Stimuleer zinvolle bijdragen door discussies met cijfertoekenning toe te voegen.

Discussies dragen bij aan het vermogen van studenten om kritisch te denken, om hun gedachten duidelijk te formuleren en om te communiceren met anderen. Met behulp van discussies met cijfertoekenning kun je deze vaardigheden beoordelen als onderdeel van het cijfer dat studenten uiteindelijk krijgen voor de cursus. Maak duidelijk aan studenten waar ze goede bijdragen hebben geleverd en waar ze nog winst kunnen behalen door een cijfer toe te kennen.

Voor een cursus in de originele cursusweergave kun je cijfers toekennen aan forums en discussielijnen. In de Ultra-weergave van een cursus beoordeel je de discussiebijdragen van een student als geheel.


Waarom beoordeling inschakelen voor een discussie?

Het beoordelen van bijdragen van studenten aan een discussie kan lastig zijn. Hoe maak je onderscheid tussen studenten die actief deelnemen maar de discussie niet verder brengen en studenten die veel minder zeggen maar bij wie het weinige dat ze zeggen een groter effect op de discussie heeft?

De interacties van studenten in discussies vormen een permanent verslag van hun bijdrage. Voordat je begint, is het echter belangrijk dat je niet al te hoge verwachtingen hebt van een online discussie. De aard van de online omgeving betekent dat het langer kan duren voordat goed onderbouwde standpunten naar voren komen in discussies. Studenten moeten niet alleen voldoende mogelijkheden krijgen om hun discussievaardigheden te tonen, maar hebben ook recht op regelmatige en constructieve feedback over de kwaliteit van hun bijdragen. Op deze manier weten ze hoe ze hebben gepresteerd, en kunnen ze in toekomstige discussies werken aan geconstateerde tekortkomingen.


Cijfertoekenning inschakelen voor discussies

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de help van de Ultra-ervaring voor informatie over het opzetten van een beoordeelde discussie.

Je kunt cijfers voor discussies toewijzen in een forum of een discussielijn. Je kunt cijfers toekennen op basis van de deelname van studenten aan een discussie, de kwaliteit van hun berichten of een combinatie hiervan. Je kunt vooraf rubrieken maken en deze gebruiken als je forums en discussielijnen gaat beoordelen.

Wanneer je een forum maakt of bewerkt, kun je opties voor cijfertoekenning inschakelen. Nadat je cijfertoekenning hebt ingeschakeld, wordt er automatisch een kolom gemaakt in Grade Center.

De cijferinstellingen worden weergegeven op de pagina's Forum maken en Forum bewerken.

 1. Selecteer Cijfer geven aan forum en voer een puntwaarde in om de prestaties van de deelnemers in een forum te evalueren.
 2. Selecteer Cijfer geven aan discussielijn om de prestaties van de deelnemers in elke afzonderlijke discussielijn te evalueren.
 3. Schakel desgewenst het selectievakje Deelnemers met de status Cijfer nodig weergeven in en selecteer het aantal bijdragen dat nodig is om deelnemers deze status te geven. Als je deze instelling toepast, wordt het pictogram Cijfer nodig weergegeven in Grade Center nadat een student het geselecteerde aantal berichten heeft geplaatst. De berichten worden ook in de wachtrij op de pagina Cijfer nodig gezet. Als je een cijferoptie kiest en het selectievakje NIET inschakelt, wordt het pictogram Cijfer nodig niet weergegeven in Grade Center en verschijnen de berichten niet op de pagina Cijfer nodig. In Grade Center worden de pogingen van studenten weergegeven met het pictogram Wordt uitgevoerd wanneer ze een bericht plaatsen.

  Als je drie berichten kiest in de lijst en een gebruiker twee bijdragen levert, verschijnt het pictogram Wordt uitgevoerd in Grade Center en de discussieruimte totdat het opgegeven aantal bijdragen is bereikt.

 4. Geef eventueel het menu Rubriek toevoegen weer om een rubriek te kiezen.

Cijfertoekenning uitschakelen voor discussies

U kunt cijfertoekenning uitschakelen voor forums en discussielijnen, zelfs als cijfers zijn toegekend.

