De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. De cijferlijst is altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave.

Cijfers invoeren in Grade Center

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het invoeren van cijfers.

Cijfers worden automatisch toegewezen voor online toetsen en enquêtes die geen vragen bevatten waarvoor handmatige beoordeling nodig is. Je kunt deze cijfers handmatig bewerken.

Je kunt op deze manieren cijfers invoeren in Grade Center:

 • Open de items die je wilt nakijken vanuit Grade Center of via de pagina Cijfer nodig. Voor sommige items, zoals blogs of discussies met cijfertoekenning, ga je automatisch naar de tool waar je het cijfer kunt toekennen.
 • Voer handmatig cijfers in.
 • Upload cijfers uit externe bronnen zoals een bestand met door komma's gescheiden waarden (CSV) of een Excel-spreadsheet. Je kunt offline werken en dan de cijfers uploaden naar Grade Center.

Je kunt cijfers rechtstreeks invoerden in een cel van Grade Center of op de pagina Cijferdetails (toegankelijk via het menu van een cel). Wanneer je in een cel typt, kan het cijfer een vervangend cijfer zijn. Druk op Enter om de invoer op te slaan. Er verschijnt een waarschuwing als je dat niet doet.

Waarom bevat de cijferwaarde cijfers achter de komma?


Een cijfer toewijzen op de pagina Cijferdetails

Op de pagina Cijferdetails kun je de pogingen en cijfergeschiedenis van een student bekijken, een cijfer toewijzen en bewerken, en cijfers wissen en uitsluiten.

 1. Open het menu van een cel met een cijfer en selecteer Cijferdetails weergeven.
 2. Ga op de pagina Cijferdetails naar het tabblad Pogingen en selecteer @@Poging beoordelen. Typ het gewenste cijfer.
 3. Selecteer Opslaan en afsluiten om terug te keren naar de hoofdpagina van Grade Center.

  -OF-

  Selecteer Opslaan en volgende om de volgende poging weer te geven.

Meer informatie over de pagina Cijferdetails


Reminders versturen over ontbrekend cursuswerk

Je kunt vanuit kolommen in Grade Center per e-mail herinneringen versturen naar studenten en leden van groepen die bepaald cursuswerk nog niet hebben ingeleverd. Studenten krijgen een door het systeem gegenereerde e-mail met de naam van de cursus, het cursuswerk en de einddatum (als die is ingesteld). Als de e-mail is verstuurd, wordt dit boven aan het scherm aangegeven en ontvang je een kopie van de e-mail voor je administratie.

Je kunt ook herinneringen versturen voor opdrachten waarvoor anonieme of gedelegeerde beoordeling is ingeschakeld. Om de anonimiteit te beschermen, worden de namen van studenten en de status van pogingen niet weergegeven.

Je ziet deze menuoptie niet als je instelling een oudere versie van Blackboard Learn gebruikt.


Kan ik opdrachten rechtstreeks in de browser beoordelen?

Je kunt Bb Annotate gebruiken voor inline beoordelen in de originele cursusweergave en de Ultra-cursusweergave. Bb Annotate biedt robuustere functies om aanpasbare feedback aan studenten te geven. Functies zijn onder meer een overzichtsweergave van het zijpaneel, vrije tekentools, verschillende kleurselecties en nog veel meer.

Meer informatie over inline beoordelen


Meerdere pogingen beoordelen en beheren

Je kunt aangeven dat meerdere pogingen zijn toegestaan op het moment dat je een toets of opdracht samenstelt. Je kunt ook kiezen welke poging je wilt gebruiken voor het cijfer dat studenten te zien krijgen.

Meer informatie over meerdere pogingen voor opdrachten

Via de pagina Cijferdetails

Open de pagina Cijferdetails via het menu van een cel. Het tabblad Pogingen bevat alle verzonden pogingen zodat je pogingen kunt beoordelen en wissen. Je kunt ook extra pogingen toestaan. De cijfers voor alle pogingen worden opgeslagen op het tabblad Cijfergeschiedenis.

Je kunt een poging ook negeren. De poging wordt dan wel bewaard, maar de score wordt niet meegenomen in de berekeningen in Grade Center. De poging telt dan ook niet mee voor het aantal toegestane pogingen. Je kunt een cijfer voor een opdracht ook bewerken.

Gebruik het menu Verwijderen om een bepaalde poging of alle pogingen te verwijderen.

Vanuit het raster van Grade Center

Je kunt ook een lijst met voltooide pogingen weergeven via het menu voor de cel van een cijfer in het raster van Grade Center. Je kunt een cijfer uitsluiten, maar het is niet mogelijk om via het menu pogingen te wissen of te verwijderen.

Voorbeeld:

U staat twee pogingen toe voor een opdracht. Nadat de student de pogingen heeft verstuurd, verschijnen deze beiden in het menu van de cel.

