Wil je weten waar studenten hulp bij nodig hebben?

Bekijk Vragen van studenten over opdrachten. Gebruik vervolgens de knop Terug van je browser om terug te gaan naar dit onderwerp.

Hoe stel ik opdrachten samen?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het maken van opdrachten.

Je kunt opdrachten maken binnen inhoudsgebieden, leermodules, lesoverzichten en mappen.

 1. Selecteer Opdracht in het menu Beoordelingen en geef de naam, instructies en bestanden op die studenten nodig hebben. Je kunt de opties van de editor gebruiken om tekst op te maken en bestanden toe te voegen. Je kunt ook bestanden toevoegen in het gedeelte Opdrachtbestanden.
 2. Selecteer Bladeren in mijn computer om een bestand te uploaden vanaf je computer. Het bestand wordt opgeslagen in de map op het hoogste niveau in de opslaglocatie voor bestanden van de cursus: Cursusbestanden of Content Collection. Je kunt ook een bestand vanuit de opslaglocatie bijvoegen.

  -OF-

  Sleep bestanden van je computer naar de 'hotspot' in het gebied Bestanden als bijlage toevoegen. Als dit in je browser mogelijk is, kun je ook een map met bestanden slepen. De bestanden worden een voor een geüpload. Als je in de browser een opdracht niet kunt verzenden nadat je een map hebt geüpload, selecteer dan Niet bijvoegen in de rij van de map om de map te verwijderen. Je kunt de bestanden dan afzonderlijk slepen en opnieuw verzenden.

  Als je instelling met een oudere versie van Blackboard Learn werkt, is het niet mogelijk om bestanden te slepen om ze te uploaden.

  Je kunt de bestandsnaam gebruiken of zelf een titel voor de koppeling opgeven.

 3. Selecteer desgewenst een einddatum. Opdrachten met een einddatum worden automatisch weergegeven in de cursusagenda.
 4. Typ bij Cijfer geven een waarde voor Mogelijk aantal puntenen voeg eventueel een rubriek toe. Vouw de secties van het venster uit om instellingen te kiezen voor bijvoorbeeld anoniem beoordelen, de weergave van cijfers en het aantal pogingen. Je kunt meerdere pogingen toestaan voor een opdracht.
 5. Maak de opdracht beschikbaar wanneer studenten deze kunnen gaan maken. Selecteer de gewenste opties voor beschikbaarheid, tracering, en weergavedatums. Weergavedatums hebben geen invloed op de beschikbaarheid van een opdracht, alleen wanneer deze wordt weergegeven.
 6. Selecteer Verzenden.

U kunt ook een groepsopdracht samenstellen en deze beschikbaar stellen aan een of meer groepen in een cursus

 • Elke groep levert één gezamenlijke opdracht in en alle leden van de groep krijgen hetzelfde cijfer.
 • U kunt één opdracht maken en deze aan alle groepen toewijzen of verschillende opdrachten maken en deze aan specifieke groepen toewijzen.

Meer over groepsopdrachten

Kolommen verbergen voor studenten


Kan ik bepalen wanneer studenten hun cijfers en feedback zien?

Je kunt een kolom verbergen op de pagina Mijn cijfers van studenten tijdens het geven van cijfers en feedback. Wanneer je een kolom verbergt voor studenten, is de kolom voor jou nog steeds zichtbaar in het Grade Center-raster.

 1. Open in Grade Center het menu van een kolom en selecteer Kolomgegevens bewerken.
 2. Ga op de pagina Kolom bewerken naar het gedeelte Opties.
 3. Selecteer Nee voor Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center en Deze kolom weergeven aan studenten.
 4. Selecteer Verzenden.

Het beoordeelde werk wordt niet aan studenten weergegeven op hun pagina Mijn cijfers. Als een student het beoordeelde werk weergeeft vanuit een inhoudsgebied, wordt er geen cijfer of feedback weergegeven.

In het raster van Grade Center wordt de kolom weergegeven met het pictogram Kolom niet zichtbaar voor gebruikers naast de kolomtitel.

