Een webkoppeling maken

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het maken van een koppeling naar een website.

Je kunt een webkoppeling insluiten, zodat deze als afzonderlijke inhoud wordt weergegeven naast ander materiaal. Je kunt bijvoorbeeld een koppeling toevoegen naar een website die het verplichte studiemateriaal bevat dat in de syllabus wordt vermeld.

Zorg ervoor dat de bewerkingsmodus is ingeschakeld, zodat je toegang hebt tot alle functies voor cursusleiders.

 1. Ga naar een inhoudsgebied, leermodule, lesoverzicht of map, selecteer Inhoud bouwen om het menu weer te geven en selecteer Webkoppeling.
 2. Typ een naam en plak of typ de URL. Gebruik het protocol http://, zoals http://www.myinstitution.edu/.
 3. Typ desgewenst een beschrijving. Je kunt de functies in de editor gebruiken om inhoud in te sluiten in de tekst en om opmaak toe te voegen. Je bepaalt zelf hoe de inhoud wordt weergegeven en je kunt de volgorde en het uiterlijk op ieder gewenst moment wijzigen.
 4. Selecteer Bladeren in mijn computer om een bestand te uploaden vanaf je computer. Het bestand wordt opgeslagen in de map op het hoogste niveau in de opslaglocatie voor bestanden van de cursus: Cursusbestanden of Content Collection. Je kunt ook een bestand vanuit de opslaglocatie bijvoegen.

  -OF-

  Sleep bestanden van je computer naar de 'hotspot' in het gebied Bestanden als bijlage toevoegen. Als dit in je browser mogelijk is, kun je ook een map met bestanden slepen. De bestanden worden mogelijk één voor één geüpload. Als je na het uploaden van de map geen webkoppeling kunt verzenden met de browser, selecteer dan Niet bijvoegen in de rij van de map om de map te verwijderen. Je kunt de bestanden dan afzonderlijk slepen en opnieuw verzenden.

  Als je instelling met een oudere versie van Blackboard Learn werkt, is het niet mogelijk om bestanden te slepen om ze te uploaden.

  Je kunt de bestandsnaam gebruiken of zelf een titel voor de koppeling opgeven.

 5. Selecteer de gewenste opties voor beschikbaarheid, tracering, en weergavedatums. Weergavedatums hebben geen invloed op de beschikbaarheid van een webkoppeling, alleen wanneer deze wordt weergegeven.
 6. Nadat je de koppeling hebt verzonden, wordt deze opgenomen in de inhoudslijst. Je kunt de inhoud op ieder moment wijzigen. Open het menu van de webkoppeling en selecteer Bewerken.

Je kunt de volgorde van items in de lijst wijzigen via slepen en neerzetten of met de tool Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord.

Koppeling naar een toolprovider

Schakel het selectievakje Toolprovider in als de webkoppeling verwijst naar een externe tool die voldoet aan het protocol LTI (Learning Tools Interoperability). LTI is een initiatief van het IMS Global Learning Consortium dat is bedoeld om extern gehoste, webgebaseerde studietools naadloos te integreren in een cursus.

Als je bijvoorbeeld externe bronnen gebruikt waarvoor aanmelding vereist is om deel te nemen aan activiteiten, zoals virtuele experimenten, maak je een webkoppeling naar de toolprovider. Afhankelijk van de configuratie, kan deze koppeling informatie over de gebruiker doorgeven aan de toolprovider, zodat studenten niks merken van de aanmelding.

Als de instelling de toolprovider al heeft geconfigureerd, plak of typ je het webadres in het vak URL. Als de provider nog niet is geconfigureerd door de instelling, en je een gewone sleutel en een geheime sleutel hebt ontvangen van de toolprovider, typ je deze sleutels in de vakken. Geef aangepaste parameters op die worden vereist door de toolprovider. Je kunt ook beoordeling inschakelen.

Meer informatie over toolproviders


ULTRA: Een koppeling maken naar een website

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het maken van een koppeling naar een website.

Op de pagina Cursusinhoud kun je een koppeling toevoegen naar een website die studenten moeten raadplegen naast ander lesmateriaal. Je kunt bijvoorbeeld een koppeling toevoegen naar een website die het verplichte studiemateriaal bevat dat in de syllabus wordt vermeld.

Selecteer het plusteken op de plek waar je een koppeling naar een website wilt toevoegen. Selecteer Maken in het menu om het deelvenster Item maken te openen. Selecteer Koppeling. Je kunt ook een map of leermodule uitvouwen of maken en dan de koppeling toevoegen.

Typ een naam en eventueel een beschrijving in het deelvenster Nieuwe koppeling. Als je geen naam toevoegt voor de koppeling, wordt het item aan studenten weergegeven als Nieuwe koppeling op de pagina Cursusinhoud, samen met de datum. Plak of typ de URL en selecteer het pictogram van een wereldbol om de website te bekijken. De koppeling wordt verborgen voor studenten totdat jij besluit om deze weer te geven. Selecteer de zichtbaarheid om deze te wijzigen. Selecteer Opslaan als je klaar bent.

Je kunt een webkoppeling afstemmen op één of meerdere doelen. Jij en de instelling kunnen gebruikmaken van doelen om de prestaties van studenten te meten binnen programma's en leerplannen. Je moet de koppeling opslaan voordat je doelen kunt afstemmen.

Studenten kunnen de doelen niet zien die je afstemt met een webkoppeling.

Open op de pagina Cursusinhoud het menu van de koppeling. Selecteer Bewerken en selecteer vervolgens Afstemmen met doelen om te zoeken naar doelen die je met dit item wilt afstemmen.

Meer informatie over het afstemmen van doelen met cursusinhoud

Je hier altijd terugkeren en de gegevens aanpassen. Wijs de koppeling aan om de beschikbare beheerfuncties te zien. Selecteer het pictogram Verplaatsen en sleep de koppeling naar een nieuwe positie in de inhoudslijst. Open het menu van de koppeling om de koppeling te verwijderen of bewerken. Je kunt bijvoorbeeld de naam van de koppeling wijzigen.

Je kunt ook het toetsenbord gebruiken om een koppeling te verplaatsen naar een nieuwe locatie of naar een map.

 1. Ga met Tab naar het pictogram Verplaatsen van een item.
 2. Druk op Enter om de modus Verplaatsen te activeren.
 3. Gebruik de pijltoetsen om een locatie te kiezen.
 4. Druk op Enter om het item neer te zetten op de nieuwe locatie.