De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. De cijferlijst is altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave.

Drie soorten kolommen

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over de soorten items in de cijferlijst.

In Grade Center worden drie soorten kolommen weergegeven: gebruiker, berekend en cijfer. Elke kolom heeft een menu met verschillende opties. De beschikbare opties verschillen per type kolom.

Wanneer je kolommen maakt of wijzigt, kun je instellingen selecteren om de gewenste gegevens weer te geven in Grade Center. Je hebt ook de mogelijkheid om kolommen te verbergen en weer te geven, te koppelen aan categorieën en cijfertoekenningsperioden, en om de volgorde van kolommen te wijzigen.

Meer informatie over berekende kolommen


Gebruikerskolommen

In een nieuwe cursus worden standaard zes gebruikerskolommen weergegeven in het raster van Grade Center:

 • Achternaam
 • Voornaam
 • Gebruikersnaam
 • Student-ID
 • laatst geopend
 • beschikbaarheid

Deze standaardkolommen kun je niet verwijderen of wijzigen. Je kunt de gebruikerskolommen wel verbergen in het raster, behalve de eerste gebruikerskolom. Als je de eerste kolom niet wilt weergeven, kun je de volgorde van de gebruikerskolommen wijzigen op de pagina Kolomordening. Er moet altijd minimaal één gebruikerskolom zichtbaar zijn. Je kunt gebruikerskolommen ook bevriezen, zodat deze zichtbaar blijven terwijl je naar boven of beneden bladert in het raster.

Op de pagina Gebruikers kunt u gebruikers niet beschikbaar maken. In Grade Center wordt het pictogram Gebruiker is niet beschikbaar weergegeven in een kolom van een gebruiker die niet beschikbaar is. De rij van de gebruiker is echter gewoon zichtbaar in het raster. Niet-beschikbare gebruikers hebben geen toegang tot de cursus.

Je kunt een kolom sorteren door de kolomkop te selecteren. U kunt bijvoorbeeld de kolom Laatste toegang sorteren. Gebruikers die de cursus het meest recent hebben weergegeven, staan dan boven aan de lijst. De sorteervolgorde blijft van kracht totdat u deze aanpast of u afmeldt.


Kolom met extern cijfer

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het totaalcijfer.

De resultaten in de kolom Extern cijfer worden binnen de instelling gehanteerd als het eindcijfer van studenten voor de cursus. U bepaalt welke kolom wordt ingesteld als de kolom met het externe cijfer. In nieuwe cursussen is dit standaard de standaardkolom Totaal. De kolom met het externe cijfer wordt aangegeven met het pictogram Extern cijfer in de kolomkop. Je moet een andere kolom voor het externe cijfer kiezen voordat je de standaardkolom Totaal kunt verwijderen.

Als je het externe cijfer wilt instellen, open je het menu van een kolom en selecteer je Instellen als extern cijfer. Het pictogram Extern cijfer verschijnt in de gekozen kolomkop en er staat geen pictogram meer in de standaardkolom Totaal.

Als u een cursus kopieert of herstelt, blijft de kolom met het externe cijfer gehandhaafd en wordt deze niet ingesteld op de kolom Totaal.


Menu-opties

Het menu van een kolom bevat opties die specifiek zijn voor dat type kolom.

Voorbeeld: Kolomnamen wijzigen

In Grade Center is het niet mogelijk om de itemnaam te wijzigen van kolommen die automatisch zijn toegevoegd voor items met cijfertoekenning, zoals toetsen en opdrachten. U kunt de naam van een item met cijfertoekenning wel wijzigen in de cursus, en dan wordt de naam automatisch aangepast in Grade Center.

Op de pagina Kolom bewerken kun je voor automatisch toegevoegde kolommen een andere naam opgeven in het vak Weergavenaam Grade Center. De naam die je opgeeft, wordt alleen voor jou weergegeven in het raster van Grade Center. Studenten zien deze naam niet. De naam van het item in je cursus wordt niet gewijzigd.

