Kan mijn cursusinhoud worden weergegeven in de Blackboard-app?

Stel vast of de inhoud van je Blackboard Learn-cursus wordt ondersteund in de Blackboard-app voor studenten. Cursusleiders kunnen bij het ontwerpen van inhoud rekening houden met het gebruik op mobiele apparaten, zodat studenten de beste mobiele ervaring hebben.

Deze informatie geldt ook voor de ondersteuning van cursusinhoud in de Blackboard Instructor-app. De meeste genoemde functies zijn opgenomen in Blackboard Instructor, behalve push-meldingen en functies in het hoofdmenu zoals einddatums en de activiteitenstream.

Inhoudstypen

Inhoudstypen met ingebouwde ondersteuning worden rechtstreeks weergegeven in de Blackboard-app en niet op een webpagina. Studenten krijgen de beste ervaring in de Blackboard-app als ze kunnen werken met functies die standaard worden ondersteund.

Inhoudstypen zonder ingebouwde ondersteuning worden weergegeven in de in-app browser van Blackboard en niet in de browser van het apparaat. Hierdoor kunnen studenten eenvoudiger teruggaan naar de app. Een toets die bijvoorbeeld niet geschikt is voor mobiel gebruik, wordt geopend in een browservenster binnen de app en niet in een venster van ChromeTM of Safari®.

Ondersteunde inhoudstypen in Blackboard-apps
InhoudstypeOndersteuning
ActiviteitenstreamIngebouwde ondersteuning. De activiteitenstream wordt weergegeven in de app voor Blackboard-systemen in zowel de originele ervaring als de Ultra-ervaring.

Meer informatie over de activiteitenstream in de Blackboard-app

MededelingenIngebouwde ondersteuning.

Aankondigingen in Blackboard-app

 
OpdrachtenIngebouwde ondersteuning.

Opdrachten in de Blackboard-app

 
AudioIngebouwde ondersteuning. De ondersteunde bestandstypen verschillen per besturingssysteem van het apparaat. 
Lege paginaGeen ingebouwde ondersteuning. Lege pagina's worden weergegeven op een webpagina. Deze functie is alleen beschikbaar in de originele cursusweergave. 
BlogsGeen ingebouwde ondersteuning. Deze tools worden weergegeven op een webpagina. Deze functie is alleen beschikbaar in de originele cursusweergave. 
AgendaGedeeltelijke ondersteuning. De Blackboard-app heeft geen agendapagina, maar studenten kunnen toegang krijgen tot einddatums en de activiteitenstream in de basisnavigatie om verzamelde informatie van al hun cursussen te bekijken.

Einddatums in de Blackboard-app

 
InhoudsmapIngebouwde ondersteuning. Beschrijvingen worden niet weergegeven. 
GesprekkenGeen ingebouwde ondersteuning. Klassikale gesprekken in Ultra-cursustoetsen, -opdrachten en -documenten worden niet ondersteund in de app. 
CursuskoppelingenIngebouwde ondersteuning. Beschrijvingen worden niet weergegeven. Inhoudstypen met ingebouwde ondersteuning worden ook vanuit de app gestart als ze via een cursuskoppeling worden geopend. Deze functie is alleen beschikbaar in de originele cursusweergave. 
CursusberichtenGeen ingebouwde ondersteuning. Cursusberichten worden niet weergegeven in de app of in app-meldingen. 
Pagina CursustoolsGeen ingebouwde ondersteuning. De pagina Cursustools bevat koppelingen naar elk beschikbaar type tool in een cursus. Koppelingen vanuit het cursusmenu naar de pagina worden niet weergegeven in de app. Alle navigatie voor cursuskoppelingen wordt op de pagina Cursustools uitgevoerd in de in-app browser. Deze functie is alleen beschikbaar in de originele cursusweergave. 
DiscussiesIngebouwde ondersteuning.

Discussies in de Blackboard-app

 
BestandenIngebouwde ondersteuning. De ondersteunde bestandstypen verschillen per besturingssysteem van het apparaat. 
CijfersIngebouwde ondersteuning.

