Gebruikers inschrijven

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het beheren en inschrijven van gebruikers.

De pagina Gebruikers bevat alle gebruikers die zijn ingeschreven voor een cursus. Hier kun je de instellingen van gebruikers wijzigen. Uw instelling zal normaal gezien instaan voor de cursusinschrijvingen voor geregistreerde studenten en hun accounts beheren.

Als het beleid van uw instelling dat toestaat en u over de juiste machtigingen beschikt, kunt u gebruikers toevoegen of verwijderen en wachtwoorden, rollen, profielgegevens en beschikbaarheid in een cursus wijzigen.

De pagina Gebruikers kunt u openen via Gebruikers en groepen in het configuratiescherm.

Je kunt gebruikers op drie manieren inschrijven. De bijbehorende opties zijn toegankelijk via het menu Gebruiker inschrijven of de functie Gebruikers inschrijven (batch) op de actiebalk.

 • Een gebruiker maken: gebruikers maken en automatisch inschrijven.
 • Gebruikers zoeken om in te schrijven: Gebruikers inschrijven die een bestaande account hebben in het systeem.
 • Gebruikers inschrijven (batch): meerdere gebruikers tegelijk inschrijven en een bepaalde cursusrol geven.

Gebruikers maken

Uw instelling bepaalt of cursusleiders nieuwe gebruikers kunnen definiëren.

 1. Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Gebruikers en groepen uit en kies Gebruikers.
 2. Open op de pagina Gebruikers het menu Gebruiker inschrijven en selecteer Gebruiker maken.
 3. Voer op de pagina Gebruiker maken de vereiste gegevens in, plus andere persoonlijke gegevens die u belangrijk vindt.
 4. Selecteer een rol en de beschikbaarheid voor de gebruiker.
 5. Selecteer Verzenden.

Bij instellingen met meerdere informatiesystemen kan het aanmaken van gebruikers in een ander informatiesysteem gebeuren, dat toegankelijk is via een koppeling boven aan deze pagina.

Informatie over gebruikers wordt opgeslagen in een gebruikersprofiel. De instelling bepaalt welke gegevensvelden in het gebruikersprofiel worden weergegeven aan gebruikers en welke velden door gebruikers kunnen worden gewijzigd.


Gebruikers zoeken om in te schrijven

 1. Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Gebruikers en groepen uit en kies Gebruikers.
 2. Open op de pagina Gebruikers het menu Gebruiker inschrijven en selecteer Gebruikers zoeken om in te schrijven.
 3. Typ een gebruikersnaam of selecteer Bladeren om te zoeken naar gebruikers. Alleen gebruikers die nog niet bij de cursus zijn ingeschreven, worden bij het zoeken naar gebruikers geïdentificeerd.
 4. Selecteer of typ zo veel gebruikersnamen als gewenst. Scheid meerdere gebruikersnamen met komma's.
 5. Selecteer een rol en een instelling voor Beschikbaarheid van inschrijving.
 6. Selecteer Verzenden.

Gevonden gebruikers: De resultaten van een zoekopdracht worden met maximaal 25 namen tegelijk weergegeven op een pagina. Worden er meer dan 25 gebruikers gevonden, dan worden de gebruikers over meerdere pagina's verdeeld. Het is niet mogelijk om meerdere gebruikers in te schrijven die op verschillende pagina's staan. Selecteer in plaats daarvan gebruikers op dezelfde pagina en selecteer Verzenden. Voer nog een zoekopdracht uit om nog andere in te schrijven gebruikers te zoeken.

Beschikbaarheid: Het is niet mogelijk om gebruikers in te schrijven die de status Niet beschikbaar hebben. Gebruikers die in een cursus zijn ingeschreven maar die door jou als Niet beschikbaar zijn ingesteld, zien de cursus niet in Mijn cursussen en hebben geen toegang tot de cursus. Je moet de cursus op Beschikbaar zetten voor deze gebruikers, zodat ze kunnen zien dat ze zijn ingeschreven voor de cursus.


Gebruikers batchgewijs inschrijven

Met Gebruikers inschrijven (batch) worden meerdere gebruikers tegelijk aan de cursus toegevoegd en krijgen ze een cursusrol toegewezen. Gebruikers die niet in het systeem voorkomen, worden in het systeem aangemaakt en aan de cursus toegevoegd. Gebruikersgegevens worden gedefinieerd in een batchbestand dat buiten het systeem moet worden aangemaakt. Algemene tools hiervoor zijn een teksteditor of Microsoft Excel.

Uw instelling bepaalt of cursusleiders nieuwe gebruikers via het batchproces kunnen toevoegen.

