Je kunt op verschillende manieren bestanden toevoegen aan een cursus, ook tijdens het maken van cursusinhoud. Wanneer je bestanden toevoegt aan een cursus, worden deze opgeslagen in de opslaglocatie van de cursus: Cursusbestanden of Content Collection.

Drie veelgebruikte manieren om bestanden toe te voegen aan een cursus

Je kunt allerlei soorten bestanden toevoegen aan je inhoud. In onze voorbeelden laten we drie manieren zien om een document toe te voegen.

  1. Als je wilt bepalen waar een bestandskoppeling wordt weergegeven in de tekst, gebruik je de editor om een bestand toe te voegen terwijl je inhoud maakt.
  2. Voeg tijdens het maken van inhoud een bestand toe via de sectie Bijlagen.
  3. Voeg bestanden toe aan Cursusbestanden of Content Collection VOORDAT u inhoud maakt.

Bepalen waar een bestandskoppeling wordt weergegeven door met de editor een bestand toe te voegen terwijl je inhoud maakt

Wanneer je de functie Inhoud toevoegen van de editor gebruikt aan de rechterzijde van het configuratiescherm, kun je aangeven waar de koppeling naar het bestand moet worden weergegeven in de inhoud.

Afhankelijk van het type inhoud kun je koppelingen toevoegen naar bestanden die al aanwezig zijn in Cursusbestanden of Content Collection of bladeren naar een bestand op je computer. Bestanden die je uploadt vanaf je computer worden opgeslagen in de map op het hoogste niveau van de opslaglocatie. Je kunt dus niet de map selecteren waarnaar de bestanden worden geüpload.

Voordeel: U hebt verschillende mogelijkheden om te bepalen hoe de inhoud wordt weergegeven. Als je bijvoorbeeld drie bestanden toevoegt aan een inhoudsitem, kun je deze op de gewenste manier opnemen in de tekst.

Voorbeeld: U geeft uw studenten drie casestudies die ze moeten doornemen. Hiervan moeten ze er één kiezen die ze verder willen uitwerken. In hetzelfde inhoudsitem kun je dan voor elke casestudy een introductie en een bestandskoppeling opnemen. Je kunt de bestandsnaam gebruiken of zelf een titel voor de koppeling opgeven

Locatie van de bestanden: De koppelingen naar de bestanden verschijnen op de locatie die u hebt aangegeven. Als je de inhoud later aanpast of materiaal moet bijwerken, kun je extra bestanden, afbeeldingen en multimedia toevoegen. Je kunt de volgorde en de weergave van de koppelingen altijd wijzigen.

Meer informatie over de functies van de editor


Voeg tijdens het maken van inhoud een bestand toe via de sectie Bijlagen.

Je kunt tijdens het maken van inhoud een bestand toevoegen dat is opgeslagen op je computer of in de opslaglocatie voor de cursus: Cursusbestanden of Content Collection.

Voordeel: Je kunt bestanden uploaden tijdens het samenstellen van de cursus. U hoeft dus niet eerst het cursusmateriaal te uploaden.

Voorbeeld: Je studenten hebben moeite met een groepsproject. U kunt dat extra instructies geven en ze vragen een bestand met specifieke voorbeelden te downloaden. Terwijl u het nieuwe inhoudsitem maakt, kunt u een bestand toevoegen. Als het bestand op je computer staat, kun je in Cursusbestanden of Content Collection de map selecteren waarnaar je het bestand wilt uploaden.

Selecteer Bladeren in cursus of Bladeren in Content Collection om het bestand te zoeken op je computer en vervolgens te uploaden. U kunt het bestand ook selecteren in een van de mappen in de opslaglocatie.

Locatie van de bestanden: Het geüploade bestand wordt in het inhoudsgebied weergegeven na de titel van het inhoudsitem. Je kunt de locatie van de koppeling niet wijzigen. Je kunt de bestandsnaam gebruiken of zelf een titel voor de koppeling opgeven.


Bestanden toevoegen aan Cursusbestanden of Content Collection VOORDAT je inhoud maakt

Upload bestanden en mappen naar Cursusbestanden of Content Collection, één voor één of in batches, via slepen en neerzetten of de functie Bladeren.

Voordeel: Je kunt in Cursusbestanden of Content Collection mappen maken om inhoud te ordenen.

Voorbeeld: Je kiest ervoor om inhoud per week aan te bieden aan studenten. Je voegt koppelingen voor Week 1, Week 2 en Week 3 toe aan het cursusmenu. In Cursusbestanden of Content Collection maak je mappen met dezelfde namen en upload je de bestanden. Als je inhoud gaat maken, kun je naar de juiste map navigeren om het gewenste bestand te selecteren.


Veelgestelde vragen

Moet ik voordat ik inhoud ga maken al mijn bestanden uploaden naar Cursusbestanden of Content Collection?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het uploaden van bestanden naar je cursus.

Nee. In de originele cursusweergave kun je bestanden toevoegen terwijl je inhoud maakt. Gebruik de bladerfunctie om een of meer bestanden te uploaden. Als je de bestanden uploadt naar een cursusgebied, hoef je deze bestanden niet meer rechtstreeks te uploaden naar de opslaglocatie. Nadat je de inhoud voor de cursus hebt gemaakt, kun je de nieuwe bestanden desgewenst verplaatsen naar andere mappen in Cursusbestanden of Content Collection. De koppelingen naar bestanden in de cursus blijven gewoon werken.

Meer informatie over het bijvoegen van bestanden


Wat gebeurt er als ik een bestand naar een ander inhoudsitem wil verplaatsen?

