De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. De cijferlijst is altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave.

Drie soorten kolommen

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over de soorten items in de cijferlijst.

In Grade Center worden drie soorten kolommen weergegeven: gebruiker, berekend en cijfer. Elke kolom heeft een menu met verschillende opties. De beschikbare opties verschillen per type kolom.

Wanneer je kolommen maakt of wijzigt, kun je instellingen selecteren om de gewenste gegevens weer te geven in Grade Center. Je hebt ook de mogelijkheid om kolommen te verbergen en weer te geven, te koppelen aan categorieën en cijfertoekenningsperioden, en om de volgorde van kolommen te wijzigen.

Meer informatie over berekende kolommen


Gebruikerskolommen

In een nieuwe cursus worden standaard zes gebruikerskolommen weergegeven in het raster van Grade Center:

 • Achternaam
 • Voornaam
 • Gebruikersnaam
 • Student-ID
 • laatst geopend
 • beschikbaarheid

Deze standaardkolommen kun je niet verwijderen of wijzigen. Je kunt de gebruikerskolommen wel verbergen in het raster, behalve de eerste gebruikerskolom. Als je de eerste kolom niet wilt weergeven, kun je de volgorde van de gebruikerskolommen wijzigen op de pagina Kolomordening. Er moet altijd minimaal één gebruikerskolom zichtbaar zijn. Je kunt gebruikerskolommen ook bevriezen, zodat deze zichtbaar blijven terwijl je naar boven of beneden bladert in het raster.

Op de pagina Gebruikers kunt u gebruikers niet beschikbaar maken. In Grade Center wordt het pictogram Gebruiker is niet beschikbaar weergegeven in een kolom van een gebruiker die niet beschikbaar is. De rij van de gebruiker is echter gewoon zichtbaar in het raster. Niet-beschikbare gebruikers hebben geen toegang tot de cursus.

Je kunt een kolom sorteren door de kolomkop te selecteren. U kunt bijvoorbeeld de kolom Laatste toegang sorteren. Gebruikers die de cursus het meest recent hebben weergegeven, staan dan boven aan de lijst. De sorteervolgorde blijft van kracht totdat u deze aanpast of u afmeldt.


Kolom met extern cijfer

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het totaalcijfer.

De resultaten in de kolom Extern cijfer worden binnen de instelling gehanteerd als het eindcijfer van studenten voor de cursus. U bepaalt welke kolom wordt ingesteld als de kolom met het externe cijfer. In nieuwe cursussen is dit standaard de standaardkolom Totaal. De kolom met het externe cijfer wordt aangegeven met het pictogram Extern cijfer in de kolomkop. Je moet een andere kolom kiezen voor het externe cijfer voordat je de standaardkolom Totaal kunt verwijderen.

Als je het externe cijfer wilt instellen, open je het menu van een kolom en selecteer je Instellen als extern cijfer. Er verschijnt een pictogram Extern cijfer in de kop van de gekozen kolom en er staat geen pictogram meer in de standaardkolom Totaal.

Als u een cursus kopieert of herstelt, blijft de kolom met het externe cijfer gehandhaafd en wordt deze niet ingesteld op de kolom Totaal.


Menu-opties

Het menu van een kolom bevat opties die specifiek zijn voor dat type kolom.

Voorbeeld: Kolomnamen wijzigen

In Grade Center is het niet mogelijk om de itemnaam te wijzigen van kolommen die automatisch zijn toegevoegd voor items met cijfertoekenning, zoals toetsen en opdrachten. U kunt de naam van een item met cijfertoekenning wel wijzigen in de cursus, en dan wordt de naam automatisch aangepast in Grade Center.

Op de pagina Kolom bewerken kun je voor automatisch toegevoegde kolommen een andere naam opgeven door een waarde te typen in het vak Naam Grade Center. Deze naam wordt gebruikt op de pagina Mijn cijfers van studenten en in het raster van Grade Center. De naam van het item in de cursus wordt niet gewijzigd. Dit kan verwarrend zijn voor studenten wanneer de namen die ze zien op hun pagina Mijn cijfers en de namen voor items met cijfertoekenning in de cursus niet overeenkomen.

Meer informatie over het openen van kolommenu's met JAWS®


ULTRA: Weergaven van de cijferlijst

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over de soorten kolommen.

Studenten die zich inschrijven voor je cursus worden automatisch toegevoegd aan de cijferlijst. Hier zie je al het cursuswerk dat specifiek is voor de cursus waarin je je bevindt. Je kunt ingeleverd werk beoordelen, items beheren en cijfers publiceren.

De itemlijst is de standaardweergave van de cijferlijst van een cursus. Je kunt hier al het toegewezen cursuswerk zien en hoever je bent met beoordelen. Je hebt ook toegang tot alle beheerfuncties. Je kunt de volgorde van items wijzigen vanuit deze weergave.

