Bestanden en multimedia

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het toevoegen van bestanden en multimedia.

Je kunt bestanden, afbeeldingen, audio en video toevoegen wanneer je inhoud maakt voor een cursus. Als je een discussie maakt, kun je bijvoorbeeld bladeren naar een videoclip op je computer of in de opslaglocatie voor bestanden van de cursus: Cursusbestanden of Content Collection.

Meer informatie over Cursusbestanden

Meer informatie over Content Collection

Afhankelijk van het type inhoud, kun je de functies in de editor gebruiken om inhoud in te sluiten in je tekst. Je bepaalt zelf hoe de inhoud wordt weergegeven en je kunt de volgorde en het uiterlijk op ieder gewenst moment wijzigen.

In sommige gevallen kun je via een speciale sectie voor bijlagen bladeren naar bestanden. Je kunt misschien ook bestanden slepen van je computer naar het gebied Bijlagen. Sleep bestanden van je computer naar de 'hotspot' in het gebied Bestanden als bijlage toevoegen. Als dit in je browser mogelijk is, kun je ook een map met bestanden slepen. De bestanden worden een voor een geüpload. Als je in de browser niet kunt verzenden nadat je een map hebt geüpload, selecteer dan Niet bijvoegen in de rij van de map om de map te verwijderen. Je kunt de bestanden dan afzonderlijk slepen en opnieuw verzenden.

De ondersteunde indelingen voor het insluiten van afbeeldingen zijn PNG, GIF, JPG, SVG, BMP en ICO. Voor audio zijn ze MP3 en WAV, en voor video zijn ze MP4 en MOV.

Je kunt ook social media van andere websites toevoegen aan je inhoud. We noemen deze elementen van social media die in een cursus worden opgenomen ‘mashups’. In een mashup worden elementen uit twee of meer bronnen gecombineerd. Als je bijvoorbeeld een video op YouTube™ bekijkt in een cursus, maak je gebruik van een mashup.

Meer informatie over mashups

Gebruik het menu Inhoud bouwen om multimedia als afzonderlijke items in te sluiten in de inhoudslijst.

Bestanden toevoegen aan inhoud

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het toevoegen van bestanden.

Overal waar je bestanden kunt bijvoegen in een cursus, kun je bladeren naar bestanden op je computer of in de opslaglocatie voor bestanden van de cursus: Cursusbestanden of Content Collection.

Wanneer je de functie Inhoud toevoegen van de editor gebruikt, kun je exact aangeven waar de koppeling naar het bestand moet worden weergegeven in de inhoud. Als je de sectie Bijlagen gebruikt, wordt het geüploade bestand direct onder de titel van het inhoudsitem weergegeven.

Meer informatie over methoden voor het bijvoegen van bestanden

De vensters Bladeren in cursus en Bladeren in Inhoudsverzameling bevatten tabbladen en functies waarmee je eenvoudig kunt bladeren en zoeken naar bestanden.

 1. De tabbladen Bladeren, Uploaden en Geavanceerd zoeken:
  • Blader naar mappen waartoe je toegang hebt. Als je toegang hebt tot Cursusbestanden, heb je alleen toegang tot de bestanden voor de cursus waarin je je bevindt. Met Inhoudsverzameling heb je mogelijk wel toegang tot bestanden voor andere cursussen en bestanden die binnen de hele instelling worden gedeeld.
  • Je kunt een bepaald bestand uploaden, meerdere bestanden of een gecomprimeerd pakket.
  • Voer een geavanceerde zoekopdracht uit. Je kunt zoeken naar bestands- en mapnamen, metagegevens, bestandsinhoud, aanmaakdatum en meer.
 2. Lijstweergave en Miniatuurweergave: U kunt bestanden en mappen in Cursusbestanden weergeven als een lijst met bestandsnamen of als miniaturen (kleine afbeeldingen).
 3. Breadcrumbs: Gebruik de breadcrumbs (broodkruimels) om te navigeren naar andere mappen. Gebruik het pictogram Selecteren om de huidige maplocatie te gebruiken (het vinkje) om de map te koppelen die als laatste wordt weergegeven in de breadcrumbs van de cursus. De map wordt weergegeven in het gebied Items selecteren.
 4. Zoeken naar inhoud: Voer een eenvoudige zoekopdracht uit naar bestands- en mapnamen.
 5. Gebruik de selectievakjes om de bestanden en mappen te selecteren die je in het inhoudsitem wilt opnemen. U kunt het selectievakje in de koptekst selecteren om alle zichtbare items te selecteren. Ga voorzichtig te werk als je een map koppelt. Studenten krijgen namelijk standaard de machtiging Lezen voor de volledige inhoud van de map. Dit betekent dat studenten toegang hebben tot alle bestanden en submappen in de geselecteerde map.
 6. Geselecteerde items.