Cijfers in de Blackboard-app

 
GroepenGeen ingebouwde ondersteuning. Groepen worden niet ondersteund. Dit geldt ook voor groepsdiscussieforums en groepsopdrachten. 
AfbeeldingIngebouwde ondersteuning. De ondersteunde bestandstypen verschillen per besturingssysteem van het apparaat. 
ItemIngebouwde ondersteuning. Bestandsbijlagen in items worden ondersteund, maar de ondersteunde typen verschillen per besturingssysteem van het apparaat. 
DagboekenGeen ingebouwde ondersteuning. Deze tools worden weergegeven op een webpagina. Deze functie is alleen beschikbaar in de originele cursusweergave.
LeermodulesGedeeltelijke ondersteuning. Leermodules worden niet volledig ondersteund in de mobiele apps. Gebruikers kunnen de inhoudsopgave niet zien, wat in een webbrowser wel kan. De inhoud wordt vermeld zoals in een inhoudsmap.

Leermodules in de Blackboard-app

 
LesoverzichtenIngebouwde ondersteuning. De inhoud wordt vermeld zoals in een inhoudsmap. Deze functie is alleen beschikbaar in de originele cursusweergave. 
LokalisatieIngebouwde ondersteuning.

Meer informatie over lokalisatie in de Blackboard-app

 
LTI-toolsGedeeltelijke ondersteuning. De koppeling wordt geopend in de in-app browser en er is sprake van een infrastructuur om de sessie van de gebruiker te handhaven tijdens het volgen van de koppeling. Het is echter mogelijk dat de in-app browser niet alle vereiste technologieën ondersteunt om de inhoud op de verwachte manier te verwerken.

We geven geen garantie dat tools van derden, inclusief Building Blocks of Blackboard Learn-aanpassingen, op de gewenste manier werken in de Blackboard-app.

 
ModulepaginaGeen ingebouwde ondersteuning. Modulepagina's worden weergegeven op een webpagina. Deze functie is alleen beschikbaar in de originele cursusweergave. 
Partner Cloud-toolsGeen ingebouwde ondersteuning. Tools voor integratie van de Partner Cloud worden gestart in de in-app browser. De functionaliteit kan worden beperkt door de technische vereisten van de externe inhoud en het besturingssysteem van het apparaat. 
PushmeldingenIngebouwde ondersteuning.

Push-meldingen in de Blackboard-app

 
RubriekenIngebouwde ondersteuning. Studenten kunnen rubrieken bekijken in de app voor opdrachten en discussies met beoordeling. Studenten moeten de cursus openen in een webbrowser op een desktop om de voltooide rubriek te kunnen zien, als deze beschikbaar is gesteld door de cursusleider. Rubrieken zijn niet beschikbaar in de app voor toetsvragen of niet-ondersteunde tools, zoals blogs, dagboeken en wiki's.

Meer informatie over opdrachten in de Blackboard-app

Meer informatie over discussies in de Blackboard-app

 
SCORMGeen ingebouwde ondersteuning. In de mobiele apps is momenteel geen ingebouwde ondersteuning voor SCORM aanwezig. Daarom worden SCORM-pakketten geopend in de in-app browser. De bijgewerkte SCORM-speler in Learn Q4 2017 is echter een aanzienlijke verbetering wat betreft SCORM-ondersteuning voor de mobiele apps.

Tips voor SCORM-inhoud

 
EnquêtesGeen ingebouwde ondersteuning. Enquêtes worden gepresenteerd op een webpagina, maar dit is geen officieel ondersteunde inzendingsmethode. Voor enquêtes die worden geopend in een webpagina adviseren we dat je de cursus opent in een webbrowser op een desktop. Deze functie is alleen beschikbaar in de originele cursusweergave.
SyllabusGeen ingebouwde ondersteuning. Het inhoudstype Syllabus wordt weergegeven op een webpagina. Deze functie is alleen beschikbaar in de originele cursusweergave. 
ToetsenIngebouwde ondersteuning. Toetsen kunnen vanuit de app worden ingevuld en ingezonden. Niet-ondersteunde testtypen tonen alleen toetsgegevens en gebruikers worden omgeleid naar het openen van de toets in een desktop webbrowser.