Meer informatie over het openen van kolommenu's met JAWS®


Automatisch verwijderen van cijferkolommen

Als je een inhoudsmap verwijdert uit een inhoudsgebied met items met cijfertoekenning zonder pogingen, worden de bijbehorende kolommen ook verwijderd uit Grade Center.

Meer informatie over het verwijderen van containers en inhoud

Kolommen verbergen voor studenten


Kan ik bepalen wanneer studenten hun cijfers en feedback zien?

Je kunt een kolom verbergen op de pagina Mijn cijfers van studenten tijdens het geven van cijfers en feedback. Wanneer je een kolom verbergt voor studenten, is de kolom voor jou nog steeds zichtbaar in het Grade Center-raster.

 1. Open in Grade Center het menu van een kolom en selecteer Kolomgegevens bewerken.
 2. Ga op de pagina Kolom bewerken naar het gedeelte Opties.
 3. Selecteer Nee voor Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center en Deze kolom weergeven aan studenten.
 4. Selecteer Verzenden.

Het beoordeelde werk wordt niet aan studenten weergegeven op hun pagina Mijn cijfers. Als een student het beoordeelde werk weergeeft vanuit een inhoudsgebied, wordt er geen cijfer of feedback weergegeven.

In het raster van Grade Center wordt de kolom weergegeven met het pictogram Kolom niet zichtbaar voor gebruikers naast de kolomtitel.

Wanneer je de cijfers en feedback wilt vrijgeven aan de studenten, ga je naar de pagina Kolom bewerken en selecteer je Ja voor de twee opties.


Automatisch gemaakte cijferkolommen

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over automatisch gemaakte cijferitems.

Wanneer je items met cijfertoekenning maakt in een cursus, worden er automatisch cijferkolommen voor de items toegevoegd aan Grade Center. Je kunt een cijferkolom bewerken om de naam te wijzigen, om de kolom aan een andere categorie te koppelen, of om er een rubriek en cijfertoekenningsperiode aan toe te wijzen. Je kunt ook bepalen of studenten de resultaten zien in Mijn cijfers, en de kolom al dan niet opnemen in berekeningen.

Wanneer studenten werk inleveren dat klaar is om te worden beoordeeld, verschijnt er een pictogram Cijfer nodig in de cel van de student.

 • Opdrachten: u kunt opdrachten aanbieden aan afzonderlijke studenten of groepen.
 • Enquêtes: enquêtes worden automatisch beoordeeld door het systeem. Wanneer een student een enquête heeft afgerond, verschijnt er een pictogram Voltooid in de cel van de student. Je kunt de resultaten van de enquête bekijken door het menu van de kolom te openen en Pogingstatistieken te selecteren. Je kunt het percentage studenten zien dat elk antwoord heeft geselecteerd. Je kunt geen afzonderlijke resultaten bekijken omdat antwoorden van studenten anoniem zijn.
 • Toetsen: de meeste toetsvragen worden automatisch beoordeeld door het systeem. Als je een toets maakt die uitsluitend uit vragen bestaat die automatisch worden beoordeeld, verschijnen de cijfers direct in de cellen van studenten. Als je een toets maakt die vragen bevat die handmatig moeten worden beoordeeld, zoals open vragen, wordt in de cellen van studenten het pictogram Cijfer nodig weergegeven. U moet die vragen dan eerst beoordelen voordat de toetsresultaten verschijnen in de cellen van studenten.
 • Discussieruimte: als u cijfertoekenning voor forums of discussielijnen hebt ingeschakeld, moet u gepubliceerde berichten handmatig beoordelen. als een groepslid een bericht plaatst in een groepsdiscussieruimte met cijfertoekenning, geldt het toegekende cijfer alleen voor dat groepslid.
 • Blogs, dagboeken en wiki's: als je cijfertoekenning hebt ingeschakeld, moet je ingezonden vermeldingen en bijdragen handmatig beoordelen.
 • Aanwezigheid: Als je de functie Aanwezigheid opent via Configuratiescherm > Cursustools, kun je aanwezigheidsgegevens bijhouden in Grade Center.

Handmatig gemaakte cijferkolommen

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over handmatig toegevoegde cijferitems.

