Als de instelling de originele ervaring gebruikt, worden cursussen weergegeven in de originele cursusweergave.

Als de instelling de Ultra-ervaring gebruikt, kun je mogelijk een mix gebruiken van cursussen in de Ultra-cursusweergave en in de originele cursusweergave. Kies de cursusweergave die het beste werkt voor een specifieke cursus. Beide cursusweergaven worden naadloos weergegeven in je cursuslijst.

Vergelijking van de ervaringen en cursusweergaven

Het tabblad Cursussen nader bekeken

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over de lijst met cursussen.

Het tabblad Cursussen bevat een lijst met de cursussen waarbij je bent ingeschreven of die je geeft. De instelling kan de onderstaande tabbladen een andere naam hebben gegeven.

 1. Cursus zoeken: Studenten kunnen zoeken naar een cursus en de cursus inzien, als dit is toegestaan. Typ een of meer trefwoorden in het vak en selecteer Start. De resultaten worden weergegeven op de pagina Bladeren door cursuscatalogus.
 2. Cursuslijst: via deze lijst heb je toegang tot elke cursus waarbij je bent ingeschreven of die je geeft.
 3. Cursuscatalogus: u kunt in de catalogus zoeken naar cursussen of organisaties. Selecteer een koppeling voor een categorie of selecteer Bladeren door cursuscatalogus om te zoeken.

Als de instelling toegang heeft tot de functies van Community Engagement, bevat de organisatiecatalogus een overzicht van alle organisaties op de instelling in gedefinieerde categorieën, zoals organisatietype of semesterbeschikbaarheid.

Gastgebruikers kunnen bladeren in de catalogus en een voorbeeld van cursussen weergeven. Gasten hebben niet tot de hele cursus toegang. Cursusleiders bepalen of gebruikers een voorbeeld mogen bekijken van een cursus voordat zij zich inschrijven.

Het is mogelijk dat de instelling een andere catalogus gebruikt of helemaal niet werkt met een catalogus.

Bladeren door de cursuscatalogus

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de helpfunctie van Ultra voor informatie over de cursuscatalogus.

Via de catalogus kun je op trefwoord of een specifieke categorie zoeken naar cursussen of organisaties. De koppelingen in de catalogus tonen informatie over de cursusleider en eventueel een beschrijving van de cursus.

Selecteer Cursuscatalogus weergeven op de toegangspagina. U kunt zich ook aanmelden en het tabblad Cursussen of Communities weergeven om het overzicht te bekijken.

 1. Catalogus zoeken: gebruik de menu's om de zoekresultaten te beperken.
 2. Start: Zoek naar een cursus.
 3. Tekstboeken weergeven: selecteer deze optie om in een nieuw venster tekstboeken voor een cursus te bekijken.

Een cursus verbergen in de lijst

Je gebruikt dezelfde stappen om een cursus te verbergen vanaf het tabblad Cursussen of vanuit de module Mijn cursussen op het tabblad Mijn instituut.

 1. Selecteer het pictogram Beheren dat verschijnt wanneer je de module aanwijst met de muis.
 2. Zoek op de pagina Aanpassen: Mijn cursussen de rij van de cursus die je wilt verbergen en schakel het selectievakje in de kolom Cursusnaam uit.
 3. Zorg dat alle selectievakjes in de rij van die cursus zijn uitgeschakeld.
 4. Herhaal dit voor alle cursussen die je wilt verbergen.
 5. Selecteer Verzenden.

ULTRA: Meer informatie over de pagina Cursussen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het tabblad Cursussen.

In de lijst met je naam kun je je lijst met cursussen bekijken. Je kunt teruggaan naar eerdere cursussen om materiaal te bekijken, inhoud opnieuw te gebruiken en je voor te bereiden op toekomstige cursussen.

Je instelling bepaalt welke pagina wordt weergegeven nadat je je hebt aangemeld.

