Om te voorkomen dat gegevens van Grade Center mogelijk dubbel worden ingevoerd, kun je ervoor kiezen cijfers offline toe te kennen en de cijfers vervolgens te importeren in Grade Center. Je kunt cijfers ook uploaden uit externe bronnen zoals een spreadsheet of een door komma's gescheiden bestand (CSV). De gegevens moeten een specifieke opmaak hebben om goed te kunnen worden geüpload en te worden gesynchroniseerd met bestaande Grade Center-gegevens.

Als je instelling deze voorziening gebruikt, kun je met Grades Journey ook cijfergegevens voor cursussen en opdrachten opslaan en delen.

Meer informatie over Grades Journey

Video: Work Offline with Grade Center Data

Watch a video about working offline with Grade Center data

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Work Offline with Grade Center Data shows how to set download options, download the Grade Center file, upload the new file, and select which grades to change.

Cijfers downloaden uit Grade Center

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het downloaden van cijfers.

Je kunt alle of bepaalde gegevens van Grade Center downloaden.

Items met anonieme beoordeling ingeschakeld worden niet opgenomen in het gedownloade bestand.

 1. Open het menu Offline werken en selecteer Downloaden.
 2. Selecteer de gegevens die je wilt downloaden zoals wordt beschreven in deze tabel.
  Gegevens voor downloaden selecteren
  OptieBeschrijving
  Volledige weergave van Grade CenterAlle kolommen en bijbehorende gegevens. Opmerkingen worden niet geselecteerd en kunnen niet offline worden toegevoegd.
  Geselecteerde cijfertoekenningsperiodeSelecteer een cijfertoekenningsperiode in het menu. Je kunt alleen een cijfertoekenningsperiode kiezen als er vooraf een of meer cijfertoekenningsperioden zijn gemaakt.
  Geselecteerde kolomSelecteer een kolom en de bijbehorende gegevens in het menu. Schakel het selectievakje Inclusief opmerkingen voor deze kolom in. Opmerkingen worden gedownload van het tabblad Snelle opmerking of Handmatig vervangen. Deze opmerkingen kunt u dan offline wijzigen.
  GebruikersinformatieAlleen kolommen met gegevens van studenten, zoals Gebruikersnaam, worden opgenomen.
 3. Selecteer het scheidingsteken dat in het bestand wordt gebruikt: Komma of Tab.
 4. Schakel de optie Inclusief verborgen gegevens in of uit om verborgen gegevens wel of niet te downloaden. Verborgen gegevens bestaan uit kolommen en studenten die zijn verborgen in de weergave.
 5. Selecteer de locatie voor de download. Selecteer Bladeren om een map te selecteren in Content Collection als die opslaglocatie beschikbaar is.
 6. Selecteer Verzenden.
 7. Selecteer Downloaden op de volgende pagina Cijfers downloaden om het bestand op te slaan.

De cijfergeschiedenis downloaden

 1. Open het menu Rapporten en selecteer Cijfergeschiedenis weergeven.
 2. Selecteer Downloaden op de pagina Cijfergeschiedenis en selecteer vervolgens een waarde voor Type scheidingsteken.
 3. Selecteer Ja of Nee bij Inclusief opmerkingen om opmerkingen al dan niet te exporteren.
 4. Selecteer Verzenden.
 5. Selecteer Downloaden om het bestand op te slaan op je computer.

Offline werken

Nadat het bestand is gedownload en je het bestand hebt geopend in de gewenste tekstverwerkingssoftware, kun je wijzigingen doorvoeren. Als u Grade Center volledig hebt gedownload, kunt u cijfers toevoegen of wijzigen en het bestand vervolgens opslaan voor uploaden. Als u alleen een bepaalde kolom hebt gedownload, kunt u cijfers en opmerkingen toevoegen of wijzigen en het bestand vervolgens opslaan voor uploaden.

