Open de lijn van communicatie en maak studenten enthousiast door ze te betrekken in onlinediscussies.

Discussies zijn een goede manier om studenten te stimuleren kritisch na te denken over je cursuswerk en met elkaar ideeën uit te wisselen en verder uit te werken. Je kunt discussies starten voor bepaalde lessen of voor de cursus als geheel. Jij als de cursusleider bent de eigenaar van de discussies. Nadat je een discussie bent gestart, kun je opmerkingen posten om studenten op weg te helpen.

Meer informatie over discussies, forums en discussielijnen met JAWS®

De meestgebruikte vorm van interactie in een online cursus is via discussies die door de cursusleider worden gestart. Deelname en interactie in discussies gaat niet vanzelf, maar moet zorgvuldig worden geïntegreerd in de cursus. Een zinvolle en interessante discussie is alleen mogelijk als je de vragen of stellingen zorgvuldig formuleert en de interesse wekt van studenten.

In de originele cursusweergave bevat discussieruimte forums en discussielijnen (threads). In de Ultra-cursusweergave vinden discussies op één locatie plaats.


Tips voor het bevorderen van onlinediscussies

Het is belangrijk dat je studenten goed voorbereidt op hun deelname aan discussies.

Hieronder staan vier algemene stappen die belangrijk zijn bij het bevorderen en stimuleren van onlinediscussies om op die manier een hechte community te bouwen en opdrachten uit te voeren.

 1. Omschrijf de deelnamevoorwaarden.
  • Deel uw verwachtingen. Maak een discussie waar studenten informatie kunnen lezen over etiquette en informatie die wordt gebruikt voor het beoordelen van forumbijdragen.
  • Geef voorbeelden van een juiste online interactie en stimuleer goed gedrag door studenten hiervoor te belonen.
 2. Formuleer effectieve vragen.
  • Verwerk multimedia in de vragen om de eentonigheid van vragen met alleen tekst te doorbreken. De ongekende populariteit van services zoals YouTube™ betekent dat de meeste studenten graag een clip willen bekijken om vervolgens hun reactie te geven.
 3. Stimuleer nieuwe ideeën.
  • Als de forumdeelnemers te veel op één lijn zitten en er dus weinig discussie is, kun je bijvoorbeeld alle studenten waarvan de achternaam begint met A–M als voorstanders aanwijzen en studenten met N–Z als tegenstanders.
 4. Doe actief mee.
  • Laat zien dat je er bent. Vraag om een toelichting, argumenten of betrek forumleden die zich op de achtergrond houden.

Discussies weergeven

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de help van de Ultra-ervaring voor informatie over discussies.

Je kunt gebruikers op verschillende manieren toegang bieden tot discussies. U kunt een aangepaste koppeling toevoegen aan het cursusmenu en aan een cursusgebied. Wanneer je in een cursusgebied een koppeling naar discussies toevoegt, hebben studenten snel en eenvoudig toegang tot de tool.

Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Cursustools uit en selecteer Discussieruimte. Via deze koppeling kunt u naar de discussieruimte van de cursus gaan, maar ook naar discussieruimten voor groepen binnen de cursus.

Structuur van de discussieruimte

Als je de Ultra-cursusweergave gebruikt, zie je geen forums of discussielijnen. Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over discussies.

Het vooraf goed plannen en structureren van de inhoud van je cursus is net zo belangrijk als het aanbieden van structuur voor onlinediscussies.

De beginpagina van de tool Discussieruimte bevat een lijst met alle forums. Een forum is een ruimte waar deelnemers een bepaald onderwerp of een aantal verwante onderwerpen bespreken. Gebruikers kunnen binnen elk forum meerdere discussielijnen starten. Een discussielijn (ook wel een thread genoemd) bestaat uit het eerste bericht plus alle reacties daarop. U kunt forums en discussielijnen maken om discussies te concentreren in gebieden of onderwerpen die relevant zijn voor uw cursus.

Meer informatie over forums

Meer informatie over discussielijnen

Discussies worden op volgorde weergegeven, zodat alle cursusleden de discussie kunnen volgen.


