De studentenweergave

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over de studentenweergave .

Als cursusleider wil je er zeker van zijn dat een cursus goed is ontworpen en op de gewenste manier werkt voordat studenten de cursus te zien krijgen. Met de studentenweergave kun je de inhoud van de cursus bekijken vanuit het oogpunt van studenten. Je kunt ook de werking van de cursus controleren, zoals voorwaardelijke toegang tot inhoud en de manier waarop cijfers worden weergegeven.

Je kunt de volgende studentenactiviteiten uitvoeren wanneer de studentenweergave actief is:

 • Opdrachten inleveren
 • Toetsen maken
 • Berichten voor blogs en discussies posten
 • Vermeldingen voor dagboeken en wiki's maken
 • Tools voor studenten weergeven, zoals Mijn cijfers

De studentenweergave is iets anders dan de bewerkingsmodus. In de bewerkingsmodus worden de bewerkingsknoppen en adaptieve inhoud verborgen, terwijl je in de studentenweergave de cursus kunt ervaren zoals je studenten dat gaan doen.


De studentenweergave openen

Om naar de studentenweergave te gaan, selecteer je het pictogram Studentenweergave openen.

Er wordt dan een speciale studentenaccount gemaakt, die de voorbeeldgebruiker wordt genoemd. Je wordt met die account aangemeld en ingeschreven bij de huidige cursus. Als de studentenweergave actief is, zie je boven aan elke pagina een speciale werkbalk. tekst 'Modus Studentenweergave is AAN' en de functies Instellingen en Voorbeeldweergave verlaten.

De modus Studentenweergave is alleen actief in de cursussen waarin je de modus hebt ingeschakeld. In de rest van Blackboard Learn ben je nog gewoon een cursusleider. In elke cursus waarin je de studentenweergave opent, word je aangemeld met dezelfde voorbeeldgebruikersaccount.


Voorbeeldgebruikersaccount

Wanneer je de studentenweergave opent en met de voorbeeldgebruikersaccount wordt aangemeld bij de cursus, wordt die gebruiker weergegeven in de naamlijst van de cursus en is de gebruiker zichtbaar voor alle studenten die bij de cursus zijn ingeschreven. Studenten en beheerders kunnen de account eenvoudig herkennen als een voorbeeldgebruikersaccount door de naam van de account. De achternaam bestaat uit je achternaam met de toevoeging PreviewUser en de gebruikersnaam wordt gevormd door je gebruikersnaam met de toevoeging _previewuser.

Als je een cursus samen met een andere cursusleider geeft, worden er twee voorbeeldgebruikersaccounts gemaakt.

Hoewel het hier om een voorbeeldgebruiker gaat, worden alle gegevens van je activiteiten vastgelegd door Blackboard Learn, zoals ingeleverde opdrachten en discussieberichten. Andere studenten kunnen ook gewoon interactie hebben met de voorbeeldgebruiker. Zo kunnen ze reageren op je berichten alsof je een gewone student bent die is ingeschreven bij de cursus.


De voorbeeldgebruikersaccount verwijderen

Selecteer Voorbeeldweergave verlaten om de studentenweergave te sluiten. Als je de cursus verlaat en de studentenweergave niet afsluit, is die weergave nog steeds actief wanneer je teruggaat naar de cursus.

Wanneer je de studentenweergave verlaat, wordt er gevraagd of je de voorbeeldgebruiker en alle bijbehorende gegevens wilt opslaan of verwijderen.

De voorbeeldgebruiker en de bijbehorende gegevens verwijderen

Het advies is om de voorbeeldgebruiker en de bijbehorende gegevens te verwijderen.

Selecteer in het venster Studentenweergave verlaten de optie De voorbeeldgebruiker en alle gegevens verwijderen (aanbevolen). Schakel desgewenst het selectievakje Vraag me bij het verlaten van de studentenweergave niet naar de gebruiker van de voorbeeldweergave in. Telkens als je nu de studentenweergave verlaat, wordt automatisch de geselecteerde bewerking uitgevoerd.

Als je deze instelling wilt wijzigen, selecteer je Instellingen op de balk van de studentenweergave.

Wanneer je de voorbeeldgebruiker verwijdert, worden alle uitgevoerde activiteiten in de rol van voorbeeldgebruiker permanent uit de cursus verwijderd. Onderdelen die worden verwijderd, zijn toetspogingen, inzendingen voor opdrachten, cijfers en discussieberichten. Daarnaast wordt alle interactie verwijderd die een ingeschreven student heeft gehad met de voorbeeldgebruiker, zoals reacties op discussieberichten van een voorbeeldgebruiker. De voorbeeldgebruiker wordt uitgeschreven uit de cursus. Als de gebruiker niet bij een andere cursus is ingeschreven, wordt de account van de voorbeeldgebruiker verwijderd.

Je kunt de voorbeeldgebruikersaccount met de gangbare inschrijvingsfuncties uitschrijven bij een cursus. Als je dat doet, blijven enkele van de activiteiten die zijn uitgevoerd als de voorbeeldgebruiker aanwezig in de cursus. De activiteiten worden echter wel anoniem gemaakt. Zo worden discussieberichten niet verwijderd, maar wordt Anoniem weergegeven in plaats van de gebruikersnaam.