Toetsen in de Blackboard-app

 
VideoIngebouwde ondersteuning. De ondersteunde bestandstypen verschillen per besturingssysteem van het apparaat. 
WebkoppelingenIngebouwde ondersteuning. Beschrijvingen en bestandsbijlagen worden niet weergegeven. De gebruiker wordt rechtstreeks naar de website geleid. De functionaliteit van de doelwebsite kan worden beperkt door het besturingssysteem van het apparaat en beperkingen van de in-app browser. 
Wiki'sGeen ingebouwde ondersteuning. Deze tools worden weergegeven op een webpagina. Deze functie is alleen beschikbaar in de originele cursusweergave.

Functies van de inhoudseditor

De Blackboard-app ondersteunt verschillende HTML- en CSS-functies van de inhoudseditor van Blackboard Learn op de platformen iOS, Android en Windows.

Uitgebreide lijst van HTML-tags en ondersteunde app-locaties

Cursusleiders kunnen een bijlage gebruiken, zoals een PPT, DOC of PDF, om er zeker van te zijn dat de opmaak exact hetzelfde blijft in de Blackboard-app.

Opmaak in instructies voor beoordelingen

Op dit moment adviseren we cursusleiders en cursusbouwers om platte tekst te gebruiken in de instructies voor toetsen en opdrachten om er zeker van te zijn dat deze zo goed mogelijk aan studenten worden weergegeven in de Blackboard-app. Sommige opmaak die wel wordt ondersteund voor andere typen inhoud, wordt niet weergegeven aan studenten in instructies voor beoordelingen.


Adaptieve inhoud en doorneemstatus

De Blackboard-app ondersteunt de functie Markeren als doorgenomen momenteel niet. Studenten hebben toegang nodig tot een cursus in een desktopwebbrowser om deze functie te kunnen gebruiken als de cursusleider die beschikbaar heeft gemaakt voor een inhoudsitem.

De Blackboard-app ondersteunt adaptieve inhoud, waarbij cursusleiders inhoud uitsluitend vrij kunnen geven aan studenten die voldoen aan bepaalde criteria. De criteria zijn datum, cijfer of studentenlidmaatschap in een groep of lijst die is gemaakt door de cursusleider.

Meer informatie over het vrijgeven van inhoud aan studenten


Ingesloten media en mashups

Flickr®, Slideshare, YouTube™ en andere tools voor mashups werken het beste wanneer je ze als een ingesloten mashup toevoegt binnen de inhoudseditor. Cursusleiders moeten controleren hoe media worden weergegeven in de app en indien nodig aanpassingen doorvoeren.

Stappen voor originele cursussen:

 1. Selecteer in het menu Inhoud bouwen de optie Item. Maak geen keuze in het gedeelte Mashups van het menu.
 2. Gebruik de functie Mashups in de inhoudseditor.

Stappen voor Ultra-cursussen:

 1. Selecteer het plusteken op de pagina Cursusinhoud.
 2. Selecteer Maken in het menu om het deelvenster Item maken te openen en selecteer vervolgens Document. De pagina Nieuw document wordt geopend.
 3. Geef het document een titel.
 4. Selecteer Inhoud toevoegen en gebruik de knoppen in de teksteditor om afbeeldingen of video in te voegen vanaf het web. Je kunt ook het plusteken Inhoud invoegen selecteren om webinhoud zoals YouTube-video's in te voegen.

Deze media worden niet ondersteund:

 • Kaltura-media wordt op dit moment niet ondersteund.
 • Mediabestanden die zijn ingesloten in bijgevoegde bestanden werken niet. Zo geeft een MP4-bijlage geen problemen, evenals een HTML-bijlage, maar als je de MP4 gaat insluiten in een HTML-bijlage, werkt het niet.
 • Videoservices van andere leveranciers produceren inconsistente resultaten, afhankelijk van de opmaak.
 • Bestandspakketten die index.html gebruiken met een assetbundel worden niet ondersteund.

SCORM-inhoud

Cursusleiders kunnen deze tips volgen voor een optimale gebruikerservaring met SCORM-inhoud in de apps.

