Mededelingen zijn de ideale manier voor het posten van berichten die belangrijk zijn voor het verloop van een cursus. Je kunt mededelingen toevoegen voor deze soorten cursusactiviteiten:

 • Einddatums voor opdrachten en projecten
 • Wijzigingen in de syllabus
 • Correcties/uitleg van materiaal
 • Tentamenschema's

U kunt mededelingen toevoegen, wijzigen en verwijderen via de pagina Mededelingen. Wanneer je een mededeling toevoegt, kun je deze ook als een e-mailbericht verzenden aan studenten in de cursus. Studenten ontvangen de mededeling ook wanneer ze zich niet aanmelden bij de cursus.

Als je een lijst ziet waar je naam in staat, kun je de activiteitenstream gebruiken. De stream bevat mededelingen uit de originele cursusweergave. Studenten zien de mededelingen in de gedeelten Vandaag of Recent van hun stream.

Video: Create Announcements in the Original Course View


Watch a video about creating announcements

Doesn't seem familiar? Jump to the "Ultra" video about creating announcements.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create announcements shows how to create an announcement in Blackboard Learn.


Een mededeling maken

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het maken van een mededeling.

Mededelingen worden weergegeven in de volgorde waarin je ze publiceert. De meest recente mededeling wordt als eerste weergegeven.

 1. Ga in het configuratiescherm naar Cursustools > Mededelingen.
 2. Selecteer Mededeling maken.
 3. Typ een onderwerp om als titel van de mededeling weer te geven op de pagina Mededelingen.
 4. Typ het bericht.
 5. Geef bij Opties webmededeling aan of de mededeling al dan niet gedurende een bepaalde periode moet worden weergegeven.
  • Als je Geen datumbeperking kiest, is de mededeling zichtbaar totdat je deze verwijdert.
  • Als je Datumbeperking kiest, schakel je de selectievakjes Weergeven vanaf en Weergeven tot in om datum- en tijdwaarden te kunnen selecteren. Voer beperkingen in om te bepalen wanneer de mededeling zichtbaar is. Als je een mededeling vanaf een bepaalde datum wilt weergeven, schakel je het selectievakje Weergeven na in en geef je een datum en tijd op. Laat het selectievakje Weergeven tot leeg.
 6. Selecteer het vakje E-mailmededeling om een e-mail met de mededeling te verzenden naar alle cursusleden, inclusief studenten, cursusleiders en onderwijsassistenten. Deze optie wordt alleen weergegeven als je een geldig e-mailadres hebt in het systeem.

  Kies deze optie als je mededeling bestanden of afbeeldingen bevat.

  Gebruikers die ervoor gekozen hebben geen mededelingen te ontvangen via e-mail ontvangen deze e-mailmededeling wel. De instelling bepaalt of deze optie beschikbaar is. E-mailmededelingen bevatten je naam, maar worden verzonden vanaf een geautomatiseerde account dat niet kan worden beantwoord ("do not reply").

  Deze optie werkt niet als je ervoor kiest om de mededeling in de toekomst te publiceren. Je krijgt een foutmelding en je moet het selectievakje uitschakelen voor e-mailmededelingen.

 7. Selecteer desgewenst bij Cursuskoppeling de knop Bladeren om een koppeling naar een cursusgebied, tool of item toe te voegen.

  Cursuskoppelingen worden niet weergegeven in de e-mailmededeling als je besluit om die te verzenden.

 8. Selecteer Verzenden.

Meer informatie over e-mailmededelingen

Als jij en studenten mededelingen in een cursus bekijken, worden alle ingesloten afbeeldingen, video's, koppelingen, opmaak en bijgevoegde bestanden goed weergegeven. In een e-mailmededeling wordt sommige inhoud mogelijk niet goed weergegeven of werkt deze niet zoals verwacht. Bekijk in deze tabel de inhoud of opmaak in combinatie met de optie Direct een kopie verzenden van deze mededeling om de resultaten te bekijken.

Let op: Je instelling bepaalt of de optie e-mailmededeling wordt ingeschakeld.