In de meeste browsers kun je aangeven waar de bestanden die je opent in cursussen worden gedownload. Ga bijvoorbeeld in Chrome naar Instellingen & gt; Geavanceerd & gt; Downloads. Je kunt de locatie selecteren voor het downloaden van bestanden en je kunt kiezen of je de browser dit elke keer wilt laten vragen. In Safari heb je dezelfde mogelijkheden. Ga naar Voorkeuren & gt; Algemeen & gt; Bestandslocatie downloaden. Je kunt online een zoekopdracht uitvoeren voor meer informatie over de keuzemogelijkheden voor het downloaden van bestanden in andere browsers.

Inhoud uploaden uit Dropbox

Als je instelling de integratie met Dropbox Education heeft ingeschakeld, kunnen jij en je studenten direct een koppeling maken met je Dropbox-inhoud in de meeste gebieden met behulp van de functie Inhoud toevoegen van de inhoudseditor. Studenten kunnen bestanden ook direct vanuit hun Dropbox uploaden wanneer ze opdrachten inleveren.

Wanneer je Dropbox Education de eerste keer opent vanuit Blackboard Learn, wordt je gevraagd een account te maken of om je direct bij je huidige account te verifiëren. Wanneer je je hebt aangemeld, blader je door Dropbox en selecteer je de inhoud.


Afbeeldingen toevoegen in de editor

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het toevoegen van afbeeldingen in de editor.

Je kunt bepalen waar afbeeldingen worden weergegeven ten opzichte van je tekst. Je kunt de cursor plaatsen op de locatie waar je de afbeelding wilt plaatsen en selecteer het pictogram Inhoud toevoegen. Kies in het nieuwe venster een van de Algemene tools of Extra tools die beschikbaar zijn op basis van het inhoudstype dat je maakt. Blader daarna naar het afbeeldingsbestand.

Je kunt het formaat van een afbeelding wijzigen. Zodra de afbeelding is gemaakt, kun je hiervoor de hoeken of zijkanten van een afbeelding slepen. Je kunt een afbeelding ook bewerken met de rechtermuisknop-menu, het formaat handmatig wijzigen in pixels en een titel toevoegen die wordt weergegeven wanneer een gebruiker deze selecteert.

Het kopiëren en plakken van koppelingen van de URL-balk naar Afbeeldingen, PDF's of andere bestanden in de Content Collection werkt niet naar behoren. Deze URL's zijn tijdelijk en werken later niet meer.

Je kunt de volgende afbeeldingstypen toevoegen: PNG, GIF, JPG, SVG, BMP en ICO.


Afbeeldingen toevoegen via het menu Inhoud bouwen

Je kunt een afbeelding insluiten, zodat deze als afzonderlijke inhoud wordt opgenomen in de inhoudslijst.

Ga naar een inhoudsgebied, leermodule, lesoverzicht of map, selecteer Inhoud bouwen om het menu weer te geven en selecteer Afbeelding. Typ een naam, en eventueel een beschrijving en alternatieve tekst. Selecteer de gewenste opties voor afmetingen, beschikbaarheid, tracering en weergavedatums. Weergavedatums hebben geen invloed op de beschikbaarheid van een afbeelding, alleen wanneer deze wordt weergegeven.

Elk ingevoegd bestand, koppelingsafbeelding of andere media wordt ingevoegd in een 'nieuwe regel' om te voorkomen dat opeenvolgende ingevoegde items met elkaar botsen. Regeleindes worden gemaakt wanneer een afbeelding wordt ingevoegd in een bestaande tekstregel. Verwijder de regeleindes om deze tekst om de afbeelding heen te laten stromen.

Blader naar een afbeeldingsbestand op je computer of in de opslaglocatie voor bestanden van de cursus: Cursusbestanden of Content Collection. Als de functie Inhoud toevoegen beschikbaar is, kun je ook bladeren naar een foto op Flickr. Je kunt een voorbeeld van de afbeelding bekijken voordat je deze verzendt.

Nadat de afbeelding is verzonden, worden de titel en afbeelding vermeld in de inhoudslijst. Je kunt de inhoud op ieder moment wijzigen. Open het menu van de afbeelding en selecteer Bewerken.

Je kunt de volgorde van items in de lijst wijzigen via slepen en neerzetten of met de tool Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord.


Audio- en mediabestanden toevoegen in de editor

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het toevoegen van mediabestanden in de editor.

