Mededelingen zijn de ideale manier voor het posten van berichten die belangrijk zijn voor het verloop van een cursus. Je kunt mededelingen toevoegen voor deze soorten cursusactiviteiten:

 • Einddatums voor opdrachten en projecten
 • Wijzigingen in de syllabus
 • Correcties/uitleg van materiaal
 • Tentamenschema's

U kunt mededelingen toevoegen, wijzigen en verwijderen via de pagina Mededelingen. Wanneer je een mededeling toevoegt, kun je deze ook als een e-mailbericht verzenden aan studenten in de cursus. Studenten ontvangen de mededeling ook wanneer ze zich niet aanmelden bij de cursus.

Als je een lijst ziet waar je naam in staat, kun je de activiteitenstream gebruiken. De stream bevat mededelingen uit de originele cursusweergave. Studenten zien de mededelingen in de gedeelten Vandaag of Recent van hun stream.

Ziet er niet bekend uit? Ga naar een Ultra-video over het maken van mededelingen.


Een mededeling maken

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het maken van een mededeling.

Mededelingen worden weergegeven in de volgorde waarin je ze publiceert. De meest recente mededeling wordt als eerste weergegeven.

 1. Ga in het configuratiescherm naar Cursustools > Mededelingen.
 2. Selecteer Mededeling maken.
 3. Typ een onderwerp om als titel van de mededeling weer te geven op de pagina Mededelingen.
 4. Typ het bericht.
 5. Geef bij Opties webmededeling aan of de mededeling al dan niet gedurende een bepaalde periode moet worden weergegeven.
  • Als je Geen datumbeperking kiest, is de mededeling zichtbaar totdat je deze verwijdert.
  • Als je Datumbeperking kiest, schakel je de selectievakjes Weergeven vanaf en Weergeven tot in om datum- en tijdwaarden te kunnen selecteren. Voer beperkingen in om te bepalen wanneer de mededeling zichtbaar is.
 6. Schakel het selectievakje E-mailmededeling in als je studenten een e-mail wilt sturen met de mededeling. Het is wel zo dat de e-mail naar alle gebruikers wordt verstuurd, dus ook naar gebruikers die geen mededelingen per e-mail willen ontvangen. De instelling bepaalt of deze optie beschikbaar is.
 7. Selecteer desgewenst bij Cursuskoppeling de knop Bladeren om een koppeling naar een cursusgebied, tool of item toe te voegen.

  Koppelingen naar cursusinhoud worden niet weergegeven in de e-mailmededeling, als je besluit om die te verzenden.

 8. Selecteer Verzenden.

De volgorde van mededelingen wijzigen

Gebruik de balk op de pagina Mededelingen om de volgorde van mededelingen te wijzigen en zo de prioriteit te bepalen. Sleep de balk om mededelingen op een andere positie op de pagina weer te geven. Sleep belangrijke mededelingen boven de balk om ze permanent boven in de lijst weer te geven. Nieuwe mededelingen worden dan onder deze belangrijke mededelingen weergegeven.

Studenten zien de mededelingen in de door jou gekozen volgorde. Studenten zien de balk niet en kunnen de volgorde van mededelingen niet aanpassen.


Mededelingen wijzigen en verwijderen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het bewerken van een mededeling.

Als je een mededeling wilt wijzigen of verwijderen, selecteer je Bewerken of Verwijderen in het menu van de mededeling. Je kunt een verwijderde mededeling niet meer terughalen.


ULTRA: Locatie van mededelingen van de instelling

Als je instelling de Ultra-ervaring gebruikt, worden mededelingen weergegeven in de sectie Vandaag van de activiteitenstream. Mededelingen kunnen ook worden weergegeven op de aanmeldingspagina.


ULTRA: Cursusmededelingen

Mededelingen zijn een manier om belangrijke informatie te delen met anderen in de cursus. In tegenstelling tot berichten, worden cursusmededelingen meteen weergegeven wanneer een student een cursus opent. Studenten zullen de informatie in een cursusmededeling minder snel negeren omdat deze hun aandacht vraagt. Ze moeten de melding wegklikken om de cursusinhoud te kunnen bekijken.

De pagina Cursusmededelingen

Je vindt cursusmededelingen in het gebied Details en acties van de pagina Cursusinhoud.