Functies die worden weergegeven in e-mailmededelingen
Type inhoud of opmaak dat wordt toegevoegdWordt weergegeven met E-mailmelding ingeschakeld?Wordt weergegeven in een e-mailbericht als studenten de optie kiezen, maar als E-mailmededeling is uitgeschakeld?
Alle opmaak in de eerste rij van de editor, zoals lettertype-opmaak, genummerde lijsten en lijsten met opsommingstekens, en koppenJaJa
AfbeeldingJaNee
KoppelingJa, en de koppeling wordt geopendJa, en de koppeling wordt geopend
BestandsbijlageJa, en een gebruiker kan het bestand openen of downloadenWordt weergegeven, maar een gebruiker kan het bestand niet openen of downloaden
YouTube-video, ingeslotenNeeNee
YouTube-video, miniatuurJaJa
CursuskoppelingNeeNee

Als je een mededeling maakt in een niet-beschikbare cursus en ervoor kiest om een e-mailmededeling te verzenden, wordt het e-mailbericht verzonden naar alle gebruikers in de cursus. Als je een mededeling maakt in een niet-beschikbare cursus en besluit geen e-mailmededeling te versturen, wordt de mededeling niet later per e-mail verzonden wanneer je de cursus opent voor studenten.


De volgorde van mededelingen wijzigen

Gebruik de balk op de pagina Mededelingen om de volgorde van mededelingen te wijzigen en zo de prioriteit te bepalen. Sleep de balk om mededelingen op een andere positie op de pagina weer te geven. Sleep belangrijke mededelingen boven de balk om ze permanent boven in de lijst weer te geven. Nieuwe mededelingen worden dan onder deze belangrijke mededelingen weergegeven.

Studenten zien de mededelingen in de door jou gekozen volgorde. Studenten zien de balk niet en kunnen de volgorde van mededelingen niet aanpassen.


Mededelingen wijzigen en verwijderen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het bewerken van een mededeling.

Als je een mededeling wilt wijzigen of verwijderen, selecteer je Bewerken of Verwijderen in het menu van de mededeling. Je kunt een verwijderde mededeling niet meer terughalen.

Als je besluit om een e-mailmededeling te versturen en de mededeling na publicatie wijzigt, wordt er een nog een e-mail verzonden.

Wanneer iemand anders, zoals je onderwijsassistent, een mededeling bewerkt die jij hebt geplaatst, wordt je naam vervangen.

Als je een mededeling zonder datumbeperkingen wijzigt, worden de datum en tijd van posten gewijzigd in de huidige datum en tijd na het verzenden. Als je de oorspronkelijke datum en tijd van posten wilt behouden, selecteer je Datumbeperking. De oorspronkelijke datum en tijd worden dan weergegeven onder Weergeven na.


ULTRA: Locatie van mededelingen van de instelling

Als je instelling de Ultra-ervaring gebruikt, worden mededelingen weergegeven in de sectie Vandaag van de activiteitenstream. Je kunt mededelingen ook op de aanmeldingspagina vinden.


ULTRA: Waar cursusmededelingen worden weergegeven

Nieuwe, actieve cursusmededelingen worden weergegeven wanneer studenten de cursus voor het eerst openen. Studenten moeten het venster Nieuwe cursusmededelingen sluiten voordat ze de cursusinhoud kunt bekijken. Nadat studenten het venster hebben gesloten, wordt het niet meer weergegeven. Als je nieuwe mededelingen plaatst, wordt het venster opnieuw weergegeven met alleen de nieuwe mededelingen.

Actieve mededelingen verschijnen ook in de secties Vandaag en Recent van de activiteitenstream. De meeste mededelingen verdwijnen uit de activiteitenstream als studenten deze in de cursus bekijken. Als je een mededeling plant, verschijnt deze op de geplande tijd ook op de activiteitenstream

Studenten ontvangen een cursusmededeling en een activiteitenstreambericht over cursusgroepen waaraan ze moeten deelnemen. Als studenten nog niet deelnemen aan een cursusgroep, blijft die melding in de activiteitenstream.

Studenten kunnen op de pagina Cursusinhoud in het deelvenster Details en acties Archief weergeven selecteren om eerdere, actieve mededelingen te lezen. Je kunt ook het pictogram Mededelingen zoeken selecteren en trefwoorden typen om een specifieke mededeling te vinden.

Video: Create Announcements in the Ultra Course View


ULTRA: Watch a video about creating announcements

Doesn't seem familiar? Jump to the "Original" video about creating announcements.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create announcements shows how to create an announcement in Blackboard Learn in the Ultra Course View.


ULTRA: Een mededeling maken

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het maken van een mededeling.

Gebruik mededelingen om belangrijke, tijdgevoelige informatie te delen.

Selecteer op de pagina Cursusinhoud in het paneel Details en acties de koppeling Mededelingen om aan de slag te gaan. De pagina Nieuwe mededeling verschijnt.

Typ een titel en berichttekst voor de mededeling. De titel mag niet meer dan 256 tekens bevatten. Gebruik de opties van de berichteditor om tekst op te maken, multimedia in te sluiten en bestanden bij te voegen.