Wanneer je de cijfers en feedback wilt vrijgeven aan de studenten, ga je naar de pagina Kolom bewerken en selecteer je Ja voor de twee opties.


Hoe weten studenten of hun opdrachten goed zijn verzonden?

Als studenten een opdracht verzenden, wordt de pagina Controleer het overzicht van verzendingen weergegeven met informatie over de verzonden opdracht en een bericht Geslaagd met een bevestigingsnummer. Studenten kunnen dit nummer kopiëren en opslaan als bewijs van inzending en gebruiken bij academische geschillen. Voor opdrachten met meerdere pogingen ontvangen studenten voor elke inzending een ander nummer. Als je instelling meldingen via e-mail heeft ingesteld voor inzendingsbewijzen, ontvangen studenten ook een e-mail met een bevestigingsnummer en andere details voor elke inzending.

Als je instelling met Blackboard Learn 9.1 van het vierde kwartaal van 2016 of eerder werkt, zijn bevestigingsnummers niet zichtbaar voor jou en je studenten. Meldingen per e-mail voor studenten en toegang voor studenten tot ontvangstgeschiedenis zijn namelijk pas beschikbaar vanaf Blackboard Learn 9.1 van het vierde kwartaal van 2017.

Beheerders en cursusleiders beschikken nu over een opvraagbaar bewijs in het systeem, zelfs als een poging, opdracht of student later uit de cursus wordt verwijderd. Deze records worden bewaard in de cursus en zijn ook opvraagbaar na het archiveer- en herstelproces.


Hoe beoordeel ik opdrachten?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het beoordelen van opdrachten.

Wanneer je een opdracht maakt, wordt er automatisch een bijbehorende kolom toegevoegd aan Grade Center. Vanuit Grade Center of vanaf de pagina Cijfer nodig kunt u zien wie er werk heeft ingeleverd en beginnen met nakijken. Studenten kunnen hun cijfers bekijken op de pagina Mijn cijfers of op de pagina Controleer het overzicht van verzendingen van de opdracht.

Je kunt opdrachten inline beoordelen, kiezen voor gedelegeerde beoordeling of anoniem beoordelen en gebruikmaken van SafeAssign.

Meer informatie over het beoordelen van opdrachten


Kan ik opdrachten bewerken, verwijderen of in een andere volgorde zetten?

Uiteraard. Je kunt inhoud slepen om deze op de gewenste locatie weer te geven, maar je kunt ook de tool Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord gebruiken. Lees voor meer informatie het onderstaande Help-onderwerp.

Meer informatie over het samenstellen en bewerken van opdrachten


Hoe gebruik ik SafeAssign?

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het gebruiken van SafeAssign.

SafeAssign is een voorziening voor het opsporen van plagiaat die je kunt inschakelen als je een opdracht maakt.

 1. Zoek in Grade Center de opdracht waarvoor SafeAssign is ingeschakeld. Wanneer studenten hun opdrachten hebben ingeleverd, zie je het pictogram Cijfer nodig. Open het menu van de cel en selecteer de poging.
 2. Op de pagina Opdracht beoordelen zie je nu een sectie SafeAssign in het zijpaneel voor cijfertoekenning. Deze melding wordt weergegeven terwijl het rapport wordt verwerkt: Rapport wordt gemaakt...
 3. Als er een percentage wordt weergegeven in het zijpaneel, kun je het rapport bekijken. Klik op de koppeling van SafeAssign en selecteer Originaliteitsrapport weergeven om de resultaten in een nieuw venster te bekijken.

Meer informatie over SafeAssign


ULTRA: Hoe stel ik opdrachten samen?

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het maken van opdrachten.

Je kunt opdrachten maken naast andere inhoud. Studenten kunnen hun werk dan maken naast de inhoud die ze nodig hebben, zodat ze die altijd bij de hand hebben. Je kunt ook een groepsopdracht samenstellen en deze beschikbaar stellen aan een of meer groepen in een cursus

Durf te experimenteren! Studenten zien pas wat je hebt toegevoegd wanneer je de opdrachten zichtbaar maakt.

