Hoe stel ik een cursus beschikbaar aan studenten?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het beschikbaar maken van een cursus.

Je cursusbeschikbaarheid instellen: Configuratiescherm > Aanpassen > Eigenschappen > Beschikbaarheid instellen

 1. Selecteer Ja of Nee bij Beschikbaarheid instellen.
 2. Als je een cursus beschikbaar maakt, kun je desgewenst nog een van deze opties kiezen bij Cursusduur instellen:
  • Doorgaand (de standaardwaarde) om de cursus beschikbaar te stellen zonder een begin- of einddatum op te geven.
  • Datums selecteren om een begin- en/of einddatum in te stellen.
  • Gebruik Dagen vanaf datum van inschrijving om op te geven hoeveel dagen gebruikers na het moment van inschrijving toegang hebben tot de cursus. Dit is de beste optie wanneer studenten zelf het tempo mogen bepalen waarin ze de cursus volgen.
 3. Selecteer Verzenden.

Je kunt instellen wanneer een cursus privé of niet beschikbaar is voor studenten.

Meer informatie over cursusbeschikbaarheid


Hoe maak ik inhoud?

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het maken van inhoud.

Klaar om inhoud toe te voegen aan je cursus? De afzonderlijke inhoudsitems maak je in zogenaamde inhoudscontainers: inhoudsgebieden, leermodules, lesoverzichten en mappen. In een inhoudscontainer maak je inhoud via menu's voor inhoudsitems, toetsen, opdrachten en koppelingen naar tools.

Meer informatie over het maken van cursusinhoud


Kan ik cursusinhoud verbergen voor studenten totdat ik helemaal klaar ben?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het verbergen van inhoud.

Ja. Als je inhoud gaat maken, kun je de beschikbaarheid van die inhoud instellen. Je kunt inhoud maken en deze pas beschikbaar stellen aan gebruikers wanneer jij dat wilt. Je kunt de beschikbaarheid van inhoudsitems ook beperken op basis van datum, tijd, afzonderlijke gebruikers, cursusgroepen en scores voor items met cijfertoekenning.


Welke soorten inhoud kan ik toevoegen?

Sommige opties zijn afhankelijk van de instellingen die de instelling heeft opgegeven, maar meestal kun je bestanden, audio, video, syllabi, koppelingen en mappen toevoegen.

Meer informatie over de soorten cursusinhoud


Hoe maak ik mijn cursusinhoud toegankelijker?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de “Ultra”-help voor informatie over toegankelijke inhoud.

De studenten die je lesgeeft, hebben allemaal unieke leervaardigheden. Als je ervoor kiest om studenten beter toegankelijke inhoud te bieden, kan ieder van hen het formaat kiezen dat het meest geschikt is. Als je instelling gebruikmaakt van Blackboard Ally, kun je de tool gebruiken om ervoor te zorgen dat alle studenten toegang hebben tot de cursusinhoud.

Ally scant de cursusinhoud automatisch en voert stappen uit om bestanden beter toegankelijk te maken.

Aan de slag met Ally


Wat zijn taalpakketten?

Via taalpakketten wordt Blackboard Learn weergegeven in de taal van verschillende gebruikers en met inachtneming van hun culturele normen. De voorkeuren voor een taalpakket kunnen per systeem, cursus of organisatie, en gebruiker worden ingesteld.

Taalpakketten op drie niveaus

Systeemniveau

Op systeemniveau definieert de instelling een taalpakket als de systeemstandaard. Deze taal wordt weergegeven als er geen andere taalpakketten zijn opgegeven op cursus- of gebruikersniveau.

Cursusniveau

In een originele omgeving kun je een ander taalpakket dan het standaardpakket instellen om er zeker van te zijn dat alle studenten hetzelfde taalpakket gebruiken. Als je bijvoorbeeld Spaans geeft, kun je Spaans instellen als de taal voor de cursus. Het is momenteel niet mogelijk om cursusspecifieke talen in te stellen in Ultra.

Gebruikersniveau

Individuele gebruikers kunnen hun voorkeurstaal kiezen, tenzij een bepaald taalpakket wordt afgedwongen.

Aangepaste namen van inhoudsgebieden en tools worden niet aangepast wanneer er een ander taalpakket wordt geactiveerd. Deze waarden blijven in alle taalpakketten hetzelfde. De standaardnamen in het systeem worden vertaald en zijn in elk taalpakket anders.


Hoe stel ik een taalpakket in?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de "Ultra"-help over het wijzigen van het taalpakket.