De voorbeeldgebruikersaccount en de bijbehorende gegevens behouden

Selecteer De voorbeeldgebruiker en alle gegevens behouden als je de gebruiker en de gegevens wilt opslaan omdat je wilt zien hoe activiteiten van studenten worden gepresenteerd aan jou als de cursusleider, bijvoorbeeld cijferberekeningen. Als je de gegevens opslaat, wordt de voorbeeldgebruikersaccount opgenomen in de naamlijst van de cursus, in het Grade Center en op elke locatie waar je iets als die gebruiker hebt ondernomen.

Wanneer je de voorbeeldgebruikersaccount opslaat, wordt de stip in het midden van het pictogram Studentenweergave openen groen om aan te geven dat de voorbeeldgebruikersaccount beschikbaar is voor gebruik.

Als je rapporten uitvoert of statistieken voor de cursus verzamelt, is het goed te weten dat je de gegevens met één moet corrigeren (of met meer als er nog andere cursusleiders zijn die de studentenweergave gebruiken). Het kan bovendien ook verwarrend voor zijn studenten die interactie hebben met een voorbeeldgebruiker terwijl de studentenweergave niet is geactiveerd omdat je niet kunt reageren op de interactie.


ULTRA: De studentenweergave

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over de studentenweergave .

Als cursusleider wil je er zeker van zijn dat een cursus goed is ontworpen en op de gewenste manier werkt voordat studenten de cursus te zien krijgen. Met de studentenweergave kun je de inhoud van de cursus bekijken vanuit het oogpunt van studenten. Je kunt ook de werking van de cursus controleren. Je kunt bijvoorbeeld de voorwaardelijke toegang tot inhoud en de manier waarop cijfers worden weergegeven, wijzigen.

Je kunt de volgende studentenactiviteiten uitvoeren wanneer de studentenweergave actief is:

 • Opdrachten inleveren
 • Toetsen maken
 • Bestanden downloaden en uploaden
 • Deelnemen aan gesprekken
 • Deelnemen aan discussies en dagboeken
 • Cursusberichten verzenden
 • Cijfers bekijken als student
 • Ervaar groepslidmaatschap

Je kunt geen gebruik maken van studentweergave of andere wijzigingen aanbrengen in een voltooide cursus.


ULTRA: De studentenweergave starten

Selecteer Studentenweergave openen op de pagina Cursusinhoud in het deelvenster Details en acties. Selecteer Voorbeeld starten.

Er wordt dan een speciale studentenaccount gemaakt, die de voorbeeldgebruiker wordt genoemd. Je wordt met die account aangemeld en ingeschreven bij de huidige cursus. De balk van de studentenweergave wordt boven iedere pagina weergegeven.

In de balk staat Welkom bij de studentweergave en bevat een menu met drie opties:

 • Cijferlijst bekijken
 • Voorbeeldweergave opnieuw instellen
 • Voorbeeldweergave verlaten

Cijferlijst bekijken

Nadat je werk van een voorbeeldgebruiker hebt beoordeeld, kun je de cijferlijst openen om de cijfers te bekijken. Wanneer je Cijferlijst bekijken selecteert, sluit de studentenweergave. Selecteer Studentenweergave om deze opnieuw te openen en verder te gaan als je voorbeeldgebruiker.

Voorbeeldweergave opnieuw instellen

Je kunt de cursusactiviteit van je voorbeeldgebruiker opnieuw instellen en helemaal opnieuw beginnen. De meeste activiteiten worden verwijderd, maar sommige activiteiten blijven behouden. Je voorbeeldgebruiker blijft in de cursus.

Activiteiten verwijderd

 • Pogingen voor beoordelingen, scores en feedback zijn verwijderd.
 • Beoordeelde SCORM-scores zijn verwijderd.
 • Aanwezigheid en speciale maatregelen zijn verwijderd.
 • De uitzonderingen voor beoordelingen van je voorbeeldgebruiker worden teruggezet naar de originele beoordelingsinstellingen.
 • Scores van beoordeelde discussies en feedback zijn verwijderd.
 • Je voorbeeldgebruiker is uit alle groepen verwijderd.

Sommige activiteiten blijven behouden

 • De reacties en antwoorden op discussies van je voorbeeldgebruiker blijven behouden. De naam van je voorbeeldgebruiker wordt weergegeven als Anoniem. Je kunt elke reactie en elk antwoord verwijderen.
 • De gesprekken van je voorbeeldgebruiker blijven bestaan. De naam van de voorbeeldgebruiker wordt weergegeven als Anoniem. Je kunt de bijdragen van elke gebruiker verwijderen.
 • De berichten van je voorbeeldgebruiker blijven bestaan. Je kunt elk bericht verwijderen.
 • Je voorbeeldweergave wordt weergegeven in de niet-toegewezen lijst op de pagina Groepen toewijzen .