Als je één poging beoordeelt, verschijnt de score in de cel en in het menu. De poging zonder cijfer wordt gemarkeerd met het pictogram Cijfer nodig.

Kiezen welke poging je gaat beoordelen

Wanneer je meerdere pogingen toestaat, hoef je ze misschien niet allemaal te beoordelen. In het menu van de cel met het cijfer wordt elke poging aangegeven met één of twee pictogrammen. Als je ervoor hebt gekozen om de eerste of laatste poging te gebruiken voor het cijfer, wordt de poging die je moet beoordelen met maar één pictogram weergegeven, namelijk het pictogram Cijfer nodig. Als je veel studenten hebt en veel moet nakijken, kun je zo snel zien welke pogingen je moet beoordelen.

De andere pogingen in het menu van de cel met het cijfer worden weergegeven met het pictogram Draagt niet bij aan cijfer van gebruiker en het pictogram Cijfer nodig.

Het pictogram ‘Draagt niet bij aan cijfer van gebruiker’ wordt niet weergegeven als de instelling een oudere versie van Blackboard Learn gebruikt.

Je kunt ook de functie Filteren gebruiken om te bepalen welke pogingen worden weergegeven in het menu van een cijfercel. In de standaardweergave worden alle ingestuurde pogingen weergegeven. Open het veld Filteren en schakel het selectievakje Pogingen weergeven die niet bijdragen aan cijfer van gebruiker uit. Het menu van een cijfercel bevat dan alleen de poging die je moet beoordelen.

Belangrijk: Als je vier pogingen toestaat en ervoor kiest om de laatste poging te gebruiken voor het cijfer, wordt het pictogram Cijfer nodig alleen weergegeven bij de laatst ingeleverde poging. Dus als een student drie pogingen heeft ingeleverd, wordt bij de derde poging maar één pictogram weergegeven, namelijk Cijfer nodig. Als je die poging beoordeelt, kan de student nog steeds een vierde poging inleveren. Deze poging wordt dan weergegeven met alleen het pictogram Cijfer nodig omdat het de vierde en laatste poging is.

Bij sommige items met cijfertoekenning, zoals opdrachten, kun je ook Pogingen beoordelen selecteren in het menu van een cijferkolom en beginnen met beoordelen. Pogingen die niet worden gebruikt bij de berekening van het cijfer, worden aangegeven met het pictogram Draagt niet bij aan cijfer van gebruiker. Je kunt navigeren naar de poging waarbij alleen het pictogram Cijfer nodig wordt weergegeven.

Je kunt alle na te kijken opdrachten ook filteren op meerdere pogingen via de pagina Cijfer nodig en de pogingen vervolgens bekijken op de pagina Cijferdetails. Als je anonieme of gedelegeerde beoordeling hebt ingeschakeld voor een opdracht, worden meerdere pogingen op dezelfde manieren beheerd. Om de anonimiteit te beschermen, worden de namen van studenten en de status van pogingen niet weergegeven.

Meer informatie over meerdere pogingen en anonieme beoordeling

Meer informatie over meerdere pogingen en gedelegeerde beoordeling


Een poging kiezen voor het cijfer

Wanneer je meerdere pogingen toestaat, kun je aangeven welke poging je wilt gebruiken voor het cijfer. Je kunt de poging kiezen op het moment dat je het cijferitem maakt.

Als je een andere poging wilt selecteren voor het cijfer, open je het menu van de kolom en selecteer je Kolomgegevens bewerken. Selecteer een optie in het menu Score toekennen aan pogingen met:

 • Laatste beoordeelde poging
 • Hoogste cijfer
 • Laagste cijfer
 • Eerste beoordeelde poging
 • Gemiddelde van beoordeelde pogingen

Inclusief opmerkingen

Je kunt feedback geven bij een cijfer. Je kunt ook teruggaan naar de cel van het item en voor elk ingevoerd cijfer opmerkingen toevoegen.

Opmerkingen die je invoert in het veld Feedback voor gebruiker zijn zichtbaar voor studenten. Opmerkingen in het gedeelte Opmerkingen bij cijfer zijn alleen voor jou zichtbaar.

Open het menu van de cel en selecteer Snelle opmerking. Typ tekst in het veld Feedback voor student of Opmerkingen bij cijfer. Selecteer Teksteditor om toegang te krijgen tot alle functies, zoals het bijvoegen van bestanden.

Je kunt ook opmerkingen invoeren op het tabblad Handmatig vervangen van de pagina Cijferdetails als je een cijfer vervangt.

Meer informatie over het bijvoegen van bestanden


Opname met feedback toevoegen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het opnemen van feedback.

Je kunt audio- of video-opnamen met je feedback insluiten terwijl je pogingen beoordeelt. Studenten kunnen de feedback afspelen naast eventuele tekst die je hebt toegevoegd.