U kunt bestanden hergebruiken in Cursusbestanden of Content Collection. Je kunt de koppelingen naar bestanden in een cursus dus verwijderen zonder dat dit gevolgen heeft voor de bestanden in de opslaglocatie. Deze kunnen gewoon opnieuw worden gekoppeld. Als je een bestand wijzigt of verplaatst naar een andere map terwijl het bestand is gekoppeld in de cursus, blijft de koppeling ook gewoon werken.


Het nieuwe semester is gestart en ik moet het syllabusbestand bijwerken. Wat is de beste manier om dat te doen?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het bijwerken van je cursussyllabus.

Het is mogelijk afzonderlijke bestanden te wijzigen en te overschrijven in Cursusbestanden of Content Collection zonder dat dit gevolgen heeft voor de cursuskoppelingen naar die bestanden.

Voorbeeld:

Je maakt een koppeling naar een syllabusbestand in de opslaglocatie. Later moet u wijzigingen aanbrengen in het bestand. Doe dit in een kopie van het bestand op je computer. Ga vervolgens terug naar de opslaglocatie en open het menu van het item. Upload de nieuwe versie van de syllabus met de functie Bestand overschrijven. De koppeling naar het bestand in de cursus blijft gewoon functioneren. Wanneer studenten de syllabus in de cursus openen, zien ze de gewijzigde inhoud.

Meer informatie over het overschrijven van bestanden


Wat gebeurt er als ik een bestand toevoeg tijdens het maken van inhoud in dagboeken, blogs en discussies?

Wanneer je in de originele cursusweergave inhoud maakt in de interactieve tools, kun je de functie Inhoud toevoegen van de editor gebruiken om een bestand toe te voegen aan de instructies. Dit bestand wordt automatisch geüpload naar de map op het hoogste niveau in Cursusbestanden of Content Collection. Later kun je de bestanden ordenen. Je kunt de bestanden verplaatsen naar andere mappen in de opslaglocatie. De koppelingen blijven dan gewoon werken.

Meer informatie over bestanden die automatisch worden toegevoegd aan de opslaglocatie


Kan ik een bestand meerdere keren koppelen?

U kunt een bestand zo vaak koppelen als nodig is. Als je een bestand moet aanpassen, worden de wijzigingen automatisch overal doorgevoerd.


Als ik een bestand meerdere keren koppel, kan ik dan zien waar het bestand is gekoppeld in een cursus?

Ja. Open in Content Collection of Cursusbestanden het menu van het item en selecteer 360° overzicht. Je ziet nu alle informatie over het item en waar dit is gekoppeld in uw cursus.

In het geval van mappen kunt u zien waar de bestanden en submappen in de map zijn gekoppeld in uw cursus.


ULTRA: moet ik voordat ik inhoud ga maken al mijn bestanden uploaden naar Content Collection?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het uploaden van bestanden naar je cursus.

Nee. In de Ultra-cursusweergave kun je bestanden rechtstreeks toevoegen aan de pagina Cursusinhoud. Je kunt een of meer bestanden naar je cursus uploaden. De bestanden worden automatisch opgeslagen in Content Collection, zodat je ze eenvoudig opnieuw kunt gebruiken.

Bestanden worden automatisch opgeslagen in Content Collection wanneer je ze op de pagina Cursusinhoud of via de editor uploadt.

Meer informatie over het bijvoegen van bestanden


ULTRA: Het nieuwe semester is gestart en ik moet het syllabusbestand bijwerken. Wat is de beste manier om dat te doen?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het bijwerken van je cursussyllabus.

Het is mogelijk afzonderlijke bestanden te wijzigen en te overschrijven in Content Collection zonder dat dit gevolgen heeft voor de cursuskoppelingen naar die bestanden.

Voorbeeld:

je uploadt je syllabusbestand naar de pagina Cursusinhoud. Later moet je wijzigingen aanbrengen in het bestand. Doe dit in een kopie van het bestand op je computer. Ga vervolgens terug naar Content Collection via het menu Tools in de basisnavigatie. Zoek het bestand in je cursusmap en open het menu van het item. Upload de nieuwe versie van de syllabus met de functie Bestand overschrijven. De koppeling naar het bestand in de cursus blijft gewoon functioneren. Wanneer studenten de syllabus in de cursus openen, zien ze de gewijzigde inhoud.

Meer informatie over het toevoegen van bestanden aan Content Collection in Ultra


ULTRA: kan ik op andere plaatsen bestanden aan mijn cursus toevoegen dan op de pagina Cursusinhoud?

Ja. Je kunt bestanden bijvoegen bij andere cursusinhoud, zoals documenten, opdrachten en toetsen. Je kunt ook bestanden invoegen via de editor, zodat studenten en andere cursusleden het bestand zien naast de andere inhoud die je toevoegt. Gebruik de editor om bestanden in te voegen in discussies of berichten.


ULTRA: Hoe maak ik mijn cursusinhoud toegankelijker?

Ally in het Learn Ultra-overzicht van cursusleiders

De studenten die je lesgeeft, hebben allemaal unieke leervaardigheden. Als je ervoor kiest om studenten beter toegankelijke inhoud te bieden, kan ieder van hen het formaat kiezen dat het meest geschikt is. Als je instelling gebruikmaakt van Blackboard Ally, kun je de tool gebruiken om ervoor te zorgen dat alle studenten toegang hebben tot de cursusinhoud.

Naast de cursusdocumenten en toetsen worden de indicatoren voor toegankelijkheidscores en alternatieve indelingen weergegeven.

Aan de slag met Ally in Ultra