De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. Rubrieken zijn altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave.

Beoordelen met een rubriek

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Ultra-help voor informatie over beoordelen met rubrieken.

Nadat je een rubriek hebt gemaakt en deze aan een item hebt gekoppeld, kun je de rubriek gebruiken bij het beoordelen.

Als je meerdere rubrieken hebt, selecteer je de titel van de rubriek waarmee je wilt gaan beoordelen. Als je klaar bent, kun je gaan beoordelen met een andere gekoppelde rubriek.

Ga in Grade Center of via de pagina Cijfer nodig naar het item dat je wilt beoordelen. In sommige gevallen kun je ook beginnen met beoordelen vanuit het inhoudsitem, zoals een blog. Selecteer Rubriek weergeven of de titel van de rubriek om te beginnen met beoordelen of eerst de rubriek nog eens te bekijken. Als je de rubriek opent in een nieuw venster, kun je kiezen uit twee weergaven: Rasterweergave en Lijstweergave.

 • Selecteer in de rasterweergave een cel om de bijbehorende waarde toe te passen op het cijfer. In het geval van een rubriek met een puntenbereik selecteer je een waarde in het menu. Als je de selectie wilt wijzigen, selecteer je een andere cel in dezelfde rij. Je kunt ook feedback voor de student typen in het tekstvak dat verschijnt wanneer er een cel is geselecteerd.
 • Selecteer desgewenst Lijstweergave om een andere weergave te kiezen en selecteer vervolgens een optie voor elk criterium om die waarde toe te passen op het cijfer. Je kunt ook de selectievakjes Beschrijvingen weergeven en Feedback weergeven inschakelen.

Als je in de lijstweergave geen optie selecteert voor een criterium en vervolgens feedback typt, wordt deze feedback niet samen met de rubriek opgeslagen.

Een opdracht beoordelen met een rubriek

Begin met beoordelen in Grade Center of op de pagina Cijfer nodig.

Op de pagina Opdracht beoordelen kun je opdrachtbestanden van studenten weergeven, voorzien van commentaar en aan de hand van een rubriek beoordelen.

 1. Vouw het beoordelingsvenster uit om de rubriek weer te geven.
 2. Selecteer de titel van de rubriek om deze te openen in het deelvenster. Je kunt ook de selectievakjes Beschrijvingen weergeven en Feedback weergeven inschakelen. Of selecteer het pictogram Rubriek weergeven in venster om de rubriek in een afzonderlijk venster te openen en daar te beoordelen.
 3. Selecteer een prestatieniveau. De waarde van Onbewerkt totaal wordt automatisch bijgewerkt terwijl u punten selecteert. Typ desgewenst een score in het vak Aantal punten wijzigen om de geselecteerde score te wijzigen.
 4. Selecteer Rubriek opslaan om de rubriekscore toe te voegen aan het veld Poging.
 5. Typ eventueel algemene feedback voor de student.
 6. Selecteer Verzenden.

Wanneer je het rubriekcijfer vervangt in het vak Aantal punten wijzigen, wordt hierover een bericht weergegeven wanneer je de rubriek bekijkt vanaf de pagina Cijferdetails van de student.


Een toetsvraag beoordelen met een rubriek

Je kunt open vragen, vragen met een kort antwoord en vragen met een bestandsantwoord in een toets beoordelen aan de hand van een rubriek. Op het toetsbord herken je vragen die aan een rubriek zijn gekoppeld aan het rubriekpictogram naast het vak voor het aantal punten.

Wanneer je toetsinzendingen van studenten beoordeelt, selecteer je Rubriek weergeven om de rubriek te openen in een nieuw venster.

Studentenweergave van een toetsvraag met een rubriek

Voor vragen met een rubriek kunnen studenten Rubriek weergeven selecteren om de beoordelingscriteria te bekijken voordat ze de vraag gaan beantwoorden.

Video: Grade Using a Rubric in the Original Course View


Watch a video about grading with rubrics

The following narrated |video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Grade using a rubric explains shows how to access a rubric that's been associated with a graded discussion and use it for grading in the Original Course View.


Een rubriekevaluatierapport uitvoeren

Als je een rubriek of jouw gebruik ervan wilt evalueren, kun je een rubriekevaluatierapport uitvoeren. Nadat je een rubriek hebt gebruikt voor beoordeling, kun je het rapport bekijken. De statistieken worden steeds bijgewerkt tijdens het beoordelingsproces.

Configuratiescherm > Cursustools > Rubrieken

 1. Open het menu van de rubriek en selecteer Gekoppelde inhoud weergeven.
 2. Als je een item al hebt beoordeeld, verschijnt er een menu naast de naam van het item op de pagina Alle items weergeven. Geef het menu van het item weer en kies Rubriekevaluatierapport.
 3. Selecteer op de pagina Rapporten uitvoeren instellingen voor Indeling, Begindatum en Einddatum.
 4. Selecteer Verzenden.
 5. Je kunt het rapport opslaan in Content Collection, indien beschikbaar. Selecteer anders Rapport downloaden om het rapport te bekijken of Een nieuw rapport uitvoeren om een andere indeling of datumbereik te kiezen. Selecteer OK om terug te keren naar de hoofdpagina van het onderdeel Rubrieken.

Het rapport bestaat uit drie gedeelten:

 • Totale prestatie rubriek verwijst naar de gemiddelde totaalscore van alle pogingen die met behulp van de rubriek zijn beoordeeld.
 • Rubriekanalyse toont voor elk criterium de gemiddelde scores ten opzichte van het mogelijke aantal punten.
 • Frequentiedistributie verwijst naar de verdeling van scores binnen elk prestatieniveau.