Op de pagina Cursussen kun je al je cursussen weergeven, ongeacht de cursusweergave waarin ze worden aangeboden. De lijst bevat zowel cursussen uit de Ultra-cursusweergave als cursussen uit de originele cursusweergave. De originele cursusweergave heeft een nieuw ontwerp, en eerdere thema's of kleurselecties zijn hierdoor vervangen. Cursuskaarten bevatten een label Originele cursusweergave wanneer ze in deze indeling worden aangeboden.

Op elke cursuskaart staat de cursus-ID, de titel , en de cursusleider van de cursus. Als een cursus meerdere cursusleiders heeft, selecteer je Meerdere cursusleiders voor een lijst. Selecteer Meer informatie om de beschrijving en het schema weer te geven (indien toegevoegd).

Filter de lijst of voer een zoekopdracht uit. Gebruik het menu Filter om de weergave van de pagina aan te passen. De gefilterde lijst blijft van kracht terwijl je cursussen opent. Als je naar een andere pagina gaat, worden alle cursussen opnieuw weergegeven. Gebruik de zoekfunctie om cursussen te zoeken op de huidige pagina.

Bladeren op semester. Je kunt filteren op voltooide, actuele en aanstaande cursussen. Als je een groot aantal cursussen geeft, kun je kiezen hoeveel er op een pagina worden weergegeven. Onderaan de lijst vind je een paginaselectie waarmee je door lange lijsten kunt navigeren.

Je kunt snel je favorieten weergeven. Als je een bepaalde cursus regelmatig opent, kun je de ster naast de cursus selecteren om de cursus toe te voegen aan je favorieten. De cursus wordt dan bovenaan de lijst geplaatst. Dit betekent dat je niet meer hoeft te scrollen om naar de cursus te gaan. Selecteer de ster nogmaals om een cursus uit je favorieten te verwijderen.

Je kunt de volgorde van de cursussen in de lijst niet wijzigen. De cursussen zijn alfabetisch gerangschikt en gegroepeerd op semester. Je favorieten verschijnen bovenaan de pagina.

Beheer je cursussen. Je kunt een cursus een van de volgende statussen geven:

 • Openen: Je kunt een cursus openen als studenten aan de slag kunnen met de cursus.
 • Persoonlijk: je kunt een cursus instellen als Persoonlijk omdat je nog inhoud wilt toevoegen of wat dingen wilt uitproberen. Als de cursus klaar is voor studenten, wijzig je de status in Open. Studenten zien persoonlijke cursussen wel in hun cursuslijst, maar kunnen ze niet openen.

  Je kunt een cursus niet persoonlijk maken tijdens een actief semester. Als een gebruiker toegang nodig heeft tot een persoonlijke cursus, neem dan contact op met je beheerder om de instellingen van de cursus te bespreken.

 • Verbergen: je kunt een cursus verbergen in de cursuslijst om de weergave te ordenen. Activiteit voor verborgen cursussen wordt niet meer weergegeven op de algemene pagina's van cursussen, zoals Cijfers. Alleen cursusleiders kunnen cursussen verbergen. Om een verborgen cursus weer te geven, filter je de lijst op Verborgen voor mij. Open het menu van een cursus en selecteer Cursus weergeven.
 • Voltooid: je kunt ervoor kiezen om een cursus de status Voltooid te geven wanneer de cursus is beëindigd, maar je kunt de cursus dan niet meer aanpassen. Studenten kunnen de inhoud van de cursus raadplegen, maar ze kunnen niet meer deelnemen aan de cursus. Ze kunnen bijvoorbeeld niet reageren op discussies of opdrachten inleveren. Je kunt de cursus altijd weer de status Open of Persoonlijk geven. Als een cursus echter een einddatum heeft, en die datum is verstreken, hebben studenten geen toegang meer tot de cursus. Dus als je een cursus voltooit en opnieuw opent na de einddatum, is de cursus niet toegankelijk voor studenten. De status Voltooid is alleen van toepassing op de Ultra-cursusweergave.

