De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. De cijferlijst en rubrieken zijn altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave.

Vervangende cijfers

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het vervangen van cijfers.

De rollen van cursusleider, onderwijsassistent en beoordelaar kunnen cijfers wijzigen in een cursus. Als u cijfers wijzigt, worden de nieuwe gegevens automatisch doorberekend in bestaande kolommen met gewogen cijfers, totaal aantal punten of berekende cijfers. Elke keer dat je een cijfer wijzigt, wordt er een vermelding toegevoegd aan de cijfergeschiedenis.

Meer informatie over de cijfergeschiedenis

Soms resulteert een cijferwijziging in het negeren van een cijfer. Een echt vervangend cijfer wordt alleen toegepast op Grade Center-items die op pogingen zijn gebaseerd, te weten toetsen en opdrachten. Een vervangend cijfer krijgt prioriteit boven alle andere cijfers, inclusief pogingen die een student verzendt nadat je een vervangend cijfer hebt toegewezen.

Stel dat een cijfer is gebaseerd op het gemiddelde van verschillende opdrachtpogingen. Je wilt echter voor een bepaalde student een cijfer toevoegen dat geen gemiddeld cijfer is. Je kunt voor die student dan een vervangend cijfer toewijzen dat prioriteit heeft boven alle andere cijfers en toekomstige pogingen.

Cijfers voor de interactieve tools (dagboeken en blogs, gewijzigde wikipagina's en discussieberichten) worden niet gebaseerd op pogingen, maar op activiteiten.

Als je een cijfer vervangt, wordt in de cel van het cijfer het pictogram Opheffen weergegeven.

Wanneer je een cijfer toewijst aan een cel zonder pogingen voor een opdracht of toets, is het een vervangend cijfer. Het pictogram Opheffen verschijnt in de cel met het cijfer. Je kunt een cijfer toekennen voor een activiteit met cijfertoekenning van een interactieve tool als er nog geen activiteit bestaat. Er verschijnt dan echter geen pictogram in de cijfercel. Je ziet ook geen pictogram als je een cijfer vervangt vanuit een rubriek.


Een cijfer vervangen in een cel

Je kunt een vervangend cijfer typen in een cel van Grade Center voor een toets- of opdrachtpoging waarvoor meerdere pogingen zijn toegelaten.

Voorbeeld: opdracht waarvoor twee pogingen zijn toegestaan

Je kunt een cijfer voor de eerste poging invoeren op de pagina Opdracht beoordelen. Vervolgens typ je een cijfer in de cel voor de tweede poging. Dit is dan een vervangend cijfer. Als je een cijfer geeft aan de tweede poging via de pagina Opdracht beoordelen, dan krijgt het vervangende cijfer nog steeds prioriteit boven het cijfer van de tweede poging die je toewijst. Dit betekent dat je erg voorzichtig te werk moet gaan als je voor opdrachten met meerdere pogingen cijfers rechtstreeks in Grade Center gaat invoeren.

Als voor een opdracht maar één poging is toegestaan, kun je rechtstreeks in de cel van Grade Center typen. We spreken dan niet van een vervangend cijfer.

Lees het volgende gedeelte als je een cijfer rechtstreeks in de cel van Grade Center hebt getypt en feedback wilt toevoegen voor de gebruiker of opmerkingen voor jezelf.


Een cijfer vervangen op de pagina Cijferdetails

Het is raadzaam om een vervangend cijfer in te voeren op het tabblad Handmatig vervangen van de pagina Cijferdetails. Nadat je het cijfer hebt aangepast, kun je feedback toevoegen voor de gebruiker en notities voor jezelf waarin je de cijferwijziging toelicht. Je hebt een overzicht van waarom je ervoor kiest om toekomstige pogingen te vervangen.

De enige manier om een vervangend cijfer toe te wijzen aan beoordeelbare dagboeken en blogs, wikipagina's en discussieberichten is op het tabblad Handmatig vervangen. Het is echter mogelijk om vanuit het cijferpaneel van een interactieve tool een vervangend cijfer te bewerken en de prioriteit ervan te verbieden.

 1. Zoek in Grade Center de cel met het cijfer van de beoordeelde toets of opdracht van de student dat je wilt vervangen en open het bijbehorende menu.
 2. Klik op Cijferdetails weergeven.
 3. Selecteer het tabblad Handmatig vervangen op de pagina Cijferdetails en typ een nieuw cijfer in het vak Cijfer vervangen.
 4. Typ desgewenst feedback in het veld Feedback voor gebruiker. In het veld Opmerkingen bij cijfer kun je feedback voor jezelf typen. Gebruik de opties in de editor om de tekst op te maken en bestanden, afbeeldingen en multimedia te uploaden.
 5. Selecteer Opslaan.
 6. Selecteer Terug naar Grade Center om terug te keren naar de hoofdpagina van Grade Center.

Meer informatie over het bijvoegen van bestanden


Een vervangend cijfer wissen

Je kunt de optie Herstellen gebruiken om een vervangend cijfer te wissen en het eerder toegewezen cijfer weer te geven als dat bestaat. Anders wordt het pictogram Cijfer nodig weergegeven.

