Hoe stel ik een cursus beschikbaar aan studenten?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het beschikbaar maken van een cursus.

Je cursusbeschikbaarheid instellen: Configuratiescherm > Aanpassen > Eigenschappen > Beschikbaarheid instellen

 1. Selecteer Ja of Nee bij Beschikbaarheid instellen.
 2. Als je een cursus beschikbaar maakt, kun je desgewenst nog een van deze opties kiezen bij Cursusduur instellen:
  • Doorgaand (de standaardwaarde) om de cursus beschikbaar te stellen zonder een begin- of einddatum op te geven.
  • Datums selecteren om een begin- en/of einddatum in te stellen.
  • Gebruik Dagen vanaf datum van inschrijving om op te geven hoeveel dagen gebruikers na het moment van inschrijving toegang hebben tot de cursus. Dit is de beste optie wanneer studenten zelf het tempo mogen bepalen waarin ze de cursus volgen.
 3. Selecteer Verzenden.

Je kunt instellen wanneer een cursus privé of niet beschikbaar is voor studenten.

Meer informatie over cursusbeschikbaarheid


Hoe maak ik inhoud?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het maken van inhoud.

Klaar om inhoud toe te voegen aan je cursus? De afzonderlijke inhoudsitems maak je in zogenaamde inhoudscontainers: inhoudsgebieden, leermodules, lesoverzichten en mappen. In een inhoudscontainer maak je inhoud via menu's voor inhoudsitems, toetsen, opdrachten en koppelingen naar tools.

Meer informatie over het maken van cursusinhoud


Kan ik cursusinhoud verbergen voor studenten totdat ik helemaal klaar ben?

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het verbergen van inhoud.

Ja. Als je inhoud gaat maken, kun je de beschikbaarheid van die inhoud instellen. Je kunt inhoud maken en deze pas beschikbaar stellen aan gebruikers wanneer jij dat wilt. Je kunt de beschikbaarheid van inhoudsitems ook beperken op basis van datum, tijd, afzonderlijke gebruikers, cursusgroepen en scores voor items met cijfertoekenning.


Welke soorten inhoud kan ik toevoegen?

Sommige opties zijn afhankelijk van de instellingen die de instelling heeft opgegeven, maar meestal kun je bestanden, audio, video, syllabi, koppelingen en mappen toevoegen.

Meer informatie over de soorten cursusinhoud


Hoe maak ik mijn cursusinhoud toegankelijker?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de “Ultra”-help voor informatie over toegankelijke inhoud.

De studenten die je lesgeeft, hebben allemaal unieke leervaardigheden. Als je ervoor kiest om studenten beter toegankelijke inhoud te bieden, kan ieder van hen het formaat kiezen dat het meest geschikt is. Als je instelling gebruikmaakt van Blackboard Ally, kun je de tool gebruiken om ervoor te zorgen dat alle studenten toegang hebben tot de cursusinhoud.

Ally scant de cursusinhoud automatisch en voert stappen uit om bestanden beter toegankelijk te maken.

Aan de slag met Ally


Wat zijn taalpakketten?

Via taalpakketten wordt Blackboard Learn weergegeven in de taal van verschillende gebruikers en met inachtneming van hun culturele normen. De voorkeuren voor een taalpakket kunnen per systeem, cursus of organisatie, en gebruiker worden ingesteld.

Taalpakketten op drie niveaus

Systeemniveau

Op systeemniveau definieert de instelling een taalpakket als de systeemstandaard. Deze taal wordt weergegeven als er geen andere taalpakketten zijn opgegeven op cursus- of gebruikersniveau.

Cursusniveau

In een originele omgeving kun je een ander taalpakket dan het standaardpakket instellen om er zeker van te zijn dat alle studenten hetzelfde taalpakket gebruiken. Als je bijvoorbeeld Spaans geeft, kun je Spaans instellen als de taal voor de cursus. Het is momenteel niet mogelijk om cursusspecifieke talen in te stellen in Ultra.

Gebruikersniveau

Individuele gebruikers kunnen hun voorkeurstaal kiezen, tenzij een bepaald taalpakket wordt afgedwongen.

Aangepaste namen van inhoudsgebieden en tools worden niet aangepast wanneer er een ander taalpakket wordt geactiveerd. Deze waarden blijven in alle taalpakketten hetzelfde. De standaardnamen in het systeem worden vertaald en zijn in elk taalpakket anders.


