De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. De cijferlijst is altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave.

Het Grade Center weergeven

Je opent Grade Center via het configuratiescherm. Vouw hier de sectie Grade Center uit om toegang te krijgen tot de koppelingen naar de pagina Cijfer nodig, de volledige weergave van Grade Center en de slimme weergaven.

Meer informatie over het gebruik van Grade Center met JAWS®

Op de pagina Cijfer nodig kun je beginnen met het beoordelen van opdrachten, groepsopdrachten, toetsen, blog- en dagboekberichten, opgeslagen wikipagina's en discussieberichten.

Meer informatie over de pagina Cijfer nodig

Klik op de koppeling Volledige weergave van Grade Center om het raster van Grade Center met alle kolommen en rijen weer te geven. Dit is trouwens de standaardweergave van Grade Center.

De koppelingen naar slimme weergaven staan in een ingesprongen lijst onder Volledige weergave van Grade Center. Een slimme weergave is een aangepaste weergave van het Grade Center met alleen de gegevens die voldoen aan bepaalde criteria. Slimme weergaven zijn een uitstekend hulpmiddel om snel gegevens te vinden wanneer het Grade Center erg veel studenten en kolommen bevat. Met de standaardweergave Toetsen kunt u bijvoorbeeld alleen de kolommen voor toetsen weergeven.

Meer informatie over slimme weergaven

Je kunt de weergave van Grade Center aanpassen door cijfertoekenningsschema's, cijfertoekenningsperioden, categorieën en kolommen te maken om de benodigde informatie op de gewenste manier weer te geven en te verzamelen.

Meer informatie over het aanpassen van de weergave


Grade Center-functies

Je kunt in Grade Center verschillende bewerkingen uitvoeren met de functies die in twee rijen boven aan de pagina worden weergegeven.

Deze functies zijn beschikbaar in de eerste rij:

 • Kolom maken: hiermee kun je een cijferkolom maken.
 • Berekende kolom maken: hiermee geef je een menu weer met opties voor het maken van berekende kolommen.
 • Beheren: klik hierop om opties te kiezen voor cijfertoekenningsperioden, schema's, categorieën, kleurcodes, zichtbaarheid van rijen, e-mail en kolomordening.
 • Rapporten: u kunt rapporten genereren met gegevens uit Grade Center en de cijfergeschiedenis van alle studenten raadplegen.
 • Filter: hiermee kun je de weergave van Grade Center verfijnen. Selecteer Filter om het veld uit te vouwen en selecteer een optie in deze menu's:
  • Huidige weergave: hier kun je kiezen tussen de weergave Volledige weergave van Grade Center, slimme weergaven en cijfertoekenningsperioden. Gebruik het pictogram Huidige weergave als standaard instellen om een van de weergaven te selecteren als de standaardweergave.
  • Categorie: Hier zie je alle standaardcategorieën en de categorieën die je zelf hebt gemaakt.
  • Status van
  • Pogingen weergeven die niet bijdragen aan cijfer van gebruiker: In de standaardweergave van het menu van een cijfercel zie je alle ingestuurde pogingen. Je kunt in elk menu van een cijfercel het selectievakje uitschakelen om alleen de poging weer te geven die je moet beoordelen.

   Meer informatie over het filteren van pogingen

 • Offline werken: Je kunt ook met Grade Center-gegevens buiten Blackboard Learn werken.

Deze functies zijn beschikbaar in de tweede rij:

 • Bovenaan: schakel het selectievakje van een of meer gebruikers in en selecteer Bovenaan om die rijen naar de eerste posities in het raster te verplaatsen.
 • E-mail: schakel het selectievakje van een of meer gebruikers in en selecteer E-mail en maak een keuze.
 • Kolommen sorteren op: hiermee geef je een menu weer met opties voor het sorteren van de items in Grade Center.
 • Volgorde: je kunt de gegevens sorteren in oplopende of aflopende volgorde. De weergave blijft van kracht totdat je de kolommen anders sorteert of je afmeldt.

Menu's van Grade Center weergeven

Overal binnen Blackboard Learn kunnen items menu's hebben met opties die specifiek zijn voor dat item.

In Grade Center hebben alle cellen en kolomkoppen een menu. Zo bevat het menu van een kolom voor een toets opties zoals Kolomstatistieken en Cijfers toekennen aan vragen. In het geval van een kolom zonder cijfers, zoals Voornaam, bevat het menu alleen opties om de kolom te verbergen en de cellen te sorteren. Als een optie niet wordt weergegeven in het menu, kun je die actie niet uitvoeren voor de kolom, rij of cel.

Wijs naar een cel of een kolomkop om het pictogram Klik voor meer opties te zien. Selecteer het pictogram om het menu te openen.

