Leren door samenwerking biedt verschillende voordelen ten opzichte van traditioneel onderwijs. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer studenten werken als een team ze een positieve houding ontwikkelen, problemen efficiënter oplossen en een sterker prestatiegevoel ervaren.

Je kunt studenten indelen in groepen zodat met elkaar kunnen overleggen en hun kennis kunnen aantonen, terwijl ze tegelijkertijd leren om de mening van anderen te waarderen.

Je kunt cursusgroepen één voor één maken of in sets.


Toegang tot cursusgroepen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het weergeven van groepen.

In de originele cursusweergave heeft elke groep een eigen homepage, met koppelingen naar tools voor samenwerking tussen studenten. Alleen jij en de groepsleden hebben toegang tot de groepstools.

Vouw in het configuratiescherm de sectie Gebruikers en groepen uit en selecteer Groepen. Op de pagina Groepen kun je de bestaande groepen bekijken en wijzigen, en nieuwe groepen en groepssets maken.


Methoden voor groepsinschrijving

Je kunt studenten op drie manieren inschrijven in groepen. Studenten kunnen zichzelf niet uitschrijven bij een groep.

 • Met Handmatig inschrijven kunt u iedere student in de cursus aan een groep toewijzen. Handmatige inschrijving is een optie die beschikbaar is voor zowel afzonderlijke groepen als sets met groepen.
 • Willekeurige inschrijving is alleen beschikbaar voor groepssets. Studenten worden dan automatisch verdeeld over groepen op basis van de instellingen voor het maximum aantal leden per groep of het totale aantal groepen. Willekeurige verdeling geldt alleen voor studenten die momenteel zijn ingeschreven voor de cursus. U kunt handmatig andere studenten inschrijven.
 • Zelfinschrijving betekent dat studenten zich zelf kunnen inschrijven voor een groep via een aanmeldingsblad. Zelfinschrijving is een optie die beschikbaar is voor zowel afzonderlijke groepen als sets met groepen.

Meer informatie over het kiezen van een inschrijvingsmethode voor groepen


Toegang van studenten tot cursusgroepen

Studenten kunnen groepen op twee manieren weergeven:

 • Selecteer in een nieuwe cursus de koppeling Groepen in het cursusmenu.
 • Ga in het cursusmenu naar Tools > Groepen.

Meer informatie over de beste manieren om groepen te presenteren


Eén cursusgroep maken

 1. Selecteer Maken op de pagina Groepen.
 2. Selecteer Zelfinschrijving of Handmatige inschrijving in de lijst Eén groep.
 3. Typ een naam en eventueel een beschrijving. Maak de groep zichtbaar voor studenten.
 4. Schakel de selectievakjes in voor de cursustools die u beschikbaar wilt stellen aan de groep.
 5. Als je een cijfer wilt toekennen aan de inzendingen van studenten voor blogs, wiki's en dagboeken, selecteer je optie Beoordelen en typ je een waarde voor Mogelijk aantal punten.
 6. Schakel het selectievakje Gebruikers toestaan om de module aan te passen in als studenten persoonlijke modules mogen toevoegen aan de homepage van de groep. Modules zijn alleen zichtbaar voor het groepslid dat de modules heeft toegevoegd.
 7. Schakel eventueel het selectievakje voor het maken van een slimme weergave voor deze groep in.

Studenten inschrijven in een cursusgroep

 1. Als je Zelfinschrijving kiest, typ je een naam en instructies. Je kunt studenten bijvoorbeeld vertellen dat ze zichzelf niet kunnen uitschrijven voor een groep. Geef een waarde op voor Maximum aantal leden en selecteer eventuele andere opties.

  -OF-

  Als je Handmatige inschrijving kiest, gebruik je het venster Gebruikers toevoegen om studenten te zoeken en te selecteren.

  De geselecteerde groepsleden worden onderaan weergegeven, met een getal dat het totaal aantal geselecteerde gebruikers aangeeft. Selecteer het pictogram Lijst tonen (voorgesteld door een volledige rechthoek) om het gebied Gebruikers toevoegen weer te geven, met daarin je selectie. Je verwijdert gebruikers door de X naast hun naam te selecteren.