De pagina Discussieruimte

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de help van de Ultra-ervaring voor informatie over de pagina Discussies.

De discussieruimte wordt meestal geopend via het cursusmenu, maar je kunt ook in een ander cursusgebied een koppeling toevoegen naar de tool, zoals in een inhoudsgebied.

De pagina Discussieruimte bevat een lijst met alle forums die je hebt gemaakt. U moet eerst een of meer forums maken voordat gebruikers een discussielijnen kunnen starten. Je kunt ook zoeken naar inhoud van discussies. Het zoekveld is standaard ingeklapt om schermruimte te besparen.

 1. Je kunt de lijst sorteren op basis van een kolom door de kolomkop te selecteren.
 2. Om de berichten op een forum te bekijken, selecteer je de forumtitel. Als de titel van een forum vet wordt weergegeven, bevat het forum ongelezen berichten.
 3. Je kunt voor elk forum het totale aantal berichten weergeven, het aantal ongelezen berichten, het aantal antwoorden aan jou en het aantal deelnemers. Je kunt snel de ongelezen berichten op een forum weergeven door de koppeling in de kolom Ongelezen berichten te selecteren.

ULTRA: De pagina Discussies

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de help van de originele ervaring voor informatie over discussies.

Discussies zijn een makkelijke manier om studenten enthousiast te maken en te houden voor een cursus. Ze stimuleren de communicatie en versterken het groepsgevoel.

Mogelijkheden voor interactie bieden op de plaatsen waar dat nodig is. Je hoeft op de pagina Cursusinhoud alleen het plusteken te selecteren of het pictogram Discussies om een discussie toe te voegen.

De activiteitenstream optimaal gebruiken. Je kunt rechtstreeks vanuit de activiteitenstream bijdragen van studenten bekijken en erop reageren. Ook kun je vanuit de stream eenvoudig naar de volledige discussie gaan.

Jij bent de baas over discussies. Wil je een nieuwe discussie nog niet delen? Verberg de discussie totdat je er klaar voor bent. Wil je het wat overzichtelijker maken? Organiseer discussies dan in mappen. Je kunt ook de volgorde aanpassen, of een hele discussie of specifieke reactie verwijderen. Nieuwe discussies worden standaard niet weergegeven aan studenten. Als je de discussie wilt starten, maak je de discussie zichtbaar om je studenten aan het woord te laten.

Je hoeft niet te zoeken; alles is binnen handbereik. Wil je weten hoe vaak een student heeft deelgenomen aan een bepaalde discussie? Je kunt filteren op deelnemersnaam, het aantal berichten zien dat iedereen heeft gepost en direct actie ondernemen als dat nodig is.


ULTRA: Discussies of gesprekken?

Discussies zijn zeer geschikt om binnen een klas ideeën uit te werken of te delen. Gesprekken, daarentegen, zijn ideaal om even snel van gedachten te wisselen over bepaalde content. Als je bijvoorbeeld opdrachten aan het maken bent, kun je besluiten om gesprekken toe te staan. Iedereen kan dan een bijdrage leveren aan het gesprek over de opdracht: om hulp vragen, bronnen delen of vragen van anderen beantwoorden. Iedereen kan de gesprekken lezen terwijl ze de opdracht bekijken.

Gesprekken worden alleen weergegeven bij het betreffende inhoudsitem en zijn niet zichtbaar op de pagina met discussies.

Video: Create a Discussion in the Ultra Course View


ULTRA: Watch a video about discussions

Doesn't seem familiar? Watch a video about discussions in the Original Course View.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a discussion shows how you can easily create and manage a discussion.


ULTRA: Waar vind ik discussies

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de help van de originele ervaring voor informatie over het opzetten van discussies.

Jij bepaalt. Je kunt instellen waar discussies beschikbaar zijn en hoe ze toegankelijk zijn voor studenten. Alle nieuwe discussies zijn in eerste instantie verborgen. Je kunt ze nog aanpassen en zichtbaar maken als studenten bijdragen mogen gaan leveren.

Je kunt op twee plekken in een cursus discussies toevoegen.