 1. Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Gebruikers en groepen uit en kies Gebruikers.
 2. Selecteer Gebruikers inschrijven (batch) op de pagina Gebruikers.
 3. Selecteer Bladeren om het batchbestand te zoeken en selecteer indien nodig een waarde voor Type scheidingsteken.
 4. Selecteer Verzenden.

Batchbestanden

Batchbestanden zijn tekstbestanden (.txt) met grote hoeveelheden gegevens die in het systeem kunnen worden geladen. Elke batchfunctie bevat specifieke instructies voor het maken van een batchbestand. De volgende richtlijnen gelden voor alle batchbestanden:

 • Elk bestand moet van een ondersteund type zijn: TXT (tekst zonder opmaak) of CSV (door komma's gescheiden waarden).

  In Microsoft Excel 2003 en hoger worden automatisch dubbele aanhalingstekens ingevoegd in velden als het werkblad wordt opgeslagen als een CSV-bestand.

 • Elk bestand moet in DOS-indeling zijn. Bestanden in Mac- of UNIX-indeling moeten worden geconverteerd naar DOS.
 • Alle velden moeten tussen dubbele aanhalingstekens (") worden geplaatst. Bijvoorbeeld: "John"
 • Als in een veld aanhalingstekens worden weergegeven, moet u een escape-teken gebruiken zodat het volgende teken niet wordt beschouwd als een teken dat het einde van het veld aangeeft. Het escape-teken is een backslash (\). Bijvoorbeeld: "\"BIJNAAM\""
 • Gebruik een van de volgende scheidingstekens tussen velden: een komma, een dubbele punt of een tab. Als u AUTO selecteert, mag u in elk batchbestand maar één type scheidingsteken gebruiken. Bijvoorbeeld: "Jan","Smits" of " "Jan":"Smits"
 • Elke record moet op een afzonderlijke regel staan. Bijvoorbeeld:

  "Jan","Smits"

  "Samantha","Bakker"

 • Plaats geen lege regels tussen records. Een lege regel wordt verwerkt en resulteert in een fout.
 • Blackboard adviseert maximaal 500 records te gebruiken in een batchbestand. Dit vanwege time-outbeperkingen van de meeste browsers.

Gebruikers verwijderen uit een cursus

Wanneer je gebruikers verwijdert uit de cursus, kun je deze gebruikers niet meer terughalen. Alle gegevens van de gebruikers, zoals de gegevens uit Grade Center, beoordelings- en opdrachtgegevens en cursusstatistieken, worden eveneens verwijderd. Berichten in de discussieruimte, ontvangen berichten en e-mails worden niet verwijderd. Verwijderde gebruikers en hun gegevens kunnen niet in de cursus worden hersteld. Het is echter wel mogelijk om de gebruiker opnieuw in de cursus in te schrijven zonder bijbehorende gegevens.

 1. Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Gebruikers en groepen uit en kies Gebruikers.
 2. Schakel op de pagina Gebruikers de selectievakjes in van de gebruikers die u wilt verwijderen uit de cursus.
 3. Klik op Gebruikers verwijderen uit cursus.
 4. Er verschijnt een waarschuwing dat deze bewerking niet ongedaan kan worden gemaakt. Selecteer OK om de gebruiker te verwijderen.

Je kunt er ook voor kiezen om gebruikers één voor één te verwijderen:

 1. Open op de pagina Gebruikers het menu van een gebruiker en selecteer Gebruikers verwijderen uit cursus.
 2. Er verschijnt een waarschuwing dat deze bewerking niet ongedaan kan worden gemaakt. Selecteer OK om de gebruiker te verwijderen.

Instellingen voor gebruikers beheren

Deze opties zijn beschikbaar via het menu van een gebruiker:

 • Bewerken: de persoonlijke gegevens van een gebruiker bijwerken.
 • Gebruikerswachtwoord wijzigen: een wachtwoord wijzigen. De betreffende gebruiker ontvangt een e-mail nadat het wachtwoord is gewijzigd.
 • Rol van gebruiker in cursus wijzigen: selecteer de rol voor de gebruiker. Deze instelling is alleen van invloed op de cursus die je geeft.

  Meer informatie over cursusrollen

 • Beschikbaarheid van gebruiker in cursus wijzigen: stel de beschikbaarheid van de gebruiker in op Ja of Nee. Deze instelling is alleen van invloed op de cursus die je geeft. De beschikbaarheid wordt rechtsonder op de pagina Gebruikers weergegeven.
 • Gebruikers verwijderen uit cursus: selecteer deze optie om gebruikers te verwijderen. Je moet deze bewerking altijd bevestigen.