 1. Wijzig op de pagina Forum bewerken de optie voor cijfertoekenning in Geen cijfertoekenning in forum.
 2. Selecteer Verzenden. Als je al cijfers hebt toegekend voor een forum of discussielijnen, verschijnt er een waarschuwing dat alle bestaande cijfers worden gewist. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.
 3. Selecteer OK om door te gaan of selecteer Annuleren om de Grade Center-items te behouden.

Cijfertoekenning inschakelen voor discussielijnen

Als je cijfertoekenning inschakelt voor discussielijnen in een forum, kun je per discussielijn aangeven of dit moet gebeuren. Als je de optie Cijfer geven aan discussielijn selecteert, kunnen studenten geen nieuwe discussielijnen maken.

 1. Schakel op de pagina Discussielijn maken het selectievakje Cijfer geven aan discussielijn in en geef een waarde op voor Mogelijk aantal punten. Jij beslist wanneer berichten de status Cijfer nodig krijgen. Schakel het selectievakje Deelnemers met de status Cijfer nodig weergeven in en selecteer het minimum aantal berichten in de lijst.
 2. Selecteer Verzenden.
 3. De optie Cijfer geven aan discussielijn wordt in het forum weergegeven in de kolom Cijfer geven van de discussielijn.

Je kunt cijfertoekenning voor een discussielijn ook rechtstreeks inschakelen vanuit de lijst met discussielijnen in een forum.

 1. Selecteer Cijfer geven in de kolom Cijfer geven van een discussielijn.
 2. Typ een waarde voor Mogelijk aantal punten.
 3. Selecteer Verzenden. De optie Cijfer geven aan discussielijn wordt weergegeven in de kolom Cijfer geven van een discussielijn.

Forumdeelname beoordelen

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de help van de Ultra-ervaring voor informatie over het beoordelen van discussies.

Je kunt discussiecijfers toekennen om de prestaties van deelnemers binnen een forum te beoordelen. Alleen gebruikers met de rol van beoordelaar of beheerder kunnen cijfers voor berichten toekennen. Beoordelaars kunnen hun eigen werk niet bekijken.

 1. Ga naar het forum waar je cijfertoekenning hebt ingeschakeld en selecteer Cijferdiscussieforum.
 2. Selecteer op de pagina Cijfer geven aan forumgebruikers Cijfer geven in de rij van een student. De berichten van de student worden geteld in de kolom Berichten.
 3. Op de pagina Discussieforum cijfer geven worden de berichten van de student voor dit forum weergegeven. Aangezien het cijfer voor een forum kan zijn gebaseerd op verschillende discussielijnen, worden alle berichten weergegeven die door de student zijn gepubliceerd. Bekijk de berichten van de geselecteerde student in het inhoudsframe. Typ een cijfer in het zijpaneel. Als u een rubriek hebt gekoppeld aan dit forum, klikt u op de titel van de rubriek om deze te openen en in te vullen.

  Het zijpaneel voor cijfertoekenning bevat deze gebieden:

  • Forumstatistieken: hier zie je informatie over de berichten van een student, zoals Totaalaantal berichten, Datum van laatste bericht, Gemiddelde berichtlengte en Gemiddelde berichtpositie.
  • Selecteer de pijl-omlaag naast de naam van de huidige student om een lijst weer te geven en een student te selecteren met berichten die je kunt beoordelen. De berichten van de geselecteerde student worden geopend in het inhoudsframe. Gebruik de pijl-links en de pijl-rechts om naar de vorige of volgende student te gaan.
  • Typ een cijfer in het veld Cijfer.
  • In het vak Feedback kun je eventueel feedback typen voor de student. Je kunt een audio- of video-opname van je feedback insluiten via de editor terwijl je beoordeelt. Gebruik de sectie Aantekeningen toevoegen om aantekeningen te maken die alleen voor jou, de forumbeheerder, en gebruikers met de rol beoordelaar zichtbaar zijn. De twee pictogrammen na het vak Feedback geven toegang tot de editor en de spellingcontrole.
 4. Selecteer Afdrukvoorbeeld om de pagina in een nieuw venster te openen dat kan worden afgedrukt. Berichten worden afgedrukt in de volgorde waarin ze op de pagina worden weergegeven. Om te bepalen welke berichten worden weergegeven en in welke volgorde, kun je berichten filteren en sorteren met de optie Filteren en de opties Sorteren op en Volgorde.
 5. Als je een bestaand cijfer wilt wijzigen, selecteer je het vak Cijfer en verander je het cijfer.
 6. Selecteer Verzenden om het cijfer, de feedback en de opmerkingen toe te voegen aan Grade Center. Het cijfer wordt weergegeven op de pagina Cijfer geven aan discussieforumgebruikers.