Het studentenraster toont de cijfers die studenten hebben gekregen. De namen van de studenten verschijnen in elke rij en in de kolommen worden beoordeelde items weergegeven. Je kunt items in de rasterweergave beoordelen en beheren.


ULTRA: Automatisch gemaakte cijferitems

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over automatisch gemaakte cijferkolommen.

Wanneer je een item met cijfertoekenning maakt in een cursus, wordt er automatisch een cijferlijstitem gemaakt. Vanuit de itemlijst kun je een item naar een nieuwe locatie in de lijst slepen.

Als de aanwezigheidsfunctie opent vanaf de pagina Cursusinhoud, kun je aanwezigheidsgegevens toevoegen aan de cijferlijst.

Meer informatie over de aanwezigheidsfunctie


ULTRA: Handmatig toegevoegde cijferitems

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over handmatig gemaakte cijferkolommen.

Je kunt items voor cijfertoekenning toevoegen waarvoor niets hoeft te worden ingeleverd, zoals deelname. Deze cijferitems worden ook wel handmatige cijfers, handmatig gemaakte items of offline items genoemd.

Voor handmatig toegevoegde items bestaan geen inzendingen. Je kunt vanaf de pagina met de lijst met studenten scores en feedback geven.

Handmatig toegevoegde items worden niet weergegeven op de pagina Cursusinhoud. De items worden weergegeven op de pagina's met algemene cijfers en cursuscijfers van de studenten.

Je kunt geen bestanden, rubrieken, doelen of groepen toevoegen aan handmatig toegevoegde items. Lees de volgende sectie als je deze opties wilt toevoegen aan beoordelingen zonder inzendingen: Inzendingen offline verzamelen.

In de cijferlijst van de cursus kun je een nieuw item toevoegen in de itemlijst of in de rasterweergave van studenten.

 1. Selecteer het plusteken waar je een item wilt toevoegen en selecteer Item toevoegen.
 2. Typ een titel in het deelvenster. Je kunt maximaal 255 tekens gebruiken.
 3. Maak het item eventueel zichtbaar voor studenten.
 4. Geef details op zoals een beschrijving en een cijfereenheid. Je kunt kiezen tussen Punten, Percentage of Letter. Als je Punten kiest, geef dan het maximum aantal mogelijke punten op. Je kunt desgewenst een einddatum invoeren.
 5. Voeg het nieuwe item eventueel toe aan een categorie die je bij het maken van berekeningen wilt gebruiken.

Je kunt alleen een cijfereenheid kiezen waaraan een cijfertoekenningsschema is gekoppeld. Zo kun je Tekst pas selecteren als cijfereenheid als er cijfertoekenningsschema's voor tekst beschikbaar zijn in de Ultra-cursusweergave. Je kunt de cijfereenheid zelfs nog wijzigen nadat je bent gestart met beoordelen.

Wat zien studenten?

Je kunt een handmatig toegevoegd item zichtbaar maken voor studenten. Ze zien het item op hun algemene en cursuscijferpagina's - met of zonder cijfer.

Let op: Handmatig toegevoegde items worden niet weergegeven op de pagina Cursusinhoud.

Wanneer je een cijfer toekent, zien studenten hiervan een melding in hun activiteitenstream.


ULTRA: Inzendingen offline verzamelen

Handmatig toegevoegde items worden alleen weergegeven in de cijferlijst en op de algemene cijferpagina en op de cijferpagina van de cursus van studenten. In plaats daarvan kun je opdrachten maken die verschijnen op de pagina Cursusinhoud, maar die niet vereisen dat studenten hun inzendingen uploaden. Je kunt instructies, bestanden, een rubriek en doelen toevoegen zodat studenten zich kunnen voorbereiden op het offline werk. Je kunt ook gesprekken inschakelen, maar je kunt geen vragen toevoegen of anoniem beoordelen.

Voorbeelden van offline werk:

 • Mondelinge presentaties
 • Wetenschappelijke experimenten
 • Optredens
 • Kunstwerken
 • Face-to-face teambuildingoefeningen, paneldiscussies en debatten

Dit type beoordeling is met name geschikt voor cursusleiders die hybride cursussen geven. Je kunt dan bijvoorbeeld een rubriek gebruiken om een presentatie te beoordelen die door een student aan de groep wordt gegeven. Je hoeft dan geen notities te maken of later een score toe te voegen.

Wanneer je een opdracht aanmaakt, kun je ervoor kiezen om de inzendingen offline te verzamelen. Studenten worden geïnformeerd dat ze geen werk online kunnen inzenden. Als je groepen maakt, kunnen studenten hun groepsleden bekijken.

Voor offline verzamelde inzendingen is het niet mogelijk om meerdere pogingen toe te staan, een tijdslimiet in te stellen of SafeAssign te gebruiken.