ULTRA: Beoordelen met een rubriek

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het beoordelen met rubrieken.

Nadat je een rubriek hebt gemaakt en deze aan een opdracht of discussie hebt gekoppeld, kun je de rubriek gebruiken bij het beoordelen. De gekozen rubriek wordt vermeld op de pagina met de opdracht, toets of discussie. Je kunt aan elk item maar één rubriek koppelen.

Als je parallelle beoordeling hebt ingeschakeld, kunnen jij en de studenten de rubrieken en aantekeningen van beoordelaars in bestanden van studenten niet bekijken. Studenten zien alleen de rubrieken en aantekeningen die de eindbeoordelaar (ook wel de afstemmer genoemd) invoert.

Selecteer de koppeling Inzendingen om te gaan beoordelen. Selecteer op de pagina Inzendingen de naam van een student om zijn of haar inzendingen en de bijbehorende rubriek weer te geven.

Op de inzendingenpagina van de student bevat de cijferbal een rubriekpictogram. Selecteer de cijferbal om de rubriek te openen in een deelvenster naast het werk van de student. Het eerste criterium van de rubriek wordt uitgevouwen, zodat je een score voor het prestatieniveau kunt selecteren.

De cijferbal wordt dan bijgewerkt, het criterium wordt samengevouwen en het volgende criterium wordt uitgevouwen.

Selecteer de koppeling Selecteer een waarde om een criterium samen of uit te vouwen. Als er een score wordt weergegeven voor een criterium, selecteer je de cijferbal van het criterium om het criterium opnieuw uit te vouwen.

Meer informatie over cijferballen

De rubriekscore wordt automatisch opgeslagen terwijl je beoordeelt. Selecteer de X om het rubriekvenster te sluiten. Het cijfer dat je toewijst met de rubriek wordt weergegeven op de inzendingenpagina van de student en in de cijferlijst.

Voor rubrieken met percentagebereik is elk prestatieniveau gekoppeld aan een bereik met waarden. Als je gaat beoordelen, selecteer je het juiste percentageniveau voor een bepaald prestatieniveau. Het systeem berekent de behaalde punten als volgt: weging x prestatiepercentage x itempunten.

Selecteer op de inzendingenpagina van de student het feedbackpictogram om het venster Feedback te openen, typ notities en feedback voor de student en klik op Opslaan. Als de student het cijfer mag zien, open je het menu en selecteer je Posten. Als je de student een extra poging wilt geven, selecteer je Verwijderen om de inzending permanent te verwijderen.

Je kunt op ieder moment terugkeren naar het item om het cijfer aan te passen, zelfs nadat je het cijfer hebt gepost.

Nadat je een rubriek hebt gebruikt bij een beoordeling, kun je de rubriek niet meer wijzigen. Je kunt er wel een kopie van maken, die je vervolgens wijzigt en onder een andere naam opslaat.


ULTRA: Studentweergave van rubriek

Nadat je items hebt beoordeeld en de resultaten hebt gepost, kunnen studenten hun scores zien op de cijferpagina’s of in de activiteitenstream. Ze kunnen een beoordeeld item ook openen op de pagina Cursusinhoud om hun inzendingen, de rubriek, jouw feedback en hun cijfers te bekijken.

Meer informatie over opdrachten en de activiteitenstream

Wanneer studenten hun beoordeelde inzendingen bekijken, kunnen ze de cijferbal selecteren om de rubriek en hun werk weer te geven. Studenten kunnen vervolgens een bepaald criterium uitvouwen om de prestatieniveaus te bekijken. De toegekende prestatieniveaus zijn gemarkeerd.


ULTRA: Rubriekcijfers vervangen

Vervangende cijfers zijn cijfers die je handmatig toewijst, bijvoorbeeld door een cijfer te typen in de cijferbal in de cijferlijst. Er wordt dan een label Vervangen weergegeven naast het cijfer.

In de cijferbal kun je een numerieke waarde typen van maximaal vijf cijfers. Je kunt twee cijfers achter de komma gebruiken.

Je kunt op de inzendingenpagina van studenten Vervangen ongedaan maken selecteren naast de cijferbal. Hierdoor wordt het label verwijderd. Het vorige cijfer verschijnt of je kunt de rubriek gebruiken om te beoordelen.

Gepubliceerde cijfers

Als je hebt ingesteld dat cijfers moeten worden gepubliceerd en je die cijfers vervolgens vervangt, zien studenten de gewijzigde cijfers. Als je een gepubliceerd cijfer helemaal verwijdert, zien studenten geen cijfer meer voor het item. Het item krijgt weer de status 'geen cijfer'. Nadat je nieuwe cijfers hebt toegewezen, zul je die opnieuw moeten posten.


ULTRA: Een rubriek koppelen nadat je bent begonnen met beoordelen

Als je cijfers hebt toegekend en vervolgens besluit om een rubriek toe te voegen, worden alle toegewezen cijfers beschouwd als vervangende cijfers. Er wordt dan in de cijferlijst een label Vervangen weergegeven naast het cijfer.

In het deelvenster Rubriekdetails kun je ervoor kiezen om beoordeelde inzendingen een nieuw cijfer te geven op basis van de zojuist gekoppelde rubriek. Als je Nieuw cijfer toekennen met de rubriek selecteert, wordt de rubriek actief en kun je deze gebruiken om cijfers te geven. De nieuwe cijfers worden weergegeven in de cijferlijst en het label wordt verwijderd.