Je kunt cijferkolommen maken voor activiteiten die buiten de instelling hebben plaatsgevonden, zoals een seminar of een workshop. Je kunt ook studiepunten toekennen voor deelname aan een activiteit of het bijwonen van een evenement. Voor handmatig toegevoegde items bestaan geen inzendingen. De kolom wordt ingevuld wanneer je de cijfers toekent.

 1. Selecteer Kolom maken in Grade Center.
 2. Typ op de pagina Cijferkolom maken een naam en eventueel een beschrijving. Deze naam wordt gebruikt als de kolomnaam in Grade Center en op de pagina Mijn cijfers van studenten. Als de naam te lang is om goed te worden weergegeven in Grade Center, kun je een kortere naam typen in het vak Weergavenaam Grade Center.
 3. Maak een keuze in het menu Primaire weergave. U kiest hier hoe het cijfer wordt weergegeven in Grade Center en op de pagina Mijn cijfers van studenten. Als je aangepaste cijfertoekenningsschema's hebt gemaakt, worden deze ook aangeboden in de lijst. De vervolgkeuzelijst bevat vijf standaardopties:
  • Score: Een numeriek cijfer is de standaardinstelling. Als je geen keuze maakt, wordt er dus een score weergegeven in het raster.
  • Letter: Er wordt een beoordeling in de vorm van een letter weergegeven. Het omzetten van cijfers in letters gebeurt aan de hand van het standaardcijfertoekenningsschema. Een score van bijvoorbeeld 21/30 komt overeen met 70% en wordt weergegeven als een C.
  • Tekst: Er wordt tekst weergegeven in de kolom als je een aangepast cijfertoekenningsschema met tekstwaarden maakt. Enkele voorbeelden van tekstwaarden: Uitstekend, Zeer goed, Goed, Redelijk en Slecht, of Voldoende en Onvoldoende. Als er geen cijfertoekenningsschema met tekstwaarden is gemaakt, en je toch de optie Tekst selecteert, kun je zelf tekst typen in de kolomcellen. Beperk je tekst tot 32 tekens. Als je besluit om de kolomresultaten in Mijn cijfers met studenten te delen, kunnen ze de tekstwaarden voor hun cijfers zien.

   Je kunt een numerieke score omzetten in tekst. Wanneer je dit doet zonder eerst een aangepast cijfertoekenningsschema met tekstwaarden te maken, en je vervolgens weer overstapt op numerieke scores, worden waarden die niet kunnen worden geconverteerd als nul weergegeven na de omzetting. Als je tekst wilt gebruiken voor cijfers, is het daarom raadzaam een cijfertoekenningsschema met tekstwaarden te maken en dit schema te koppelen aan de juiste kolommen.

  • Percentage: Er wordt een percentage weergegeven. Een score van 21/30 wordt dan bijvoorbeeld weergegeven als 70%.
  • Voltooid/niet voltooid: Als een student een item inlevert, verschijnt er een pictogram Voltooid in de kolom, ongeacht de behaalde score.
 4. Maak desgewenst een keuze in het menu Secundaire weergave. De standaardinstelling is Geen. De secundaire waarde wordt tussen aanhalingstekens weergegeven in de Grade Center-kolom. Studenten zien de secundaire waarde niet.
 5. Je kunt de kolom eventueel koppelen aan een categorie. De standaardinstelling is Geen categorie. Gebruik categorieën om gegevens in Grade Center te filteren, slimme weergave te maken en berekende kolommen te maken.
 6. Typ het totale aantal punten in het vak Mogelijk aantal punten. Je moet een numerieke waarde invoeren voor dit veld.

  Als je 0 instelt als het mogelijke aantal punten, worden cijfertoekenningsschema's die een percentage gebruiken, zoals Percentage of Letter, met een score weergegeven in de volledige weergave van Grade Center. Deze cijfertoekenningsschema's zijn gebaseerd op het percentage van de score in vergelijking met het mogelijke aantal punten. Wanneer het mogelijke aantal punten 0 is, kan er geen percentage worden berekend.