 • Maak een discussie rechtstreeks op de pagina Cursusinhoud, zodat de discussie samen met het andere materiaal wordt weergegeven.
 • Navigeer naar de discussiepagina van de cursus en zet de discussie daar op. Je hoeft alleen maar het pictogram Discussies in de navigatiebalk te selecteren. Vervolgens kun je aangeven of je discussie wilt opnemen op de pagina Cursusinhoud.

Wanneer je een cursus converteert van de originele cursusweergave naar de Ultra-cursusweergave, worden sommige discussies beperkt en worden sommige instellingen verwijderd. Meer informatie over het conversieproces.


ULTRA: Een discussie maken

Selecteer op de pagina Cursusinhoud het plusteken op de plek waar je een discussie wilt toevoegen. Selecteer Maken > Deelname en betrokkenheid > Discussie.

Typ een duidelijke titel, zodat studenten makkelijk de juiste discussie kunnen vinden in de inhoudslijst. Als je geen titel typt, wordt het item aangegeven als Nieuwe discussie op de beginpagina van de discussieruimte, samen met de datum.

Plaats een eerste bericht om de discussie op gang te brengen. Voeg richtlijnen toe en geef aan wat je van ze verwacht, zodat studenten direct goed kunnen beginnen. Je kunt de opties van de editor gebruiken om tekst op te maken, bestanden bij te voegen en multimedia in te sluiten.

Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een genummerde lijst.

Je kunt de discussie weergeven of verbergen voor je studenten. Je kunt deze optie op ieder moment wijzigen. Nieuwe discussies worden standaard verborgen.

Selecteer het pictogram Discussie-instellingen bewerken om het instellingenvenster te openen. Selecteer de opties die het beste werken voor je discussie.

 • Geef je discussie een prominente plek. Schakel het selectievakje Weergeven op de pagina Cursusinhoud in om de discussie samen met andere inhoudsitems weer te geven op de pagina Cursusinhoud.
 • Beoordeel de discussie. Als je studenten wilt motiveren om verhelderende bijdragen te posten, kun je de discussie laten meetellen voor een cijfer.
 • Wijs een rubriek toe. Nadat je Beoordeelde discussie hebt geselecteerd, kun je ervoor kiezen om een rubriek te maken of een bestaande rubriek toe te voegen. Je kunt aan elke discussie maar één rubriek koppelen.
 • Vereisen dat studenten eerst moeten posten. Discussies kunnen een goede manier zijn om tot een dialoog te komen, maar de kans bestaat dat sommige studenten te veel afgaan op de gedachten van anderen als ze een reactie gaan schrijven. Je kunt kritisch denken en originaliteit stimuleren door in te stellen dat studenten een reactie moeten posten voordat ze activiteit in een discussie kunnen bekijken. Verborgen reacties en antwoorden kunnen eraan bijdragen dat studenten hun eigen ideeën naar voren brengen naar aanleiding van jouw eerste discussieonderwerp. Selecteer Eerst bericht plaatsen om activiteit in een discussie te verbergen voor studenten totdat ze hebben gereageerd op de discussie. Als je de optie Eerst bericht plaatsen wilt inschakelen en ook discussiegroepen gebruikt, selecteer je Eerst bericht plaatsen voordat je groepen gaat toewijzen.
 • Stem doelen af met de discussie. Jij en de instelling kunnen gebruikmaken van doelen om de prestaties van studenten te meten binnen programma's en leerplannen. Als je een discussie maakt, kun je deze afstemmen met een of meer doelen. Selecteer het pictogram Instellingen en selecteer vervolgens Afstemmen met doelen om te zoeken naar doelen die je met de discussie kunt afstemmen. Nadat je de discussie beschikbaar hebt gemaakt, kunnen studenten informatie bekijken over de doelen die je afstemt met de discussie, zodat ze weten wat je van ze verwacht.

  Meer informatie over het afstemmen van doelen met cursusinhoud

 • Stuur het gesprek. Je kunt studenten toewijzen aan discussiegroepen, zodat elke persoon minder deelnemers heeft om op te antwoorden, of om het gesprek in een bepaalde richting te leiden.