 2. Selecteer Verzenden.

De nieuwe groep wordt weergegeven op de overzichtspagina Groepen.


Een groepsset maken

 1. Selecteer Maken op de pagina Groepen.
 2. Selecteer Zelfinschrijving, Handmatige inschrijving of Willekeurige inschrijving in de lijst Groepsset.

Gebruik dezelfde stappen als bij het maken van één groep. Vervolgens kun je op basis van de gekozen inschrijvingsoptie nog verschillende opties kiezen:

 • Zelfinschrijving: Typ een naam en instructies voor de groep. Geef een waarde op voor Maximum aantal leden en selecteer eventuele andere opties.
 • Willekeurige inschrijving: Geef een waarde op voor Aantal studenten per groep of Aantal groepen. Geef aan hoe overgebleven studenten (indien van toepassing) moeten worden toegewezen.
 • Handmatige inschrijving: Geef een waarde op voor Aantal groepen. Selecteer op de volgende pagina voor elke groep Gebruikers toevoegen om een selectie te maken.

  De geselecteerde groepsleden worden onderaan weergegeven, met een getal dat het totaal aantal geselecteerde gebruikers aangeeft. Selecteer het pictogram Lijst tonen (voorgesteld door een volledige rechthoek) om het gebied Gebruikers toevoegen weer te geven, met daarin je selectie. Je verwijdert gebruikers door de X naast hun naam te selecteren.

Uitgeschakelde gebruikers worden meegeteld in het totale aantal van de groepsinschrijving totdat het lidmaatschap of de gebruikers van de cursus zijn verwijderd.


Een groepslid verwijderen

Je kunt leden verwijderen uit een cursusgroep.

Alleen cursusleiders en beheerders kunnen groepsleden verwijderen. Studenten kunnen zichzelf niet verwijderen uit een groep. Ze kunnen evenmin andere studenten verwijderen uit groepen die door studenten zelf zijn gemaakt.

 1. Selecteer op de pagina Groepen Groep bewerken in het menu van de groep.
 2. Selecteer op de pagina Groep bewerken de X in de rij van een lid om de gebruiker uit de groep te verwijderen. Selecteer Alle gebruikers verwijderen om alle leden uit een groep te verwijderen.
 3. Selecteer Verzenden.

De gebruiker maakt geen deel meer uit van de groep. U kunt controleren of de gebruiker is verwijderd door naar de homepage van de groep te gaan en de lijst met groepsleden te controleren.

Meer informatie over het beheren en verwijderen van groepen


E-mail sturen naar een cursusgroep

Gebruik de tool E-mail voor een groep om efficiënt te communiceren met andere leden of met de groep als geheel. Als je een bericht wilt gaan versturen, wordt de lijst met ontvangers automatisch gevuld met groepsleden zodat je deze snel allemaal kunt selecteren. Je hoeft ze natuurlijk niet allemaal te selecteren. Het e-mailbericht wordt verstuurd naar de externe e-mailadressen van ontvangers. Er wordt geen overzicht van deze e-mailberichten bijgehouden in Blackboard Learn.

Als een groep berichten naar alle leden van een cursus willen sturen, kunnen ze Cursusberichten gebruiken, de tool van Blackboard Learn voor e-mail. Aangezien Cursusberichten niet beschikbaar is als een groepstool, moeten studenten ontvangers selecteren in de volledige lijst met cursusleden. In de tool Cursusberichten wordt een overzicht opgeslagen van alle verstuurde berichten.

Meer informatie over het gebruiken van e-mail in een cursus


Groepen presenteren aan studenten

De manier waarop studenten toegang hebben tot een groep is afhankelijk van de configuratie van de cursus. Je kunt drie opties gebruiken om groepen samen te stellen met als doel verschillende leerdoelstellingen te behalen.

Optie A: Mijn groepen

Hoe het eruit ziet:

De groepen van een student worden standaard weergegeven in Mijn groepen.

Hoe het werkt:

Nadat je groepen hebt gemaakt en gebruikers hebt toegevoegd, zijn de groepen beschikbaar voor ingeschreven leden in Mijn groepen. Gebruikers kunnen hier groepen uitvouwen om snel toegang tot de bijbehorende tools te krijgen. Aangezien Mijn groepen automatisch wordt bijgewerkt wanneer studenten worden toegevoegd aan groepen, is deze optie de eenvoudigste oplossing om te implementeren. Selecteer de pijl om de homepage van de groep weer te geven in het inhoudsframe.