Wanneer je inhoud maakt, kun je bepalen waar mediaclips ten opzichte van de tekst worden weergegeven. Selecteer het pictogram Inhoud toevoegen om een mediaclip toe te voegen aan het tekstgebied of om een bestaand, geselecteerd media-item te bewerken. Je kunt ook de rechtermuisknop gebruiken om de eigenschappen van een bestaande, geselecteerde mediaclip te bewerken.

Blackboard Learn ondersteunt de volgende bestandstypen voor media:

 • Audio-bestand: MP3 en WAV
 • Video: MP4 en MOV

Media-instellingen

Je kunt de rechtermuisknop gebruiken om de eigenschappen van een bestaande, geselecteerde mediaclip te bewerken.

In het menu kun je de Algemene, Ingesloten of Geavanceerde eigenschappen selecteren. De Algemene eigenschappen die je kunt wijzigen, zijn de bron en de afmetingen van de video (breedte en hoogte) die worden gemeten in pixels. Als er geen waarde is ingesteld, wordt de werkelijke grootte gebruikt. Als je het slotpictogram voor Proporties behouden inschakelt en de afmetingen toevoegt, worden de afmetingen van het bestand verkleind zonder horizontale of verticale vervorming.

Met de optie Ingesloten eigenschappen krijg je een tekstgebied te zien waarin je de HTML-code van de video kunt typen of bewerken zodat de video wordt weergegeven. Deze functie is bedoeld voor gevorderde webontwikkelaars.

De Geavanceerde eigenschappen bevatten alternatieve bron- of afbeeldings-URL's.


Afbeeldingsinstellingen

De volgende afbeeldingsinstellingen zijn niet meer beschikbaar in de Inhoudseditor. Je kunt deze instellingen weergeven door het afbeeldingsbestand van je computer toe te voegen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de sectie Bijlagen. Wanneer het geselecteerde bestand geüpload en zichtbaar is, selecteer je de optie Mediabestand weergeven op de pagina in het menu Bestandsactie.

Je kunt alternatieve tekst toevoegen om de afbeelding te beschrijven voor mensen die een schermlezer gebruiken of die webpagina's bezoeken met afbeeldingen uitgeschakeld. Je kunt ook een titel toevoegen die wordt weergegeven als een gebruiker met de muisaanwijzer over een afbeelding gaat.

Je kunt de positie en weergave van de afbeelding te bepalen. Er worden pixels gebruikt voor de afmetingen, witruimte en de breedte van de rand. Je kunt ook een doel-URL toevoegen om de afbeelding als een koppeling te laten werken en om te bepalen of de doelpagina in een nieuw venster wordt geopend.


Opname met feedback toevoegen

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het opnemen van feedback.

Je kunt een audio- of video-opname van je feedback insluiten via de editor terwijl je pogingen beoordeelt. De opname-optie is voor de meeste items met cijfertoekenning beschikbaar in de feedbackeditor. Studenten kunnen de feedback afspelen naast eventuele tekst die je hebt toegevoegd.

Deze functie wordt niet in alle browsers ondersteund. Gebruik Chrome of Firefox voor de beste ervaring.

Meer informatie over het toevoegen van audio- of videofeedback


Audio en video toevoegen via het menu Inhoud bouwen

Je kunt audio en video insluiten, zodat de media als afzonderlijke inhoud wordt opgenomen in de inhoudslijst.

Ga naar een inhoudsgebied, leermodule, lesoverzicht of map, selecteer Inhoud bouwen om het menu weer te geven en selecteer Audio of Video. Typ een naam, eventueel een beschrijving en selecteer de gewenste opties voor afmetingen, beschikbaarheid, tracering en weergavedatums. Weergavedatums hebben geen invloed op de beschikbaarheid van media, alleen wanneer deze wordt weergegeven.

Blader naar een audio- of videobestand op je computer of in de opslaglocatie voor bestanden van de cursus: Cursusbestanden of Content Collection. Als de functie Inhoud toevoegen beschikbaar is, kun je ook bladeren naar een YouTube-video. Je kunt een voorbeeld van de mediaclip bekijken voordat je deze verzendt.

Het is raadzaam om een transcript toe te voegen, zodat dove of slechthorende studenten ook over deze informatie beschikken. Kies Bladeren om op je computer het bestand met de tekst te selecteren en toe te voegen. Als het videobestand een MPEG-bestand is, kun je het veld Transcript bijvoegen gebruiken om een SAMI-transcriptbestand toe te voegen.

Nadat de afbeelding is verzonden, worden de titel, het transscript en de mediaclip vermeld in de inhoudslijst. Je kunt de inhoud op ieder moment wijzigen. Open het menu van het item en selecteer Bewerken.

