Wat zijn de mogelijkheden van de editor?

Waar wordt de editor weergegeven?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het vinden van de editor.

Met de editor kun je tekst toevoegen en opmaken, bestanden toevoegen, multimedia insluiten en vergelijkingen, koppelingen en tabellen invoegen.

Gebruik de opties in de editor als je werkt aan opdrachten, toetsen, discussies, dagboeken, blogs, wiki's, etc.

Druk op Alt + F10 om met je toetsenbord naar de werkbalk van de editor te gaan. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Het eerste pictogram links in de bovenste rij krijgt dan de focus. Gebruik de pijltoetsen rechts en links om vooruit en achteruit te gaan. Met de pijltoetsen omhoog en omlaag kun je niet naar verschillende rijen navigeren. Gebruik de pijltoetsen om naar het einde van een rij te gaan en vervolgens omhoog of omlaag om naar de volgende rij te gaan.


Pictogrammen en opties in de editor

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over opties in de editor.

Iedere optie in de editor heeft een pictogram. Sommige opties hebben een optiemenu.

Selecteer het pictogram Minder weergeven om alleen de meest gebruikte opties weer te geven. Sommige opties worden in verschillende rijen weergegeven als je de rijen in de editor uitvouwt of samenvouwt.

Niet-beschikbare opties worden lichter gekleurd weergegeven. De opties Koppeling invoegen/bewerken en Koppeling verwijderen zijn bijvoorbeeld alleen beschikbaar als je tekst of een object in het tekstvak hebt geselecteerd.

Instellingen en cursusleiders kunnen de spellingcontrole uitschakelen en door YouTube™-video's en de opties van de wiskundige editor bladeren.

Rij 1

Opties in rij 1
OptiesBeschrijving
Deze stijl vet weergeven of verwijderen voor de geselecteerde tekst.
Deze stijl schuin weergeven of verwijderen voor de geselecteerde tekst.
Deze stijl onderstreept weergeven of verwijderen voor de geselecteerde tekst.
Doorstrepen: Geef tekst weer met een horizontale lijn door de letters.
Selecteer een alineastijl voor de tekst uit de lijst.
Selecteer het lettertype voor de tekst uit de lijst met alle beschikbare lettertypen.
Selecteer de grootte van de tekst uit een lijst.
Maak een lijst met opsommingstekens.
Maak een genummerde lijst.
Selecteer de tekstkleur in het kleurenstaalvak.
Selecteer de markeringskleur. De kleur wordt als achtergrond weergegeven.
Verwijder alle opmaak, zodat alleen platte tekst wordt weergegeven.
Open een voorbeeldvenster om te bekijken hoe je inhoud wordt weergegeven als je verzendt.
Open de Help van de editor.
Vouw het editorvenster uit om het browservenster te vullen.
Vouw de opties in één rij met de meest gebruikte tekstopmaakfuncties.
Vouw de editoropties uit.

Rij 2

Opties in rij 2
OptiesBeschrijving
Knip de geselecteerde items.
Kopieer de geselecteerde items.
Plak de laatst gekopieerde of geknipte items.
Tekst zoeken en vervangen.
Maak de vorige bewerking ongedaan.
Herhaal de vorige bewerking (alleen beschikbaar als een actie ongedaan is gemaakt).
Lijn tekst links uit.
Centreer tekst.
Lijn tekst rechts uit.
Lijn tekst op de linker- en rechtermarge uit.
Inspringen: Verplaats de tekst of het object naar rechts. Klik nogmaals om verder in te springen.
Inspringen verkleinen: Verplaats de tekst of het object naar links. Klik nogmaals om inspringen verder te verkleinen. Je kunt inspringen van tekst niet verder verkleinen na de linkermarge.
Superscript: Geef de geselecteerde tekst net boven je reguliere tekst weer of verwijder deze stijl voor de geselecteerde tekst.
Subscript: Geef de geselecteerde tekst net onder je reguliere tekst weer of verwijder deze stijl voor de geselecteerde tekst.
Selecteer tekst of een object en selecteer de koppeling Koppeling invoegen/bewerken om een nieuwe of bestaande koppeling toe te voegen. Je kunt een koppeling opgeven naar een website, een bestand op je computer, of de opslaglocatie van de cursus, zoals de Content Collection.
Verwijder de hyperlink van tekst of een object.
Voer tekst rechts van de muisaanwijzer in (standaardinstelling).
Voer tekst links van de muisaanwijzer in.
Voeg een dunne horizontale lijn toe aan de huidige positie van de muisaanwijzer, over de gehele breedte van het tekstgebied.
Voeg een dunne, gecentreerde lijn toe. Je kunt de breedte en hoogte instellen ten opzichte van de huidige positie van de muisaanwijzer en ervoor kiezen schaduwen te gebruiken.
Voeg een vaste spatie in op de huidige positie van de muisaanwijzer.
Start de automatische spellingcontrole. Je kunt een andere taal uit de lijst selecteren.

