Groepswerk levert een positieve bijdrage aan de vaardigheden op het gebied van kritisch denken, aanpassingsvermogen, probleemoplossing en communicatie.

Je kunt groepen met studenten maken binnen een cursus.

In de originele ervaring kunnen jij en je studenten ook ruimten maken voor samenwerking. Ruimten zijn toegankelijk via het menu Mijn Blackboard. Je kunt bijvoorbeeld een ruimte maken voor een studiegroep, een basketbalteam of een bepaald aandachtsgebied.

Meer informatie over het maken van groepsopdrachten in beide cursusweergaven

Meer over het beoordelen van groepsopdrachten


De voordelen van groepswerk voor studenten

Onderzoek1 heeft aangetoond dat studenten op verschillende manieren voordeel kunnen hebben van groepswerk:

  • Studenten houden informatie langer vast dan bij andere onderwijsmethoden.
  • Meningen van groepsleden bieden een andere mogelijkheid om nieuw materiaal te leren.
  • Studenten hebben een positief gevoel over het cursusmateriaal.
  • Studenten die een goede relatie ontwikkelen met medestudenten hebben een positievere leerervaring.
  • Succesvol groepswerk betekent dat studenten zich beter voelen over zichzelf.
  • Studenten verbeteren hun sociale en communicatieve vaardigheden.
  • Studenten verbeteren hun vaardigheden voor kritisch denken.

______________

Bron: 1 "44 Benefits of Collaborative Learning." gdrc.org n.d. Web. 12 nov. 2009.


Alles bekijken