Je ziet bepaalde menuopties niet als de instelling een oudere versie van Blackboard Learn gebruikt of sommige functies heeft uitgeschakeld.


Menuopties voor kolommen

Het menu van een kolom bevat opties die specifiek zijn voor die kolom. Deze opties kunnen beschikbaar zijn.

Kolomopties
Optie Beschrijving
Beknopte kolomgegevens Informatie over de kolom weergeven in een apart venster.
Herinnering verzenden Je kunt vanuit kolommen in Grade Center per e-mail herinneringen versturen naar studenten en leden van groepen die bepaald cursuswerk nog niet hebben ingeleverd.
Cijfer voor pogingen toekennen Er kan een cijfer worden ingevoerd voor een poging voor dit item.
Beoordelen met verborgen gebruikersnamen Geef cijfers voor dit item met verborgen studentenidentiteiten.
Itemanalyse Itemanalyse biedt statistieken voor de algehele prestaties in toetsen en voor individuele toetsvragen. Je kunt zo snel zien welke vragen mogelijk geen goed beeld geven van de prestaties van studenten. Gebruik deze informatie om de vragen voor toekomstige toetsen te verbeteren of om het aantal punten voor bestaande pogingen aan te passen.
Pogingstatistieken De pagina Statistieken weergeven voor toetsen en enquêtes. Alle vragen voor een toets of enquête worden weergegeven, samen met de scores voor toetsen of percentages voor enquêtes. Op de pagina Enquêtestatistieken kunt u de resultaten van de enquête bekijken. U ziet voor elk antwoord het percentage studenten dat dit antwoord heeft gekozen. Je kunt geen individuele resultaten bekijken voor enquêtes.
Resultaten downloaden Hiermee kun je Grade Center-gegevens voor deze kolom downloaden als een bestand met scheidingstekens, zodat de gegevens kunnen worden gebruikt in andere programma's, zoals spreadsheets of programma's voor statistische analyse.
Alle pogingen bekijken Hiermee opent u de pagina Alle pogingen bekijken voor toetsen. Vanaf deze pagina kunt u de pogingen beoordelen. Dit kunt u anoniem doen en/of per vraag.
Cijfers toekennen aan vragen U kunt cijfers invoeren voor alle antwoorden voor een bepaalde vraag.
Opdrachtbestand downloaden Hiermee kun je bestanden selecteren en downloaden die studenten hebben toegevoegd voor opdrachten.
Opdrachtbestanden opruimen Hiermee kun je de bestanden die zijn toegevoegd voor een opdracht selecteren en verwijderen.
Kolomgegevens bewerken Hiermee opent u de pagina Kolom bewerken voor deze kolom.
Statistieken per kolom weergeven Hiermee opent u de pagina Kolomstatistieken voor deze kolom. Denk hierbij aan kolomdetails, statusverdeling, cijferverdeling, en verschillende basisstatistieken zoals bereik, gemiddelde, mediaan en variantie.
Instellen als extern cijfer De resultaten in de kolom Extern cijfer worden binnen de instelling gehanteerd als het eindcijfer van studenten voor de cursus. Je bepaalt welke kolom wordt ingesteld als de kolom met het externe cijfer. In nieuwe cursussen is dit standaard de kolom Totaal. Het pictogram Extern cijfer wordt dan weergegeven in de kop van die kolom.
Verbergen voor studenten (aan/uit) Deze kolom verbergen voor gebruikers. Als je de kolom verbergt, blijft de kolom aanwezig in het raster van het Grade Center, maar zien studenten de kolom niet op hun pagina Mijn cijfers. In het raster van Grade Center wordt het pictogram Kolom niet zichtbaar voor gebruikers weergegeven in de kop van kolommen die niet worden weergegeven aan studenten. Selecteer deze optie nogmaals om de kolom weer te geven aan gebruikers.
Pogingen wissen voor alle gebruikers Hiermee open je een venster waarmee je pogingen kunt verwijderen voor alle gebruikers. U kunt pogingen wissen op basis van criteria of een datumbereik.
Oplopend sorteren/Aflopend sorteren Hiermee kun je de items in de kolom in oplopende of aflopende volgorde weergeven.
Verbergen in weergave voor cursusleiders De kolom niet weergeven in Grade Center. Als je de kolom wilt weergeven, selecteer je het menu Beheren en vervolgens Kolomordening.

Menuopties voor cellen

Als je het pictogram Klik voor meer opties wilt zien, wijs je naar een cel in het raster van Grade Center. Selecteer het pictogram om het menu te openen.