 • Bewerk de geavanceerde opties van de SCORM-speler om er zeker van te zijn dat de SCORM-speler voor het pakket is geconfigureerd om de inhoud in de frameset weer te geven en niet in een nieuw venster.
 • Werk het SCORM-pakket bij om ervoor te zorgen dat je over een responsief ontwerp beschikt voor kleinere apparaten en schermen.
 • Voor maximale ondersteuning beperk je het gebruik van JavaScript en andere scripttalen. Bij standaard SCORM-pakketten, met alleen HTML en CSS, is de kans groter dat deze naar behoren functioneren.
 • Test de SCORM-inhoud in de app voordat je deze beschikbaar stelt aan studenten.

De bijgewerkte SCORM-speler in Learn Q4 2017 is een aanzienlijke verbetering wat betreft SCORM-ondersteuning voor de mobiele apps.


Toetsen: Originele cursussen

Toetsen worden standaard ondersteund in de Blackboard-app. Een toets mag alleen mobiele compatibele vraagtypen en toetsinstellingen bevatten om in de Blackboard-app te kunnen worden geopend. Als een toets vragen of instellingen bevat die niet mobiel compatibel zijn, behandelt de app deze anders, afhankelijk van de building block-versie die in Blackboard Learn is geïnstalleerd.

 • Mobile Web Services B2 94.9.11 of gelijkwaardig gebundeld B2 en hoger: Als een toets niet geschikt is voor gebruik op een mobiele apparaat, zien gebruikers een bericht dat de toets niet kan worden geladen in de app en moet worden geopend in een desktopbrowser. Deze wijziging zorgt voor een consistente en ondersteunde ervaring in de app en voorkomt dat niet-ondersteunde inhoud onverwachte problemen veroorzaakt in een poging om de toets te maken op een mobiel apparaat.

  Toetsen zonder ingebouwde ondersteuning in de app moeten worden gemaakt in een desktopbrowser.

 • Ouder dan Mobile Web Services B2 94.9.11 of gelijkwaardig gebundeld B2: Als een toets niet geschikt is voor gebruik op een mobiele apparaat, wordt de toets geopend in de in-app browser op het apparaat. Je kunt deze toetsen echter beter maken in een desktopbrowser in plaats van in de app.

Meer over ondersteunde browsers

Meer informatie over het Building Block Mobile Web Services

Ondersteunde vraagtypen

De Blackboard-app ondersteunt deze toetsvragen voor originele cursussen:

 • Waar/onwaar
 • Meerkeuzevragen
 • Kort antwoord
 • Open vraag
 • Of/of

Toetsopties

Sommige opties die beschikbaar zijn tijdens het maken van de toets werken alleen correct als de studenten de toets in een webbrowser op een desktop maken.

Groepsbeoordelingen

Voor groepstoetsen en opdrachten moeten gebruikers de toets in een desktopbrowser openen.

Niet mobiel compatibel, test kan niet worden voltooid in app

Toetsen met deze instellingen zijn NIET mobiel compatibel en kunnen niet worden uitgevoerd in de app. In de app kunnen gebruikers alleen toetsgegevens bekijken. Wanneer ze een poging beginnen of ermee doorgaan, stuurt een pop-upbericht gebruikers naar de toets in een desktopbrowser.

 • Vragen één voor één weergeven
 • Beoordeling met tijdslimiet met Automatisch verzenden = UIT

Mobiel compatibel, kan geen poging weergeven in app

Toetsen met deze instellingen kunnen worden uitgevoerd in de app en scores worden getoond, maar gebruikers kunnen geen voltooide pogingen in de app weergeven. Wanneer gebruikers op een ingezonden poging tikken, stuurt een pop-upbericht ze naar de poging in een desktopbrowser.