De pagina Cursusmededelingen bevat alle mededelingen in je cursus, met voor elke mededeling een status en het aantal personen dat de mededeling heeft gezien. Je kunt mededelingen maken, kopiëren, wijzigen en verwijderen op deze pagina.

 • De lijst doorzoeken of sorteren. Je kunt mededelingen sorteren op titel, status of het aantal kijkers. Als je iets specifieker wit zoeken, gebruik je de zoekfunctie om mededelingen te vinden op titel of berichtinhoud.
 • Een nieuwe mededeling maken. Je kunt een lege mededeling maken of een bestaande mededeling kopiëren en deze als sjabloon gebruiken.
 • De status bekijken. Mededelingen kunnen drie verschillende statuswaarden hebben: Gepost, Gepland en Concept. De status van een mededeling wordt samen met de status van de mededeling weergegeven. Boven aan de pagina wordt ook het aantal cursusmededelingen per status vermeld.
 • Mededelingen beheren. Je kunt mededelingen bewerken of verwijderen vanaf deze pagina.

ULTRA: Een mededeling maken

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het maken van een mededeling.

Selecteer Mededeling maken op de pagina Cursusinhoud om te beginnen. De pagina Nieuwe mededeling verschijnt.

Typ een titel en berichttekst voor de mededeling. Selecteer Opslaan om het concept van de mededeling op te slaan. Selecteer Posten in de kolom Status van de pagina Cursusmededelingen om de mededelingen direct te publiceren. Je kunt mededelingen ook plannen, zodat ze gedurende een bepaalde periode worden weergegeven.

Nadat je mededelingen hebt gemaakt en gepubliceerd in je cursus, wordt het aantal gepubliceerde berichten vermeld op de pagina Cursusinhoud, evenals het totale aantal mededelingen.


ULTRA: Een mededeling plannen

Het is mogelijk dat je mededelingen wilt maken voor toekomstige gebeurtenissen, zoals een herinnering voor een cursusactiviteit of een tentamen. Je kunt mededelingen daarom plannen, zodat ze automatisch in je cursus worden gepubliceerd op de datum en tijd die je hebt opgegeven. De planningsfunctie kan ook worden gebruikt om mededelingen te laten verdwijnen wanneer ze niet meer nodig zijn.

Selecteer tijdens het opstellen van een mededeling de optie Mededeling plannen. Kies een datum en tijd om de weergave van de mededeling aan studenten te starten en te stoppen.


ULTRA: Een mededeling bewerken of verwijderen

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het bewerken van een mededeling.

Je kunt elke mededeling in je cursus wijzigen, ongeacht of het een eerdere, actieve of geplande mededeling is. Selecteer op de pagina Cursusmededelingen het menu Meer opties om een mededeling op te stellen.

Selecteer Bewerken om de titel of tekst van een mededeling te wijzigen. Je kunt ook de geplande publicatiedatum van de mededeling wijzigen.

Selecteer Verwijderen om de mededeling permanent uit de cursus te verwijderen.

Selecteer Kopiëren om een mededeling te dupliceren. Je kunt een sjabloon van een mededeling maken en deze dupliceren voor mededelingen die een vergelijkbare indeling hebben.


ULTRA: Waar mededelingen worden weergegeven

Actieve cursusmededelingen worden direct weergegeven wanneer een student de cursus voor het eerst opent nadat de mededeling is gepubliceerd. Mededelingen worden weergegeven voordat de student naar de pagina Cursusinhoud kan gaan. Nadat de student de mededeling heeft gesloten, wordt deze niet meer direct weergegeven wanneer de student de cursus in de toekomst opent.

Actieve mededelingen verschijnen ook in de secties Vandaag en Recent van de activiteitenstream. De mededeling verdwijnt uit de activiteitenstream wanneer de student de mededeling ergens in de cursus sluit.

Als een mededeling nog steeds actief is, hebben studenten nog steeds toegang tot de mededelingen die ze hebben gesloten. Studenten kunnen op de pagina Cursusinhoud Archief weergeven selecteren om eerdere, actieve mededelingen in de cursus te lezen.

Geplande mededelingen worden alleen weergegeven op de pagina Cursusinhoud en in het archief op de datums en tijden die je hebt geselecteerd.