Rij 3

Opties in rij 3
OptiesBeschrijving
Voeg een audio-/video-opname toe aan de feedback voor een cijfer.

Alleen beschikbaar voor cursusleiders. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Voeg een video toe uit je YouTube™-kanaal.
Voeg in het tekstvak een koppeling toe naar een bestand. Het venster Inhoudskoppeling invoegen naar bestand wordt geopend. Je kunt een koppeling maken naar de volgende bestandtypen: DOC, DOCX, EXE, HTML, HTM, PDF, PPT, PPTX, PPS, PPSX, TXT, WPD, XLS, XLSX en ZIP. Je kunt een koppeling maken naar een bestand van je computer, een URL, of de Content Collection, mits ingesteld door je instelling.
Integreer een afbeelding in het tekstgebied of bewerk een bestaande, geselecteerde afbeelding. Het venster Afbeelding invoegen/bewerken wordt weergegeven. Je kunt de volgende bestandstypen toevoegen: GIF, JPG, JPEG, BMP, PNG en TIF. Je kunt afbeeldingen toevoegen van je computer, een URL, of de Content Collection, mits ingesteld door je instelling.
Integreer een mediabestand in het tekstgebied of bewerk een bestaand, geselecteerd mediaobject. Het venster Media invoegen/bewerken wordt weergegeven. Selecteer het type media dat je wilt toevoegen: Flash (standaard), QuickTime, Shockwave, Windows Media, Real Media en Embedded Audio. Je kunt mediabestanden toevoegen van je computer, een URL, of de Content Collection, mits ingesteld door je instelling.
Open de visuele editorpagina met wiskundige vergelijkingen.
Voeg social media toe van een externe website, zoals YouTube-video's, Flickr-foto's en SlideShare-presentaties.
Geef alle niet-afdrukbare tekens weer. Selecteer het pictogram nogmaals om de tekens weer te verbergen.
Maak de tekst op als een ingesprongen blok.
Open het venster Speciaal teken selecteren. Selecteer een symbool dat je wilt invoegen op de huidige positie van de muisaanwijzer.
Open het venster Emoticon invoegen. Selecteer de emoticon die je wilt invoegen op de plaats van de muisaanwijzer.
Gebruik verankeringen voor het positioneren van andere items en objecten, zoals afbeeldingen. Plaats de muisaanwijzer op de positie waar je de verankering wilt invoegen en open het venster Verankering invoegen/bewerken.
Open het venster Tabel invoegen/bewerken. Als je op het pictogram binnen een tabel klikt, wordt er binnen de bestaande tabel een nieuwe tabel gemaakt.
Open het venster Tabelrij-eigenschappen.
Open het venster Tabelceleigenschappen.
Voeg een lege tabelrij in boven de muisaanwijzer.
Voeg een lege tabelrij in achter de muisaanwijzer.
Hiermee verwijder je de huidige rij uit de tabel. Als je meerdere rijen selecteert, worden ze allemaal verwijderd.
Hiermee voeg je een lege tabelkolom in links van de muisaanwijzer.
Hiermee voeg je een lege tabelkolom in rechts van de muisaanwijzer.
Hiermee verwijder je de huidige kolom uit de tabel. Als je meerdere kolommen selecteert, worden ze allemaal verwijderd.
Voeg twee of meer geselecteerde cellen samen tot één tabelcel.
Hiermee splits je tabelcellen die eerder zijn samengevoegd. Als de cel of cellen niet de cellen zijn die je hebt samengevoegd, dan gebeurt er niets.
Open het venster Weergave HTML-code om de code rechtstreeks te bewerken. Deze functie is opgenomen voor ervaren webontwikkelaars.
Bewerk het Cascading Style Sheet (CSS). Deze functie is opgenomen voor ervaren webontwikkelaars.