Voorbeeld:

Wanneer je het menu voor een cel met de naam van een gebruiker opent, zie je opties voor het verbergen van de rij, voor het verbergen van andere rijen om je beter te kunnen concentreren op één rij en voor het sturen van een e-mail naar een gebruiker. Je kunt zien welke items zichtbaar zijn voor een gebruiker op basis van beschikbaarheid en regels voor adaptieve inhoud of welke items door een gebruiker zijn gemarkeerd als doorgenomen.

Je kunt ook de pagina Gebruikersstatistieken weergeven, zodat je statistische informatie over de prestaties van een gebruiker kunt raadplegen.

Meer informatie over gebruikersstatistieken

Open and see the student's statistics page

Kan ik slechts één rij studenten weergeven?

Je kunt je weergave verfijnen om slechts één rij van een student te tonen en je te concentreren op de pogingen en cijfers van die student. Je kunt ook cijfers delen met de student in een live Office-sessie. De cijfers voor andere studenten worden beschermd en de privacy wordt gewaarborgd. Wanneer je rijen verbergt, blijven de gegevens gewoon beschikbaar en kun je de rijen op elk moment opnieuw weergeven.

Open het menu voor een naamcel van een student en selecteer Andere rijen verbergen.

Op de pagina Zichtbaarheid rij kun je gebruikersrijen verbergen en tonen. Alleen jouw weergave van het raster van Grade Center wordt aangepast. De beschikbaarheid voor studenten blijft ongewijzigd. Open de pagina via het menu Beheren.

Als je een gebruiker niet beschikbaar hebt gemaakt op de pagina Gebruikers in het configuratiescherm, wordt het pictogram Gebruiker is niet beschikbaar weergegeven in de eerste cel van de gebruiker in Grade Center. De rij van de gebruiker is echter gewoon zichtbaar in het raster. Niet-beschikbare gebruikers hebben geen toegang tot de cursus.

Je kunt de cijferlijst ook filteren, rangschikken en sorteren.


Pictogramlegenda voor Grade Center

Selecteer Pictogramlegenda in de rechterbenedenhoek van Grade Center om beschrijvingen van de verschillende pictogrammen te zien. Er kunnen pictogrammen worden weergegeven in de cellen van Grade Center, maar ook in het menu van een poging, kolomkoppen, op de pagina Cijferdetails en op de pagina Cijfer nodig.

Het pictogram ‘Draagt niet bij aan cijfer van gebruiker’ wordt niet weergegeven als de instelling een oudere versie van Blackboard Learn gebruikt. Meer informatie over het kiezen van de poging die moet worden beoordeeld.


ULTRA: De cijferlijst weergeven

Cursusleiders, jullie zitten hier goed!
Studenten, jullie kunnen hier informatie over cijfers zien die speciaal bedoeld is voor studenten.
Beheerders, jullie kunnen hier informatie over cijfers zien die speciaal bedoeld is voor beheerders.

Kijk welke items je voor alle cursussen nog moet beoordelen. Je kunt ook naar een cursus gaan en aan de slag gaan.

Komt het niet bekend voor? Ga naar de helpfunctie van de originele ervaring voor informatie over het weergeven van cijfers.

De pagina Algemene cijfers

Wil je alles zien dat nog moet worden beoordeeld in al je cursussen?

Deze informatie is ook van toepassing op organisaties.

Via de lijst met jouw naam heb je toegang tot alle beoordelingstaken op de algemene pagina Cijfers. Selecteer de titel van een item om dit in een laag te openen. Kies een inzending en je kunt beginnen met beoordelen.

Al je beoordelingstaken worden per cursus weergegeven. Je hoeft dus niet naar een cursus te navigeren om te zien wat er klaar is voor beoordeling. Wil je meer details zien? Selecteer een titel om al het cursuswerk en de beschikbare beheerfuncties weer te geven.

Grades link on the left hand side navigation bar to access all gradable items from your current courses.

Je ziet items die klaar zijn om te worden beoordeeld of voor welke opdrachten, toetsen en beoordeelde discussies de einddatum is verstreken (inclusief het aantal studenten).

Als je deelneemt aan een cursus in de rol van cursusleider en student, kun je op de pagina informatie voor beide rollen vinden.

De originele cursusweergave en de Ultra-cursusweergave worden samen weergegeven in alfabetische volgorde.

In de originele cursusweergave voer je je beoordelingstaken uit in de originele Grade Center-interface.

Cijferlijst van cursus

Klaar om te beoordelen?

In de cursus kun je de cijferlijst van de cursus openen via de navigatiebalk. Selecteer het pictogram Cijferlijst om al het cursuswerk te openen voor de cursus waaraan je deelneemt.

Gradebook tab from the top navigation menu from each particular course.