 • Feedback door de beoordelaar voor afzonderlijke vragen
 • Score per vraag tonen is UIT
 • Onjuiste vragen weergeven is UIT (dit is de standaardinstelling)

De standaardtoetsinstellingen onder Toetsresultaten en feedback voor studenten weergeven stellen studenten in staat om hun scores in de app te zien, maar niet hun pogingen. Gebruik deze toetsinstellingen om studenten in staat te stellen hun pogingen in de app te bekijken:

 1. Score per vraag tonen is UIT (dit is de standaardinstelling).
 2. Onjuiste vragen weergeven is AAN (dit is NIET de standaardinstelling)

Weergave

 • Toetsbeschrijvingen en -instructies worden weergegeven als cursusleiders deze invoeren tijdens het maken van de toets. Toetsbeschrijvingen worden getoond aan studenten voordat zij aan een poging beginnen en toetsinstructies worden getoond nadat zij aan een poging beginnen.
 • Sommige opmaak wordt niet weergegeven aan studenten in instructies voor toetsen. Op dit moment adviseren we cursusleiders en cursusbouwers om platte tekst te gebruiken in de instructies voor toetsen om er zeker van te zijn dat deze zo goed mogelijk aan studenten worden weergegeven.
 • Afbeeldingen in toetsvragen worden niet weergegeven.

Andere toetsopties

 • Vragensets en willekeurige blokken: Deze items worden standaard ondersteund in de Blackboard-app, op voorwaarde dat alle vragen in de pool standaard worden ondersteund door de app. Als er één vraagtype in de pool niet wordt ondersteund, worden alle pogingen weergegeven in de browser van de app, zelfs als die niet-ondersteunde vraag niet voor elke poging wordt aangeboden.
 • Filtering van IP-adressen: Verkeer afkomstig uit de Blackboard-app lijkt afkomstig te zijn van IP-adressen van de mBaaS-cloud. Zie Firewall toevoegen aan whitelist om mobiel verkeer toe te staan voor meer informatie. De aanwezigheid van deze instelling zorgt er niet voor dat de toets technisch gezien mobielvriendelijk is, maar het starten van de beoordeling mislukt tenzij IP-adressen van mBaaS zijn opgenomen in de ALLOW-regels.

Toetsen: Ultra-cursussen

De Blackboard-app ondersteunt deze toetsfunctie voor Ultra-cursussen:

 • Alle vraagtypen
 • Beoordelingen met een tijdslimiet
 • Volledige editor voor antwoorden
 • Bestandsbijlagen afkomstig van apparaat of cloudopslag
 • RTF en media wordt correct weergegeven in de app
 • Mogelijkheid om feedback van de cursusleider na te kijken, inclusief multimediafeedback
 • Rubrieken

De Blackboard-app biedt geen ondersteuning voor deze toetsfunctie voor Ultra-cursussen:

Ultra-cursustoetsen hebben alleen een Beschrijving en bevatten geen aanvullende Instructies zoals originele cursustoetsen. De Beschrijving en andere toetsgegevens worden weergegeven aan studenten voordat ze een poging beginnen in de app.


Opdrachten

Opdrachten worden standaard ondersteund in de Blackboard-app.

Weergave

 • De instructies voor een opdracht die cursusleiders typen in een originele cursus worden in de app weergegeven nadat studenten begonnen zijn met een poging.
 • De beschrijving van een opdracht die cursusleiders typen in een Ultra-cursus wordt in de app weergegeven bij opdrachtdetails, onder het kopje Beschrijving. Studenten kunnen de beschrijving zien voordat ze aan een opdracht beginnen.
 • Sommige opmaak wordt niet weergegeven aan studenten in instructies voor opdrachten. Op dit moment adviseren we cursusleiders en cursusbouwers om platte tekst te gebruiken in de instructies voor opdrachten om er zeker van te zijn dat deze zo goed mogelijk aan studenten worden weergegeven.

Bestandsbijlagen worden ondersteund. De ondersteunde bestandstypen verschillen per besturingssysteem van het apparaat. Er geldt een bestandslimiet van 250 MB voor inzendingen voor opdrachten.

Inzendingen voor portfolio's worden niet ondersteund in de app en worden op dit moment weergegeven voor studenten op dezelfde manier als reguliere individuele inzendingen voor een opdracht.

Integratie met cloudopslag maakt het mogelijk dat studenten bestanden vanuit hun cloudopslag kunnen uploaden voor opdrachten.