Opmerkingen wijzigen

Opmerkingen worden alleen gedownload wanneer je een bepaald item van Grade Center selecteert en de optie voor het downloaden van de bijbehorende opmerkingen inschakelt. De opmerkingen die worden gedownload en geüpload, hebben betrekking op het cijfer dat wordt weergegeven in de functie Snelle opmerking of op het tabblad Handmatig vervangen. Het betreft niet de opmerkingen voor de poging die is geopend op de pagina Poging weergeven of een pagina voor cijfertoekenning.

Het gedownloade bestand bevat vier kolommen voor opmerkingen. Als u online opmerkingen hebt toegevoegd, worden deze ook gedownload. Je kunt ook offline-opmerkingen toevoegen en deze uploaden naar het volledige Grade Center, zodat de opmerkingen worden weergegeven bij Snelle opmerking of op het tabblad Handmatig vervangen.

U kunt opmerkingen toevoegen of wijzigen in de kolommen Opmerkingen bij cijfer en Feedback voor gebruiker.

Koppelingen in opmerkingen naar rich media, zoals afbeeldingen of geluidsbestanden, moeten online worden toegevoegd en gewijzigd.

Als u klaar bent met de wijzigingen, slaat u het bestand op, gaat u terug naar het volledige Grade Center en gaat u uploaden.

Kolommen voor opmerkingen

Kolommen voor opmerkingen
KolomnaamBeschrijving
Opmerkingen bij cijferOpmerkingen voor specifieke kolommen van Grade Center die alleen zichtbaar zijn voor cursusleiders of onderwijsassistenten
Indeling van opmerkingenSlimme tekst, tekst zonder opmaak of HTML
Feedback voor gebruiker Opmerkingen voor specifieke kolommen van Grade Center die zichtbaar zijn voor studenten
Indeling van feedbackSlimme tekst, tekst zonder opmaak of HTML

Opmaakopties voor feedback

Opmaakopties voor feedback
Type indelingBeschrijving
Slimme tekstKoppelingen worden automatisch herkend, HTML-codes worden ondersteund en de Enter-toets wordt geaccepteerd voor het invoegen van een alineamarkering.
Tekst zonder opmaakTekst wordt weergegeven zoals deze in het tekstgebied wordt ingevoerd. Bij tekst zonder opmaak kan geen HTML-code worden gebruikt. HTML-code wordt weergegeven als tekst.
HTMLHiermee wordt tekst weergegeven zoals deze door de gebruiker met behulp van HTML-codes is ingevoerd.

Externe bestanden opmaken

Externe gegevens kunnen alleen worden gesynchroniseerd met gegevens in Grade Center als elke student en elke kolom een unieke ID heeft in Grade Center. De unieke ID voor studenten bestaat uit de gebruikersnaam. De unieke ID voor kolommen bestaat uit een kolomnummer. Kolomnummers worden gegenereerd door het systeem en mogen niet worden gewijzigd of verwijderd. Als een geüpload bestand kolommen zonder kolomnummer bevat, worden er nieuwe kolommen gemaakt in Grade Center.

Kolommen die je vanuit een extern bestand toevoegt aan Grade Center, worden toegevoegd als tekstkolommen waarvan de waarde voor het mogelijk aantal punten nul (0) is. Tekstkolommen kunnen niet worden opgenomen in berekende kolommen, zoals Gewogen cijfer, Totaal aantal punten, Gemiddeld cijfer en Minimum/Maximum. Converteer tekstkolommen na het uploaden naar een ander kolomtype en voeg het mogelijk aantal punten toe.

Elk gegevensbestand dat u uploadt naar Grade Center moet een koptekstrij bevatten met daaronder één record per regel.

De opmaak van het gegevensbestand dat wordt geüpload naar Grade Center wordt bepaald door het type scheidingsteken dat u gebruikt om de gegevens te verdelen in kolommen. Gegevensbestanden kunnen zijn gescheiden door tabs (extensie XLS) of door komma's (extensie CSV).