Een discussielijn beoordelen

U kunt cijfers geven voor discussieberichten om de prestaties van deelnemers in een discussielijn te beoordelen.

 1. Open het forum met een discussielijn die je wilt beoordelen.
 2. Activeer de lijstweergave en selecteer Cijfer geven aan discussielijn in de rij van de discussielijn.
 3. Selecteer op de pagina Cijfer geven aan discussielijngebruikers Cijfer geven in de rij van een student.
 4. Evalueer en beoordeel de bijdragen van de student aan de discussielijn met de hierboven beschreven stappen voor het beoordelen van forumbijdragen.

Gebruikers mailen tijdens het beoordelen van discussies

Met de tool E-mail in een discussieruimte kunt u tijdens het beoordelen contact opnemen met studenten.

 1. Open een forum of discussielijn.
 2. Schakel op de pagina Cijfer geven aan discussielijngebruikers of Cijfer geven aan discussieforumgebruikers de selectievakjes in van de studenten die je een e-mail wilt sturen.
 3. Selecteer E-mail.
 4. Wijzig indien nodig het onderwerp op de pagina E-mail verzenden naar forumgebruiker.
 5. Typ een antwoord of feedback in het vak Bericht.
 6. Selecteer Verzenden.

Meer over e-mail in Blackboard Learn


Een groepsdiscussie beoordelen

In tegenstelling tot andere groepsactiviteiten met cijferbeoordeling, wordt bij de beoordeling van een groepsdiscussie elk lid onafhankelijk van andere groepsleden beoordeeld. Elk groepslid moet het aangegeven aantal berichten plaatsen om in aanmerking te komen voor een cijfer. De beoordeling bestaat uit cijfers voor de afzonderlijke bijdragen van groepsleden aan de groepsdiscussie.

Meer over groepsdiscussies


ULTRA: Instellingen voor beoordeelde discussies

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de help van de originele ervaring voor informatie over het inschakelen van beoordeling voor een discussie.

Heb je een opfrisser nodig over het maken van een discussie? Ga naar het onderwerp Discussies maken.

Als je studenten wilt motiveren om verhelderende bijdragen te posten, kun je de discussie laten meetellen voor een cijfer.

Selecteer het pictogram Discussie-instellingen om een deelvenster te openen met opties voor je discussie. Schakel in de sectie Details en informatie het selectievakje Discussie beoordelen in. Er worden vervolgens meer opties weergegeven zoals de einddatum en het maximum aantal punten. Het maximum aantal punten is van toepassing op één of meerdere berichten die door de student zijn gepubliceerd. Wanneer je cijfertoekenning inschakelt voor een discussie, wordt er automatisch een kolom gemaakt in de cijferlijst.

Stimuleer nieuwe ideeën. Het is mogelijk dat sommige studenten te veel vertrouwen op de gedachten van anderen wanneer ze reageren. Verborgen reacties en antwoorden kunnen eraan bijdragen dat studenten hun eigen ideeën naar voren brengen naar aanleiding van jouw eerste discussieonderwerp. Selecteer Eerst bericht plaatsen om activiteit in een discussie te verbergen voor studenten totdat ze hebben gereageerd op de discussie. Als je de optie Eerst bericht plaatsen wilt inschakelen en ook groepen gebruikt, selecteer je Eerst bericht plaatsen voordat je groepen gaat toewijzen.

De einddatum voor deelname instellen. Je kunt de discussie na de einddatum verbergen, zodat studenten geen reacties en antwoorden meer kunnen toevoegen of hun eerdere berichten kunnen bewerken.

Tijdslimietaccommodaties zijn niet van toepassing op discussies.

Kies de cijfereenheid. Je kunt kiezen tussen Punten, Percentage of Letter. Specificeer het maximum aantal mogelijke punten voor de beoordeelde discussie.

Wijs een rubriek toe. Nadat je Discussies beoordelen hebt geselecteerd, kun je een rubriek maken of een bestaande toevoegen zodat studenten de vereisten van het beoordeelde werk kunnen bekijken. Rubrieken kunnen helpen om inzendingen van studenten te evalueren op basis van belangrijke criteria die je definieert. Je kunt aan elke discussie maar één rubriek koppelen.