Studenten die zich inschrijven voor je cursus worden automatisch toegevoegd aan de cijferlijst. Je kunt vanuit twee weergaven cursuswerk beoordelen, items beheren en cijfers publiceren:


ULTRA: Lijst met beoordeelbare items

Komt het niet bekend voor? Ga naar de helpfunctie van de originele ervaring voor informatie over beoordelingsfuncties.

De lijst met beoordeelbare items is de standaardweergave van de cijferlijst van een cursus. Je kunt hier al het toegewezen cursuswerk zien en hoever je bent met beoordelen. Je hebt ook toegang tot de beheerfuncties.

Je kunt overschakelen naar het tabblad Studenten om een totaalbeeld te bekijken van de betrokkenheid van elke student.

The Gradable Items list is your default view of your Gradebook. Next to it, Students tab gives you an overall picture of each student’s engagement and performance.

Selecteer de gewenste weergave. Schakel van de itemweergave naar de rasterweergave van studenten.

List or grid view options

Items openen. Selecteer de titel van een item om een nieuwe laag te openen. Kijk welke inzendingen beoordeeld moeten worden en wie er nog geen cijfer heeft gehad. Gebruik het menu Filter om alleen inzendingen weer te geven die moeten worden beoordeeld. Op dit moment kun je filteren op Alle statussen en Cijfer nodig. Het menu Filter wordt niet weergegeven voor groeps- en discussie-items. Op dit moment kun je inzendingen van dagboeken alleen beoordelen in de rasterweergave van studenten. Verbeteringen van de werkstroom voor het beoordelen van dagboeken worden op dit moment uitgevoerd.

Meer informatie over de lijst met inzendingen

Je voortgang controleren. Kijk hoeveel inzendingen je moet beoordelen en welke cijfers je moet posten. Voltooid geeft aan dat er geen beoordelingstaken openstaan voor dat item. Allemaal beoordeeld wordt weergegeven wanneer alle ingezonden pogingen zijn beoordeeld en gepubliceerd, maar sommige studenten hebben nog geen werk ingeleverd en hebben dus nog geen cijfers.

Cijfers beheren. Open het menu van een kolomtitel om de beheerfuncties weer te geven, zoals Bewerken en Verwijderen.

Een rij toevoegen. Selecteer het plusteken op de plek waar je een rij wilt toevoegen:

 • Item toevoegen: Voeg een rij toe voor cursuswerk, zoals een cijfer voor bijdragen aan een discussie. De titel mag maximaal 255 tekens bevatten. Kies de cijfereenheid, zoals Punten of Letter.
 • Berekening toevoegen: Voeg een rij toe voor een berekening, zoals een gemiddeld cijfer voor opdrachten.
 • Aanwezigheid toevoegen: Voeg een rij toe voor aanwezigheid. Nadat je de aanwezigheidsfunctie hebt toegevoegd, wordt de optie om de functie toe te voegen niet meer weergegeven in het menu.

De volgorde van items wijzigen. Selecteer het pictogram Verplaatsen in de rij van het item dat je wilt verplaatsen. Het pictogram Verplaatsen is het pictogram met de twee pijlen. De knop is pas zichtbaar als je met je muis helemaal rechts in de rij van het gewenste item gaat staan. De rij met items wordt niet verplaatst, tenzij je deze selecteert door op het bijbehorende pijlpictogram te drukken . Pas dan kun je de rij naar de nieuwe locatie slepen.

Sleep het item naar de nieuwe positie. De gekozen volgorde wordt ook gebruikt in de rasterweergave en op de pagina Cijfers van studenten. Het is op dit moment niet mogelijk om items te verplaatsen in de rasterweergave.

Meer informatie over het aanpassen van de lijstweergave van de cijferlijst


ULTRA: Tabblad Studenten

Bekijk informatie over je studenten en hun betrokkenheid in je cursus vanuit het tabblad Studenten.

Gradebook Students tab view
 1. Je weergave wijzigen. Navigeer eenvoudig tussen de Beoordeelbare items en het tabblad Studenten om je beoordelingstaken en actuele informatie over je studenten weer te geven.
 2. Studentgegevens bekijken. Bekijk een lijst met je studenten in combinatie met kolommen voor Student-ID, Gebruikersnaam, Laatst geopend en Totaalcijfer. Voor de kolom met de Totaalcijfers moet je het totaalcijfer instellen, zodat de cijfers zichtbaar worden in de cijferballen. Je kunt de lijst sorteren op oplopende, aflopende of standaardvolgorde door op het bijbehorende pijlpictogram in de kolomkop te klikken.
 3. Naar een student zoeken. Beperk je zoekopdracht tot een paar letters of de voor- en achternaam voor de beste resultaten. Je kunt ook zoeken op student-ID en gebruikersnaam, als de laatste door de instelling zichtbaar is gemaakt.
 4. Je weergave instellen. Gebruik het menu Items per pagina om te bepalen hoeveel rijen met studenten er op een pagina moeten worden weergegeven.
 5. Navigeren in de lijst. Gebruik het menu bovenaan of onderaan de pagina om naar de vorige en volgende pagina's in de studentenlijst te gaan.
 6. Maatregelen en berichten: Selecteer het menu met drie punten aan het einde van een studentrij om maatregelen voor een bepaalde student te bekijken of te maken, of om directe berichten te versturen. 

