Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

In de originele cursusweergave kunnen groepen per groep of in sets worden aangemaakt. Nadat je een groep hebt gemaakt, kun je de tools, naam, beschikbaarheid en leden wijzigen.

In de Ultra-weergave van cursussen kun je geen cursusgroepen maken, maar wel groepsopdrachten.

Elke groep heeft een eigen homepage, met koppelingen naar tools voor samenwerking tussen studenten. Alleen u en de groepsleden hebben toegang tot de groepstools.

Je kunt groepen maken, studenten inschrijven in groepen, en groepen in de cursus bewerken of verwijderen.


Methoden voor groepsinschrijving

Je kunt studenten op drie manieren inschrijven in groepen. Studenten kunnen zichzelf niet uitschrijven bij een groep.

 • Met Handmatig inschrijven kunt u iedere student in de cursus aan een groep toewijzen. Handmatige inschrijving is een optie die beschikbaar is voor zowel afzonderlijke groepen als sets met groepen.
 • Willekeurige inschrijving is alleen beschikbaar voor groepssets. Studenten worden dan automatisch verdeeld over groepen op basis van de instellingen voor het maximum aantal leden per groep of het totale aantal groepen. Willekeurige verdeling geldt alleen voor studenten die momenteel zijn ingeschreven voor de cursus. U kunt handmatig andere studenten inschrijven.
 • Zelfinschrijving betekent dat studenten zich zelf kunnen inschrijven voor een groep via een aanmeldingsblad. Zelfinschrijving is een optie die beschikbaar is voor zowel afzonderlijke groepen als sets met groepen.

Meer informatie over het kiezen van een inschrijvingsmethode voor groepen


Groepen weergeven

Studenten kunnen groepen op twee manieren weergeven:

 • Selecteer in een nieuwe cursus de koppeling Groepen in het cursusmenu.
 • Ga in het cursusmenu naar Tools > Groepen.

Meer informatie over de beste manieren om groepen te presenteren


Eén groep maken

 1. Selecteer Maken op de pagina Groepen.
 2. Selecteer Zelfinschrijving of Handmatige inschrijving in de lijst Eén groep.
 3. Typ een naam en eventueel een beschrijving. Maak de groep zichtbaar voor studenten.
 4. Schakel de selectievakjes in voor de cursustools die u beschikbaar wilt stellen aan de groep.
 5. Als je een cijfer wilt toekennen aan de inzendingen van studenten voor blogs, wiki's en dagboeken, selecteer je optie Beoordelen en typ je een waarde voor Mogelijk aantal punten.
 6. Schakel het selectievakje Gebruikers toestaan om de module aan te passen in als studenten persoonlijke modules mogen toevoegen aan de homepage van de groep. Modules zijn alleen zichtbaar voor het groepslid dat de modules heeft toegevoegd.
 7. Schakel eventueel het selectievakje voor het maken van een slimme weergave voor deze groep in.

Studenten inschrijven in een groep

 1. Als je Zelfinschrijving kiest, typ je een naam en instructies. Je kunt studenten bijvoorbeeld vertellen dat ze zichzelf niet kunnen uitschrijven voor een groep. Geef een waarde op voor Maximum aantal leden en selecteer eventuele andere opties.

  -OF-

  Als je Handmatige inschrijving kiest, gebruik je het venster Gebruikers toevoegen om studenten te zoeken en te selecteren.

  De geselecteerde groepsleden worden onderaan weergegeven, met een getal dat het totaal aantal geselecteerde gebruikers aangeeft. Selecteer het pictogram Lijst tonen (voorgesteld door een volledige rechthoek) om het gebied Gebruikers toevoegen weer te geven, met daarin je selectie. Je verwijdert een gebruiker door de X naast hun naam te selecteren.

 2. Selecteer Verzenden.

De nieuwe groep wordt weergegeven op de overzichtspagina Groepen.


Een groepsset maken

 1. Selecteer Maken op de pagina Groepen.
 2. Selecteer Zelfinschrijving, Handmatige inschrijving of Willekeurige inschrijving in de lijst Groepsset.

Gebruik dezelfde stappen als bij het maken van één groep. Vervolgens kun je op basis van de gekozen inschrijvingsoptie nog verschillende instellingen opgeven:

 • Zelfinschrijving: Typ een naam en instructies voor de groep. Geef een waarde op voor Maximum aantal leden en selecteer eventuele andere opties.
 • Willekeurige inschrijving: Geef een waarde op voor Aantal studenten per groep of Aantal groepen. Geef aan hoe overgebleven studenten (indien van toepassing) moeten worden toegewezen.
 • Handmatige inschrijving: Geef een waarde op voor Aantal groepen. Selecteer op de volgende pagina voor elke groep Gebruikers toevoegen om een selectie te maken.

  De geselecteerde groepsleden worden onderaan weergegeven, met een getal dat het totaal aantal geselecteerde gebruikers aangeeft. Selecteer het pictogram Lijst tonen (voorgesteld door een volledige rechthoek) om het gebied Gebruikers toevoegen weer te geven, met daarin je selectie. Je verwijdert een gebruiker door de X naast hun naam te selecteren.

Uitgeschakelde gebruikers worden meegeteld in het totale aantal van de groepsinschrijving totdat het lidmaatschap of de gebruiker van de cursus is verwijderd.


Een groepslid verwijderen

Je kunt leden verwijderen uit een cursusgroep.

Alleen cursusleiders en beheerders kunnen groepsleden verwijderen. Studenten kunnen zichzelf niet verwijderen uit een groep. Ze kunnen evenmin andere studenten verwijderen uit groepen die door studenten zelf zijn gemaakt.

 1. Selecteer op de pagina Groepen Groep bewerken in het menu van de groep.
 2. Selecteer op de pagina Groep bewerken de X in de rij van een lid om de gebruiker uit de groep te verwijderen. Selecteer Alle gebruikers verwijderen om alle leden uit een groep te verwijderen.
 3. Selecteer Verzenden.

De gebruiker maakt geen deel meer uit van de groep. U kunt controleren of de gebruiker is verwijderd door naar de homepage van de groep te gaan en de lijst met groepsleden te controleren.


Groepen beheren

Via de overzichtspagina Groepen kunt u groepen toevoegen, wijzigen en beheren.

Het menu van een groep biedt snelle toegang tot de homepage van de groep en de functie E-mail naar groep. U kunt ook opties kiezen voor het wijzigen van groepseigenschappen, het verwijderen van groepen en het maken van slimme weergaven.

Een slimme weergave is een weergave van Grade Center waarin alleen bepaalde gegevens zichtbaar zijn. U ziet alleen de kolommen die voldoen aan de opgegeven criteria. De weergave wordt opgeslagen voor herhaald gebruik. Wanneer Grade Center erg veel studenten en kolommen bevat, zijn slimme weergaven een uitstekend hulpmiddel om snel gegevens te vinden.

Meer over slimme weergaven

Als je een groep bewerkt, kun je niet alleen leden toevoegen of verwijderen, maar ook de naam, de beschikbaarheid en de tools van de groep wijzigen.

U kunt studenten in staat stellen om hun eigen zelfinschrijvingsgroepen te maken. Selecteer Groepsinstellingen op de pagina Groepen en selecteer de gewenste instellingen.


Een groep verwijderen

U kunt een groep verwijderen als u deze niet meer nodig hebt.

Als Grade Center cijferkolommen bevat voor de groep, bijvoorbeeld voor een groepsblog of groepsdagboek, kun je deze kolommen behouden. Op de pagina Verwijderen bevestigen schakel je dan alleen de selectievakjes in van de kolommen die je wilt verwijderen.