Wat zijn de verschillen tussen een toets, pool en enquête?

Toetsen zijn beoordelingen die worden geëvalueerd voor een cijfer.

Enquêtes zijn anoniem en worden niet beoordeeld. Je kunt zien of een student een enquête heeft ingevuld. Daarnaast kun je per enquêtevraag de totaalresultaten zien.

Pools zijn groepen vragen die je kunt gebruiken in toetsen en enquêtes.


Wat moet ik weten om een toets samen te kunnen stellen?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor basisinformatie over toetsen.

Nadat je een toets of enquête hebt gemaakt, kun je zelf vragen opstellen of vragen gebruiken uit andere toetsen, enquêtes of pools. Op de pagina Vraaginstellingen kun je de instellingen voor de vragen aanpassen.

Meer informatie over vraaginstellingen

Vervolgens kies je de opties en implementeer je de toets of enquête in een inhoudsgebied of map. Wanneer je een toets of een enquête toevoegt aan een inhoudsgebied, wordt het onderdeel 'geïmplementeerd'.

Meer informatie over toets- en enquêteopties

Meer over het implementeren van toetsen

Je voegt op dezelfde manier vragen toe aan toetsen en enquêtes. Je hoeft echter geen punten toe te wijzen aan enquêtevragen, aangezien die niet worden beoordeeld.

Meer informatie over toets- en enquêteresultaten


Hoe maak ik een toets?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het maken van toetsen.

Configuratiescherm > Cursustools > Toetsen, enquêtes en pools > Toetsen of Enquêtes

 1. Selecteer Toets bouwen op de pagina Toetsen.
 2. Typ een naam op de pagina Toetsinformatie. Voer desgewenst een beschrijving en instructies in.
 3. Selecteer Verzenden.
 4. Ga op het toetsbord naar het menu Vraag maken en selecteer een vraagtype.
 5. Voer op de pagina Maken/bewerken de benodigde gegevens in om een vraag op te stellen.
 6. Selecteer Verzenden.
 7. Selecteer OK als je klaar bent met het toevoegen van vragen. De toets wordt opgenomen in de lijst op de pagina Toetsen en kan beschikbaar worden gesteld aan studenten.

Meer informatie over het toevoegen en verplaatsen van vragenULTRA: Wat moet ik weten om een toets samen te kunnen stellen?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor basisinformatie over toetsen.

 • Weergeven of verbergen: Studenten zien een toets pas als jij deze beschikbaar maakt. Op de pagina Cursusinhoud kunnen studenten zien wanneer de toets beschikbaar zal komen. Je kunt voorwaardelijke beschikbaarheidsregels instellen om de toets beschikbaar te stellen op basis van datum, tijd en de prestaties van een student voor andere cursusinhoud.
 • Toetsinstellingen: Selecteer het pictogram Toetsinstellingen openen om de details en gegevens van de toets op te geven.
 • Einddatums: Einddatums worden weergegeven in de agenda en in de activiteitenstream. Te laat ingeleverde opdrachten worden weergegeven met het label Te laat in de cijferlijst van de cursus.
 • Klassikale gesprekken: Je kunt gesprekken toestaan voor een toets, zodat iedereen een bijdrage kan leveren aan het gesprek.
 • Cijfertoekenningsschema: Selecteer in het menu Beoordelen met een bestaand cijfertoekenningsschema zoals Punten. De score voor een toets bestaat uit het totaal van de punten die zijn behaald voor de verschillende vragen. Je kunt op ieder moment een ander cijfertoekenningsschema kiezen.
 • Doelen en standaarden: Je kunt een toets afstemmen op één of meerdere doelen.
 • Optionele beschrijving: De beschrijving wordt samen met de naam van de toets weergegeven op de pagina Cursusinhoud.

ULTRA: Hoe maak ik een toets?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het maken van toetsen.

Je kunt opdrachten weergeven naast andere inhoud. Wanneer je een toets maakt, wordt er automatisch een item in de cijferlijst gemaakt.

Selecteer op de pagina Cursusinhoud het plusteken op de plek waar je een toets wilt toevoegen. Selecteer Maken in het menu om het deelvenster Item maken te openen en selecteer vervolgens Toets. De pagina Nieuwe toets wordt geopend.

Je kunt ook een map of leermodule uitvouwen of maken en dan een toets toevoegen.

Meer informatie over het maken van toetsen in Ultra