Deze informatie is alleen van toepassing op de originele ervaring. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

De tool Ruimten

Een ruimte is een groep die je kunt maken om samen te werken met andere gebruikers. Je kunt bijvoorbeeld een ruimte maken voor een studiegroep, een sportteam of een groep die films bekijkt. Iedereen kan ruimtes maken en beheren.

Ruimtes zijn niet hetzelfde als organisaties. Organisaties gedragen zich net als cursussen en bevatten alle tools en functies. Je instelling bepaalt wie er organisaties kan maken.

Om de pagina Ruimtes te openen, ga je naar het menu naast je naam in de paginakop. Het menu Mijn Blackboard wordt geopend. Selecteer het pictogram Ruimtes.

Voordat je deze tool de eerste keer kunt gebruiken, moet je akkoord gaan met de voorwaarden van de service en een e-mailadres opgeven.


De pagina Ruimtes

De ruimtes die je beheert, waar je bij hoort en die in je profiel worden weergegeven.

  1. Hier zie je de ruimtes die je beheert en waarvan je lid bent.
  2. Blader of zoek naar ruimtes.
  3. Als je een ruimte maakt, ben je beheerder van de ruimte. Je kunt ook andere gebruikers aanwijzen als beheerder van de ruimte.
  4. Beantwoord verzoeken.

Een ruimte openen

Wijs naar een ruimte om een beschrijving weer te geven en opties om de ruimte te bewerken, weer te geven en te verlaten. Als de ruimte niet van jou is, kun je ook een deelnameverzoek indienen.


Een ruimte maken

Selecteer Een ruimte maken op je pagina Ruimtes om een naam toe te voegen en leden uit te nodigen. Selecteer Meer opties om een beschrijving en afbeelding toe te voegen en privacy-instellingen in te stellen.

Privacy-instellingen

Op de pagina Bewerken van de ruimte kun je de privacy-instellingen aanpassen die bepalen hoe je ruimte wordt weergegeven in Mijn Blackboard en in profielen van leden.

Openbare ruimtes zijn te vinden via zoekopdrachten en iedereen kan er lid van worden.

Beveiligde ruimtes zijn te vinden via zoekopdrachten. Om deel te nemen, moet je toegang vragen aan of uitgenodigd worden door de beheerder.

Persoonlijke ruimtes zijn te vinden via zoekopdrachten. Om deel te nemen, moet je door de beheerder uitgenodigd worden. Persoonlijke ruimten worden niet weergegeven in het profiel van een lid.


Lidmaatschap beheren

Op de pagina Bewerken van een ruimte kun je het lidmaatschap van de ruimte beheren, evenals openstaande uitnodigingen.

Bij Lidmaatschap ruimte kun je de volgende taken uitvoeren:

  • Bekijk de lijst met huidige managers en leden.
  • Selecteer Beheren om te zien wie er lid is van de ruimte. Wijs een lid aan om van die persoon een manager te maken of om de persoon te verwijderen uit de ruimte.
  • Selecteer Uitnodigen om nieuwe leden te vragen lid te worden van de ruimte. Op de pagina Uitnodigen kun je openstaande uitnodigingen bekijken. Selecteer de X bij een openstaande uitnodiging om deze in te trekken. Als je mensen uitnodigt, wordt de uitnodiging weergegeven op hun pagina Ruimtes in Mijn Blackboard. Uitgenodigde gebruikers kunnen de uitnodiging accepteren of weigeren.

Posten en reageren op ruimteprikborden

Gebruik het prikbord van een ruimte om contact te hebben met mensen die de ruimte volgen. Berichten van leden van een ruimte worden ook weergegeven op de pagina Berichten op Mijn Blackboard. Selecteer Ruimte weergeven op de ruimtekaart om je prikbord te openen.

  • Typ tekst in het vak Deel iets en selecteer Bericht.
  • Reageer op een bericht van een gebruiker. Wijs naar een bericht of opmerking en selecteer Opmerking.
  • Als je een bericht of opmerking wilt wijzigen, wijs je het item aan en selecteer je Bewerken. Het label 'BEWERKT' wordt weergegeven.

Bladeren of zoeken naar ruimtes

Op je pagina met Ruimtes kun je naar ruimtes bladeren of zoeken. Selecteer Alle ruimtes en blader naar of typ zoekwoorden in het zoekvak. Je kunt ook een categorie kiezen om in te bladeren of zoeken. Persoonlijke ruimtes worden niet weergegeven in zoekopdrachten, behalve aan beheerders en leden van de ruimte.

Wijs naar een ruimte waarin je geïnteresseerd bent om de beschrijving van de ruimte te bekijken, de ruimte te openen en een deelnameverzoek in te dienen.