Meer informatie over het beoordelen van offline inzendingen

Je kunt vergaderingen toevoegen aan de aanwezigheidsfunctie voor cijfers waarbij studenten buiten de klas aanwezig moeten zijn. Je kunt studenten vragen om een excursie of gastcollege bij te wonen en hen vervolgens markeren als aanwezig.

Meer informatie over het toevoegen van een bijeenkomst

Wat zien studenten?

Studenten kunnen de beoordeling samen met andere content bekijken op de pagina Cursusinhoud en op hun algemene cijferpagina en cijferpagina’s van de cursus. Studenten worden geïnformeerd dat ze geen werk online kunnen inzenden. Ze kunnen ook andere gegevens raadplegen, zoals de instructies en een rubriek als je die hebt toegevoegd. Studenten kunnen deelnemen aan de gesprekken van de opdracht, indien dit is ingeschakeld.

Meer informatie over de werkstroom voor studenten


ULTRA: Totaalcijfer

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over de kolom voor het externe cijfer.

In de itemlijst of het raster kun je het totaalcijfer instellen. Het totaalcijfer is een berekend item dat je samenstelt om studenten te laten zien wat hun globale cijfer is voor alle items die je tot nu toe hebt beoordeeld en gepost.

Je kunt het totaalcijfer laten zien aan studenten, zodat ze weten hoe ze ervoor staan. Je kunt er ook voor kiezen om het totaalcijfer te verbergen en alleen voor jezelf te gebruiken.

Selecteer Instellen om in de cijferlijst een kolom te maken voor het totaalcijfer. Op de pagina die verschijnt, kun je instellen hoe het totaalcijfer wordt berekend.

Maak eerst een keuze tussen Itemwegingen cijferlijst en Categoriewegingen cijferlijst bij Instellingen totaalcijfer. De lijst met cursusinhoud verandert afhankelijk van je selectie, en je kunt wegingen voor cijferpercentages gaan toewijzen. Als je categoriewegingen gebruikt om het totaalcijfer te berekenen, kun je een categorie uitvouwen om de opgenomen beoordeelde items te zien.

Cijferlijstcategorieën maken en beheren

Typ voor elk item of elke categorie in de cijferlijst een percentage van het totaalcijfer om ze meer of minder gewicht te geven bij het berekenen van het cijfer van studenten. Het totaal van alle velden met een percentage van het totaalcijfer moet gelijk zijn aan 100%.

Als je items of categorieën wilt uitsluiten van het totaalcijfer, selecteer je het pictogram Uitgesloten naast het veld met het percentage voor het totaalcijfer. Het item of de categorie wordt dan grijs om aan te geven dat het onderdeel niet wordt gebruikt in de berekening. Selecteer het pictogram opnieuw om het onderdeel wel mee te nemen in de berekening van het totaalcijfer.

Selecteer Opslaan als je klaar bent. De kolom Totaalcijfer wordt in de cijferlijst weergegeven naast de naam van een student, zodat je snel kunt zien hoe ze het doen.

Anoniem beoordeelde opdrachten worden niet meegenomen in de berekeningen totdat je de anonimiteit uitschakelt.

Het totaalcijfer vervangen

Je kunt het totaalcijfer van studenten vervangen als hun prestaties of bijdragen niet aansluiten bij het cijfertoekenningsschema van de cursus.

Als je een cijfer wilt vervangen, selecteer je de cel met het cijfer in de kolom Totaalcijfer van de student. Typ een nieuwe waarde of selecteer een optie. Je kunt het cijfer vervangen met een cijferaantekening, wat handig is als een student de cursus niet kan afronden of om een andere reden niet voldoet aan de vereisten voor het voltooien van de cursus. Voorbeelden van aantekeningen zijn Niet voltooid en Teruggetrokken. Je kunt aantekeningen voor het totaalcijfer toevoegen en beheren op de pagina Cijferlijstinstellingen.

Als je een vervangend cijfer wilt verwijderen, selecteer je de cel met het totaalcijfer van de student en selecteer je vervolgens Vervangen ongedaan maken. Het totaalcijfer van de student wordt aangepast op basis van de berekening die je hebt ingesteld voor de cursus.

Wat zien studenten?

De waarde van het totaalcijfer verandert in de weergave voor studenten en de cursusleider wanneer je cursusinhoud maakt en beoordeelt die wordt opgenomen in de berekening van het totaalcijfer.

De zichtbaarheid van een item heeft geen invloed op het totaalcijfer. Het is wel zo dat studenten alleen gepubliceerde cijfers kunnen zien. In het totaalcijfer dat een student ziet, zijn dus alleen de cijfers verwerkt die jij hebt gepost. Een cursusleider, daarentegen, ziet het totaalcijfer inclusief alle cijfers, ook cijfers die je nog niet hebt gepost. Het is dus mogelijk dat je soms een ander totaalcijfer ziet dan je studenten.

Meer informatie over de studentenweergave van het totaalcijfer