De gegevens in de kolommen van een door komma's gescheiden bestand (CSV) moeten tussen aanhalingstekens staan (meestal " " ). Dit is niet nodig voor de gegevens in de kolommen van door tabs gescheiden bestanden.


Tips voor het werken met externe gegevens

Blackboard adviseert door tabs gescheiden bestanden te gebruiken voor het uploaden van gegevens naar Grade Center. Je hoeft dan geen aanhalingstekens toe te voegen en deze bestanden kunnen rechtstreeks worden geopend in Microsoft® Excel®.

Je kunt in het bezit komen van een bestand dat op de juiste manier is opgemaakt voor uploaden door eerst Grade Center volledig te downloaden en het bestand te openen in een teksteditor of een spreadsheet. Bestaande kolommen hebben een kolomnummer dat moet worden gebruikt in toekomstige uploads.


Richtlijnen voor batchbestanden

Batchbestanden zijn tekstbestanden (.txt) met grote hoeveelheden gegevens die in het systeem kunnen worden geladen. Elke batchfunctie bevat specifieke instructies voor het maken van een batchbestand. De volgende richtlijnen gelden voor alle batchbestanden:

 • Elk bestand moet van een ondersteund type zijn: TXT of CSV.

  In Microsoft Excel 2003 en hoger worden automatisch dubbele aanhalingstekens ingevoegd in velden als het werkblad wordt opgeslagen als een CSV-bestand.

 • Elk bestand moet in DOS-indeling zijn. Bestanden in Mac- of UNIX-indeling moeten worden geconverteerd naar DOS.
 • Alle velden moeten tussen dubbele aanhalingstekens worden geplaatst, bijvoorbeeld: "ENG_201"
 • Als in een veld aanhalingstekens worden weergegeven, moet je een escape-teken gebruiken zodat het volgende teken niet wordt beschouwd als een teken dat het einde van het veld aangeeft. Het escape-teken is een backslash (\). Bijvoorbeeld: "\"ENG_201\""
 • Gebruik een van deze scheidingstekens tussen velden: een komma, een dubbele punt of een tab. Als je Auto kiest, mag je in elk batchbestand maar één type scheidingsteken gebruiken. Bijvoorbeeld: "ENG_201" of "Engelse literatuur" of "ENG_201":"Engelse literatuur"
 • Elke record moet op een afzonderlijke regel staan.
 • Plaats geen lege regels tussen records. Een lege regel wordt verwerkt en resulteert in een fout.
 • Blackboard adviseert maximaal 500 records te gebruiken in een batchbestand. Dit vanwege time-outbeperkingen van de meeste browsers.

Een bestand uploaden naar Grade Center

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het uploaden van een bestand met cijfers.

Als een geüpload bestand de waarde 'Niet voltooid' bevat voor een cijfer, worden er geen cijfers of tekst weergegeven. Als een geüpload bestand de waarde 'Voltooid' bevat voor een cijfer en de primaire weergave voor de kolom is ingesteld op Voltooid/niet voltooid in Grade Center, wordt deze waarde gewijzigd in een vervangend cijfer met het maximum aantal mogelijke punten (100% voor een item voor cijfertoekenning). Als een geüpload bestand numerieke invoer bevat, wordt deze invoer ongewijzigd overgenomen.

 1. Open het menu Offline werken en selecteer Uploaden.
 2. Blader naar het bestand op je computer of in Content Collection als dat toegankelijk is.
 3. Selecteer het type scheidingsteken: Komma, Tabof Auto. Als je Auto kiest, probeert het systeem automatisch vast te stellen welk scheidingsteken er in het geselecteerde bestand wordt gebruikt.
 4. Selecteer Verzenden om het bestand te uploaden.
 5. Bekijk op de pagina Cijferbevestiging uploaden de lijst met gegevens uit het bestand dat je wilt uploaden. Schakel de selectievakjes uit van gegevens die u niet wilt uploaden. Op deze manier kun je alleen de gewenste kolommen met gegevens uploaden.