Opnamen kunnen ervoor zorgen dat je toch een goed contact hebt met studenten in cursussen waarbij je elkaar niet of nauwelijks ziet. Door feedback in de vorm van tekst te koppelen aan video- en audio-opnamen kun je studenten zinvolle, toepasbare en meer persoonlijke feedback over hun werk geven.

Audio en videofeedback wordt op dit moment niet ondersteund als je beoordeelt met behulp van rubrieken. Deze functie wordt niet in alle browsers ondersteund. Gebruik Chrome of Firefox voor de beste ervaring.

Meer informatie over audio- of video-opnamen


Beoordelen met verborgen gebruikersnamen

Je kunt items beoordelen zonder dat je weet van wie het item afkomstig is. De studenten worden dan in willekeurige volgorde en zonder identificatiegegevens weergegeven. Op deze manier kan een volstrekt eerlijke en objectieve beoordeling worden gegarandeerd.

 1. Open het menu van een kolomkop en selecteer Beoordelen met verborgen gebruikersnamen.

  -OF-

  Open het menu van de cel met het cijfer en selecteer een poging. Selecteer Verberg gebruikersnamen op de pagina Cijferdetails. Selecteer OK. Er wordt een nieuwe poging geopend.

 2. Geef cijfers.
 3. Selecteer Opslaan en afsluiten om terug te keren naar de hoofdpagina van Grade Center.

  -OF-

  Selecteer Opslaan en volgende om de volgende student weer te geven.

  -OF-

  Navigeer naar de volgende of vorige student met de pictogrammen Volgende cijfer toekennen-item en Cijfer toekennen aan vorig item.

Meer informatie over het anoniem beoordelen van opdrachten


Een cijfer verwijderen

Je kunt een cijfer verwijderen. Je kunt een cijfer ook op nul zetten door een streepje (-) te typen in de cel. Druk op Delete of Backspace om het cijfer te verwijderen. Druk op Enter om de invoer op te slaan. Als je dat niet doet, verschijnt er een waarschuwing.

Grade Center-kolommen verwijderen

Het is niet mogelijk om de standaardkolommen Voornaam, Achternaam en Gebruikersnaam te verwijderen, evenmin als kolommen die automatisch zijn gegenereerd voor items met cijfertoekenning. De kolom voor een extern cijfer kan ook niet worden verwijderd. Als je een cijferkolom of een berekende kolom instelt als de kolom met het externe cijfer, moet je eerst een andere kolom instellen voor het externe cijfer voordat je die kolom kunt verwijderen.

Meer informatie over de kolom met het externe cijfer

Wanneer je items met cijfertoekenning maakt in een cursus, worden er automatisch cijferkolommen voor deze items toegevoegd aan Grade Center:

 • Toetsen, enquêtes en zelfbeoordelingen en collegiale beoordelingen
 • Opdrachten
 • Discussieberichten
 • Dagboek- en blogvermeldingen
 • Wiki-bijdragen

De enige manier om deze automatisch toegevoegde cijferkolommen te verwijderen, is door eerst de items met cijfertoekenning in de cursus te verwijderen. Als er voor het item nog geen inzendingen van studenten zijn ontvangen, wordt in bepaalde gevallen de bijbehorende kolom automatisch verwijderd of kun je aangeven of je de kolom wilt verwijderen.

Denk goed na over de eventuele gevolgen voordat je inhoud met cijfertoekenning gaat verwijderen uit de cursus. Werk van studenten, zoals ingezonden opdrachten, wordt namelijk ook verwijderd wanneer je een inhoudsitem verwijdert uit de cursus. Deze actie kan dus niet ongedaan worden gemaakt. In sommige gevallen kunt u de cijfers opslaan die zijn toegewezen in Grade Center. Maar zelfs als je cijferkolommen behoudt, heb je geen toegang meer tot de inzendingen van studenten, aangezien deze samen met het item zijn verwijderd uit de cursus. Je kunt het item met cijfertoekenning ook instellen als niet beschikbaar in de cursus om de inzendingen en de scores te behouden in Grade Center.

Voorbeeld: een opdracht verwijderen

Wanneer je een opdracht verwijdert waarvoor al inzendingen van studenten zijn ontvangen, worden deze inzendingen ook verwijderd. U hebt twee mogelijkheden:

 • De scores in het Grade Center behouden, maar de opdracht en alle inzendingen verwijderen. Hoewel de scores aanwezig blijven in het Grade Center, heb je geen toegang meer tot de inzendingen van studenten. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.
 • De opdracht verwijderen, inclusief de kolom en toegewezen cijfers in het Grade Center, plus alle inzendingen. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Cijfers uitsluiten

Je kunt een cijfer uitsluiten om het cijfer te negeren in alle berekeningen in Grade Center voor de student. De cel met het cijfer wordt gemarkeerd met het pictogram Uitgesloten. Je kunt een uitsluiting ook toepassen voordat je het cijfer hebt gegeven.