  Meer informatie over het voltooien van een cursus of het terugdraaien van je beslissing

De weergave wijzigen. Gebruikers kunnen de pagina Cursussen bekijken als een lijst of een raster. In de rasterweergave kun je de afbeelding op je cursuskaarten aanpassen.

In de originele cursusweergave wordt de afbeelding die je toevoegt, weergegeven als of vervangen door het huidige cursusbanner.

De minimale grootte voor afbeeldingen is 1200 x 300 pixels met een hoogte-breedteverhouding van 4:1. Gebruik deze afmeting om de beste kwaliteit te garanderen. Open het menu in de rechterbovenhoek van een cursuskaart en selecteer Cursusafbeelding bewerken om een nieuwe afbeelding te uploaden.

Het wordt afgeraden om tekst te gebruiken voor de afbeelding van de cursuskaart. Als je tekst gebruikt, centreer je deze zowel verticaal als horizontaal in de afbeelding. Verdeel langere tekst over meerdere regels om te voorkomen dat de tekst verkeerd wordt afgebroken.


ULTRA: Hoe werken semesters?

Semesters zijn gedefinieerde perioden waarmee instellingen cursussen kunnen organiseren aan de hand van de academische kalender. Je instelling maakt mogelijk gebruik van semesters om je cursussen te groeperen en de beschikbaarheid in éen keer te bepalen.

De begin- en einddatum van het semester bepalen waar bijbehorende cursussen worden weergegeven op de pagina Cursussen:

 • Als het semester is verstreken, wordt de cursus weergegeven in Vorige cursussen. De naam van het semester is dan de titel van de pagina. Je studenten hebben geen toegang tot deze cursussen.
 • Als het semester wel is begonnen maar nog niet is verstreken, wordt de cursus weergegeven in Huidige cursussen in de groep met de naam van het semester.
 • Als de begin- en einddatum van de cursus beide in de toekomst liggen, wordt de cursus weergegeven in Geplande cursussen in de groep met de naam van het semester. Je studenten hebben geen toegang tot deze cursussen.

Als de cursus niet aan een semester is gekoppeld of een aangepaste begin- en einddatum heeft en momenteel actief is, wordt deze weergegeven in de groep Verschillende datums op de pagina Huidige cursussen. Cursussen zonder periode worden, wanneer ze zijn afgelopen, weergegeven op de pagina Vorige cursussen. Als ze nog moeten beginnen, vind je ze op de pagina Geplande cursussen.


ULTRA: U kunt bladeren door de cursuscatalogus.

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over de cursuscatalogus.

Je kunt de cursuscatalogus gebruiken om de cursussen te bekijken die door de instelling worden aangeboden. Je vindt de koppeling naar de cursuscatalogus op de pagina Cursussen.

In de catalogus kun je zoeken naar cursussen op basis van deze velden:

 • Cursus-ID
 • Naam cursus
 • Cursusbeschrijving
 • Cursusleider
 • Cursussemester

Selecteer eerst het type veld en voer vervolgens een of meer zoektermen in. De standaardinstelling is dat alle cursussen worden gevonden waarin de zoekterm voorkomt. Je kunt dit aanpassen om te zoeken naar cursussen waarvan de naam exact overeenkomt of begint met de zoekterm. Selecteer Niet leeg om alle beschikbare cursussen weer te geven.

Selecteer Start om te zoeken. Als de lijst met resultaten te lang is, kun je de resultaten verfijnen met het filter Aanmaakdatum. Kies een datum en geef aan of de cursus vóór of na die datum is gemaakt.

Selecteer een cursus in de resultaten om een voorbeeld van de inhoud te bekijken. Als zelfinschrijving is toegestaan voor de cursus, kun je je meteen voor de cursus inschrijven. Open in de cursuscatalogus het menu van een cursus en selecteer Inschrijven.