 7. Als er cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, kun je de kolom koppelen aan een cijfertoekenningsperiode. Als er geen cijfertoekenningsperioden bestaan, wordt het menu niet weergegeven. U kunt cijfertoekenningsperioden gebruiken om gegevens van Grade Center te filteren en berekende kolommen te maken.
 8. Geef desgewenst een einddatum op. Je kunt einddatums gebruiken met het Retentie Center om een waarschuwing te genereren als een toets of opdracht niet op tijd is ingeleverd. Einddatums worden ook opgenomen in de cursusagenda.
 9. Selecteer de gewenste opties:
  • Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center: selecteer Ja als u de kolom wilt kunnen kiezen wanneer u zelf berekende kolommen gaat maken.
  • Deze kolom weergeven aan studenten: selecteer Ja om de kolom weer te geven op de pagina Mijn cijfers van studenten.
  • Statistieken (gemiddelde en mediaan) voor deze kolom weergeven in Mijn cijfers: selecteer Ja om samen met het cijfer statistische gegevens weer te geven aan studenten.

  Als je in Grade Center de kolom voor een toets wijzigt, zijn de opties Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center en Statistieken (gemiddelde en mediaan) voor deze kolom weergeven in Mijn cijfers mogelijk niet beschikbaar. Dit is het geval als je op de pagina Toetsopties de optie Verberg de resultaten van deze toets voor de cursusleider en het Grade Center hebt geselecteerd.

 10. Selecteer Verzenden.

ULTRA: Weergaven van de cijferlijst

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over de soorten kolommen.

Studenten die zich inschrijven voor je cursus worden automatisch toegevoegd aan de cijferlijst. Hier zie je al het cursuswerk dat specifiek is voor de cursus waarin je je bevindt. Je kunt ingeleverd werk beoordelen, items beheren en cijfers publiceren.

De lijst met beoordeelbare items is de standaardweergave van de cijferlijst van een cursus. Je kunt hier al het toegewezen cursuswerk zien en hoever je bent met beoordelen. Je hebt ook toegang tot alle beheerfuncties. Je kunt de volgorde van items wijzigen vanuit deze weergave. Je kunt overschakelen naar het tabblad Studenten om een totaalbeeld te bekijken van de betrokkenheid van elke student.

Het studentenraster toont de cijfers die studenten hebben gekregen. De namen van de studenten verschijnen in elke rij en in de kolommen worden beoordeelde items weergegeven. Je kunt items in de rasterweergave beoordelen en beheren.


ULTRA: Automatisch gemaakte cijferitems

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over automatisch gemaakte cijferkolommen.

Wanneer je een item met cijfertoekenning maakt in een cursus, wordt er automatisch een cijferlijstitem gemaakt. Vanuit de lijst met beoordeelbare items kun je een item naar een nieuwe locatie in de lijst slepen.

Als de aanwezigheidsfunctie opent vanaf de pagina Cursusinhoud, kun je aanwezigheidsgegevens toevoegen aan de cijferlijst. Je kunt ook de tool aanwezigheid toevoegen op de hoofdpagina van de Cijferlijst. Selecteer het plusteken op de plekken in de lijst waar je de aanwezigheidsrij wilt hebben en selecteer Aanwezigheid toevoegen.

Meer informatie over de aanwezigheidsfunctie


ULTRA: Handmatig toegevoegde cijferitems

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over handmatig gemaakte cijferkolommen.

Je kunt items voor cijfertoekenning toevoegen waarvoor niets hoeft te worden ingeleverd, zoals deelname. Deze cijferitems worden ook wel handmatige cijfers, handmatig gemaakte items of offline items genoemd.

Voor handmatig toegevoegde items bestaan geen inzendingen. Je kunt vanaf de pagina met de lijst met studenten scores en feedback geven.

Handmatig toegevoegde items worden niet weergegeven op de pagina Cursusinhoud. De items worden weergegeven op de pagina's met algemene cijfers en cursuscijfers van de studenten.

Je kunt geen bestanden, rubrieken, doelen of groepen toevoegen aan handmatig toegevoegde items. Lees de volgende sectie als je deze opties wilt toevoegen aan beoordelingen zonder inzendingen: Inzendingen offline verzamelen.

