Mededelingen zijn de ideale manier voor het posten van berichten die belangrijk zijn voor het verloop van een cursus. Je kunt mededelingen toevoegen voor deze soorten cursusactiviteiten:

 • Einddatums voor opdrachten en projecten
 • Wijzigingen in de syllabus
 • Correcties/uitleg van materiaal
 • Tentamenschema's

U kunt mededelingen toevoegen, wijzigen en verwijderen via de pagina Mededelingen. Wanneer je een mededeling toevoegt, kun je deze ook als een e-mailbericht verzenden aan studenten in de cursus. Studenten ontvangen de mededeling ook wanneer ze zich niet aanmelden bij de cursus.

Als je een lijst ziet waar je naam in staat, kun je de activiteitenstream gebruiken. De stream bevat mededelingen uit de originele cursusweergave. Studenten zien de mededelingen in de gedeelten Vandaag of Recent van hun stream.

Video: Create Announcements in the Original Course View


Watch a video about creating announcements

Doesn't seem familiar? Jump to the "Ultra" video about creating announcements.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create announcements shows how to create an announcement in Blackboard Learn.


Een mededeling maken

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het maken van een mededeling.

Mededelingen worden weergegeven in de volgorde waarin je ze publiceert. De meest recente mededeling wordt als eerste weergegeven.

 1. Ga in het configuratiescherm naar Cursustools > Mededelingen.
 2. Selecteer Mededeling maken.
 3. Typ een onderwerp om als titel van de mededeling weer te geven op de pagina Mededelingen.
 4. Typ het bericht.
 5. Geef bij Opties webmededeling aan of de mededeling al dan niet gedurende een bepaalde periode moet worden weergegeven.
  • Als je Geen datumbeperking kiest, is de mededeling zichtbaar totdat je deze verwijdert.
  • Als je Datumbeperking kiest, schakel je de selectievakjes Weergeven vanaf en Weergeven tot in om datum- en tijdwaarden te kunnen selecteren. Voer beperkingen in om te bepalen wanneer de mededeling zichtbaar is. Als je een mededeling vanaf een bepaalde datum wilt weergeven, schakel je het selectievakje Weergeven na in en geef je een datum en tijd op. Laat het selectievakje Weergeven tot leeg.
 6. Selecteer het vakje E-mailmededeling om een e-mail met de mededeling te verzenden naar alle cursusleden, inclusief studenten, cursusleiders en onderwijsassistenten. Deze optie wordt alleen weergegeven als je een geldig e-mailadres hebt in het systeem.

  Kies deze optie als je mededeling bestanden of afbeeldingen bevat.

  Gebruikers die ervoor gekozen hebben geen mededelingen te ontvangen via e-mail ontvangen deze e-mailmededeling wel. De instelling bepaalt of deze optie beschikbaar is. E-mailmededelingen bevatten je naam, maar worden verzonden vanaf een geautomatiseerde account dat niet kan worden beantwoord ("do not reply").

  Deze optie werkt niet als je ervoor kiest om de mededeling in de toekomst te publiceren. Je ziet dan een foutbericht.

 7. Selecteer desgewenst bij Cursuskoppeling de knop Bladeren om een koppeling naar een cursusgebied, tool of item toe te voegen.

  Cursuskoppelingen worden niet weergegeven in de e-mailmededeling als je besluit om die te verzenden.

 8. Selecteer Verzenden.

Meer informatie over e-mailmededelingen

Als jij en studenten mededelingen in een cursus bekijken, worden alle ingesloten afbeeldingen, video's, koppelingen, opmaak en bijgevoegde bestanden goed weergegeven. In een e-mailmededeling wordt sommige inhoud mogelijk niet goed weergegeven of werkt deze niet zoals verwacht. Bekijk in deze tabel de inhoud of opmaak in combinatie met de optie Direct een kopie verzenden van deze mededeling om de resultaten te bekijken.

Let op: Je instelling bepaalt of de optie e-mailmededeling wordt ingeschakeld.