Optie B: koppeling in cursusmenu

Hoe het eruit ziet:

Als je een koppeling naar de overzichtspagina Groepen toevoegt aan het cursusmenu, worden alle groepen weergegeven waarbij een student is ingeschreven, plus de beschikbare aanmeldingsbladen.

Hoe het werkt:

Aangezien in Mijn groepen geen aanmeldingsbladen worden weergegeven, kun je een koppeling maken naar de overzichtspagina Groepen als je groepen voor zelfinschrijving wilt gebruiken. Een koppeling naar groepen in het cursusmenu is handig voor studenten. Gebruik de lijst Menu-item toevoegen van het cursusmenu om een toolkoppeling of een cursuskoppeling te maken. Selecteer vervolgens de overzichtspagina Groepen in het cursusoverzicht dat als pop-up wordt weergegeven.


Optie C: koppelingen in een cursusgebied

Hoe het eruit ziet:

er wordt een koppeling toegevoegd die verwijst naar de overzichtspagina Groepen, de homepage van een groep of een aanmeldingsblad. De koppeling verschijnt in een inhoudsgebied, map, leermodule of lesoverzicht, zo dicht mogelijk bij gerelateerde inhoud.

Hoe het werkt:

Maak groepen met behulp van de tool Groepen. Ga vervolgens naar het cursusgebied waaraan je de groepskoppeling wilt toevoegen. Open het menu Tools en selecteer Groepen. Maak een keuze op de pagina Koppeling maken: Groep.

ULTRA: Cursusgroepen

Je kunt je cursusgroepen en groepssets gebruiken en deze toepassen op beoordeelde inhoud, zoals groepsopdrachten, toetsen en discussies. Je kunt ook andere cursusgroepen en sets maken op basis van bestaande cursusgroepen en sets.

Meer informatie over het maken van groepsopdrachten en -toetsen

Meer informatie over het maken van groepsdiscussies

Op dit moment hebben alleen cursusleiders toegang tot cursusgroepen. Studenten hebben geen toegang tot cursusgroepen, maar kunnen wel reageren op berichten. Je kunt een welkomstbericht versturen naar elke groep en de leden kunnen dan berichten naar de groep versturen.


ULTRA: Toegang tot cursusgroepen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over de toegang tot groepen.

Je start het proces van het maken van cursusgroepen op de pagina Cursusinhoud. Ga in het gedeelte Details en acties naar Cursusgroepen en selecteer Groepen maken en beheren. Als er al cursusgroepen zijn ingesteld, bevat het menu het aantal sets en groepen.


ULTRA: Cursusgroepen maken

Met een groepsset kun je meerdere groepen maken op basis van een thema, zoals een les, brainstormen, studeren of vrijwilligerswerk. Je kunt ook studenten koppelen op basis van bepaalde kenmerken, situaties of taken.

Wanneer je voor het eerst cursusgroepen gaat maken of een nieuwe groepsset wilt toevoegen, wordt er op de pagina Nieuwe groepsset een deel van de studenten weergegeven in het gedeelte Niet-toegewezen studenten. Selecteer Alles weergeven om de volledige lijst te zien.

Geef een beschrijvende titel op voor de groepsset. Als je geen titel toevoegt, wordt het item aangegeven als Nieuwe groepsset op de pagina Cursusgroepen, samen met de datum. De tijdelijke titel wordt lichter gekleurd weergegeven totdat je ergens op de pagina klikt of Opslaan kiest.

Je kunt maximaal 99 groepen maken in een groepsset.

Je kunt ook het plusteken onder de afbeelding selecteren om een aangepaste groep te maken en studenten toe te voegen.

Als je al cursusgroepen hebt gemaakt, selecteer je Nieuwe groepsset op de pagina Cursusgroepen.