In de cijferlijst van de cursus kun je een nieuw item toevoegen in de lijst met beoordeelbare items of in de rasterweergave van studenten.

 1. Selecteer het plusteken waar je een item wilt toevoegen en selecteer Item toevoegen.
 2. Typ een titel in het deelvenster. Je kunt maximaal 255 tekens gebruiken. Als je geen titel typt, worden ‘Nieuw item’ en de datum weergegeven in de lijst.
 3. Maak het item eventueel zichtbaar voor studenten.
 4. Geef details op zoals een beschrijving en een cijfereenheid. Je kunt kiezen tussen Punten, Percentage of Letter. Als je Punten kiest, geef dan het maximum aantal mogelijke punten op. Je kunt desgewenst een einddatum invoeren.
 5. Voeg het nieuwe item eventueel toe aan een categorie die je bij het maken van berekeningen wilt gebruiken.

Je kunt alleen een cijfereenheid kiezen waaraan een cijfertoekenningsschema is gekoppeld. Zo kun je Tekst pas selecteren als cijfereenheid als er cijfertoekenningsschema's voor tekst beschikbaar zijn in de Ultra-cursusweergave. Je kunt de cijfereenheid zelfs nog wijzigen nadat je bent gestart met beoordelen.

Wat zien studenten?

Je kunt een handmatig toegevoegd item zichtbaar maken voor studenten. Ze zien het item op hun algemene en cursuscijferpagina's - met of zonder cijfer.

Let op: Handmatig toegevoegde items worden niet weergegeven op de pagina Cursusinhoud.

Wanneer je een cijfer toekent, zien studenten hiervan een melding in hun activiteitenstream.


ULTRA: Inzendingen offline verzamelen

Handmatig toegevoegde items worden alleen weergegeven in de cijferlijst en op de algemene cijferpagina en op de cijferpagina van de cursus van studenten. In plaats daarvan kun je opdrachten maken die verschijnen op de pagina Cursusinhoud, maar die niet vereisen dat studenten hun inzendingen uploaden. Je kunt instructies, bestanden, een rubriek en doelen toevoegen zodat studenten zich kunnen voorbereiden op het offline werk. Je kunt ook gesprekken inschakelen, maar je kunt geen vragen toevoegen of anoniem beoordelen.

Voorbeelden van offline werk:

 • Mondelinge presentaties
 • Wetenschappelijke experimenten
 • Optredens
 • Kunstwerken
 • Face-to-face teambuildingoefeningen, paneldiscussies en debatten

Dit type beoordeling is met name geschikt voor cursusleiders die hybride cursussen geven. Je kunt dan bijvoorbeeld een rubriek gebruiken om een presentatie te beoordelen die door een student aan de groep wordt gegeven. Je hoeft dan geen notities te maken of later een score toe te voegen.

Wanneer je een opdracht aanmaakt, kun je ervoor kiezen om de inzendingen offline te verzamelen. Studenten worden geïnformeerd dat ze geen werk online kunnen inzenden. Als je groepen maakt, kunnen studenten hun groepsleden bekijken.

Voor offline verzamelde inzendingen is het niet mogelijk om meerdere pogingen toe te staan, een tijdslimiet in te stellen of SafeAssign te gebruiken.

Meer informatie over het beoordelen van offline inzendingen

Je kunt vergaderingen toevoegen aan de aanwezigheidsfunctie voor cijfers waarbij studenten buiten de klas aanwezig moeten zijn. Je kunt studenten vragen om een excursie of gastcollege bij te wonen en hen vervolgens markeren als aanwezig.

Meer informatie over het toevoegen van een bijeenkomst

Wat zien studenten?

Studenten kunnen de beoordeling samen met andere content bekijken op de pagina Cursusinhoud en op hun algemene cijferpagina en cijferpagina’s van de cursus. Studenten worden geïnformeerd dat ze geen werk online kunnen inzenden. Ze kunnen ook andere gegevens raadplegen, zoals de instructies en een rubriek als je die hebt toegevoegd. Studenten kunnen deelnemen aan de gesprekken van de opdracht, indien dit is ingeschakeld.