Als je een cijfer hebt toegewezen en dit vervolgens uitsluit, blijft het cijfer beschikbaar op de pagina Cijferdetails. Je kunt een cijfer ook uitsluiten op de pagina Cijferdetails.

Open het menu van de cel en selecteer Cijfer uitsluiten. Als je een uitgesloten cijfer weer wilt laten meetellen, kies je de optie Uitsluiting wissen in het menu van de cel.


ULTRA: Waar begin ik met het invoeren van cijfers?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het weergeven van cijfers.

Je bepaalt zelf waar je begint met beoordelen!

Deze informatie is ook van toepassing op organisaties.

Wil je weten hoeveel items in al je cursussen klaar zijn om te worden nagekeken? Via de lijst met jouw naam heb je direct toegang tot alle beoordelingstaken via de algemene pagina Cijfers. Al je beoordelingstaken worden per cursus weergegeven. Je kunt zo snel kijken hoe ver je bent, prioriteiten stellen en direct beginnen met beoordelen. Je hoeft dus niet naar een cursus te navigeren om te zien wat er klaar is voor beoordeling.

De pagina bevat alleen informatie als je actie moet ondernemen. Je ziet items die klaar zijn om te worden beoordeeld of voor hoeveel studenten de einddatum van items is verstreken.

Wil je het nog iets specifieker maken? In een cursus kun je de cijferlijst van de cursus raadplegen via de navigatiebalk. Je kunt zien wie er inzendingen heeft verstuurd en je kunt beginnen met beoordelen.

Via de activiteitenstream wordt je gewaarschuwd wanneer inzendingen van studenten klaar zijn voor beoordeling. Selecteer de koppeling om naar de cijferlijst te gaan. Je kunt ook het item selecteren op de pagina Cursusinhoud om te zien hoeveel studenten inzendingen hebben verstuurd.


ULTRA: cijfers toekennen, bewerken en posten

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het toekennen van cijfers.

Je kunt cijfers toekennen, bewerken en posten vanaf drie locaties:

 1. De pagina Inzendingenlijst voor een item
 2. De inzendingenpagina van een student
 3. Cel in rasterweergave van studenten

ULTRA: De pagina Inzendingenlijst voor een item

Selecteer in de cijferlijst van de cursus een item om te gaan beoordelen. De pagina Inzendingenlijst wordt weergegeven met een lijst van alle ingeschreven studenten.

Op dit moment kun je inzendingen van dagboeken alleen beoordelen in de rasterweergave van studenten. Verbeteringen van de werkstroom voor het beoordelen van dagboeken worden op dit moment uitgevoerd.

Als je ervoor kiest om namen van studenten te verbergen voor beoordelingen zonder vragen, verschijnt er een bericht waarin staat dat de studenten anoniem worden beoordeeld. De lijst met inzendingen bevat alleen een lijst van de studenten die een inzending hebben gemaakt. Alle studenteninformatie is verborgen en studentenfoto's zijn vervangen door het algemene silhouet.

Meer informatie over anoniem beoordelen

Als je parallelle beoordeling hebt ingeschakeld, zie je het wanneer er pogingen zijn voor beoordelaars om te beoordelen of wanneer je cijfers hebt om af te stemmen.

Meer informatie over parallelle beoordeling

Je kunt zoeken naar een student of groep en selecteren hoeveel items je op de pagina wilt weergeven. Als je op student zoekt, voer je twee of meer letters of een voor- of achternaam in. Het systeem onthoudt je selectie, dus als je weggaat en weer terugkomt, wordt de instelling gebruikt in de volgende sessie. Je kunt selecteren welke pagina onderaan het scherm wordt weergegeven.

Gebruik het menu Filter om alleen inzendingen weer te geven die moeten worden beoordeeld. Op dit moment kun je filteren op Alle statussen en Cijfer nodig. Het menu Filter wordt niet weergegeven voor groeps- en discussie-items.

Op één pagina alle inzendingen bijhouden. Zo kun je snel zien welke pogingen klaar zijn om te worden beoordeeld. De foto's van studenten in hun profiel worden weergegeven met een rode cirkel als ze inzendingen te laat hebben ingeleverd of als de einddatum is verstreken en ze helemaal niets hebben ingezonden. Voor inzendingen die offline zijn verzameld, selecteer je de naam van een student om te beginnen met beoordelen.

Meer informatie over het offline verzamelen van inzendingen

De details bekijken. Je kunt de instructies en instellingen op ieder moment weergeven. Selecteer bijvoorbeeld de koppeling Inhoud en instellingen om terug te gaan naar de pagina van de opdracht of toets.