Stem doelen af met de discussie. Jij en de instelling kunnen gebruikmaken van doelen om de prestaties van studenten te meten binnen programma's en leerplannen. Als je een discussie maakt, kun je deze afstemmen met een of meer doelen. Selecteer Afstemmen met doelen om te zoeken naar beschikbare doelen. Nadat je de discussie zichtbaar hebt gemaakt, kunnen studenten de doelen bekijken zodat ze weten wat je van ze verwacht.

Meer informatie over het afstemmen van doelen met cursusinhoud

Groepen gebruiken. Je kunt discussiegroepen maken en hun bijdragen beoordelen.

Klaar? Selecteer Opslaan. Je kunt deze cijferinstellingen nog aanpassen totdat je echt begint met beoordelen.

Vergeet niet je discussie beschikbaar te maken voor studenten, zodat ze hun ideeën kunnen delen.

Meldingen

In het geval van een beoordeelde discussie zien studenten de einddatum voor hun bijdragen op dezelfde plekken als voor andere beoordeelde items. Deze meldingen worden weergegeven op de activiteitenstream, globale agenda en de cursusagenda.

Speciale maatregelen

Studenten met speciale maatregelen hebben een pictogram naast hun naam in de cijferlijst, discussies en de naamlijst. Studenten kunnen niet zien welke speciale maatregelen je hebt toegevoegd. Speciale maatregel voor de einddatum is alleen van toepassing op discussies.

ULTRA: Een discussie beoordelen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de help van de originele ervaring voor informatie over het beoordelen van een forum.

In beoordeelde discussies worden cijfers gebaseerd op het totale aantal bijdragen van iedere student. Je geeft dus niet voor elk afzonderlijk bericht een cijfer. Let op: Studenten kunnen een bijdrage leveren en hun berichten bewerken tot de einddatum.

Je kunt vanuit deze gebieden naar de werkstroom voor beoordeling gaan:

 • Selecteer Cijfers in de lijst waar je naam wordt weergegeven.
 • Selecteer het pictogram Cijferlijst in de navigatiebalk bovenaan de cursuspagina. Selecteer de beoordeelde discussie in de lijst. De pagina Cijfers en deelname wordt weergegeven.
 • Selecteer het pictogram Discussies in de navigatiebalk boven aan de cursuspagina. Selecteer de beoordeelde discussie in de lijst. Selecteer de koppeling Cijfers en deelname.

Selecteer op de pagina Cijfers en deelname de namen van studenten om de pagina's met hun bijdragen te openen. De reacties en antwoorden van studenten worden gemarkeerd op hun pagina met inzendingen.

Bekijk de discussieanalyse voor een goed beeld van de discussiedeelname, de zinscomplexiteit en het kritische denkvermogen van elke student. Deze prestatiegerichte inzichten geven aan welke studenten weinig deelnemen of misschien extra hulp nodig hebben.

Meer informatie over discussie-analyses

Typ boven aan de pagina een cijfer en feedback voor deze student. Je kunt een numerieke waarde van vijf of minder cijfers en twee cijfers achter een decimaalteken toevoegen. Selecteer het feedbackpictogram naast de cijferbal om het deelvenster Feedback te openen. Het deelvenster Feedback blijft zichtbaar aan de zijkant van het scherm, zodat je door de pagina kunt bladeren en algemene feedback toevoegt. Je kunt ook een audio-/video-opname van je feedback insluiten in de editor als je gaat beoordelen. Studenten kunnen de feedback afspelen naast eventuele tekst die je hebt toegevoegd.

Als je een rubriek aan de discussie hebt toegewezen, selecteer je de cijferbal om het deelvenster voor de rubriek te openen. Je kunt een cijfer typen of waarden uit de rubriek selecteren om deze aan het cijfer toe te voegen.

Als je een cijfer wilt bekendmaken aan de student, open je het menu en selecteer je Posten.

Een cijfer toekennen in de cijferlijst

Je kunt ook cijfers toekennen in de cijferlijst. Nieuwe inzending wordt weergegeven in cellen wanneer studenten werk hebben ingeleverd. Selecteer Weergave in het menu om bijdragen van de student aan de discussie te openen.

Meer informatie over het toewijzen van cijfers in de Ultra-cursusweergave