Hoe stel ik een taalpakket in?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de "Ultra"-help over het wijzigen van het taalpakket.

 1. Vouw in het configuratiescherm de sectie Aanpassen uit en selecteer Eigenschappen.
 2. Selecteer op de pagina Eigenschappen een taalpakket in de lijst Taalpakket.
 3. Selecteer Taalpakket doorvoeren om de cursus altijd weer te geven met het geselecteerde taalpakket.
 4. Selecteer Verzenden.

Als je geen taalpakket kiest voor een cursus, wordt de cursus weergegeven met het voorkeurstaalpakket van de gebruiker. Als de gebruiker geen voorkeurstaalpakket heeft ingesteld, wordt de cursus weergegeven met het standaardtaalpakket van het systeem.


Waarom wordt het gekozen taalpakket niet toegepast op bepaalde cursusgebieden?

Het configuratiescherm wordt voor het grootste gedeelte weergegeven met het geselecteerde taalpakket van een cursus en niet met het taalpakket dat de gebruiker heeft geselecteerd. Op enkele plaatsen in een cursus wordt het systeemstandaardtaalpakket of het voorkeurstaalpakket van de gebruiker toegepast in plaats van het cursustaalpakket. Deze pagina's worden niet weergegeven met het geselecteerde cursustaalpakket:

 • Configuratiescherm > Cursusinformatie > Item bewerken, Item kopiëren, Item toevoegen en Item verwijderen.
 • Configuratiescherm > Bestanden kopiëren naar Content Collection
 • Configuratiescherm > Discussieruimte > Forum toevoegen
 • Configuratiescherm > Mededelingen > Bevestigingsbericht

Als je een taal gebruikt die van rechts naar links wordt geschreven, worden Engelse nummers nooit gespiegeld. A58B265 blijft bijvoorbeeld hetzelfde in een tekst die van links naar rechts en van rechts naar links wordt geschreven. Datums, schuine strepen en media-besturingselementen veranderen niet van richting, maar richtingen en schuifbalken worden gespiegeld of naar een andere locatie verplaatst.

Of je nu de Hijri- of Gregoriaanse kalender gebruikt: als deze in het Engels is geschreven met Engelse cijfers, wordt de agenda van links naar rechts weergegeven. Als de kalender echter in het Arabisch is, wordt deze gespiegeld en van rechts naar links weergegeven.


ULTRA: Hoe vind ik mijn cursussen?

In de lijst met je naam kun je je lijst met cursussen bekijken.

Op de pagina Cursussen kun je al je cursussen weergeven, ongeacht de cursusweergave waarin ze worden aangeboden. De lijst bevat zowel cursussen uit de Ultra-cursusweergave als cursussen uit de originele cursusweergave. De originele cursusweergave heeft een nieuw ontwerp, en eerdere thema's of kleurselecties zijn hierdoor vervangen. Cursuskaarten bevatten een label Originele cursusweergave wanneer ze in deze indeling worden aangeboden.

Op elke cursuskaart staat de cursus-ID, de titel , en de cursusleider van de cursus. Als een cursus meerdere cursusleiders heeft, selecteer je Meerdere cursusleiders voor een lijst. Selecteer Meer informatie om de beschrijving en het schema weer te geven (indien toegevoegd).

Meer informatie over de pagina Cursussen in Ultra


ULTRA: Kan ik mijn cursuslijst aanpassen?

Nee, je kunt de volgorde van de cursussen in de lijst niet wijzigen. De cursussen zijn alfabetisch gerangschikt en gegroepeerd op semester.

Als je een bepaalde cursus regelmatig opent, kun je de ster naast de cursus selecteren om de cursus toe te voegen aan je favorieten. De cursus wordt dan boven aan de cursuslijst geplaatst. Dit betekent dat je niet meer hoeft te scrollen om naar de cursus te gaan. Selecteer de ster nogmaals om een cursus uit je favorieten te verwijderen wanneer je de cursus niet of niet meer zo vaak gebruikt.


ULTRA: Hoe maak ik inhoud?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het maken van inhoud.