Kijken voor welke studenten speciale maatregelen gelden. Je kunt speciale maatregelen instellen voor studenten, zodat ze niet hoeven te voldoen aan bepaalde vereisten, zoals einddatums of tijdslimieten voor opdrachten. Gebruik speciale maatregelen om studenten te helpen in de cursus, zelfs als ze moeite hebben met bepaalde eisen. Studenten waarvoor speciale maatregelen van kracht zijn, herken je aan pictogrammen naast hun namen.

Meer informatie over speciale maatregelen

Op de hoogte blijven. Als je gesprekken over deze inhoud hebt toegestaan, selecteer je het pictogram Conversatie in klas openen. Studenten kunnen de inhoud met jou en andere studenten bespreken. Naarmate het gesprek zich verder ontwikkelt, wordt het alleen weergegeven met het relevante item.

Bij het pictogram wordt een cirkeltje weergegeven om nieuwe activiteit aan te geven.

Meer informatie over gesprekken

Inzendingen downloaden. Om het beoordelingsproces te versnellen, kun je de inzendingen van studenten downloaden en offline weergeven. Je kunt alle inzendingen of alleen bepaalde inzendingen als een ZIP-bestand downloaden.

Meer informatie over het downloaden van inzendingen

Beginnen met beoordelen. Selecteer de naam van een student om de bijbehorende inzendingen te openen, en cijfers toe te kennen en feedback te geven. Typ een numerieke waarde van maximaal vijf cijfers. Je kunt twee cijfers achter de komma gebruiken. Je kunt ook rechtstreeks vanaf deze pagina cijfers toekennen. Dit worden vervangende cijfers genoemd. Er wordt dan een label Vervangen weergegeven naast het cijfer. Nadat je een waarde hebt toegewezen, klik je ergens buiten het cijfertoekenningsgebied om op te slaan.

Meer informatie over het vervangen van cijfers

Meer informatie over meerdere pogingen

Klaar om cijfers te posten? Als naast een cijfer het bericht Posten staat, betekent dit dat je het cijfer nog niet hebt vrijgegeven. Je kunt kiezen welke cijfers je wilt posten en wanneer. Geposte cijfers worden in de kolom aangegeven met het bericht Gepost. Je kunt ook alle inzendingen voor een item achter elkaar beoordelen en dan Alle cijfers publiceren selecteren om alle cijfers in één keer vrij te geven.

Als je ervoor hebt gekozen om geen juiste antwoorden weer te geven voor automatisch beoordeelde vragen, ga je terug naar het deelvenster met beoordelingsinstellingen en schakel je het selectievakje Juiste antwoorden weergeven in.

Meer informatie over het weergeven van juiste antwoorden

Voor handmatig toegevoegde items bestaan geen inzendingen. Je kunt rechtstreeks vanaf de pagina met de lijst met inzendingen cijfers toekennen. Nadat je een waarde hebt getypt, klik je ergens buiten het cijfertoekenningsgebied om op te slaan. Je kunt ook feedback geven. Handmatig toegevoegde items met cijfers worden meteen gepost. Als je het item zichtbaar hebt gemaakt voor studenten, kunnen ze hun cijfers zien.

Ga naar de pagina met de inzending van een student en open het menu naast de cijferbal om een uitzondering voor een beoordeling toe te voegen. Een uitzondering kan bestaan uit extra pogingen of langere toegang, zelfs als de beoordeling verborgen is voor andere studenten. Je kunt ook uitzonderingen toevoegen nadat je cijfers hebt vrijgegeven.

Meer informatie over uitzonderingen voor beoordelingen

Tijdstempels van inzendingen weergeven

Als je gaat beoordelen of cijfers gaat controleren, kun je naar het tijdstempel van een inzending wijzen om meer informatie weer te geven. Tijdstempels worden vermeld op de pagina's met inzendingen van studenten en in het venster van een poging wanneer je meerdere pogingen hebt toegestaan voor een beoordeling.

Zo kun je op de pagina met een inzending van een student via het tijdstempel zien wanneer de inzending is verstuurd en wanneer jij het cijfer hebt gepubliceerd. Het tijdstempel is rood als een beoordeling na de einddatum is ingeleverd. Je ziet dan ook het label "te laat".

In het geval van meerdere pogingen selecteer je op de overzichtspagina Inzendingen de naam van een student om het venster met pogingen te openen. Wijs naar een tijdstempel om de aanvullende informatie te bekijken.


ULTRA: Deelvenster Feedback

Open een poging. Selecteer op de pagina Inzending het pictogram Feedback om het deelvenster Feedback te openen. Het deelvenster blijft zichtbaar terwijl je door de opdracht bladert en algemene feedback en een cijfer toevoegt.

Als je cijfers post, kunnen studenten deze bekijken en alle feedback die je hebt opgegeven. Alle feedback voor alle pogingen, zelfs niet-beoordeelde pogingen, wordt weergegeven aan studenten.