Je kunt ook een e-mail sturen naar alle cursusleden, inclusief jezelf. Schakel het selectievakje Een e-mail naar ontvangers verzenden in. Ontvangers hebben een geldig e-mailadres in het systeem nodig. Je kunt geen e-mail verzenden voor een mededeling die is gepland in de toekomst. E-mails over mededelingen worden altijd verzonden en worden niet beheerd door de algemene meldingsinstellingen.

Als je een mededeling plaatst en vergeet het selectievakje E-mailberichten in te schakelen, moet je een nieuwe mededeling maken. Als je de mededeling bewerkt en e-mailberichten selecteert en deze opnieuw post, wordt het e-mailbericht niet verzonden.

Selecteer Opslaan om een concept van de mededeling op te slaan. Op de pagina Cursusmededelingen kun je mededelingen posten wanneer je er klaar voor bent.

Het aantal gepubliceerde berichten en het totale aantal mededelingen wordt bijgewerkt in het paneel Details en acties.

Wat zien studenten in het e-mailbericht?

In het e-mailbericht wordt ingesloten inhoud weergegeven als koppelingen. Studenten selecteren de koppelingen om de bijbehorende inhoud te bekijken.


ULTRA: Een mededeling plannen

Je kunt mededelingen maken voor toekomstige gebeurtenissen, zoals een herinnering voor een cursusgebeurtenis of een einddatum. Je kunt mededelingen daarom plannen, zodat ze automatisch in je cursus worden gepubliceerd op de datum en tijd die je hebt gekozen. Je kunt mededelingen ook verbergen wanneer ze niet relevant meer zijn.

Als je een mededeling plant die in de toekomst wordt weergegeven, is het selectievakje e-mail uitgeschakeld. Je kunt nu een e-mail verzenden als je de mededeling post en een verbergdatum in de toekomst kiezen.

 1. Schakel op de pagina Nieuwe mededeling het selectievakje Mededeling plannen in.
 2. Als je een mededeling plant, is een Weergeven op datum en tijd vereist. Het is niet mogelijk om dat selectievakje uit te schakelen.
 3. Schakel eventueel het selectievakje Verbergen op in en selecteer de datum en tijd.

Gebruik de datumkiezer om mededelingen te plannen. Als je een datum typt, wordt deze teruggezet naar de standaarddatum wanneer je de mededeling opslaat.

Als je de mededeling niet meer wilt plannen, schakel je het selectievakje Mededeling plannen uit.

Op de pagina Cursus mededelingen wordt de geplande mededeling weergegeven met het label Gepland in de kolom Status.


ULTRA: De pagina Cursusmededelingen

Selecteer op de pagina Cursusinhoud in het deelvenster Details en acties de koppeling Mededelingen om al je cursusmededelingen te bekijken.

Op de pagina Cursusmededelingen kun je de status en het aantal kijkers van elke mededeling bekijken. Je kunt ook mededelingen maken, kopiëren, bewerken, sorteren en verwijderen.

 1. Bekijk een overzicht van je mededelingen. Bovenaan de pagina wordt het aantal cursusmededelingen per status vermeld. Mededelingen kunnen drie verschillende statussen hebben: Gepost, Gepland en Concept.
 2. Kolommen sorteren. Sorteer mededelingen op titel, status of het aantal kijkers.
 3. Mededelingen zoeken. Selecteer het pictogram Mededelingen zoeken en typ trefwoorden om een specifieke mededeling te vinden.
 4. Een nieuwe mededeling maken. Selecteer het plusteken om de pagina Nieuwe mededeling te openen.
 5. Mededelingen beheren. Open het menu van een mededeling om deze te bewerken, kopiëren of verwijderen.

ULTRA: Een mededeling bewerken , kopiëren of verwijderen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het bewerken van een mededeling.

Je kunt alle mededelingen in je cursus bewerken, kopiëren of verwijderen. Open op de pagina Cursusmededelingen het menu van een aankondiging en selecteer een optie:

 • Selecteer Bewerken om de titel of tekst te wijzigen. Je kunt ook de geplande tijd om te posten bewerken en de tijd in- en uitschakelen.
 • Selecteer Verwijderen om een mededeling permanent uit de cursus te verwijderen.
 • Selecteer Kopiëren om een exacte kopie te maken van een bestaande mededeling en werk deze indien nodig bij.

Let op: Als je een mededeling plaatst en vergeet het selectievakje E-mailberichten in te schakelen, moet je een nieuwe mededeling maken. Als je de mededeling bewerkt en e-mailberichten selecteert en deze opnieuw post, wordt het e-mailbericht niet verzonden.