Je kunt de volgorde van de mediaclip in de lijst wijzigen via slepen en neerzetten of met de tool Volgordeaanpassing, toegankelijk via toetsenbord.

Als een type videobestand niet wordt ondersteund en niet ingesloten wordt weergegeven, kunnen studenten het bestand downloaden om het te bekijken.


Ally in originele ervaring van Learn - Cursusleider

Toegankelijkheid van bestanden bekijken en verbeteren

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het verbeteren van de toegankelijkheid van bestanden.

De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

De studenten die je lesgeeft, hebben allemaal unieke leervaardigheden. Als je ervoor kiest om studenten beter toegankelijke inhoud te bieden, kan ieder van hen het formaat kiezen dat het meest geschikt is. Als je instelling gebruikmaakt van Blackboard Ally, kun je de tool gebruiken om ervoor te zorgen dat alle studenten toegang hebben tot de cursusinhoud.

Ally scant de cursusinhoud automatisch en voert stappen uit om bestanden beter toegankelijk te maken.

Aan de slag met Ally

 1. Zoek in de cursus het bestand dat je wilt verbeteren.
 2. Naast de bestandsnaam staat een pictogram waaraan je snel kunt zien wat de  toegankelijkheidsscore van het bestand is. Beweeg met de muis over het pictogram om de score te bekijken. Toegankelijkheidspictogrammen bevinden zich altijd naast je bestand, maar de specifieke locatie varieert afhankelijk van het gedeelte in je cursus. Overal in Blackboard Learn staan de meeste toegankelijkheidspictogrammen links van het bestand.
 3. Selecteer het pictogram met de score om te lezen hoe je de toegankelijkheid van het bestand kunt verbeteren.
 4. Ally wordt geopend en je ziet stappen om het bestand te bewerken voor een betere toegankelijkheid en om het te optimaliseren voor alternatieve formaten.

Toegankelijkheid van cursusinhoud verbeteren

Studenten zien de toegankelijkheidsscore van een bestand niet. In plaats daarvan kunnen studenten kiezen uit de alternatieve formaten die Ally voor het bestand genereert. Je kunt Ally helpen om betere alternatieve formaten te maken door de aanbevolen procedures voor het maken van toegankelijke bestanden te volgen.

Alternatieve formaten bekijken

Nadat je bestanden hebt toegevoegd aan een cursus, worden er door Ally alternatieve formaten van het bestand gemaakt op basis van het origineel. Als het oorspronkelijke bestand bijvoorbeeld een PDF is, maakt Ally een audioversie, elektronische braille en een ePub van dezelfde inhoud. Deze formaten worden samen met het oorspronkelijke bestand beschikbaar gemaakt, zodat alles op één plek te vinden is.

De alternatieve formaten die worden gemaakt, variëren afhankelijk van het bestandstype van het origineel. Als je geen optie ziet voor het downloaden van alternatieve indelingen, is Ally niet ingeschakeld voor de cursus of is het bestand geen ondersteund inhoudstype.

Zoek een bestand in de cursus. Selecteer het menu naast het bestand en selecteer Alternatieve indelingen. Kies de versie die jij het prettigst vindt. Selecteer Downloaden om de alternatieve indeling op te slaan op je apparaat.

Meer informatie over alternatieve indelingen voor cursusinhoud

Video: Add Content to the Course Content Page


ULTRA: Watch a video about adding content

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Add content to the course content page explains how to add content to your course by creating new content, copying content from other courses, uploading content, or adding content from your Content Collection.


ULTRA: Bestanden, afbeeldingen, audio en video toevoegen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het toevoegen van bestanden en multimedia.

Op de pagina Cursusinhoud kun je bladeren naar bestanden in cloudopslag of op je computer. In sommige gevallen selecteren studenten de bestandsnaam om het bestand te downloaden en te openen. Als dat wordt toegestaan door de browser, worden bepaalde mediabestanden geopend in een nieuw venster of op een nieuw tabblad. Studenten zien een melding in hun activiteitenstreams wanneer je inhoud toevoegt.

In de meeste browsers kun je aangeven waar de bestanden die je opent in cursussen worden gedownload. Ga bijvoorbeeld in Chrome naar Instellingen & gt; Geavanceerd & gt; Downloads. Je kunt de locatie selecteren voor het downloaden van bestanden en je kunt kiezen of je de browser dit elke keer wilt laten vragen. In Safari heb je dezelfde mogelijkheden. Ga naar Voorkeuren & gt; Algemeen & gt; Bestandslocatie downloaden. Je kunt online een zoekopdracht uitvoeren voor meer informatie over de keuzemogelijkheden voor het downloaden van bestanden in andere browsers.