Meer informatie over het toevoegen van feedback en cijfers voor groepsopdrachten


ULTRA: Opname met feedback invoegen in de editor

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het opnemen van feedback.

Je kunt een audio- of video-opname van je feedback insluiten via de editor terwijl je pogingen beoordeelt. De opname-optie is voor de meeste items met cijfertoekenning beschikbaar in de feedbackeditor. Studenten kunnen de feedback afspelen naast eventuele tekst die je hebt toegevoegd.

Deze functie wordt niet in alle browsers ondersteund. Gebruik Chrome of Firefox voor de beste ervaring.

Meer informatie over het toevoegen van audio- of videofeedback

ULTRA: De inzendingenpagina van een student

Open inzendingen van studenten via de pagina Inzendingenlijst in de cijferlijst van de cursus.

Cijfer toekennen, feedback geven en de resultaten posten. Geef een cijfer en selecteer het feedbackpictogram om een opmerking toe te voegen met suggesties, bemoedigende woorden en algemene feedback over de inzending. Open het menu om het cijfer te publiceren of de inzending te verwijderen. Je kunt ook een uitzondering voor deze beoordeling instellen voor de student. Een uitzondering kan bestaan uit extra pogingen of langere toegang, zelfs als de beoordeling verborgen is voor andere studenten. Als studenten bestanden hebben geüpload, kun je aantekeningen rechtstreeks toevoegen aan de bestanden met Bb Annotate.

Als er een rubriek is gekoppeld aan de opdracht, bevat de cijferbal het pictogram Rubriek.

Meer informatie over het beoordelen met rubrieken

Als je vragen hebt opgenomen in een beoordeling, kun je het menu van een vraag openen en Bewerken/Nieuw cijfer toekennen selecteren om wijzigingen aan te brengen die van invloed zijn op de beoordelingen van alle studenten. Je ziet een waarschuwing na het opslaan van de wijzigingen als er inzendingen zijn en er nieuwe cijfers worden toegekend.

Meer informatie over het bewerken van vragen en het toekennen van een nieuw cijfer

Nu of later posten. Je kunt cijfers en feedback voor studenten direct posten na het beoordelen van een inzending. Open het menu en selecteer Posten. Op de pagina met de inzendingenlijst staat naast elk cijfer dat nog niet is gepubliceerd de optie Posten. Je kunt kiezen welke cijfers je wilt posten en wanneer.

Let op: Als je cijfers post, kunnen studenten deze bekijken en alle feedback die je hebt opgegeven. Alle feedback voor alle pogingen, zelfs niet-beoordeelde pogingen, wordt weergegeven aan studenten.

Wat zien studenten? Nadat je opdrachten hebt beoordeeld en de resultaten hebt gepubliceerd, kunnen studenten hun scores zien op de cijferpagina’s of in de activiteitenstream. Ze kunnen ook vanaf de pagina Cursusinhoud een opdracht, hun inzendingen, jouw feedback en hun cijfers bekijken.

Over Bb Annotate

Bb Annotate

Je kunt Bb Annotate gebruiken voor inline beoordelen in de originele cursusweergave en de Ultra-cursusweergave. Bb Annotate biedt robuustere functies om aanpasbare feedback aan studenten te geven. Functies zijn onder meer een overzichtsweergave van het zijpaneel, vrije tekentools, verschillende kleurselecties en nog veel meer.


Werkstroom voor beoordeling van Bb Annotate

Op de pagina Inzendingen van opdrachten worden ondersteunde bestandstypen automatisch geopend in de browser. Je kunt deze documenttypen bekijken en van commentaar voorzien in de browser:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint®(PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel® (XLS, XLSX)
 • Open Office® Documenten (ODS, ODT, ODP)
 • Digitale afbeeldingen (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, BMP, HEIC)
 • Broncode (Java, PY, C, CPP, etc)
 • Medische afbeeldingen (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • TXT
 • WPD

Macro's van Office Suite, zoals Visual Basic, worden niet ondersteund.

Sessies voor het maken van aantekeningen verlopen na een uur. Je ziet een waarschuwing als de sessie bijna is verstreken. Je voltooide opmerkingen, feedback en bestanden worden op de pagina opgeslagen. U kunt dan later verder werken aan de items.

Geanimeerde GIF's bevatten alleen het eerste frame in de pdf-viewer voor aantekening. Download de inzending om de geanimeerde GIF te bekijken.

De oorspronkelijke opmaak en ingesloten afbeeldingen blijven behouden. Als een student een bestand heeft verzonden dat niet wordt ondersteund, word je gevraagd het bestand te downloaden. Inzendingen voor opdrachten die gemaakt zijn met de editor kunnen niet inline worden beoordeeld.