  Bekijk de kolom Voorbeeld van gegevens om er zeker van te zijn dat de juiste gegevens worden geüpload. Als er gegevens onjuist worden weergegeven, kan dit betekenen dat het bestand niet goed is opgemaakt. In het voorbeeld worden slechts enkele gegevens uit elke kolom in het bestand weergegeven.

 6. De verwerking van grote bestanden neemt veel tijd in beslag en er wordt dan ook een waarschuwing weergegeven voor dergelijke bestanden. U kunt de verwerkingstijd beperken door grotere bestanden op te splitsen en afzonderlijk te uploaden.
 7. Selecteer Verzenden om het geselecteerde bestand te uploaden.

Grades Journey

Vanaf de versie van Blackboard Learn 9.1 van eind 2015 kunnen instellingen gebruikmaken van Grades Journey om cijfergegevens van studenten eenvoudig over te brengen van Blackboard Learn naar hun studenteninformatiesysteem (SIS). Als je instelling deze voorziening gebruikt, kun je met Grades Journey cijfergegevens voor cursussen en opdrachten opslaan en delen.

Klaar om cijfers te exporteren? Het is niet moeilijk om het overdrachtsproces te starten in Grade Center. Het is wel belangrijk om te weten dat je alleen cijfers kunt overbrengen als de beheerder Grades Journey zo heeft geconfigureerd dat dit met jouw rol mogelijk is. Als er problemen zijn, neem dan contact op met de beheerder om te controleren of je wel over de juiste machtigingen voor deze functie beschikt.

Als je cijfergegevens wilt gaan extraheren, ga je naar Grade Center en selecteer je Cijfers goedkeuren en overbrengen in het menu Beheren. De volgende stappen zijn afhankelijk van de instellingen die de beheerder heeft gekozen.

Vergrendelen bij goedkeuring

Beheerders kunnen een instelling inschakelen in Grades Journey, zodat Grade Center wordt vergrendeld wanneer je cijfergegevens gaat overbrengen. Deze instelling zorgt ervoor dat de cijfergegevens in Blackboard Learn consistent blijven met de informatie in het bestand met de geëxtraheerde cijfers.

Als deze instelling is ingeschakeld, verschijnt er een waarschuwing met de mededeling dat Grade Center wordt vergrendeld als je verdergaat met de overdracht. Je kunt de cijfers voor de cursus dan nog wel zien, maar niet bewerken.

Denk je dat er iets niet klopt nadat je cijfergegevens hebt geëxtraheerd? Als je verkeerde gegevens ziet of als er iets anders niet klopt, neem dan contact op met de beheerder met het verzoek om Grade Center voor die cursus te ontgrendelen.

Geschiedenis van geëxtraheerde cijfers

Als de beheerder de instelling Vergrendelen bij goedkeuren niet heeft ingeschakeld, kom je op de pagina Geschiedenis van geëxtraheerde cijfers nadat je Cijfers goedkeuren en overbrengen hebt geselecteerd. Hier zie je informatie over het extraheren van cijfers voor deze cursus.

In de kolom Actie staat wat er is gebeurd met de cijfergegevens, en welke status ze hebben: Geëxtraheerd, Gepland of Ontgrendeld. In elk van de rijen kun je bovendien zien wie de actie heeft uitgevoerd, wanneer dit is gebeurd en of de actie al dan niet is gelukt.

Om verder te gaan met de bewerking, selecteer je onder aan de pagina Extractie plannen. Er wordt een bericht weergegeven waarin je moet bevestigen dat je de cijfers wilt vrijgeven voor overdracht. Selecteer OK om door te gaan of Annuleren om terug te gaan. De extractie vindt plaats bij het volgende geplande interval, overigens ook een instelling die door de beheerder wordt bepaald.


ULTRA: Cijfers downloaden uit de cijferlijst

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het downloaden van cijfers.