Inhoud maken

Als je een cursus wilt gaan maken, begin je op de pagina Cursusinhoud. Je kunt hier eenvoudig functies bekijken en bewerkingen voltooien.

Voeg inhoud toecontent. Selecteer het plusteken op de plek waar je inhoud wilt toevoegen. Je kunt ook een map of leermodule uitvouwen of maken en dan inhoud toevoegen. Maak nieuwe inhoud, upload materiaal waarover je al beschikt, of voeg inhoud toe uit externe bronnen of uit een andere cursus.

Maken: Voeg leermodules, documenten, koppelingen, mappen opdrachten, toetsen discussies en dagboeken toe. Er wordt een deelvenster geopend waarin je het type inhoud kunt kiezen dat je wilt toevoegen.

Inhoud kopiëren: Kopieer een cursus in zijn geheel of selecteer items in de Ultra-cursussen die je geeft. Wil je een originele cursus in zijn geheel kopiëren of een cursuspakket importeren? Open het menu aan de rechterkant boven de lijst met inhoud en selecteer de optie Inhoud importeren.

Meer informatie over het exporteren en archiveren van een cursus

Uploaden: Blader naar bestanden op je computer. De bestanden worden toegevoegd aan de inhoudslijst. Studenten selecteren een bestandsnaam om dat bestand te downloaden. Afgezien van de meeste afbeeldingsbestanden, worden onder andere deze bestandstypen ondersteund: DOC, DOCX, HTM, HTML, MP3, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT en ZIP.

Inhoudsmarkt: Ontdek en voeg inhoud en tools toe van externe bronnen. Maak gebruik van waardevol lesmateriaal van uitgevers die samenwerken met Blackboard, zoals Macmillan en Jones & Bartlett.

Meer informatie over het kopiëren en importeren van inhoud

Cloudopslag: Maak rechtstreeks verbinding vanuit een cursus met verschillende web-apps waarin je bestanden hebt opgeslagen, zoals OneDrive® en Google Drive™. Je kunt in één bewerking meerdere bestanden kiezen die je vanuit cloudopslag toevoegt aan de pagina Cursusinhoud. De bestanden die je toevoegt, zijn kopieën. Als je een bestand wijzigt in cloudopslag, moet je een nieuwe kopie uploaden naar de cursus.

Meer informatie over cloudopslag

Content Collection: voeg bestanden toe vanuit de gedeelde opslaglocatie van de instelling. Je kunt inhoud opslaan en zoeken in persoonlijke mappen, cursusmappen en instellingsmappen in Content Collection. Als je bestanden hebt opgeslagen uit andere cursussen in Content Collection, kun je deze eenvoudig zoeken en toevoegen.

Meer informatie over het zoeken en toevoegen van bestanden vanuit Content Collection

Bepalen wat studenten zien. Studenten hebben pas toegang tot inhoud nadat jij die hebt vrijgegeven. Uiteraard kun jij de inhoud altijd zien. Selecteer een item om de zichtbaarheid ervan te wijzigen. Je kunt bijvoorbeeld alleen inhoud voor de eerste week weergeven en de rest verbergen, zodat je die eventueel nog kunt aanpassen. Veel plezier! Doe eens gek! Je kunt ook regels maken om inhoud vrij te geven op basis van datum, tijd of hoe een student presteert voor andere items in je cursus. Als je deze regels maakt, kun je kiezen of het item zichtbaar is voor studenten voordat ze toegang krijgen.

Druk op het toetsenbord op Tab om naar de lijst Zichtbaarheid te gaan en druk op Enter om het menu te openen. Gebruik Alt/Option + pijl-omhoog of -omlaag om een optie te selecteren.

Gebruik mappen om inhoud te ordenen. Je kunt op twee niveaus mappen maken om inhoud te ordenen. Studenten kunnen makkelijker navigeren als ze niet naar materiaal hoeven te zoeken. Voeg eventueel mapbeschrijvingen toe, zodat studenten snel kunnen zien wat voor inhoud je hebt toegevoegd. Als je op twee niveaus mappen hebt gemaakt, kun je geen derde niveau meer maken of een map uploaden naar de map op het tweede niveau.

Inhoud ordenen met leermodules. Je kunt leermodules gebruiken in je cursus als containers voor geordende verzamelingen inhoud. Modules zorgen ervoor dat studenten zonder afleiding of extra klikken van het ene naar het andere inhoudsitem kunnen navigeren.