Vanaf 10 dec 2020: Als het ingezonden bestand (niet geconverteerd) groter is dan 300 MB, wordt de verwerking gestopt om ervoor te zorgen dat er geen gegevens verloren gaan en dat het bestand goed presteert.

Bb Annotate wordt ondersteund door huidige versies van Firefox, Chrome, Edge en Safari.

Als onderdeel van het responsieve ontwerp wordt het menu gewijzigd op basis van de schermgrootte. Op middelgrote en kleine schermen geven de instellingen Documentweergave het paginanummer weer dat je bekijkt. Tools voor aantekeningen worden gestapeld onder het pictogram Hulpmiddelen voor aantekeningen weergeven. Op kleine schermen is de Inhoudsbibliotheek verborgen.

Weergave-instellingen van documenten

A. Zijpaneel: Bekijk de weergave Miniaturen, Overzicht of Aantekeningen van de inzending.

B. Pagina's: Gebruik de pijlen om naar verschillende pagina's in de inzending te springen.

C. Pan: Verplaats de inzending op de pagina.

D. Zoomen en Aanpassen: Zoom de inzending in en uit of pas de weergave aan op de pagina, pas de breedte aan of selecteer de optimale aanpassing.

Aantekeningen

E. Tools voor aantekeningen: Selecteer elk tool om de eigenschappen van de tool weer te geven.

 • Tekenen, Kwasten Gum: Teken uit de vrije hand op de inzending met verschillende kleuren, diktes en dekking. Selecteer de gum om aantekening te verwijderen. Je kunt onderdelen van een tekening uit vrije hand wissen met de gum of selecteer het pictogram Verwijderen om de hele tekening te verwijderen.
 • Afbeelding of Stempel: Kies een vooraf geladen stempel of maak je eigen aangepaste stempel of afbeelding om deze aan de inzending toe te voegen.
 • Tekst: Voeg direct tekst toe aan de inzending. Je kunt de tekst verplaatsen, bewerken en wijzigen en het lettertype, de grootte, de uitlijning en de kleur van de tekst selecteren.
 • Vormen: Kies uit Lijn, Pijl, Rechthoek, Ellips, Veelhoek en Polylijn. Elke vorm heeft zijn eigen instellingen voor het wijzigen van de kleur, breedte, dekking en meer.

F. Opmerking: Geef feedback in opmerkingen. Je opmerkingen worden weergegeven in een deelvenster naast de inzending.

Studenten hebben toegang tot de bestanden met aantekeningen, maar kunnen geen aantekeningen toevoegen aan hun inzendingen.

G. Afdrukken of Downloaden: Druk de inzending af of download deze met de aantekeningen.

Een bekend probleem met de ingebouwde PDF-viewer van sommige browsers veroorzaakt mogelijk dat niet al je aantekeningen worden weergegeven. Bekijk geannoteerde pdf's in een oorspronkelijke pdf-viewer zoals Adobe Acrobat.

H. Zoeken: Zoek in de inzending naar specifieke tekst.

I. Inhoudsbibliotheek: Een bank maken met herbruikbare opmerkingen. Je kunt opmerkingen toevoegen, bewerken, verwijderen en zoeken in de bibliotheek. Je kunt ook vanuit het menu rechtstreeks een opmerking toevoegen aan de inzendingspagina. Selecteer het plusteken om een nieuwe opmerking toe te voegen aan de Inhoudsbibliotheek. Je kunt inhoud uit de bibliotheek voorzien van een opmerking, kopiëren naar Klembord, bewerken, of verwijderen . Typ trefwoorden of woordgroepen om te zoeken naar opgeslagen opmerkingen.

De Inhoudsbibliotheek is alleen beschikbaar in SaaS-omgevingen.

Markeringen: Selecteer specifieke gedeelten van de inzending om te markeren. Er wordt een extra menu geopend terwijl je tekst in de inzending markeert. Je kunt de geselecteerde sectie markeren, doorhalen, onderstrepen, een kronkellijn zetten of een opmerking plaatsen.

Video: Bb Annotate Overview


Watch a video about Bb Annotate

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Bb Annotate overview provides a tour of the Bb Annotate tools available for inline grading in both the Original and Ultra Course Views.

ULTRA: Cijfers toevoegen in rasterweergave van studenten

De rasterweergave van studenten bevat de cijfers die studenten hebben gekregen. Selecteer een cel om te beginnen met beoordelen. Dit worden vervangende cijfers genoemd. Er wordt in de lijstweergave een label Vervangen weergegeven naast het cijfer.

Als meerdere studenten dezelfde naam hebben, worden de namen per student-ID gerangschikt. In de profielkaarten worden gebruikersnamen weergegeven, indien toegestaan door je instelling.