Je kunt de volledige cijferlijst downloaden of kolommen selecteren van je Ultra-cursussen. Items met anonieme beoordeling ingeschakeld kunnen echter niet worden geselecteerd en worden niet opgenomen in het gedownloade bestand.

Je kunt het bestand exporteren in een indeling met door komma's gescheiden gegevens (CSV) of door tabs gescheiden gegevens (XLS). Je geeft zelf aan of je het bestand wilt opslaan op je apparaat of in Content Collection.

Je kunt het gedownloade bestand importeren in een toepassing zoals Microsoft® Excel® om statistische analyses uit te voeren of andere ad hoc rekentaken.

Deze kolommen worden opgenomen in het gedownloade bestand:

 • Achternaam, Voornaam en Gebruikersnaam
 • Student-ID, Laatst geopend en Beschikbaarheid
 • Cijferkolommen
 • Aanwezigheid
 • Handmatig toegevoegde items
 • Berekeningen

Werkstroom downloaden

Selecteer het pictogram met de pijl omlaag in de cijferlijst om het paneel Cijferlijst downloaden te openen.

Maak je selecties:

 • Download de volledige cijferlijst of selecteer kolommen.
 • Selecteer het bestandstype voor het gedownloade bestand. Gegevensbestanden zijn door komma's gescheiden (CSV) of door tabs gescheiden (XLS).
 • Selecteer de locatie voor de download. Je kunt het bestand opslaan op je apparaat of Bladeren kiezen om een map in Content Collection te selecteren.

Meer informatie over het opslaan van bestanden in Content Collection

Wanneer je Kolommen selecteren kiest, verschijnt er een lijst met kolommen. Schakel de selectievakjes in van de kolommen die je wilt downloaden. Selecteer de koppeling Meer weergeven om alle kolommen van de cijferlijst weer te geven.

Je kunt alleen feedback opnemen in het gedownloade bestand wanneer je maar één kolom selecteert. Schakel het selectievakje Voeg feedback toe voor de geselecteerde kolom in. Als het enige geselecteerde item een opdracht of toets is, wordt er alleen feedback weergegeven als je het cijfer hebt gepubliceerd. Voor een handmatig toegevoegd item en beoordeelde discussies wordt feedback weergegeven voor alle beoordelingsstatussen: Gepost, Reageren op bericht en Cijfer nodig.

Als je een cijfer hebt toegekend en feedback hebt toegevoegd en het cijfer later vervangt, wordt de feedback niet opgenomen in het gedownloade bestand met één kolom.

Beoordelingsstatussen

Wanneer je de volledige cijferlijst downloadt, bevat het bestand de cijfers die zijn gepost of die klaar zijn om te worden gepost. Er wordt geen feedback opgenomen. Totaalcijfers worden opgenomen als je die hebt ingesteld in de cijferlijst.

Toegekende cijfers worden weergegeven als punten, letters of percentages, afhankelijk van de weergave die je voor elk beoordeeld item hebt gekozen in de cijferlijst. De cijferweergave wordt vermeld in de kolomkop.

Er worden ook nog enkele aanvullende gegevens vermeld:

 • Wordt uitgevoerd: de student heeft het item geopend maar niet verzonden.
 • Cijfer nodig: je hebt een poging om te beoordelen.
 • Cijfer nodig (cijfer): je hebt een cijfer toegekend en gepost, en een of meer pogingen zijn gereed voor beoordeling.
 • Reageren op bericht: je hebt een cijfer toegekend, maar dit nog niet gepost.

Als je geen items met cijfertoekenning hebt gemaakt, kun je de cijferlijst toch downloaden. Als je een cursus voltooit, kun je de cijferlijst niet meer downloaden.


ULTRA: Een bestand uploaden naar de cijferlijst

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het uploaden van een bestand met cijfers.

Je kunt een cijferbestand uploaden waar je offline aan hebt gewerkt en je cijferlijst bijwerken. Download de cijferlijst om een bestand te uploaden dat op de juiste manier is opgemaakt. Bewerk het bestand vervolgens met de gegevens die je wilt uploaden.