Je kunt je studenten op deze manieren verdelen over groepen:

 • Aangepast
 • Willekeurig toewijzen
 • Groepen hergebruiken

Aangepaste groepen

Je kunt een aangepaste groep maken of zo veel groepen maken als je wilt, met in elke groep het gewenste aantal studenten. Maak bijvoorbeeld een of meer groepen voor studenten die samen willen werken om extra studiepunten te behalen of die extra begeleiding nodig hebben. Je kunt ook een groep maken voor studenten die een gezamenlijke activiteit gaan organiseren.

 1. Selecteer Aangepast in het menu Studenten groeperen en typ boven aan de pagina een naam.
 2. Selecteer de namen van studenten waarop je de bewerking wilt toepassen. Selecteer de naam van een student nogmaals om de selectie ongedaan te maken.
 3. Nadat je de studenten hebt geselecteerd, open je naar het menu naast een van de namen van een student en selecteer je Een nieuwe groep maken. Je kunt ook meerdere studenten verplaatsen naar een groep die in het menu wordt vermeld.
 4. Wijzig de naam van de groep als je niet de standaardnaam wilt gebruiken.
 5. Voeg een optionele groepsbeschrijving toe die op dit moment alleen aan jou wordt weergegeven.
 6. Selecteer het plusteken op de plek waar je nog een groep wilt toevoegen.

Als je op dit moment een set met aangepaste groepen opslaat, en teruggaat naar de set met groepen en Aangepast selecteert, worden je groepen verwijderd.

Willekeurig toewijzen

Studenten worden willekeurig toegewezen aan het gekozen aantal groepen.

 1. Selecteer Willekeurig toewijzen in het menu Studenten groeperen.
 2. Selecteer in het menu Aantal groepen hoeveel groepen je wilt maken. Studenten worden gelijk verdeeld over het aantal groepen dat je wilt maken. Als je alle studenten wilt verwijderen uit de huidige groepsset, selecteer je Toewijzing van alle ongedaan maken boven aan de pagina. De instelling verandert in Aangepast als je studenten naar andere groepen verplaatst nadat ze zijn ingedeeld in groepen en je de toewijzingen nog niet hebt opgeslagen.

  Let op: Je kunt maximaal 99 groepen maken in een groepsset.

 3. Typ boven aan de pagina een naam.
 4. Wijzig de namen van de groepen als je niet de standaardnamen wilt gebruiken.
 5. Voeg optionele groepsbeschrijvingen toe die op dit moment alleen aan jou worden weergegeven.

Selecteer het plusteken op de plaats waar je een nieuwe groep wilt maken, naast de groepen die door het systeem zijn gemaakt.

Groepen hergebruiken

Je kunt een bestaande cursusgroep, groepsset, groepsbeoordeling of groepsdiscussie hergebruiken.

Als je wijzigingen aanbrengt in een groepsset die je opnieuw hebt gebruikt, zijn deze wijzigingen van toepassing op alle groepsopdrachten en discussies die zijn gebaseerd op die groepsset. Lees meer over hoe gewijzigde groepssets de gekoppelde inhoudsitems beïnvloeden.

 1. Selecteer in het menu Studenten groeperen een titel in het gedeelte Groep hergebruiken. De lijst bevat ook groepen zonder groepsleden.
 2. Dezelfde studenten worden toegevoegd aan de nieuwe groep of groepsset.
 3. Vul bovenaan de pagina een naam in, bewerk de individuele groepsnamen en voeg optionele groepsbeschrijvingen toe die op dit moment alleen aan jou worden weergegeven.

Het is mogelijk dat je nieuwe studenten die aan je cursus zijn toegevoegd, moet toevoegen aan je nieuwe groepen.


ULTRA: Individuele groepen beheren

Nadat je een groep of groepsset hebt gemaakt, kun je individuele groepen toevoegen of verwijderen en het lidmaatschap van studenten beheren. Je kunt ook groepsnamen wijzigen, groepsbeschrijvingen toevoegen of bewerken, en berichten versturen naar groepen om de samenwerking aan te kondigen.

Let op: Als je op dit moment een set met aangepaste groepen opslaat, en teruggaat naar de set met groepen en Aangepast selecteert, worden je groepen verwijderd.

Groepen toevoegen en verwijderen

Selecteer het plusteken op de plek waar je een groep wilt toevoegen.