 

Je kunt de lijst ook sorteren op kolom door het pijl pictogram naast de naam van een kolom te selecteren. Elke keer dat je een pijlpictogram selecteert, verandert de weergave van de studentlijst in oplopende, aflopende of standaardvolgorde.

Als je geen informatie ziet onder de kolom Gebruikersnaam, kun je de beheerder om hulp vragen. Je instelling hanteert mogelijk een beleid voor privacy-bescherming.

 

Selecteer namen van studenten om hun inzendingen weer te geven op hun individuele pagina Cijfers van studenten. In de kolom Status kun je voltooid werk zien, items die moeten worden beoordeeld en cijfers die je moet posten. Je kunt ook de cijfers en feedback bekijken die je hebt gegeven, maatregelen maken en rechtstreekse berichten verzenden.

List of all gradeable items assigned to a particular student.

Je kunt items selecteren die moeten worden beoordeeld en de inzending wordt geopend.

Als je een cijfer rechtstreeks op de pagina Cijfers van studenten invoert, wordt het vervangende label niet in deze weergave zichtbaar. Het vervangende label wordt wel weergegeven op de Inzendingspagina van het item.


ULTRA: Berichten verzenden vanuit de studentenlijstweergave

Vanuit de studentenlijst kun je een bericht sturen naar iedereen die bij je cursus is betrokken.

Select the three dot options menu at the right end of a student row. Select the Message Student option. The Message panel will open at the right side of the screen.

Selecteer het menu met drie punten aan het rechtereinde van een studentrij. Selecteer de optie Bericht aan student sturen. Het berichtenpaneel wordt aan de rechterkant van het scherm geopend.

Berichten die je vanuit de studentenlijst verstuurt, worden ook op de pagina Berichten weergegeven.

Je kunt per e-mail een kopie van een cursusbericht sturen. De kans is groter dat studenten belangrijke mededelingen en cursusberichten zien, lezen en er actie op ondernemen wanneer ze een kopie in hun mailbox ontvangen. Kopieën per e-mail worden alleen bezorgd als de ontvangers een geldig e-mailadres hebben opgegeven in hun profiel van Blackboard Learn. Wanneer je deze optie selecteert, krijgen alle ontvangers van het bericht een kopie per e-mail.

Ontvangers kunnen je bericht bekijken in hun mailbox, maar ze kunnen niet per e-mail reageren.

Als je de naam van een student in de lijst selecteert, word je naar de pagina Cijfers van studenten gestuurd. Je kunt ook een bericht naar de student sturen door in de rechterbovenhoek op de knop Bericht verzenden te klikken .

Meer informatie over het versturen van berichten


ULTRA: Voeg speciale maatregelen toe vanuit de studentenlijstweergave

Je kunt speciale maatregelen instellen voor individuele studenten. Je kunt studenten vrijstellen van vervaldatums of tijdslimieten. Gebruik speciale maatregelen om studenten te helpen in de cursus, zelfs als ze moeite hebben met bepaalde eisen.

Selecteer het menu met drie punten aan het rechtereinde van een studentrij. Selecteer de optie Maatregelen. Het venster Speciale maatregelen wordt aan de rechterkant van het scherm geopend.

Select the three dot options menu at the right end of a student row. Select the Accommodations option. The Accommodations panel will open at the right side of the screen.

 

Als je de naam van een student in de lijst selecteert, word je naar de pagina Cijfers van studenten gestuurd. Je kunt ook het maatregelenvenster openen voor die student door naast de naam van de student het menu met drie punten te selecteren.

Select the three dot options menu at the right end of a student name. Select the Accommodations option. The Accommodations panel will open at the right side of the screen.

Als je maatregelen voor een student hebt gemaakt, wordt er een paarse markering weergegeven vóór de naam van de student om aan te geven dat de student maatregelen heeft.

A purple flag followed by a student's name indicates accomodations.

Je kunt voor een bepaalde student ook een uitzondering instellen voor een specifieke toets of opdracht. Een uitzondering kan bestaan uit extra pogingen of langere toegang, zelfs als de beoordeling verborgen is voor andere studenten. Een uitzondering vervangt de twee instellingen die verder voor iedereen gelden, alleen voor die specifieke beoordeling.