 1. Vouw in het configuratiescherm de sectie Aanpassen uit en selecteer Eigenschappen.
 2. Selecteer op de pagina Eigenschappen een taalpakket in de lijst Taalpakket.
 3. Selecteer Taalpakket doorvoeren om de cursus altijd weer te geven met het geselecteerde taalpakket.
 4. Selecteer Verzenden.

Als je geen taalpakket kiest voor een cursus, wordt de cursus weergegeven met het voorkeurstaalpakket van de gebruiker. Als de gebruiker geen voorkeurstaalpakket heeft ingesteld, wordt de cursus weergegeven met het standaardtaalpakket van het systeem.


Waarom wordt het gekozen taalpakket niet toegepast op bepaalde cursusgebieden?

Het configuratiescherm wordt voor het grootste gedeelte weergegeven met het geselecteerde taalpakket van een cursus en niet met het taalpakket dat de gebruiker heeft geselecteerd. Op enkele plaatsen in een cursus wordt het systeemstandaardtaalpakket of het voorkeurstaalpakket van de gebruiker toegepast in plaats van het cursustaalpakket. Deze pagina's worden niet weergegeven met het geselecteerde cursustaalpakket:

 • Configuratiescherm > Cursusinformatie > Item bewerken, Item kopiëren, Item toevoegen en Item verwijderen.
 • Configuratiescherm > Bestanden kopiëren naar Content Collection
 • Configuratiescherm > Discussieruimte > Forum toevoegen
 • Configuratiescherm > Mededelingen > Bevestigingsbericht

Als je een taal gebruikt die van rechts naar links wordt geschreven, worden Engelse nummers nooit gespiegeld. A58B265 blijft bijvoorbeeld hetzelfde in een tekst die van links naar rechts en van rechts naar links wordt geschreven. Datums, schuine strepen en media-besturingselementen veranderen niet van richting, maar richtingen en schuifbalken worden gespiegeld of naar een andere locatie verplaatst.

Of je nu de Hijri- of Gregoriaanse kalender gebruikt: als deze in het Engels is geschreven met Engelse cijfers, wordt de agenda van links naar rechts weergegeven. Als de kalender echter in het Arabisch is, wordt deze gespiegeld en van rechts naar links weergegeven.


ULTRA: Hoe vind ik mijn cursussen?

In de lijst met je naam kun je je lijst met cursussen bekijken.

Op de pagina Cursussen kun je al je cursussen weergeven, ongeacht de cursusweergave waarin ze worden aangeboden. De lijst bevat zowel cursussen uit de Ultra-cursusweergave als cursussen uit de originele cursusweergave. De originele cursusweergave heeft een nieuw ontwerp, en eerdere thema's of kleurselecties zijn hierdoor vervangen. Cursuskaarten bevatten een label Originele cursusweergave wanneer ze in deze indeling worden aangeboden.

Op elke cursuskaart staat de cursus-ID, de titel , en de cursusleider van de cursus. Als een cursus meerdere cursusleiders heeft, selecteer je Meerdere cursusleiders voor een lijst. Selecteer Meer informatie om de beschrijving en het schema weer te geven (indien toegevoegd).

Meer informatie over de pagina Cursussen in Ultra


ULTRA: Kan ik mijn cursuslijst aanpassen?

Nee, je kunt de volgorde van de cursussen in de lijst niet wijzigen. De cursussen zijn alfabetisch gerangschikt en gegroepeerd op semester.

Als je een bepaalde cursus regelmatig opent, kun je de ster naast de cursus selecteren om de cursus toe te voegen aan je favorieten. De cursus wordt dan boven aan de cursuslijst geplaatst. Dit betekent dat je niet meer hoeft te scrollen om naar de cursus te gaan. Selecteer de ster nogmaals om een cursus uit je favorieten te verwijderen wanneer je de cursus niet of niet meer zo vaak gebruikt.

Create Content

Your course creation starts on the Course Content page. You'll find it's easy to discover features and complete actions.

Add content. Select the plus sign wherever you want to add content. You can also expand or create a folder or learning module and add content. Create new content, upload something you already have, or add content from external sources or from another course.

Create: Add learning modules, documents, links, folders, discussions, assignments, and tests. A panel opens and you can choose the content type you want to add.

Copy Content: Copy an entire course or select items from the Ultra courses you teach. Want to copy an entire Original course or import a course package? Open the menu on the right side above the content list and select the Import Content option.

More on exporting and archiving your course

Upload: Browse for files on your computer. They will appear in the content list. Students select a file title to download it. Supported file types include DOC, DOCX, HTM, HTML, MP3, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP, and most image types.

Content Market: Discover and add content and tools from external sources. Access valuable learning materials from Blackboard's partner publishers, such as Macmillan and Jones & Bartlett.