Meer informatie over leermodules

De volgorde van inhoud eenvoudig aanpassen. Wijs een item aan om de beschikbare beheerfuncties te zien. Selecteer het pictogram Verplaatsen en sleep het item naar een nieuwe positie in de lijst.

Je kunt ook het toetsenbord gebruiken om een item te verplaatsen naar een andere locatie, om een item te verplaatsen naar een uitgevouwen map en om een map te verplaatsen naar een andere uitgevouwen map.

 1. Ga met Tab naar het pictogram Verplaatsen van een item.
 2. Druk op Enter om de modus Verplaatsen te activeren.
 3. Gebruik de pijltoetsen om een locatie te kiezen.
 4. Druk op Enter om het item neer te zetten op de nieuwe locatie.

Je kunt inhoud makkelijk bewerken en verwijderen. Open in de rij van een item het menu om toegang te krijgen tot de functies Bewerken en Verwijderen. Je kunt een item in de cursus wijzigen of verwijderen. Als je een map of leermodule verwijdert die inhoud bevat, wordt de inhoud ook verwijderd van de pagina Cursusinhoud.

Voeg doelen en standaarden toe. Jij en de instelling kunnen gebruikmaken van doelen om de prestaties van studenten te meten binnen programma's en leerplannen. Nadat je een bestand hebt geüpload naar de cursus, kun je een of meer doelen afstemmen. Studenten kunnen de doelen niet zien die je afstemt met een bestand.

Meer informatie over het afstemmen van doelen met cursusinhoud


ULTRA: Hoe stel ik een cursus beschikbaar aan studenten?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het beschikbaar maken van je cursus.

Selecteer in de lijst met je naam de koppeling Cursussen om je lijst met cursussen te openen. Open het menu van één van de cursuskaarten om de beschikbaarheid van een cursus te wijzigen.

Je kunt een cursus instellen als Privé omdat je nog inhoud wilt toevoegen of wat dingen wilt uitproberen. Als de cursus klaar is voor studenten, wijzig je de status in Open. Studenten zien persoonlijke cursussen wel in hun cursuslijst, maar kunnen ze niet openen.

Je kunt dit trouwens ook doen op de pagina Cursusinhoud.


ULTRA: Kan ik cursusinhoud verbergen voor studenten totdat ik helemaal klaar ben?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het verbergen van inhoud.

Ja. Als je inhoud gaat maken, kun je de beschikbaarheid van die inhoud instellen. Je kunt inhoud maken en deze pas beschikbaar stellen aan gebruikers wanneer jij dat wilt. Je kunt de beschikbaarheid van inhoudsitems ook beperken op basis van datum, tijd en prestaties voor andere items met cijfertoekenning.

Meer informatie over voorwaardelijke vrijgave van inhoud in Ultra-cursussen


ULTRA: Hoe maak ik mijn cursusinhoud toegankelijker?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie toegankelijke inhoud.

Ally in het Learn Ultra-overzicht van cursusleiders

De studenten die je lesgeeft, hebben allemaal unieke leervaardigheden. Als je ervoor kiest om studenten beter toegankelijke inhoud te bieden, kan ieder van hen het formaat kiezen dat het meest geschikt is. Als je instelling gebruikmaakt van Blackboard Ally, kun je de tool gebruiken om ervoor te zorgen dat alle studenten toegang hebben tot de cursusinhoud.

Naast de cursusdocumenten en toetsen worden de indicatoren voor toegankelijkheidscores en alternatieve indelingen weergegeven.

Aan de slag met Ally in Ultra


ULTRA: Hoe stel ik een taalpakket in?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het wijzigen van het taalpakket.

Je kunt een voorkeurstaal instellen voor het systeem als geheel. Op dit moment is het niet mogelijk om taalpakketten op cursusniveau te wijzigen in de Ultra-ervaring. De taalwijziging geldt dan voor alle cursussen. Beheerders kunnen specifieke cursustalen instellen en studenten kunnen de taalpakketten kiezen die ze het liefst gebruiken.

Je kunt de taal wijzigen op gebruikersniveau:

 1. Selecteer Taal in je profiel.
 2. Selecteer een taalpakket in het menu.
 3. Selecteer Verzenden.