Meer informatie over uitzonderingen voor beoordelingen


ULTRA: Studentenraster

De rasterweergave van studenten bevat de cijfers die studenten hebben gekregen. Selecteer een cel om te beginnen met beoordelen.

Als er studenten zijn met dezelfde naam, selecteer je de profielfoto van een student. De ID van de student wordt weergegeven in een profielkaart die in beeld verschijnt. Identieke namen worden op ID gesorteerd.

Als je de namen van de studenten verborgen houdt voor beoordelingen zonder vragen, zie je Anoniem in de cel van elke leerling. Je kunt geen cijfers toewijzen of bewerken.

Meer informatie over anoniem beoordelen

Gradebook grid view.

Kolommen beheren. Selecteer een kolomtitel om de beheerfuncties weer te geven, zoals Bewerken en Verwijderen.

Je kunt cijfers toekennen en beheren. Nieuwe inzending wordt weergegeven in cellen wanneer studenten werk hebben ingeleverd. Klik ergens in een cel om toegang te krijgen tot de beheerfuncties of een cijfer toe te kennen. Selecteer de cel of het cijfer om een bestaand cijfer te bewerken of een nieuw cijfer in te voeren. Nadat je een waarde hebt toegewezen, klik je ergens buiten het cijfertoekenningsgebied om op te slaan.

Geef inzendingen weer: als er een inzending is verstuurd, selecteer je Weergeven in het menu om het werk van de student te bekijken. De optie Weergeven is uitgeschakeld als er geen inzendingen zijn.

Post cijfers. Als je cijfers bekend wilt maken aan studenten, selecteer je de optie Posten in de kolomkop. Alle cijfers die je hebt toegewezen voor deze kolom worden dan gepost, zodat studenten ze kunnen zien. Als je de cijfers voor studenten afzonderlijk wilt posten, klik je in de cel van de student en selecteer je Posten in het menu. Geposte cijfers worden in de kolom aangegeven met het bericht Gepost.

Items of berekeningen toevoegen. Selecteer het plusteken waar je een item of berekening wilt toevoegen.

Totale aantal punten bekijken. Elke kolomkop bevat het totale aantal punten voor elk item of elke berekening. Daarnaast kun je eenvoudig zien welk cijfer elke student heeft gehaald.

Kijken wat je nog moet doen. In elke kolomkop wordt het aantal beoordeelde inzendingen vermeld, samen met het aantal cijfers dat je hebt gepost. Als je alle inzendingen hebt beoordeeld en gepost, wordt Voltooid weergegeven.


ULTRA: Zoeken in de cijferlijst

Komt het niet bekend voor? Ga naar de helpfunctie van de originele ervaring.

In de rasterweergave kun je de weergave verfijnen om de rij van slechts één student weer te geven, een bepaalde kolom of een categorie, zoals opdrachten.

Je kunt bijvoorbeeld op naam of ID zoeken naar een bepaalde student en je concentreren op de pogingen en cijfers van die student. Je kunt ook cijfers delen met de student in een live Office-sessie. De cijfers voor andere studenten worden beschermd en de privacy wordt gewaarborgd.

In het zoekveld voer je één of meer tekens in. De zoekresultaten bevatten alle studenten, kolommen en categorieën die voldoen aan de zoekopdracht, in die volgorde. Maak een selectie uit de lijst of verfijn je zoekopdracht.

Search field in the Gradebook grid view.

Nadat je een selectie hebt gemaakt, verschijnt de rij, kolom of categorie kolommen van de student. Selecteer de X in het zoekveld om terug te keren naar de volledige cijferlijstweergave.

This is how Gradebook search results look like.

Je kunt ook zoeken naar de inzendingenlijst van een item voor een specifieke student of groep.

Filteren op onderliggende cursussen

Je kunt de cijferlijstweergave filteren op basis van samengevoegde cursussen. Selecteer Filter in de studentenrasterweergave om het deelvenster Filtercriteria te openen. Filter verschijnt alleen als je samengevoegde cursussen hebt. Alle studenten uit al je onderliggende cursussen verschijnen in het actieve filtergebied.

This is how results from a filter selection in the Gradebook filter panel look like.

Wanneer je onderliggende cursussen selecteert in het deelvenster, verandert de lijst met studenten om overeen te komen met de inschrijvingen in de onderliggende cursussen. Je kunt een of meer onderliggende cursussen selecteren.

De informatie boven aan het venster geeft aan hoeveel bronnen je hebt gekozen. Selecteer de X om het venster in te klappen, zodat je meer ruimte hebt voor het weergeven van het studentenraster. Selecteer Alles wissen om de selectievakjes uit te schakelen.