Functies die worden weergegeven in e-mailmededelingen
Type inhoud of opmaak dat wordt toegevoegdWordt weergegeven met E-mailmelding ingeschakeld?Wordt weergegeven in een e-mailbericht als studenten de optie kiezen, maar als E-mailmededeling is uitgeschakeld?
Alle opmaak in de eerste rij van de editor, zoals lettertype-opmaak, genummerde lijsten en lijsten met opsommingstekens, en koppenJaJa
AfbeeldingJaNee
KoppelingJa, en de koppeling wordt geopendJa, en de koppeling wordt geopend
BestandsbijlageJa, en een gebruiker kan het bestand openen of downloadenWordt weergegeven, maar een gebruiker kan het bestand niet openen of downloaden
YouTube-video, ingeslotenNeeNee
YouTube-video, miniatuurJaJa
CursuskoppelingNeeNee

Als je een mededeling maakt in een niet-beschikbare cursus en ervoor kiest om een e-mailmededeling te verzenden, wordt het e-mailbericht verzonden naar alle gebruikers in de cursus. Als je een mededeling maakt in een niet-beschikbare cursus en besluit geen e-mailmededeling te versturen, wordt de mededeling niet later per e-mail verzonden wanneer je de cursus opent voor studenten.


De volgorde van mededelingen wijzigen

Gebruik de balk op de pagina Mededelingen om de volgorde van mededelingen te wijzigen en zo de prioriteit te bepalen. Sleep de balk om mededelingen op een andere positie op de pagina weer te geven. Sleep belangrijke mededelingen boven de balk om ze permanent boven in de lijst weer te geven. Nieuwe mededelingen worden dan onder deze belangrijke mededelingen weergegeven.

Studenten zien de mededelingen in de door jou gekozen volgorde. Studenten zien de balk niet en kunnen de volgorde van mededelingen niet aanpassen.


Mededelingen wijzigen en verwijderen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het bewerken van een mededeling.

Als je een mededeling wilt wijzigen of verwijderen, selecteer je Bewerken of Verwijderen in het menu van de mededeling. Je kunt een verwijderde mededeling niet meer terughalen.

Als je besluit om een e-mailmededeling te versturen en de mededeling na publicatie wijzigt, wordt er een nog een e-mail verzonden.

Wanneer iemand anders, zoals je onderwijsassistent, een mededeling bewerkt die jij hebt geplaatst, wordt je naam vervangen.

Als je een mededeling zonder datumbeperkingen wijzigt, worden de datum en tijd van posten gewijzigd in de huidige datum en tijd na het verzenden. Als je de oorspronkelijke datum en tijd van posten wilt behouden, selecteer je Datumbeperking. De oorspronkelijke datum en tijd worden dan weergegeven onder Weergeven na.


ULTRA: Locatie van mededelingen van de instelling

Als je instelling de Ultra-ervaring gebruikt, worden mededelingen weergegeven in de sectie Vandaag van de activiteitenstream. Mededelingen kunnen ook worden weergegeven op de aanmeldingspagina.


ULTRA: Cursusmededelingen

Mededelingen zijn een manier om belangrijke informatie te delen met anderen in de cursus. In tegenstelling tot berichten, worden cursusmededelingen meteen weergegeven wanneer een student een cursus opent.

Studenten zullen de informatie in een cursusmededeling minder snel negeren omdat deze hun aandacht vraagt. Ze moeten de melding wegklikken om de cursusinhoud te kunnen bekijken.

De pagina Cursusmededelingen

Je vindt cursusmededelingen in het gebied Details en acties van de pagina Cursusinhoud.

De pagina Cursusmededelingen bevat alle mededelingen in je cursus, met voor elke mededeling een status en het aantal personen dat de mededeling heeft gezien. Je kunt mededelingen maken, kopiëren, wijzigen en verwijderen op deze pagina.

 • De lijst doorzoeken of sorteren. Je kunt mededelingen sorteren op titel, status of het aantal kijkers. Gebruik de zoekfunctie om mededelingen te vinden op titel of berichtinhoud.
 • Een nieuwe mededeling maken. Je kunt een lege mededeling maken of een bestaande mededeling kopiëren en deze als sjabloon gebruiken.
 • De status bekijken. Mededelingen kunnen drie verschillende statuswaarden hebben: Gepost, Gepland en Concept. De status van een mededeling wordt samen met de inhoud van de mededeling weergegeven. Boven aan de pagina wordt ook het aantal cursusmededelingen per status vermeld.
 • Mededelingen beheren. Je kunt mededelingen bewerken of verwijderen vanaf deze pagina.