Voorbeeldweergave verlaten

Je kunt altijd terugkeren naar de weergave voor de cursusleider. Je komt bijvoorbeeld inhoud tegen die je wilt bijwerken. Je voorbeeldgebruiker en activiteiten blijven behouden in de cursus. Je voorbeeldgebruiker wordt NIET verwijderd uit de cursus tenzij je de gebruiker verwijderd van de naamlijst.


ULTRA: Je voorbeeldgebruiker

Wanneer je de studentenweergave inschakelt, verschijnt je voorbeeldgebruiker in de naamlijst. Je voorbeeldgebruiker is zichtbaar voor alle studenten die zijn ingeschreven bij de cursus. Iedereen kan je voorbeeldgebruiker herkennen aan de naam. De achternaam bestaat uit jouw achternaam met de toevoeging _PreviewUser. De gebruikersnaam bestaat uit jouw gebruikersnaam met de toevoeging _previewuser.

Als je een cursus samen met een andere cursusleider geeft, worden er twee voorbeeldgebruikersaccounts gemaakt. Je voorbeeldgebruiker blijft in de cursus totdat je de gebruiker verwijderd van de naamlijst.

Als voorbeeldgebruiker worden alle activiteiten vastgelegd door Blackboard Learn. De activiteiten van je voorbeeldgebruiker worden niet meegenomen in analyses en cursusrapporten. Andere studenten kunnen ook gewoon interactie hebben met de voorbeeldgebruiker.

Je kunt verwarring veroorzaken als je een voorbeeldgebruiker toevoegt aan een groep met andere studenten. Als je wel een voorbeeldgebruiker toevoegt, raden we aan dat je geen groepsopdracht verzendt als voorbeeldgebruiker. Nadat je de voorbeeldweergave opnieuw instelt, heb je geen toegang meer tot de groepsinzending omdat de voorbeeldgebruiker verwijderd is uit de groep. Als je cursusgroepen met zelfinschrijving maakt, wordt je voorbeeldgebruiker automatisch ingeschreven aan het einde van de optionele inschrijvingsperiode.

Voorbeeld: Discussies

Je voorbeeldgebruiker verschijnt in het onderwerpgebied en in de lijst van Deelnemers. Als je een reactie aanmaakt, kan een andere student daarop reageren.

Als je de voorbeeldweergave opnieuw instelt, blijft de discussieactiviteit van de voorbeeldgebruiker behouden, maar wordt de naam van de voorbeeldgebruiker weergegeven als Anoniem. Je kunt alle discussiereacties en antwoorden verwijderen.


ULTRA: Verlaat de voorbeeldweergave en verwijder je voorbeeldgebruiker

Selecteer Voorbeeldweergave verlaten om de studentenweergave te sluiten. Je voorbeeldgebruiker blijft in de cursus. Als je de cursus verlaat zonder eerst de studentenweergave te sluiten, is de studentenweergave niet meer actief wanneer je terugkeert. Selecteer Studentenweergave om door te gaan.

Als je de studentenweergave verlaat, maar in de cursus blijft sluiten, kun je terugkeren naar de studentenweergave. Je studentweergave begint op hetzelfde punt als waar je de weergave verlaten hebt.

Je voorbeeldgebruiker en -activiteit verwijderen

Wij raden je aan om je voorbeeldgebruiker uit de naamlijst te verwijderen. Na het verwijderen blijven sommige cursusactiviteiten behouden. De naam van je voorbeeldgebruiker in discussieberichten en gesprekken wordt gewijzigd in Anoniem. De berichten van je voorbeeldgebruiker blijven behouden in de cursus. Je kunt al deze activiteiten verwijderen.

Als je voorbeeldgebruiker en -activiteit behoudt, wordt je voorbeeldgebruiker weergegeven in de naamlijst, cijferlijst en op elke ander plek die je gebruikt hebt als voorbeeldgebruiker.

Let op: Je voorbeeldstudent kan verwarring veroorzaken bij studenten die deze studenten in cursusgebieden zien, zoals discussies of gesprekken.

Verwijder de gebruiker uit de naamlijst

Open het menu van je voorbeeldgebruiker op de pagina naamlijst. Selecteer Lidgegevens bewerken om het deelvenster Lidgegevens te openen. Selecteer het pictogram Lid verwijderen om je voorbeeldgebruiker te verwijderen uit de cursus. Je instelling bepaalt of je leden kunt verwijderen.

Nadat je je voorbeeldgebruiker hebt verwijderd, kun je de studentenweergave opnieuw starten. Er wordt een nieuwe versie van de voorbeeldgebruiker aangemaakt.


ULTRA: Cursussen met een voorbeeldgebruiker archiveren en herstellen

Als je een cursus met een voorbeeldgebruiker en -activiteit archiveert, bevat de herstelde cursus geen voorbeeldgebruiker of voorbeeldcijfers en -pogingen. De discussies, berichten en gesprekken van de voorbeeldgebruiker blijven behouden. Als je de voorbeeldgebruiker had toegevoegd aan groepen, is het lidmaatschap verwijderd, maar de gesprekken van de voorbeeldgebruiker blijven behouden.