Selecteer op de pagina Cursusinhoud het plusteken op de plek waar je een opdracht wilt toevoegen. Selecteer Maken in het menu om het deelvenster Item maken te openen en selecteer vervolgens Opdracht. De pagina Nieuwe opdracht wordt geopend.

Je kunt ook een map uitvouwen of maken en dan een opdracht uploaden.

Wanneer je een opdracht maakt, wordt er automatisch een item in de cijferlijst gemaakt.

Nadat je cijfers voor een opdracht hebt gepost, kunnen studenten hun scores zien op de cijferpagina’s of in de activiteitenstream. Ze kunnen ook vanaf de pagina Cursusinhoud een opdracht, hun inzendingen, jouw feedback en hun cijfers bekijken.

Meer informatie over Ultra-opdrachten

Meer over het beoordelen van Ultra-groepsopdrachten


ULTRA: Hoe beoordeel ik opdrachten?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het beoordelen van opdrachten.

Je bepaalt zelf waar je begint met beoordelen!

Wil je weten hoeveel opdrachten in al je cursussen klaar zijn om te worden nagekeken? Via de lijst met jouw naam heb je direct toegang tot alle beoordelingstaken van de cursus via de algemene pagina Cijfers. Al je beoordelingstaken worden per cursus weergegeven. Je kunt zo snel kijken hoe ver je bent, prioriteiten stellen en direct beginnen met beoordelen. Je hoeft dus niet naar een cursus te navigeren om te zien wat er klaar is voor beoordeling.

De pagina bevat alleen informatie als je actie moet ondernemen. Je ziet opdrachten die klaar zijn om te worden beoordeeld of voor hoeveel studenten de einddatum van items is verstreken.

Wil je het nog iets specifieker maken? In een cursus kun je de cijferlijst van de cursus raadplegen via de navigatiebalk. Je kunt zien wie er inzendingen heeft verstuurd en je kunt beginnen met beoordelen.

Via de activiteitenstream wordt je gewaarschuwd wanneer inzendingen van studenten klaar zijn voor beoordeling. Je kunt ook een opdracht selecteren op de pagina Cursusinhoud om te zien hoeveel studenten inzendingen hebben verstuurd.


ULTRA: Wil je een video over het beoordelen van opdrachten bekijken?

Ziet er niet bekend uit? Bekijk een video over opdrachten en hun beoordeling in een ‘originele’ cursus.


ULTRA: Kan ik opdrachten bewerken, verwijderen of in een andere volgorde zetten?

Ja.

Meer informatie over het bewerken van opdrachten in de Ultra-cursusweergave


ULTRA: Hoe gebruik ik SafeAssign?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het gebruiken van SafeAssign.

SafeAssign is een voorziening voor het opsporen van plagiaat die je kunt inschakelen in een opdracht.

In de Ultra-cursusweergave kun je SafeAssign ook gebruiken met toetsen.

 1. Open de opdracht waarin je SafeAssign wilt gebruiken. Selecteer Originaliteitsrapport inschakelen bij Opdrachtinstellingen. Geef aan of studenten het originaliteitsrapport voor hun pogingen mogen inzien.
 2. Wanneer studenten opdrachten gaan inleveren, worden de poging en eventuele bijlagen geanalyseerd door SafeAssign. Deze melding wordt weergegeven terwijl het originaliteitsrapport wordt verwerkt: Rapport wordt gemaakt... Je kunt het originaliteitsrapport bekijken vanuit de lijst Inzendingen nadat de verwerking van het rapport is voltooid. Selecteer een poging om het originaliteitsrapport te bekijken in de context van de ingeleverde inhoud.
 3. Je ziet percentages in het venster SafeAssign-originaliteitsrapport. SafeAssign analyseert elk onderdeel van de poging, met inbegrip van tekstantwoorden en bijlagen. Selecteer een vermelding in de lijst Originaliteitsrapport om de gedetailleerde resultaten in een nieuw venster te bekijken.

Meer informatie over SafeAssign