Meer informatie over opslag van bestanden in de cloud vanuit de app

Inzendingsbewijzen (originele cursussen)

De Blackboard-app registreert de datum en tijd van elke opdrachtpoging. Studenten kunnen een lijst met pogingen bekijken in de app door op Huidig cijfer te tikken en een beoordeeld item te selecteren.

Studenten kunnen de bevestigingsnummers van inzendingsbewijzen in originele cursussen bekijken op een desktopwebbrowser. Selecteer in Mijn cijfers het tabblad Verzonden en selecteer vervolgens Inzendingsbewijzen. Bevestigingsnummers worden gegenereerd voor opdrachtpogingen die in de app of via een desktopwebbrowser worden verzonden. Bevestigingsnummers en meldingen via e-mail voor inzendingsbewijzen zijn niet beschikbaar in de app.

Meer over inzendingsbewijzen voor opdrachten in originele cursussen


Discussies

Discussies worden standaard ondersteund in de Blackboard-app. Deze acties worden ondersteund in de Blackboard-app.

 • Bijlage toevoegen aan discussies van originele cursus
 • Forumbeschrijving
 • Maximaal cijfer en rubriek voor een forum
 • Threads bekijken en maken *.
 • Reageren op threads *
 • Reageren op reacties *
 • Feedback van cursusleider en cijfers voor forums bekijken
 • Bestandsbijlagen bij berichten bekijken; bestandsondersteuning verschilt per besturingssysteem van het apparaat
 • Geavanceerde tekst en media bekijken in berichten; op dit moment alleen beschikbaar voor originele cursussen
 • Bericht bewerken; indien door de cursusleider ingeschakeld voor het forum
 • Bericht verwijderen; indien door de cursusleider ingeschakeld voor het forum
 • Aantal ongelezen

*inclusief anonieme berichten

Deze discussie-acties worden momenteel niet ondersteund in de Blackboard-app.

 • Bijlage toevoegen aan discussies van Ultra-cursus
 • Discussielijn bewerken
 • Discussielijn verwijderen
 • Discussielijn, bericht of antwoord markeren als gelezen
 • Aantal ongelezen (alleen Windows-apparaten)
 • Tags of vlag toevoegen
 • Updates in activiteitenstream
 • Einddatums van discussies weergegeven in Einddatums
 • Abonneren op een discussielijn

Push-meldingen

Blackboard-app

Het type pushmelding dat wordt gegenereerd, is afhankelijk van het feit of je instelling de originele ervaring of de Ultra-ervaring van Blackboard Learn gebruikt.

Een lijst met pushmeldingen weergeven in de Blackboard-app voor Ultra- of originele ervaring

Studenten kunnen de instellingen voor hun meldingen wijzigen door op een computer in te loggen bij hun Blackboard-webaccount.

Blackboard Instructor

Pushmeldingen worde weergegeven op de apparaten van de cursusleider en voor de volgende gebeurtenissen Alleen in Ultra-cursussen.

 • Er zijn nieuwe inhoud en discussies toegevoegd
 • Nieuwe antwoorden in discussies

Cursusleiders kunnen de instellingen voor hun meldingen wijzigen door in te loggen bij hun Blackboard-webaccount op een computer.


Mededelingen

Cursusmededelingen van cursusleiders zijn beschikbaar in de app en binnen individuele cursussen.

Studenten zien mogelijk waarschuwingen van de school binnen cursussen in de app als de afzender een optie heeft geselecteerd om de mededeling weer te geven in cursussen en organisaties.

Alle cursusmededelingen en systeemmededelingen worden samengevoegd in de stream van de Blackboard-app. Systeemmededelingen hebben het label Waarschuwing.

Wanneer een student in de activiteitenstream een cursusmededeling sluit, is deze niet meer beschikbaar in de app, op geen enkel apparaat. Wanneer een student een systeemmededeling sluit, is deze niet meer beschikbaar in de app op het specifieke apparaat waarop de student de mededeling heeft verwijderd.

Mededelingen ondersteunen de weergave van geavanceerde tekst en media in de app. Op dit moment kunnen cursusleiders dergelijke mededelingen echter alleen maken in de webinterface. In de app kunnen cursusleiders mededelingen met platte tekst maken.