ULTRA: Gebruikers beheren en inschrijven

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het beheren en inschrijven van gebruikers.

Wijs op de pagina Naamlijst naar een persoon en selecteer het pictogram Meer opties om het menu weer te geven. Selecteer Lidgegevens bewerken om het deelvenster Lidgegevens te openen. Je kunt nu rollen wijzigen, de toegang van een persoon tot de cursus weigeren of iemand verwijderen uit de cursus. De instelling bepaalt wat je wel en niet kunt doen.

In het deelvenster kun je ook je persoonlijke gegevens aanpassen. Wijzigingen worden doorgevoerd in je profiel en overal binnen het systeem. Studenten kunnen hun informatie op dezelfde manier bewerken.

Wijzig rollen. Wanneer je de rol van een persoon wijzigt, verandert de positie van de persoon in de naamlijst als de rasterweergave actief is. Rollen worden in deze volgorde weergegeven: cursusleiders, onderwijsassistenten, beoordelaars, cursusbouwers en studenten. In de lijstweergave worden alle leden in alfabetische volgorde vermeld.

Weiger toegang. Schakel het selectievakje Toegang geven tot cursus uit om iemand geen toegang te geven tot de cursus, maar wel de cursusrecord en activiteiten van de persoon te behouden. De naamlijst geeft de status van de persoon aan met een grijze profielfoto met een schuine streep erdoor. De persoon ziet de cursus niet meer op de pagina Cursussen.

Beheerders kunnen gebruikers niet-beschikbaar maken op systeemniveau, wat iets anders is dan het blokkeren van toegang tot een cursus vanuit de naamlijst. Niet-beschikbare gebruikers op systeemniveau kunnen zich niet aanmelden bij het systeem.

Verwijder personen. Selecteer het pictogram Lid verwijderen om iemand te verwijderen uit de cursus. Hierdoor worden ook alle gegevens en cijfers van de persoon verwijderd. Er verschijnt daarom een venster waarin je de bewerking moet bevestigen. Als je de gegevens toch wilt bewaren, kies je Annuleren en blokkeer je de toegang van de persoon tot de cursus.

Sluit het deelvenster. Je selecties worden automatisch opgeslagen. Selecteer de X om het deelvenster te sluiten. Niet tevreden over de wijzigingen? Maak ze ongedaan voordat je het deelvenster sluit.

Personen inschrijven

Als dat is toegestaan door de instelling, kun je personen inschrijven bij de cursus. Selecteer Personen inschrijven boven aan de naamlijst om het deelvenster Personen inschrijven te openen.

 1. Typ in het zoekvak een naam, een gebruikersnaam of minimaal twee letters om een lijst met overeenkomsten weer te geven. Personen die al zijn ingeschreven bij de cursus worden niet vermeld in de zoekresultaten.
 2. Selecteer een of meer personen. Deze worden direct toegevoegd aan de naamlijst. Als je een selectie ongedaan wilt maken, selecteer je de naam van de persoon opnieuw.
 3. Kies een rol voor elke geselecteerde persoon.
 4. Selecteer de X om het deelvenster te sluiten. Onder aan de naamlijst verschijnt een bericht met de namen van de gebruikers die je hebt toegevoegd.

Gebruikers die niet beschikbaar zijn op systeemniveau kunnen niet worden ingeschreven in cursussen en worden dan ook niet opgenomen in de zoekresultaten.

Op dit moment kunnen studenten zich nog niet zelf inschrijven bij een cursus.


ULTRA: Speciale maatregelen

Je kunt speciale maatregelen instellen voor studenten, zodat ze niet hoeven te voldoen aan bepaalde vereisten, zoals einddatums of tijdslimieten voor opdrachten. Gebruik speciale maatregelen om studenten te helpen in de cursus, zelfs als ze moeite hebben met bepaalde eisen.

Open op de pagina Naamlijst het menu van een student en selecteer Aanpassingen.

Selecteer in het deelvenster de gewenste speciale maatregel voor deze student:

Aanpassing einddatum: Het werk van studenten met deze speciale maatregel wordt nooit als te laat gemarkeerd.

Aanpassing van tijdslimiet: Studenten met een speciale maatregel voor tijdslimieten hebben meer tijd om hun werk af te maken voor beoordelingen met een tijdslimiet. Nadat je deze speciale maatregel hebt geselecteerd, kies je de hoeveelheid extra tijd:

 • + 50% extra tijd
 • + 100% extra tijd
 • Onbeperkte tijd

Een student met de speciale maatregel Onbeperkte tijd ziet nooit de tijdslimiet voor de beoordeling, zodat de student minder druk of spanning ervaart.

Meer informatie over speciale maatregelen