Afgezien van de meeste afbeeldingsbestanden, worden onder andere deze bestandstypen ondersteund: DOC, DOCX, HTM, HTML, MP4, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT en ZIP.

Bestanden uploaden. Selecteer het plusteken waar je bestanden wilt uploaden. Selecteer Uploaden in het menu om te zoeken naar bestanden op je computer. De bestanden worden opgenomen in de inhoudslijst.

Open het menu van het bestand om taken uit te voeren zoals het wijzigen van de bestandsnaam, het afstemmen met doelen, het vervangen van het bestand of het toevoegen van een beschrijving. Je kunt ook een map of leermodule uitvouwen of maken en dan bestanden uploaden.

Als je instelling gebruikmaakt van Blackboard Ally, kun je de tool gebruiken om ervoor te zorgen dat alle studenten toegang hebben tot de cursusinhoud. Naast bestanden worden de indicatoren voor toegankelijkheidscores en alternatieve indelingen weergegeven. Verderop in dit onderwerp besteden we meer aandacht aan Ally.

Bestanden toevoegen vanuit cloudopslag. Als er al bestanden zijn opgeslagen in de cloud, zoals in OneDrive® of Google Drive™, kun je deze toevoegen aan de cursus. Je kunt in één bewerking meerdere bestanden kiezen die je vanuit cloudopslag toevoegt aan de pagina Cursusinhoud. De bestanden die je toevoegt, zijn kopieën. Als je een bestand wijzigt in cloudopslag, moet je een nieuwe kopie uploaden naar de cursus.

Meer informatie over cloudopslag

Bestanden toevoegen vanuit Content Collection. Als er al bestanden zijn opgeslagen in Content Collection, kun je deze toevoegen aan je cursus.

Het kopiëren en plakken van koppelingen van de URL-balk naar Afbeeldingen, PDF's of andere bestanden in de Content Collection werkt niet naar behoren. Deze URL's zijn tijdelijk en werken later niet meer.

Meer informatie over het toevoegen van bestanden vanuit Content Collection

Bepalen wat studenten zien. Alle inhoud wordt verborgen voor studenten totdat jij besluit om de inhoud weer te geven. Voor elk item wordt vermeld of het zichtbaar is of is verborgen voor studenten. Selecteer de zichtbaarheid om deze te wijzigen.

Druk op het toetsenbord op Tab om naar de lijst Zichtbaarheid te gaan en druk op Enter om het menu te openen. Gebruik Alt/Option + pijl-omhoog of -omlaag om een optie te selecteren.

Voeg doelen en standaarden toe. Jij en de instelling kunnen gebruikmaken van doelen om de prestaties van studenten te meten binnen programma's en leerplannen. Nadat je een bestand hebt geüpload naar de cursus, kun je een of meer doelen afstemmen. Open het menu in de rij van het bestand en selecteer vervolgens Bewerken. Selecteer Afstemmen met doelen in het deelvenster om te zoeken naar beschikbare doelen die je met het bestand kunt afstemmen.

Studenten kunnen de doelen niet zien die je afstemt met een bestand.

Je kunt inhoud eenvoudig opnieuw ordenen, bewerken en verwijderen. Wijs naar een item om het pictogram Verplaatsen weer te geven en sleep het item naar een nieuwe positie in de inhoudslijst. Open het menu en selecteer Bewerken of Verwijderen. Je kunt bijvoorbeeld in het deelvenster de naam van een bestand wijzigen, een beschrijving typen die samen met het bestand wordt weergegeven op de pagina Cursusinhoud of het bestand vervangen.

Je kunt ook het toetsenbord gebruiken om een item te verplaatsen naar een andere locatie, om een item te verplaatsen naar een uitgevouwen map en om een map te verplaatsen naar een andere uitgevouwen map.

 1. Ga met Tab naar het pictogram Verplaatsen van een item.
 2. Druk op Enter om de modus Verplaatsen te activeren.
 3. Gebruik de pijltoetsen om een locatie te kiezen.
 4. Druk op Enter om het item neer te zetten op de nieuwe locatie.

ZIP-bestanden

Op de pagina Cursusinhoud kun je een gecomprimeerd pakket met bestanden uploaden, ook wel een ZIP-bestand genoemd. Studenten selecteren het ZIP-bestand om het te downloaden naar hun computer en pakken het bestand uit om de inhoud te bekijken. Selecteer Uploaden in het menu om te zoeken naar het bestand op je computer.