 1. Zoek in Grade Center de cel met het vervangende cijfer van de student dat je wilt herstellen en open het bijbehorende menu.
 2. Klik op Cijferdetails weergeven.
 3. Ga naar de sectie Huidig cijfer op de pagina Cijferdetails en selecteer Herstellen. Bevestig de actie.
 4. Selecteer OK. Het vervangende cijfer wordt gewist. Deze actie wordt op het tabblad Cijfergeschiedenis op deze pagina vastgelegd.
 5. Selecteer Terug naar Grade Center om terug te keren naar de hoofdpagina van Grade Center.

ULTRA: Cijfers vervangen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het vervangen van cijfers.

Vervangende cijfers zijn cijfers die je handmatig toewijst, bijvoorbeeld door een cijfer te typen in de cijferbal in de cijferlijst. Er wordt dan een label Vervangen weergegeven naast het cijfer.

In de cijferbal kun je een numerieke waarde typen van maximaal vijf cijfers. Je kunt twee cijfers achter de komma gebruiken.

Als meerdere pogingen zijn toegestaan en je het eindcijfer voor een item handmatig wijzigt, geef je een vervangend cijfer. 

Als je cijfers post, kunnen studenten deze bekijken en alle feedback die je hebt opgegeven. Alle feedback voor alle pogingen, zelfs niet-beoordeelde pogingen, wordt weergegeven aan studenten.

Je kunt alleen het eindcijfer vervangen, niet de cijfers voor elke afzonderlijke poging. Een vervangend cijfer krijgt prioriteit boven alle andere cijfers, inclusief pogingen die een student verzendt nadat je een vervangend cijfer hebt toegewezen. Als je een ander cijfer toekent aan een vraag, wordt het nieuwe cijfer toegepast op de score voor de poging. Als je het cijfer voor de beoordeling handmatig wijzigt in de cijferlijst, komt de nieuwe score niet in de plaats van de vervangende score.

Als je een andere poging gaat beoordelen nadat je het eindcijfer handmatig hebt gewijzigd, heeft het vervangende cijfer nog steeds prioriteit boven het cijfer dat je aan de tweede poging hebt gegeven. Je kunt punten aftrekken nadat een student alle pogingen heeft ingeleverd of als de einddatum is verstreken.

Als je een cijfer vervangt waaraan een rubriek is gekoppeld, wordt het vervangende cijfer weergegeven in de cijferbal van de rubriek. Wanneer je de inhoud bekijkt, zie je in het deelvenster Rubriekdetails dat het cijfer is vervangen.

Je kunt een bestaand cijfer ook vervangen vanuit de gekoppelde rubriek. Typ een nieuwe score in de cijferbal van de rubriek. Je ziet het bericht over het vervangende cijfer in de rubriek en het desbetreffende label in de cijferlijst. Hoewel je de rubriek nu niet kunt gebruiken, kun je wel de criteria uitvouwen om de beschrijvingen te zien.

In de cijferbal van de rubriek kun je een numerieke waarde typen van maximaal vijf cijfers. Je kunt één cijfer achter de komma gebruiken. Het uiteindelijke rubriekcijfer wordt altijd afgerond op één cijfer achter de komma.

Als je besluit om het cijfer te wijzigen en de rubriek te gebruiken voor het toekennen van cijfers, selecteer je Nieuw cijfer toekennen met de rubriek. De rubriek is nu actief en kan worden gebruikt om cijfers te geven voor de opdracht. Het nieuwe cijfer wordt weergegeven in de cijferlijst en het label wordt verwijderd.

Als je een totaalcijfer wilt gebruiken voor de cursus, kun je de automatische berekening van het cijfer uitschakelen. Ga naar de rasterweergave van de cijferlijst en klik in de cel met het totaalcijfer van een student. Je kunt nu een nieuwe waarde invoeren of een keuze maken uit de aantekeningen voor totaalcijfers die je hebt ingesteld voor de cursus. De cijfercel wordt grijs gearceerd om aan te geven dat het cijfer is vervangen. Als het oorspronkelijke cijfer wilt herstellen, klik je in de cel en selecteer je Vervangen ongedaan maken. Het cijfer wordt dan weer weergegeven volgens de berekening voor totaalcijfers die is ingesteld voor de cursus.

Meer informatie over het instellen van het totaalcijfer

Gepubliceerde cijfers

Als je hebt ingesteld dat cijfers moeten worden gepubliceerd en je die cijfers vervolgens vervangt, zien studenten de gewijzigde cijfers. Als je een gepubliceerd cijfer helemaal verwijdert, zien studenten geen cijfer meer voor het item. Het item krijgt weer de status 'geen cijfer'. Nadat je nieuwe cijfers hebt toegewezen, zul je die opnieuw moeten posten.


ULTRA: Studentenweergave van een vervangend cijfer

Als je feedback voor meerdere pogingen hebt gegeven, kunnen studenten de feedback van elke poging lezen nadat je de cijfers hebt gepost. Er verschijnt een bericht als je het definitieve cijfer voor het item hebt vervangen.