Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-cursusweergave.

Wat is Bewerken via batch?

Inhoudsbeheer is een tijdrovend onderdeel van het instellen van cursussen en het onderhoud ervan. Cursusleiders zijn waardevolle tijd kwijt aan het zorgvuldig organiseren van inhoud en beoordelingen om vrij te geven voor studenten, zodat zij het op bepaalde tijden kunnen bekijken.

In de Ultra-cursusweergave kun je Bewerken via batch gebruiken om algemene instellingen, zoals zichtbaarheid en einddatums, bij te werken voor alle inhoud. Met Bewerken via batch kun je inhoudsinstellingen tegelijkertijd en op één plek wijzigen om tijd te besparen bij het beheren van je cursus.

Ga om aan de slag te gaan naar Cursusinhoud > Bewerken via batch.

Als je het venster Bewerken via batch opent, wordt alle inhoud net zo weergegeven als op de pagina Cursusinhoud. Sorteer de lijst op de titel, categorie of zichtbaarheid van het item.


Zichtbaarheid van inhoud bewerken

 1. Schakel het selectievakje in van de items die je wilt bijwerken. Je kunt individuele inhoudsitems kiezen of de zichtbaarheid van mappen bewerken.
 2. Kies onderaan het venster, naast Selectie bewerken, de optie Zichtbaarheid bewerken in het menu Opties.
 3. Kies of je de inhoud wilt weergeven aan studenten of wilt verbergen en selecteer Zichtbaarheid opslaan.
 4. Er wordt een bericht weergegeven ter bevestiging dat de inhoud is bijgewerkt. Selecteer Details weergeven om de zichtbaarheidsinstellingen van de inhoud te bevestigen.

Het is momenteel niet mogelijk om regels voor voorwaardelijke vrijgave te gebruiken in combinatie met Bewerken via batch.

Inhoudsmappen

Mappen vormen een handige manier om gerelateerde inhoud in je cursus te organiseren en vrij te geven. Net als Bewerken via batch kunnen mappen helpen de last van inhoudsbeheer te verlichten.

Je kunt de zichtbaarheid van een map bijwerken met Bewerken via batch, net zoals voor individuele inhoudsitems.

 1. Selecteer in het venster Bewerken via batch een map om deze te openen.
 2. Selecteer inhoud in de map en selecteer Selectie bewerken > Zichtbaarheid bewerken.
 3. Kies of je de inhoud wilt weergeven aan studenten of wilt verbergen en selecteer Zichtbaarheid opslaan.
 4. Er wordt een bericht weergegeven ter bevestiging dat de inhoud is bijgewerkt. Selecteer Details weergeven om de zichtbaarheidsinstellingen van de inhoud te bevestigen.

Als je een map verbergt voor studenten, wordt alle inhoud in de map ook verborgen. Als je een map zichtbaar maakt, kun je de zichtbaarheid van de items in de map nog beheren. Je kunt zo veel items in een map weergeven of verbergen als je wilt.

De zichtbaarheidsinstellingen van items blijven behouden als je de zichtbaarheid van de map wijzigt. Stel bijvoorbeeld dat je een map met vijf zichtbare documenten en een verborgen toets hebt. Als de map verborgen is, zien de studenten geen inhoud. Als je de map instelt op Zichtbaar voor studenten, zijn de vijf documenten ook zichtbaar, maar blijft de toets verborgen.

Inhoud in verschillende mappen bewerken

Met Bewerken via batch kun je alleen nieuwe zichtbaarheidsinstellingen toepassen op inhoud in de map die je op dat moment weergeeft. Het is niet mogelijk om inhoud in twee verschillende mappen te kiezen en de zichtbaarheid tegelijkertijd bij te werken.

Maak een selectie op het scherm dat je bekijkt en werk de zichtbaarheid bij voordat je het scherm sluit. Je kunt meerdere items en mappen selecteren, maar de zichtbaarheid kan alleen worden bijgewerkt voor wat er op dat moment op het scherm wordt weergegeven.

Als je een map opent of sluit, wordt je selectie gewist.


Einddatums wijzigen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het wijzigen van einddatums met behulp van Itemanalyse.

Je kunt Bewerken via batch gebruiken om einddatums voor inhoud bij te werken wanneer je inhoud gaat hergebruiken, kopiëren of importeren. Als je in een eerder semester of kalenderjaar cursussen hebt gegeven, kun je met Bewerken via batch verschillende inhoudsitems selecteren en in minder stappen de einddatums aanpassen.

 1. Schakel het selectievakje in van de items die je wilt bijwerken. Je kunt afzonderlijke inhoudsitems kiezen of mappen.
 2. Kies onder aan het venster, naast Selectie bewerken, de optie Datums bewerken in het menu Opties.
 3. Geef aan of je de einddatums wilt bijwerken op basis van de begindatum van de cursus of door een aantal dagen in te voeren.
  • Datums wijzigen op basis van begindatum van cursus: Selecteer waarden voor Huidige begindatum en Nieuwe begindatum. De tool berekent automatisch het aantal dagen tussen de twee datums en past op basis van dat getal alle einddatums aan. Nadat je twee datums hebt gekozen, verschijnt er een bericht met het tussenliggende aantal dagen.
   Voorbeeld: De huidige begindatum is 1 januari 2019. De nieuwe begindatum is 15 januari 2019. Alle einddatums worden met 14 dagen verlengd.
  • Datums wijzigen op basis van ingevoerd aantal dagen: Typ waarden in het veld Datums naar voren of Datums naar achteren. Alle einddatums voor de geselecteerde inhoud worden met het ingevoerde aantal dagen naar voren of naar achteren geschoven.
   Voorbeeld: Mijn cursus is helemaal klaar maar door hevige sneeuwval aan het begin van het semester is het academische kalenderjaar iets opgeschoven. Alle einddatums worden met 4 dagen verlengd.
 4. Er wordt een bericht weergegeven ter bevestiging dat de inhoud is bijgewerkt. Selecteer Details weergeven om te controleren welke inhoud is bijgewerkt.

Inhoud zonder einddatum blijft ongewijzigd als deze is opgenomen in de selectie.


Inhoud en tools die worden ondersteund door Bewerken via batch

Deze items die worden weergegeven op de pagina Cursusinhoud worden ondersteund door Bewerken via batch:

 • Documenten, bestanden en koppelingen
 • Mappen en leermodules
 • SCORM-pakketten
 • Leermiddelen met LTI-verbinding
 • Beoordelingen, zoals toetsen en opdrachten
 • Discussies

Je kunt Bewerken via batch niet gebruiken om einddatums of de zichtbaarheid aan te passen van handmatig toegevoegde cijferkolommen.

Je kunt de begin- en einddatums van Blackboard Collaborate-sessies niet verschuiven met Bewerken via batch. Je kunt Bewerken via batch wel gebruiken voor het wijzigen van de zichtbaarheid van de sessiekoppelingen die worden weergegeven op de pagina Cursusinhoud. De begin- en einddatums van Blackboard Collaborate-sessies kunnen worden gewijzigd in de planningsfunctie van Collaborate.