Meer informatie over de werkstroom voor studenten


ULTRA: Totaalcijfer

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over de kolom voor het externe cijfer.

In de lijst met Beoordeelbare items of de rasterweergave van studenten kun je het totaalcijfer instellen. Het totaalcijfer is een berekend item dat je samenstelt om studenten te laten zien wat hun globale cijfer is voor alle items die je tot nu toe hebt beoordeeld en gepost.

Selecteer Instellen om in de cijferlijst een kolom te maken voor het totaalcijfer. Op de pagina die wordt weergegeven, kun je instellen hoe het totaalcijfer wordt berekend en of je het totaalcijfer aan studenten wilt weergeven.

Maak eerst een keuze tussen Itemwegingen cijferlijst en Categoriewegingen cijferlijst bij Instellingen totaalcijfer. De lijst met cursusinhoud verandert afhankelijk van je selectie, en je kunt wegingen voor cijferpercentages gaan toewijzen. Als je categoriewegingen gebruikt om het totaalcijfer te berekenen, kun je een categorie uitvouwen om de opgenomen beoordeelde items te zien.

Cijferlijstcategorieën maken en beheren

Typ voor elk item of elke categorie in de cijferlijst een percentage van het totaalcijfer om ze meer of minder gewicht te geven bij het berekenen van het cijfer van studenten. Het totaal van alle velden met een percentage van het totaalcijfer moet gelijk zijn aan 100%.

Als je items of categorieën wilt uitsluiten van het totaalcijfer, selecteer je het pictogram Uitgesloten naast het veld met het percentage voor het totaalcijfer. Het item of de categorie wordt dan grijs om aan te geven dat het onderdeel niet wordt gebruikt in de berekening. Selecteer het pictogram opnieuw om het onderdeel wel mee te nemen in de berekening van het totaalcijfer.

Selecteer Opslaan als je klaar bent. De kolom Totaalcijfer wordt in de cijferlijst weergegeven naast de naam van een student, zodat je snel kunt zien hoe ze het doen.

Anoniem beoordeelde opdrachten worden niet meegenomen in de berekeningen totdat je de anonimiteit uitschakelt.

Het totaalcijfer vervangen

Je kunt het totaalcijfer van studenten vervangen als hun prestaties of bijdragen niet aansluiten bij het cijfertoekenningsschema van de cursus.

Als je een cijfer wilt vervangen, selecteer je de cel met het cijfer in de kolom Totaalcijfer van de student. Typ een nieuwe waarde of selecteer een optie. Je kunt het cijfer vervangen met een cijferaantekening, Een cijfer vervangen is handig als een student de cursus niet kan afronden of om een andere reden niet voldoet aan de vereisten voor het voltooien van de cursus. Voorbeelden van aantekeningen zijn Niet voltooid en Teruggetrokken. Je kunt aantekeningen voor het totaalcijfer toevoegen en beheren op de pagina Cijferlijstinstellingen.

Als je een vervangend cijfer wilt verwijderen, selecteer je de cel met het totaalcijfer van de student en selecteer je vervolgens Vervangen ongedaan maken. Het totaalcijfer van de student wordt aangepast op basis van de berekening die je hebt ingesteld voor de cursus.

Wat zien studenten?

De waarde van het totaalcijfer verandert in de weergave voor studenten en de cursusleider wanneer je cursusinhoud maakt en beoordeelt die wordt opgenomen in de berekening van het totaalcijfer.

De zichtbaarheid van een item heeft geen invloed op het totaalcijfer. Het is wel zo dat studenten alleen gepubliceerde cijfers kunnen zien. In het totaalcijfer dat een student ziet, zijn dus alleen de cijfers verwerkt die jij hebt gepost. Een cursusleider, daarentegen, ziet het totaalcijfer inclusief alle cijfers, ook cijfers die je nog niet hebt gepost. Het is dus mogelijk dat je soms een ander totaalcijfer ziet dan je studenten.

Meer informatie over de studentenweergave van het totaalcijfer