. Je kunt door de discussie bladeren en algemene feedback toevoegen. Je kunt ook een audio-/video-opname van je feedback insluiten in de editor als je gaat beoordelen. Studenten kunnen de feedback afspelen naast eventuele tekst die je hebt toegevoegd.

Als je een cijfer wilt gaan posten, open je het menu en selecteer je Posten.

Als je een rubriek aan de discussie hebt toegewezen, selecteer je de cijferbal om het deelvenster voor de rubriek te openen. Je kunt een cijfer typen of waarden uit de rubriek selecteren om deze aan het cijfer toe te voegen. Je kunt het cijfer niet publiceren vanaf de pagina Cijfers en deelname.

Een cijfer toekennen in de cijferlijst

Je kunt ook cijfers toekennen in de cijferlijst. Nieuwe inzending wordt weergegeven in cellen wanneer studenten werk hebben ingeleverd. Selecteer Weergave in het menu om de bijdragen van de student aan de discussie weer te geven, samen met reacties en antwoorden.

Meer informatie over het toewijzen van cijfers in de Ultra-cursusweergave