Nadat je een filter hebt toegepast op je weergave, kun je via de zoekfunctie de resultaten verfijnen.


ULTRA: Cijferlijstinstellingen

Komt het niet bekend voor? Ga naar de helpfunctie van de originele ervaring voor informatie over beoordelingsinstellingen.

Gradebook settings icon highlighted on the far right of the gradebook options

Vanuit de cijferlijst van een cursus kun je instellingen opgeven of bestaande instellingen wijzigen om deze te laten aansluiten bij je beoordelingsmethoden. Selecteer het pictogram Instellingen om het deelvenster Cijferlijstinstellingen weer te geven.

Deelvenster Cijferlijstinstellingen

Vanuit het venster Cijferlijstinstellingen kun je cijfertoekenningsschema's en cijfercategorieën beheren, automatische nullen toevoegen en de prestatie-instellingen van studenten instellen.

Prestaties van studenten

In dit gedeelte kun je de prestatiecriteria voor de activiteit aanpassen die nodig zijn om meldingen te ontvangen in je activiteitenstroom zoals dagen van inactiviteit, of je kunt percentagecijfers beperken en deze waarschuwingen weer naar studenten sturen. De koppeling naar de gedragsafbeelding Prestaties van klas weergeven is alleen zichtbaar voor cursussen met voldoende gegevens om deze te vullen.

Gradebook panel with a particular student's performance section highlighted.

Selecteer Prestaties van klas weergeven om de bijbehorende afbeelding en de lijst met studenten voor de cursus te openen. Je kunt dan ook een student selecteren om individuele prestaties te bekijken.

Course activity related to grades with My Class panel open.
This is a how a particular student's course activity per week performance looks like.

Cijfertoekenningsschema's

Je kunt wijzigingen aanbrengen in het standaard cijfertoekenningsschema. Je kunt ook de cijferlijstcategorieën bekijken en rubrieken maken en beheren. Ten slotte kun je ook aantekeningen voor een cijfer maken en beheren om het totaalcijfer van een student te vervangen en om automatisch nullen toe te kennen.

Gradebook settings panel showing your current letter grading schema, and its corresponding percentage grade range.

Categorieën

Wanneer je een item met cijfertoekenning maakt, wordt dit automatisch opgenomen in de cijferlijst en aan de juiste categorie gekoppeld. Je kunt categorieën gebruiken bij het maken van berekende items, zoals het gemiddelde voor een opdracht.

Je kunt nieuwe categorieën maken om cursuswerk op een andere manier te groeperen binnen de cursus. Je kunt aangepaste categorieën gebruiken wanneer je het totaalcijfer gaat instellen.

Als je een nieuwe cijferlijstcategorie wilt maken, selecteer je het pictogram Instellingen. Selecteer Nieuwe categorie toevoegen in het deelvenster Cijferlijstinstellingen en typ een naam.

Add new category button in the gradebook settings panel.

Elke keer dat je een item met cijfertoekenning maakt in de cursus, heb je de mogelijkheid om de cijfercategorie aan te passen en het item te groeperen in een van de aangepaste cijferlijstcategorieën. Selecteer in het deelvenster Cijferlijstinstellingen de aangepaste categorie in het menu Cijfercategorieën.

Meer informatie over het maken van een toets

Meer informatie over het maken van een opdracht

Aantekeningen voor totaalcijfer

Je kunt cijferaantekeningen maken om het totaalcijfer van een student te vervangen als zijn of haar prestaties niet in het gedefinieerde schema passen. Als een student bijvoorbeeld halverwege een semester moet stoppen met een cursus, kun je een aantekening gebruiken om aan te geven waarom de student is gestopt zonder een concreet cijfer toe te kennen.

Je maakt aantekeningen in het deelvenster Cijferlijstinstellingen. Als je een cijferaantekening wilt toepassen, ga je terug naar de cijferlijst in de rasterweergave en selecteer je de cel met het totaalcijfer van de student. Kies de aantekening in het menu. De cel wordt grijs om aan te geven dat je het totaalcijfer hebt vervangen.

Als je een vervangend cijfer wilt verwijderen, selecteer je het totaalcijfer van de student en selecteer je vervolgens Vervangen ongedaan maken. Het totaalcijfer wordt dan weer weergegeven volgens de berekening voor totaalcijfers die is ingesteld voor de cursus.


ULTRA: Cijfers downloaden en uploaden

Je kunt de volledige cijferlijst downloaden of kolommen selecteren van je Ultra-cursussen. Je kunt het bestand exporteren in een indeling met door komma's gescheiden gegevens (CSV) of door tabs gescheiden gegevens (XLS). Je geeft zelf aan of je het bestand wilt opslaan op je apparaat of in Content Collection.