Je kunt cijfers toekennen en beheren. Nieuwe inzending wordt weergegeven in cellen wanneer studenten werk hebben ingeleverd. Klik ergens in een kolom om toegang te krijgen tot de beheerfuncties of een cijfer toe te kennen. Selecteer de cel of het cijfer om een bestaand cijfer te bewerken of een nieuw cijfer in te voeren. Nadat je een waarde hebt toegewezen, klik je ergens buiten het cijfertoekenningsgebied om op te slaan.

Geef inzendingen weer: als er een inzending is verstuurd, selecteer je Weergeven in het menu om het werk van de student te bekijken. De optie Weergeven is uitgeschakeld als er geen inzendingen bestaat, zoals voor inzendingen die offline zijn verzameld. We adviseren om offline inzendingen te beoordelen vanuit de lijstweergave.

Post cijfers. Als je cijfers bekend wilt maken aan studenten, selecteer je de optie Posten in de kolomkop. Alle cijfers die je hebt toegewezen voor deze kolom worden dan gepost, zodat studenten ze kunnen zien. Als je de cijfers voor studenten afzonderlijk wilt posten, klik je in de cel van de student en selecteer je Posten in het menu. Geposte cijfers worden in de kolom aangegeven met het bericht Gepost.

Items of berekeningen toevoegen. Selecteer het plusteken waar je een item of berekening wilt toevoegen.

Totale aantal punten bekijken. Elke kolomkop bevat het totale aantal punten voor elk item of elke berekening. Daarnaast kun je eenvoudig zien welk cijfer elke student heeft gehaald.

Kijken wat je nog moet doen. In elke kolomkop wordt het aantal beoordeelde inzendingen vermeld, samen met het aantal cijfers dat je hebt gepost. Als je alle inzendingen hebt beoordeeld en gepost, wordt Voltooid weergegeven met een groen vinkje.


ULTRA: Automatisch nullen toekennen

In het paneel Cijferlijstinstellingen kun je ervoor kiezen om automatisch nullen toe te wijzen aan ontbrekende inzendingen na de vervaldatum. Studenten en groepen kunnen nog steeds werk inzenden nadat een automatische nul is toegewezen en je kunt deze zoals gebruikelijk beoordelen.

Selecteer het selectievakje Automatische nullen voor achterstallig werk toekennen.

In nieuwe Ultra-cursussen is de instelling voor automatische nullen standaard ingeschakeld.

Nadat je deze instelling hebt ingeschakeld, hoef je niet meer door je cijferlijst te gaan om handmatig nullen toe te wijzen. De instelling voor automatische nullen is van toepassing op deze beoordeelde items:

 • Opdrachten en groepsopdrachten
 • Toetsen en groepstoetsen
 • Beoordeelde individuele en groepsdiscussies

Meer informatie over automatisch nullen toekennen

De automatische nulinstelling is niet van toepassing wanneer je offline inzendingen verzamelt. Als instructeur maak je handmatig de data en tijden aan voor de pogingen en inzendingen van studenten.

Meer informatie over het offline verzamelen van inzendingen


ULTRA: Cijferballen

In het instellingenvenster van een beoordeeld item geef je aan hoe het cijfer wordt weergegeven aan studenten:

 • Letter
 • Punten
 • Percentage

De cijferbal voor elke vraag van de beoordeling en elk beoordeeld item kan in kleur of met donkere achtergronden worden weergegeven.

De cijferballen worden weergegeven in vijf kleuren. De vijf kleuren geven de prestaties aan en worden voor alle rollen weergegeven. De hoogste scores zijn groen en de laagste rood. Je kunt deze kleuren of de percentages niet aanpassen.

De kleuren komen overeen met deze percentages in de cursus en de cijferlijst:

 • > 90% = groen
 • 89-80% = geel/groen
 • 79-70% = geel
 • 69-60% = oranje
 • 59-50% = rood

Je instelling kan het kleurenschema voor alle cursussen uitschakelen. Je instelling kan kleuren niet per cursus in- of uitschakelen. In de uitgeschakelde toestand worden de cijferballen weergegeven met donkere achtergronden en witte cijfers. Kleuren worden niet gebruikt voor het overbrengen van prestaties.


ULTRA: Cijfers downloaden en uploaden

Je kunt de volledige cijferlijst downloaden of kolommen selecteren van je Ultra-cursussen. Je kunt het bestand exporteren in een indeling met door komma's gescheiden gegevens (CSV) of door tabs gescheiden gegevens (XLS). Je geeft zelf aan of je het bestand wilt opslaan op je apparaat of in Content Collection.

Je kunt het gedownloade bestand importeren in een toepassing zoals Microsoft ®Excel® om statistische analyses uit te voeren of andere ad hoc rekentaken.

Je kunt ook een cijferbestand uploaden waar je offline aan hebt gewerkt en je cijferlijst bijwerken.

Meer informatie over offline werken met cijfers