Ally in Ultra-ervaring van Learn - Cursusleider

ULTRA: Toegankelijkheid van inhoud bekijken en verbeteren

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het verbeteren van toegankelijkheid van inhoud.

De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

De studenten die je lesgeeft, hebben allemaal unieke leervaardigheden. Als je ervoor kiest om studenten beter toegankelijke inhoud te bieden, kan ieder van hen het formaat kiezen dat het meest geschikt is. Als je instelling gebruikmaakt van Blackboard Ally, kun je de tool gebruiken om ervoor te zorgen dat alle studenten toegang hebben tot de cursusinhoud.

Naast de cursusdocumenten en toetsen worden de indicatoren voor toegankelijkheidscores en alternatieve indelingen weergegeven.

Aan de slag met Ally

 1. Zoek de inhoud die je wilt verbeteren.
 2. Naast de inhoud staat een pictogram met de toegankelijkheidsscore.
 3. Selecteer het scorepictogram om te leren hoe je de toegankelijkheidsscore kunt verbeteren.
 4. Ally wordt geopend en toont je de stappen voor het bewerken van je inhoud voor verbeterde toegankelijkheid en hoe je het kunt optimaliseren voor alternatieve formaten.

Toegankelijkheid van cursusinhoud verbeteren

Studenten kunnen de toegankelijkheidsscore niet zien. In plaats daarvan kunnen studenten kiezen uit alternatieve formaten die Ally voor de inhoud genereert. Je kunt Ally helpen bij het maken van betere alternatieve formaten door de best practices te volgen voor het maken van toegankelijke inhoud.

Alternatieve formaten bekijken

Nadat je inhoud toevoegt aan een cursus, worden er door Ally alternatieve formaten van de inhoud gemaakt op basis van het origineel. Als het oorspronkelijke bestand bijvoorbeeld een PDF is, maakt Ally een audioversie, elektronische braille en een ePub van dezelfde inhoud. Deze formaten worden samen met het oorspronkelijke bestand beschikbaar gemaakt, zodat alles op één plek te vinden is.

De alternatieve formaten die worden gemaakt, variëren afhankelijk van het bestandstype van het origineel. Als je geen optie ziet voor het downloaden van alternatieve formaten, is Ally niet ingeschakeld voor de cursus of is de inhoud geen ondersteund inhoudstype.

Zoek inhoud in de cursus. Selecteer het menu naast het bestand en selecteer Alternatieve indelingen. Kies de versie die jij het prettigst vindt. Selecteer Downloaden om de alternatieve indeling op te slaan op je apparaat.

Meer informatie over alternatieve indelingen voor cursusinhoud


ULTRA: Bestanden invoegen in de editor

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het toevoegen van mediabestanden.

Je kunt in de editor in bepaalde gedeelten van een Ultra-cursus bestanden uploaden. Je kan bijvoorbeeld een afbeelding of een document toevoegen om je instructies of eerste opmerking te onderbouwen.

De editor biedt alleen ondersteuning voor de inline weergave van video's in MP4-indeling. Mogelijk moet je andere bestandstypen downloaden, zoals MOV of MPEG. Het is niet mogelijk om in de editor bijlagen toe te voegen in agenda-items.

Selecteer Lokale bestanden invoegen/bewerken. Blader naar een bestand op je computer. Er wordt een statusvenster geopend om de voortgang van de bestandsupload weer te geven. Je kunt ook bestanden toevoegen vanuit cloudopslag, zoals OneDrive.

Je kunt de instellingen van het bestand bewerken, zoals de weergavenaam, de alternatieve tekst en hoe het bestand wordt weergegeven. Geef aan of je het bestand als een koppeling wilt invoegen in de editor of dat je het bestand rechtstreeks wilt insluiten, zodat het inline wordt weergegeven met andere inhoud die je hebt toegevoegd.

Als je de alternatieve tekst of het weergavegedrag van het bestand wilt wijzigen, selecteer je het bestand in de editor en selecteer je vervolgens het pictogram Bijlage bewerken.


ULTRA: afbeeldingen toevoegen in de editor

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het toevoegen van afbeeldingen.

In sommige gedeelten van een Ultra-cursus kun je de editorfuncties gebruiken om afbeeldingen aan tekst toe te voegen. Je kunt afbeeldingen toevoegen die online worden gehost of je kunt een afbeelding uploaden vanaf een lokale schijf.

Als je een grote afbeelding toevoegt, is het een goed idee om de afbeelding als een afzonderlijke tekstkoppeling toe te voegen. Studenten kunnen dan de koppeling selecteren om de afbeelding apart te bekijken. De afbeelding is dan beter zichtbaar en ze kunnen ook nog de bijbehorende tekst lezen.

