Cursusrollen bepalen de toegang tot de inhoud en tools die binnen een cursus ter beschikking staan. Elke gebruiker krijgt een rol toegewezen voor elke cursus waar hij/zij aan deelneemt. Zo kan een gebruiker die voor de ene cursus de rol Onderwijsassistent heeft voor een andere cursus de rol Student hebben.

Je stelt cursusrollen in wanneer je gebruikers inschrijft voor cursussen. Je kunt cursusrollen ook wijzigen wanneer de inschrijving is voltooid.

Beheerders kunnen de namen, functies en bevoegdheden wijzigen van bestaande cursusrollen. Daarnaast kunnen ze nieuwe cursusrollen maken. Het is dan ook mogelijk dat niet alle informatie in dit onderwerp van toepassing is op de cursusrollen die in de instelling beschikbaar zijn.

Standaardrollen voor cursussen en organisaties
RolBeschrijving
CursusbouwerCursusbouwers hebben toegang tot de meeste gebieden van een cursus. Deze rol is geschikt voor een assistent die geen toegang hoeft te hebben tot de cijfers van studenten.

Als de cursus niet beschikbaar is voor studenten, heeft een cursusbouwer nog wel toegang tot de cursus. Een cursusbouwer heeft niet de bevoegdheid een cursusleider te verwijderen uit een cursus.
FacilitatorDe rol Facilitator heeft standaardbevoegdheden gerelateerd aan cursusmateriaal, de cijferlijst, de kalender, meldingen, discussies en groepen, om de cursusbegeleiders te helpen tijdens de voortgang van een cursus.

Veel instellingen werken samen met Subject Matter Experts (SME’s) om content te maken voor grote, meerdelige cursussen die worden aangeboden door verschillende faculteitsmedewerkers. Voor deze instellingen of cursussen kan het nodig zijn dat meerdere personen betrokken zijn bij het proces om het curriculum steeds verder te ontwikkelen of actueel te houden. Daarnaast kunnen beheerders van een instelling alle of bepaalde machtigingen voor beoordeling, het ontwikkelen van het curriculum en communicatie toekennen aan vertrouwde facilitators om de werkdruk van deze verantwoordelijkheden te verdelen in grotere cursussen.
BeoordelaarDe rol Beoordelaar heeft beperkte toegang tot de cursus. Een beoordelaar kan de cursusleider helpen bij het maken, beheren en bezorgen van beoordelingen en enquêtes, en bij het geven van cijfers voor toetsen. Een beoordelaar kan de cursusleider ook helpen bij het handmatig toevoegen van vermeldingen.

Ook als een cursus niet beschikbaar is voor studenten, wordt deze weergegeven in de lijst met cursussen voor een gebruiker met de rol van beoordelaar. De beoordelaar kan echter pas aan de cursus deelnemen als de cursus beschikbaar is.

Als onderdeel van de workflow voor het delegeren van de beoordeling, kunnen docenten de cijfers afstemmen aan de beoordelaars.
GastDe rol Gast biedt toekomstige studenten, alumni en ouders de gelegenheid een kijkje te nemen in Blackboard Learn zonder dat ze wijzigingen kunnen doorvoeren aan gebruikers, cursussen of inhoud. Gebruikers met de rol Gast zijn niet-geverifieerde gebruikers.

Als een beheerder gasttoegang heeft ingeschakeld, kunnen cursusleiders gebieden van een cursus toegankelijk maken voor niet-geverifieerde gebruikers.

Hoewel je de rol van Gast kunt toewijzen aan gebruikers in de Ultra-weergave van een cursus, hebben gasten op dit moment geen toegang tot cursussen.

CursusleiderCursusleiders hebben volledige toegang tot een cursus. Deze rol wordt meestal toegewezen aan de persoon die de groep leidt, die les geeft of die helpt. Als een cursus niet beschikbaar is voor studenten, is de cursus mogelijk wel toegankelijk voor gebruikers met de rol van cursusleider. De cursusleider wordt vermeld in de cursusbeschrijving in de cursuscatalogus. Cursusleiders kunnen de beschikbaarheid van tools instellen.
StudentStudent is de standaardrol van een cursusgebruiker. Een gebruiker met de rol Student levert cursuswerk in en neemt deel aan discussies. Studenten kunnen geen inhoudsitems maken of beoordelen. Studenten zien persoonlijke cursussen wel in hun cursuslijst, maar kunnen ze niet openen.
OnderwijsassistentGebruikers met de rol Onderwijsassistent hebben toegang tot de meeste onderdelen van de cursus. Als de cursus niet beschikbaar is voor studenten, heeft een onderwijsassistent mogelijk nog wel toegang tot de cursus.

De onderwijsassistent wordt niet vermeld in de cursusbeschrijving in de cursuscatalogus. Een onderwijsassistent kan een cursusleider niet uit een cursus verwijderen.