Mededelingen zijn een functie van de originele cursusweergave. Mededelingen zijn niet beschikbaar in de app voor de Ultra-cursusweergave.


Leermodules

Leermodules in zowel de Ultra- als de originele cursussen worden niet volledig ondersteund in de mobiele apps. Gebruikers kunnen de inhoudsopgave niet zien, wat in een webbrowser wel kan. De inhoud wordt vermeld zoals in een inhoudsmap.

In Ultra-cursussen wordt de werking van de leermodules op de volgende manier beïnvloed in de apps:

 • Gebruikers kunnen items in de app pas zien als ze toegang hebben. Wanneer je je cursus opent in een webbrowser op een desktop is een module-item mogelijk wel zichtbaar, maar nog niet beschikbaar in verband met regels voor adaptieve inhoud. In de mobiele apps is het item pas zichtbaar wanneer het beschikbaar is.
 • Items in een verplichte volgorde voldoen niet aan de voorwaardelijke eisen wanneer ze bekeken worden in de mobiele apps. Je moet je cursus in een webbrowser op een desktop bekijken zodat de items in een verplichte volgorde voldoen aan de voorwaardelijke eisen. We willen de ondersteuning voor dit deel van de leermodules verbeteren in zomer 2019*.

Einddatums

De pagina Einddatums in de basisnavigatie van Blackboard is uniek voor de app. De pagina bevat einddatums voor toetsen en opdrachten uit alle cursussen van een student. De app geeft ook einddatums weer in de individuele cursussen.

Deze inhoudsitems met einddatums worden weergegeven in Einddatums:

 • Toetsen
 • Opdrachten

Deze inhoudsitems met einddatums worden niet weergegeven in Einddatums:

 • Discussieforums
 • Blogs/dagboeken/wiki's (originele cursusweergave)
 • SCORM
 • LTI-tools (derden)
 • Enquêtes (originele cursusweergave)

De functie Einddatums haalt informatie op uit de agenda van Blackboard Learn. Dit betekent dat het Building Block Agenda moet zijn geïnstalleerd.


Cijfers

Cijfers worden standaard ondersteund in de Blackboard-app. Studenten kunnen vanuit Cijfers in het hoofdmenu cursuscijfers en cijfers voor individuele items met feedback van cursusleiders bekijken.

Verborgen cijferkolommen worden ondersteund. Grade Center-kolommen die zijn verborgen voor studenten, worden niet weergegeven aan studenten in een webbrowser op een desktop of in de Blackboard-app.

De volgende cijfergegevens zijn op dit moment niet beschikbaar in de Blackboard-app.

 • Bestanden toegevoegd aan feedback
 • Opmerkingen bij inline beoordeling (aantekeningen in nieuwe Box-weergave)
 • Feedback voor afzonderlijke antwoorden op vragen is niet zichtbaar in de app. Dit is feedback die cursusleiders instellen tijdens het maken van vragen of die ze opgeven bij open vragen in originele cursussen. Cursusleiders kunnen opties selecteren om dit type feedback automatisch weer te geven aan studenten als zij pogingen bekijken, maar studenten moeten hun cursus openen op een desktopbrowser om de feedback te bekijken.

Pagina Cijfers

Als studenten op Cijfers in het hoofdmenu tikken, worden al hun cursussen weergegeven. Er worden cursuscijfers weergegeven voor originele cursussen. Als de cursusleider het totaalcijfer instelt, worden de cursuscijfers voor de Ultra-cursussen ook weergegeven.

Studenten kunnen voor zowel originele als Ultra-cursussen op de cursus tikken om beoordeeld werk te bekijken.


*Verklaringen met betrekking tot onze productontwikkelingsinitiatieven, waaronder nieuwe producten en toekomstige productupgrades, -updates of -verbeteringen, weerspiegelen onze huidige intenties, maar kunnen worden gewijzigd, uitgesteld of gestaakt zonder voorafgaande aankondiging. Er wordt geen garantie gegeven dat een dergelijk aanbod of dergelijke upgrades, updates of functionaliteit beschikbaar komen, tenzij en totdat deze algemeen beschikbaar zijn gesteld aan onze klanten.