Op dit moment is het niet mogelijk om in de editor afbeeldingen toe te voegen aan agenda-items.

Selecteer Inhoud toevoegen > Afbeelding van web invoegen/bewerken. Typ of plak een afbeeldings-URL om een afbeelding in te sluiten die online wordt gehost. Je moet het protocol http:// gebruiken. Neem een beschrijving van de afbeelding op in het vak Alternatieve tekst, zodat gebruikers die de afbeelding niet kunnen weergeven, het belang van de afbeelding begrijpen.

Voeg Office 365-bestanden toe. Je kunt Enterprise Office365-bestanden rechtstreeks insluiten in je inhoud. Selecteer Delen in je Office365-bestand om een koppeling naar het bestand te maken. Geef aan welke machtigingen de gebruiker moet hebben en selecteer Koppeling kopiëren. Hierdoor wordt de koppeling naar je klembord gekopieerd. Als je de inhoud wilt insluiten, selecteer je Inhoud toevoegen  > Media van web invoegen/bewerken vanuit de editor. Plak de koppeling in Media URL.Selecteer Invoegen.

Meer informatie over de weergave van mediabestanden

Als je de bron of alternatieve tekst van de afbeelding wilt wijzigen, selecteer je eerst de afbeelding in de editor en vervolgens Afbeelding van web invoegen/bewerken.


ULTRA: Media invoegen in de editor

Je kunt de optie Inhoud toevoegen > Media van web invoegen/bewerken gebruiken om media- en Enterprise Office365-bestanden rechtstreeks in de editor in te voegen. De inhoud wordt automatisch ingesloten, zodat deze wordt weergegeven met de andere inhoud die je toevoegt. Studenten kunnen de inhoud in hetzelfde venster bekijken en hoeven niet naar de site van de media te gaan.

Je kunt inhoud van deze sites insluiten:

 • VidGrid
 • Panopto™
 • FlipGrid
 • SlideShare
 • Prezi
 • VoiceThread
 • Khan Academy
 • Kaltura
 • Soundcloud
 • Spotify®
 • Genial.ly
 • NearPod
 • Quizlet
 • EdPuzzle
 • H5P
 • Vimeo®
 • YouTube™
 • Office365
 1. Selecteer hiervoor Inhoud toevoegen > Media van web invoegen/bewerken in de editor.
 2. Plak de bron-URL van de site.
 3. Voeg alternatieve tekst toe om het item te beschrijven voor diegenen die schermlezers gebruiken of de inhoud mogelijk niet kunnen laden.
 4. Selecteer Invoegen. Het item wordt automatisch in de editor ingesloten.

ULTRA: YouTube-video invoegen

Gebruik de optie YouTube-video invoegen om rechtstreeks vanuit de editor video's op YouTube te zoeken en toe te voegen. Je hoeft de cursus dus niet te verlaten om een koppeling te zoeken. Je kunt de video weergegeven als een koppeling of de video insluiten, zodat deze wordt weergegeven naast de andere inhoud die je opneemt. Studenten kunnen de video in hetzelfde venster bekijken en hoeven niet naar YouTube te gaan.

Meer informatie over het invoegen van YouTube-video's


ULTRA: Opname met feedback invoegen in de editor

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het opnemen van feedback.

Je kunt een audio- en video-opname van je feedback insluiten via de editor terwijl je pogingen beoordeelt. De opname-optie is voor de meeste items met cijfertoekenning beschikbaar in de feedbackeditor. Studenten kunnen de feedback afspelen naast eventuele tekst die je hebt toegevoegd.

Deze functie wordt niet in alle browsers ondersteund. Gebruik Chrome of Firefox voor de beste ervaring.

Meer informatie over het toevoegen van audio- of videofeedback


ULTRA: bestanden uit de inhoudsmarkt invoegen

De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

De inhoudsmarkt biedt toegang tot waardevol lesmateriaal van vertrouwde contentproviders. Je vindt er ook tools en koppelingen die de beheerder beschikbaar heeft gemaakt binnen de instelling.

Je kunt inhoud in de inhoudsmarkt rechtstreeks toevoegen aan de editor in opdrachten, toetsen en documenten van een cursus. Selecteer hiervoor Inhoud toevoegen > LTI-item invoegen/bewerken in de editor.

Selecteer een tool om deze te starten en zoek naar inhoud die je wilt toevoegen. Je kunt ook het plusteken op de kaart met tools van de instelling selecteren om de tool in zijn geheel toe te voegen aan de editor. Wanneer je tools of inhoudsitems toevoegt aan de editor, worden deze als een koppeling weergegeven.