Als je een groep niet meer nodig hebt, open je het menu van de groep en selecteer je Groep verwijderen. De toewijzing van de studenten in die groep wordt automatisch ongedaan gemaakt en ze worden boven aan de pagina weergegeven. Je kunt deze studenten handmatig toewijzen aan nieuwe groepen. Een andere optie is om alle studenten willekeurig toe te wijzen aan het gekozen aantal groepen en dus niet alleen de studenten waarvan je de toewijzing ongedaan hebt gemaakt.

Gevolgen

 • Als je een groep toevoegt aan of verwijdert uit een groepsset die is gebruikt om een nieuwe set met cursusgroepen te maken, heeft dit geen invloed op de nieuwe groepsset.
 • Als je een groep toevoegt aan of verwijdert uit een groepsset die je hebt gebruikt om een groepsopdracht of discussie te maken, worden de groepen van de inhoudsitems bijgewerkt. Wijzigingen in groepstitels en -beschrijvingen hebben ook invloed op de inhoudsitems.
 • Als je een groep toevoegt aan of verwijdert uit een groepsbeoordeling of discussie die is gebaseerd op een set met cursusgroepen, wordt de set met cursusgroepen bijgewerkt. Wijzigingen in groepstitels en -beschrijvingen hebben ook invloed op de set met cursusgroepen.
 • Als je een groepsset verwijdert die is gebruikt om een nieuwe set met cursusgroepen te maken, heeft dit geen invloed op de nieuwe groepsset.
 • Als je een hele groepsset verwijdert die wordt gebruikt om een groepsopdracht of discussie te maken, worden de groepen uit het inhoudsitem verwijderd.
 • Als je een groepsopdracht verwijdert of discussie die is gebaseerd op een set met cursusgroepen, heeft dit geen invloed op de groepsset.

Groepslidmaatschap van studenten beheren

Open het menu naast de naam van een student om deze opties te gebruiken:

 • Begin een nieuwe groep met de student als lid.
 • Selecteer Toewijzing opheffen om de student uit de groep te verwijderen. Niet-toegewezen studenten staan boven aan de pagina.
 • Wijs de student aan een andere groep toe die al bestaat. Selecteer de naam van de groep in het menu. Groepen zonder leden worden niet weergegeven.

Je kunt ook in één keer meerdere studenten naar een andere groep verplaatsen, een nieuwe groep voor ze maken of de toewijzing van alle studenten aan de groep ongedaan maken.

Als je alle studenten uit alle groepen wilt verwijderen, selecteer je Toewijzing van alle ongedaan maken boven aan de pagina.

Gevolgen

 • Het wijzigen van het lidmaatschap van een groepsset heeft invloed op de items op inhoudsniveau waar de groepen worden gebruikt, zoals in groepsdiscussies en -beoordelingen.
 • Het wijzigen van het lidmaatschap van een item op inhoudsniveau dat is gebaseerd op een set met cursusgroepen heeft invloed op de set met cursusgroepen.
 • Het wijzigen van het lidmaatschap van een groep heeft geen invloed op andere groepssets die op de groepsset zijn gebaseerd.

ULTRA: De pagina Cursusgroepen

Alle groepen die je hebt gemaakt, worden vermeld op de pagina Cursusgroepen. Groepssets zonder leden worden ook weergegeven. Boven aan de pagina staat het aantal groepssets en individuele groepen.

Je kunt ook een nieuwe groepsset maken.

 1. Selecteer een kop om je groepen of het aantal leden in oplopende of aflopende volgorde te sorteren.
 2. Je kunt de groepen in een groepsset weergeven of verbergen.
 3. Open het menu van een groepsset om de groep te bewerken of te verwijderen.
 4. Bekijk het aantal leden in elke groep in vergelijking met het totale aantal studenten in de cursus.

ULTRA: Cursusgroepen en conversie

Als je cursusgroepen en groepsset in de originele cursusweergave hebt en converteert naar de Ultra-cursusweergave, worden de groepssets weergegeven op de pagina Cursusgroepen. Groepen die geen deel uitmaken van een groepsset worden niet weergegeven op de pagina Cursusgroepen. Aanmeldingsbladen voor zelfinschrijving worden niet geconverteerd.

Als je sets met cursusgroepen hebt gebruikt om groepsopdrachten te maken in je originele cursus, worden deze groepsopdrachten ook geconverteerd.