More on copying and importing content

Cloud Storage: Instantly connect to multiple web apps where you store files, such as OneDrive® and Google Drive™. You may choose multiple files from cloud storage to add to your Course Content page in one action. The files you add are copies. If you make a change to a file in cloud storage, you need to upload a new copy in your course.

More on cloud storage

Content Collection: Add files from your institution's shared repository. You can store and find content in personal, course, and institution folders in the Content Collection. If you stored files from other courses in the Content Collection, you'll be able to easily find and add them.

More on browsing and adding files from the Content Collection

Control what students see. Students can't access your content until you decide to show it, but you can always see it. Select an item's visibility to change it. You might show only the first week of content—and keep the rest hidden as you refine it. Have fun! Experiment! You can also create rules to release content based on date, time, or how a student performs on other items in your course. When you create these rules, you can choose whether the item is visible to students before they have access.

With your keyboard, tab to the visibility list and press Enter to open the menu. Use Alt/Option + the up and down arrows to select an option.

Organize with folders. You can create two levels of folders to organize your content. Students can navigate easier when they don't have to search for materials. Optionally, add folder descriptions to help students understand what content you've included in them. After you already have two levels of folders, you can't create a third level or upload a folder into the second-level folder.

Organize with learning modules. You can use learning modules in your course as containers for organized collections of content. Modules let students navigate from one content item to the next without distractions or extra clicks.

More on learning modules

Reorder content easily. Point to an item to reveal its management functions. Select the Move icon and drag the item to a new location in the list.

With your keyboard, you can move an item to a new location, move an item into an expanded folder, and move a folder into another expanded folder.

 1. Tab to an item's move icon.
 2. Press Enter to activate move mode.
 3. Use the arrow keys to choose a location.
 4. Press Enter to drop the item in the new location.

Edit and delete content. In an item's row, open the menu to access the Edit and Delete functions. You can make changes or delete an item from your course. If you delete a folder or learning module that has content, the content is also removed from the Course Content page.

Add goals and standards. You and your institution can use goals to measure student achievement across programs and curriculums. After you successfully upload a file to your course, you can align one or multiple goals. Students won't be able to see the goals you align with a file.

More on how to align goals with course content


ULTRA: Hoe stel ik een cursus beschikbaar aan studenten?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het beschikbaar maken van je cursus.

Selecteer in de lijst met je naam de koppeling Cursussen om je lijst met cursussen te openen. Open het menu van één van de cursuskaarten om de beschikbaarheid van een cursus te wijzigen.

Je kunt een cursus instellen als Privé omdat je nog inhoud wilt toevoegen of wat dingen wilt uitproberen. Als de cursus klaar is voor studenten, wijzig je de status in Open. Studenten zien persoonlijke cursussen wel in hun cursuslijst, maar kunnen ze niet openen.

Je kunt dit trouwens ook doen op de pagina Cursusinhoud.


ULTRA: Kan ik cursusinhoud verbergen voor studenten totdat ik helemaal klaar ben?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het verbergen van inhoud.

Ja. Als je inhoud gaat maken, kun je de beschikbaarheid van die inhoud instellen. Je kunt inhoud maken en deze pas beschikbaar stellen aan gebruikers wanneer jij dat wilt. Je kunt de beschikbaarheid van inhoudsitems ook beperken op basis van datum, tijd en prestaties voor andere items met cijfertoekenning.

Meer informatie over voorwaardelijke vrijgave van inhoud in Ultra-cursussen


ULTRA: Hoe maak ik mijn cursusinhoud toegankelijker?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie toegankelijke inhoud.

Ally in Learn Ultra Instructor Overview

Your class is full of diverse students with unique learning abilities. Providing students with more accessible content means each individual can choose formats that work best for them. If your institution uses Blackboard Ally, you can use the tool to help ensure your course content is accessible to every student.

Accessibility score indicators and alternative formats appear next to files attached to course documents and tests.

Get started with Ally in Ultra


ULTRA: Hoe stel ik een taalpakket in?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het wijzigen van het taalpakket.

Je kunt een voorkeurstaal instellen voor het systeem als geheel. Op dit moment is het niet mogelijk om taalpakketten op cursusniveau te wijzigen in de Ultra-ervaring. De taalwijziging geldt dan voor alle cursussen. Beheerders kunnen specifieke cursustalen instellen en studenten kunnen de taalpakketten kiezen die ze het liefst gebruiken.

Je kunt de taal wijzigen op gebruikersniveau:

 1. Selecteer Taal in je profiel.
 2. Selecteer een taalpakket in het menu.
 3. Selecteer Verzenden.