Meer informatie over de inhoudsmarkt


ULTRA: bestanden toevoegen vanuit Inhoudsverzameling

Je kunt Inhoudsverzameling gebruiken voor het ordenen, delen en hergebruiken van bestanden in je cursussen en bestanden die binnen de hele instelling worden gedeeld. Je kunt bestanden uit Inhoudsverzameling rechtstreeks toevoegen aan de pagina Cursusinhoud. Selecteer het plusteken op de plek waar je bestanden wilt toevoegen. Selecteer Inhoudsverzameling in het menu om door de bestanden te bladeren die voor jou beschikbaar zijn en om deze aan je cursus toe te voegen.

Inhoudsverzameling is ook een optie in het deelvenster Inhoud importeren. Selecteer Inhoudsverzameling om door de bestanden te bladeren die voor jou beschikbaar zijn en om deze aan je cursus toe te voegen. Je kunt meerdere bestanden selecteren om deze in één keer toe te voegen en zo nog sneller te werken.

Selecteer Bladeren in Content Collection om te beginnen. Je gaat dan naar Inhoudsverzameling, waar je de bestanden ziet die hier zijn opgeslagen vanuit je andere cursussen. Je hebt ook toegang tot bestanden die de instelling heeft toegevoegd en gedeeld. Gebruik de bladerfuncties om te kijken wat er allemaal beschikbaar is.

De eerste keer dat je Inhoudsverzameling opent in een Ultra-cursus, kun je dit doen in het huidige venster of in een nieuw venster. Selecteer de optie die het meest geschikt is. Je kunt de instelling later altijd nog aanpassen. Selecteer het pictogram Browserinstellingen bovenaan het venster.

Wanneer je een bestand hebt gevonden dat je wilt toevoegen aan je cursus, schakel je het selectievakje naast de bestandsnaam in. Je kunt op deze manier alle gewenste bestanden selecteren. Onderaan het venster kun je zien hoeveel bestanden je hebt geselecteerd. Wil je de bestanden toevoegen? Selecteer Verzenden om de lijst met geselecteerde items te bekijken.

Ga vanaf de pagina Tools naar Inhoudsverzameling als je door de inhoud wilt bladeren zonder een bestand toe te voegen aan je cursus. Je kunt ook koppelingen toevoegen naar items in Inhoudsverzameling.

De lijst controleren

Je kunt de lijst met geselecteerde bestanden controleren voordat je inhoud in je cursus gaat importeren. Bekijk de gegevens onder Itemnaam, Datum gewijzigd en Grootte om er zeker van te zijn dat dit de juiste bestanden zijn. Iets vergeten? Je kunt altijd nog extra items toevoegen aan de lijst. Selecteer Terug naar Inhoudsverzameling om verder te zoeken.

Als je een bestand in de lijst wilt verwijderen of wijzigen, open je het menu voor het item. Selecteer Verwijderen als je het bestand niet meer naar je cursus wilt kopiëren. Selecteer Bewerken om de naam of beschrijving van het bestand te wijzigen.

Selecteer Opslaan om de inhoud aan de cursus toe te voegen. De bestanden worden standaard verborgen voor studenten, zodat je rustig verder kunt gaan met het samenstellen van de cursusinhoud.

De werking van Content Collection-bestanden

Als je een bestand uit Content Collection aan je Ultra-cursus toevoegt, blijft het bestand in je cursus gekoppeld aan de oorspronkelijke locatie. Houd rekening met het volgende als je Content Collection-bestanden aan je cursus toevoegt:

 • Of een student een bestand in je cursus kan bekijken, is niet afhankelijk van de bestandsmachtigingen in Content Collection. Je beheert de instellingen voor zichtbaarheid van deze bestanden op dezelfde manier als de andere inhoud van je cursus.
 • Als een bestand dat je aan je cursus hebt toegevoegd in Content Collection is bewerkt of overschreven, worden deze wijzigingen ook weergegeven in het bestand in je cursus.
 • Als een bestand dat je aan je cursus hebt toegevoegd uit Content Collection is verwijderd, is het bestand niet langer beschikbaar in je cursus. Het bestand wordt nog wel weergegeven op de pagina Cursusinhoud, maar als een gebruiker het probeert te openen, wordt er een fout weergegeven. Je kunt het 360° overzicht bekijken voordat je Content Collection-bestanden verwijdert om een goed beeld te krijgen van de gevolgen.
 • Als je een cursusbestand dat je hebt toegevoegd uit Content Collection verwijdert, blijft het bestand beschikbaar in Content Collection. Het enige bestand dat wordt verwijderd, is het bestand in je cursus.