ULTRA: waar wordt de editor weergegeven?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het vinden van de editor.

De editor wordt weergegeven op de meeste plekken waar je tekst kunt toevoegen. Je kunt de editor gebruiken om tekst toe te voegen en op te maken, media in te sluiten, bestanden bij te voegen, en vergelijkingen, koppelingen en tabellen in te voegen.

Als je de editor op een kleiner scherm bekijkt, kun je het plusteken selecteren om het menu met opties weer te geven. Je kunt bijvoorbeeld de optie vinden om een bestand bij te voegen.

Gebruik de opties in de editor als je werkt aan opdrachten, toetsen, discussies, berichten, gesprekken, dagboeken, etc.

Druk op Alt + F10 om met je toetsenbord naar de werkbalk van de editor te gaan. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Het eerste pictogram links in de bovenste rij krijgt dan de focus. Gebruik de pijltoetsen rechts en links om vooruit en achteruit te gaan. Met de pijltoetsen omhoog en omlaag kun je niet naar verschillende rijen navigeren. Gebruik de pijltoetsen om naar het einde van een rij te gaan en vervolgens omhoog of omlaag om naar de volgende rij te gaan.


ULTRA: Pictogrammen en opties in de editor

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over pictogrammen in de editor.

Iedere optie in de editor heeft een pictogram. Sommige opties hebben een optiemenu. Als je de editor opent op een kleiner scherm, worden de opties voor eenvoudige toegang kleiner weergegeven in menu's.

Pictogrammen en opties in editor
PictogrammenOptiesBeschrijving
Menu Tekststijl:
Titel
Kop
Subkop
Alinea
Selecteer een vooraf opgemaakte alineastijl in de lijst voor de geselecteerde tekst.
VetDeze stijl vet weergeven of verwijderen voor de geselecteerde tekst.
CursiefDeze stijl schuin weergeven of verwijderen voor de geselecteerde tekst.
OnderstrepenDeze stijl onderstreept weergeven of verwijderen voor de geselecteerde tekst.
Opmaakstijl: SuperscriptGeef de geselecteerde tekst net boven je reguliere tekst weer of verwijder deze stijl voor de geselecteerde tekst.
Opmaakstijl: SubscriptGeef de geselecteerde tekst net onder je reguliere tekst weer of verwijder deze stijl voor de geselecteerde tekst.
Opmaakstijl: DoorstrepenGeef tekst weer met een horizontale lijn door de letters.
Lijststijl: Genummerde lijstMaak een genummerde lijst.
Lijststijl: Lijst met opsommingstekensMaak een lijst met opsommingstekens.
Opname invoegen/bewerkenMaak een opname en voeg het bestand in met de camera en microfoon van je apparaat.

Alleen beschikbaar voor cursusleiders in het gedeelte Feedback van opdrachten. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Wiskundige formule invoegen/bewerkenHiermee open je de visuele editor voor wiskundige vergelijkingen of bewerk je de geselecteerde vergelijking.
Koppeling invoegen/bewerkenVoeg een URL toe of bewerk een URL van een link naar een website, pagina of bestand.
Afbeelding van web invoegen/bewerkenIntegreer een afbeelding in het tekstgebied of bewerk een bestaande, geselecteerde afbeelding. Je kunt afbeeldingen toevoegen via een URL.
Video van web invoegen/bewerkenHiermee kun je een URL voor een video van een YouTube™- of Vimeo™-kanaal toevoegen of bewerken en je kunt ook Enterprise Office365-bestanden insluiten.
Lokale bestanden invoegenUpload een bestand van je computer of apparaat om dit in de editor in te sluiten. Je kunt het weergeven als bestandsbijlage of inline met andere tekst, als dit wordt toegestaan in de browser.
LTI-item invoegen/bewerkenJe kunt bestanden of tools toevoegen die je instelling toestaat via de Inhoudsmarkt.
Invoegen vanuit cloudopslagJe kunt door inhoud in cloudopslagaccounts bladeren en de gewenste inhoud toevoegen.
YouTube-video invoegenJe kunt bladeren door inhoud die wordt gehost door externe inhoudsprovider YouTube, en de gewenste inhoud vervolgens toevoegen.