Video: Create Announcements in the Ultra Course View


ULTRA: Watch a video about creating announcements

Doesn't seem familiar? Jump to the "Original" video about creating announcements.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create announcements shows how to create an announcement in Blackboard Learn in the Ultra Course View.


ULTRA: Een mededeling maken

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het maken van een mededeling.

Selecteer Mededeling maken op de pagina Cursusinhoud om te beginnen. De pagina Nieuwe mededeling verschijnt.

Typ een titel en berichttekst voor de mededeling. De titel kan maximaal 256 tekens bevatten. Selecteer Opslaan om het concept van de mededeling op te slaan. Selecteer Posten in de kolom Status van de pagina Cursusmededelingen om de mededelingen direct te publiceren.

Je kunt mededelingen ook plannen, zodat ze gedurende een bepaalde periode worden weergegeven.

Nadat je mededelingen hebt gemaakt en gepubliceerd in je cursus, wordt het aantal gepubliceerde berichten en het totale aantal mededelingen bijgewerkt op de pagina Cursusinhoud en de pagina Cursusinhoud.

Studenten ontvangen een cursusmededeling en een activiteitenstreambericht over cursusgroepen waaraan ze moeten deelnemen.


ULTRA: Een mededeling plannen

Je kunt mededelingen maken voor toekomstige gebeurtenissen, zoals een herinnering voor een cursusactiviteit of een tentamen. Je kunt mededelingen daarom plannen, zodat ze automatisch in je cursus worden gepubliceerd op de datum en tijd die je hebt opgegeven. De planningsfunctie kan ook worden gebruikt om mededelingen te verbergen wanneer ze niet meer nodig zijn.

Selecteer tijdens het opstellen van een mededeling de optie Mededeling plannen. Kies een datum en tijd om de weergave van de mededeling aan studenten te starten en te stoppen.

Gebruik de datumkiezer om mededelingen te plannen. Als je een datum typt, wordt deze teruggezet naar de standaarddatum wanneer je de mededeling opslaat.


ULTRA: Een mededeling bewerken of verwijderen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het bewerken van een mededeling.

Je kunt elke mededeling in je cursus wijzigen, ongeacht of het een eerdere, actieve of geplande mededeling is. Selecteer op de pagina Cursusmededelingen het menu om een mededeling op te stellen.

 • Selecteer Bewerken om de titel of tekst van een mededeling te wijzigen. Je kunt ook de geplande publicatiedatum van de mededeling wijzigen.
 • Selecteer Verwijderen om de mededeling permanent uit de cursus te verwijderen.
 • Selecteer Kopiëren om een mededeling te kopiëren. Je kunt een sjabloon van een mededeling maken en deze kopiëren voor mededelingen die een vergelijkbare indeling hebben.

ULTRA: Waar mededelingen worden weergegeven

Actieve cursusmededelingen worden direct weergegeven wanneer een student de cursus voor het eerst opent nadat de mededeling is gepubliceerd. Mededelingen worden weergegeven voordat de student naar de pagina Cursusinhoud kan gaan. Nadat de student de mededeling heeft gesloten, wordt deze niet meer direct weergegeven wanneer de student de cursus in de toekomst opent.

Actieve mededelingen verschijnen ook in de secties Vandaag en Recent van de activiteitenstream. De mededeling verdwijnt uit de activiteitenstream wanneer de student de mededeling ergens in de cursus sluit.

Als een mededeling nog steeds actief is, hebben studenten nog steeds toegang tot de mededelingen die ze hebben gesloten. Studenten kunnen op de pagina Cursusinhoud Archief weergeven selecteren om eerdere, actieve mededelingen in de cursus te lezen.

Geplande mededelingen worden alleen weergegeven op de pagina Cursusinhoud en in het archief op de datums en tijden die je hebt geselecteerd.