Je kunt het gedownloade bestand importeren in een toepassing zoals Microsoft ®Excel® om statistische analyses uit te voeren of andere ad hoc rekentaken.

Je kunt ook een cijferbestand uploaden waar je offline aan hebt gewerkt en je cijferlijst bijwerken.

Meer informatie over offline werken met cijfers


ULTRA: Automatische nullen toekennen

Je kunt ervoor kiezen om automatisch nullen toe te wijzen aan ontbrekende inzendingen na de vervaldatum. Studenten en groepen kunnen nog steeds werk inzenden nadat een automatische nul is toegewezen en je kunt deze dan op de gebruikelijke manier beoordelen.

Nadat je deze instelling hebt ingeschakeld, hoef je niet meer door je cijferlijst te gaan om handmatig nullen toe te wijzen. De instelling voor automatische nullen is van toepassing op deze beoordeelde items:

 • Opdrachten en groepsopdrachten
 • Toetsen en groepstoetsen
 • Beoordeelde individuele en groepsdiscussies

De instelling voor het toekennen van automatische nullen is niet van toepassing wanneer je offline inzendingen verzamelt. De datums en tijden voor de pogingen en inzendingen van studenten maak je handmatig aan.

Meer informatie over het offline verzamelen van inzendingen

Selecteer in de cijferlijst het pictogram Instellingen om toegang te krijgen tot het paneel Cijferlijstinstellingen. Vink het selectievakje Automatische nullen voor achterstallig werk toekennen aan.

In nieuwe Ultra-cursussen is de instelling voor automatische nullen standaard ingeschakeld.

Automatic zeros section highlighted in the Gradebook settings panel.

Selecteer vervolgens Nullen toekennen. Alle achterstallig werk ontvangt automatisch nullen. De cijfertotalen van de betrokken studenten zullen worden bijgewerkt.

Automatische nullen op de pagina Cijferlijst

In de lijstweergave wordt in de cijferballen van studenten een '0' weergegeven wanneer er geen inzendingen zijn en de einddatum is verstreken. Het label Automatisch nul wordt dan weergegeven naast de cijferballen. Het label Voltooid verschijnt ook omdat je niets te beoordelen hebt. Automatische nullen worden automatisch gepost.

This is how the automatic zeros function look like.

Op de pagina Cijferlijst in rasterweergave worden de kolomtitels rood weergegeven als de vervaldatum is verstreken. In de studentencellen verschijnen 0 en Automatisch nul.

This is how automatic zeros look like in the Gradebook grid view.

Studenten kunnen later inzenden om hun cijfers bij te werken. Je wilt mogelijk opnemen hoe laat ingezonden werk wordt beoordeeld in de iteminstructies of in je syllabus. Wanneer een student na de vervaldatum inzendt, wordt de automatische nul verwijderd. Er verschijnt een laat label met de inzendingsdatum en -tijd.

Example of a late submission.

Deze instelling heeft geen invloed op studenten met een vervaldatumaccommodaties. Je kunt een vervaldatumaccommodatie toevoegen om een automatische nul in te trekken. Automatische nullen worden toegewezen aan werk dat achterstallig is wanneer je een nieuwe cursist of groep aan je cursus toevoegt.

Als voor een groepslid een speciale maatregel is ingesteld voor de einddatum, geldt die maatregel ook voor de groep. Dat betekent dat niemand in de groep automatisch een nul krijgt wanneer de einddatum is verstreken.

Meer informatie over speciale maatregelen voor einddatums

Automatische nullen uitschakelen

Je kunt de instelling voor automatische nullen op elk moment uitschakelen. Schakel het selectievakje Automatische nullen uit in het paneel Cijferlijstinstellingen. Maak vervolgens een selectie:

 • Bestaande automatische nullen behouden
 • Bestaande automatische nullen wissen

Automatische nullen worden niet langer toegewezen. Als je de automatische nullen hebt gewist, worden de cijfertotalen van de betreffende studenten bijgewerkt.

Don't assign automatic zeros confirmation panel.

De vervaldatum wijzigen

Je kunt de vervaldatum wijzigen van een item dat al automatische nullen heeft toegewezen gekregen in de cijferlijst. Je ontvangt een bevestiging over de gevolgen:

 • Vervaldatum wijzigen in een datum in de toekomst: Bestaande automatische nullen voor achterstallig werk worden gewist.
 • Vervaldatum wijzigen in een datum in het verleden: Het item is nu vervallen en er worden nullen toegewezen.

Als je Annuleren selecteert, keert de vervaldatum terug naar de oorspronkelijke vervaldatum.