Vergeet niet de cellen in het gedownloade bestand waar je nieuwe cijfers aan wilt toevoegen, te wissen. Als 'Klaar om te posten' wordt weergegeven bij een cijfer, verwijder je de tekst en het cijfer.

Meer informatie over de opmaak van bestanden

Selecteer in de cijferlijst het pictogram met de pijl omhoog om het deelvenster Cijferlijst uploaden te openen.

Je kunt een bestand van je computer slepen en in de 'hotspot' van het uploadvenster neerzetten. Het is ook mogelijk om door je bestanden te bladeren of een bestand te gebruiken dat je hebt opgeslagen in Content Collection.

In het deelvenster kun je de lijst met kolommen controleren die je hebt gewijzigd in het bestand dat je wilt uploaden. Schakel de selectievakjes uit van gegevens die je niet wilt uploaden.

In de rasterweergave worden kolommen met gewijzigde cijfers enkele seconden gemarkeerd weergegeven, zodat je kunt zien waar de gegevens gewijzigd zijn.

Toegevoegde cijfers of wijzigingen die aangebracht zijn in cijfers die niet gepost zijn, worden als vervangende cijfers weergegeven in de cijferlijst. In de lijst met studenten kun je de inzending van een student openen en indien nodig Vervangen ongedaan maken selecteren. Als je een gepost cijfer wijzigt in het bestand, moet je het cijfer opnieuw posten.

Als je een cursus voltooit, kun je geen bestanden meer naar de cijferlijst uploaden.

Richtlijnen voor bestandsopmaak

Je kunt bestanden alleen uploaden in een indeling met door komma's gescheiden gegevens (CSV) of door tabs gescheiden gegevens (XLS). Let op: Download de cijferlijst om een bestand te uploaden dat op de juiste manier is opgemaakt. Bewerk het bestand vervolgens met de gegevens die je wilt uploaden.

Externe gegevens kunnen alleen worden gesynchroniseerd met gegevens in cijferlijsten als elke student en elke kolom een unieke ID heeft in de cijferlijst. De unieke ID voor studenten bestaat uit de gebruikersnaam. De unieke ID voor kolommen bestaat uit een kolomnummer. Kolomnummers worden gegenereerd door het systeem en mogen niet worden gewijzigd of verwijderd.

Je kunt een kolom zonder kolomnummer toevoegen in het bestand dat je uploadt om een nieuwe kolom te maken in de cijferlijst. Je moet echter wel minimaal één cijfer van een student toevoegen, zodat de kolom wordt herkend en wordt geüpload. Er wordt automatisch een kolomnummer toegevoegd. Wanneer de kolom in de cijferlijst wordt weergegeven, kun je deze bewerken en het puntentotaal toevoegen.

Fouten weergeven

Nadat je een bestand hebt geüpload, wordt er een lijst met fouten weergegeven als je wijzigingen hebt aangebracht die een negatief effect hebben op de cijferlijst. Ongeldige gebruikersnamen worden ook gemeld. Selecteer de koppeling Foutgegevens weergeven voor meer informatie.

Voor bepaalde fouten die optreden voor cijfers die je hebt gewist, moet je een resultaat selecteren.

Voorbeelden:

Je staat op het punt om cijfers met pogingen te wissen. Selecteer een resultaat:

 • Cijfer behouden
 • Alle pogingen worden weergegeven als ingezonden, maar niet als beoordeeld

Je staat op het punt om cijfers met pogingen te vervangen. Selecteer een resultaat:

 • De cijfers voor de pogingen gebruiken
 • Alle pogingen worden weergegeven als ingezonden, maar niet als beoordeeld

Bij bepaalde fouten kun je doorgaan met uploaden met een waarschuwing dat bepaalde gegevens waarvoor fouten zijn opgetreden, mogelijk ongewenste effecten hebben.