Gebruik leermodules om verwante inhoud en activiteiten te integreren.

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over leermodules.

Een leermodule is een container voor inhoud die bestaat uit een georganiseerde verzameling materiaal die wordt aangeboden met een inhoudsopgave. Leermodules worden meestal gebruikt in inhoudsgebieden. Je kunt inhoud toevoegen en beheren zoals in een inhoudsgebied. Je kunt inhoudsitems toevoegen, maar ook bestandsbijlagen, koppelingen naar websites, toetsen, opdrachten, mappen en multimedia.

Meer informatie over inhoudsgebieden

Gebruik een leermodule als ondersteuning voor een cursusdoelstelling, concept of thema. Gebruik bijvoorbeeld een leermodule om het concept van magnetische velden te presenteren voordat je uitlegt hoe luidsprekers en microfoons werken. Het tweede concept kan alleen goed inzichtelijk worden gemaakt als studenten het eerste concept begrijpen.

Je kunt studenten de inhoud in een leermodule ook in elke willekeurige volgorde en in hun eigen tempo laten doornemen. Gebruik een leermodule bijvoorbeeld op deze manier om een reeks afbeeldingen en beschrijvingen van verschillende dieren in een genus te presenteren. Studenten kunnen de afbeeldingen en beschrijvingen in iedere volgorde bekijken omdat er geen bepaalde volgorde nodig is om het geheel te begrijpen.


Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Ultra-video over leermodules.

Een leermodule maken en inhoud toevoegen

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het maken van leermodules.

Zorg ervoor dat de bewerkingsmodus is ingeschakeld, zodat je toegang hebt tot alle functies voor cursusleiders.

Meestal maak je een leermodule in een inhoudsgebied, via Inhoud bouwen > Leermodule. Typ een naam, eventueel een beschrijving en selecteer de gewenste opties voor beschikbaarheid, tracering en weergavedatums. Weergavedatums hebben geen invloed op de beschikbaarheid van een leermodule, alleen wanneer deze wordt weergegeven.

Je kunt aangeven of studenten de inhoud van de leermodule verplicht in een bepaalde volgorde moeten doornemen. In dat geval kunnen studenten de module alleen in de voorgeschreven volgorde weergeven. Je bepaalt ook of studenten een inhoudsopgave zien. Je kunt aangeven welke labels je wilt gebruiken voor items in de inhoudsopgave. U kunt kiezen voor cijfers, letters, Romeinse cijfers of een combinatie hiervan (Gemengd). Selecteer Geen als je geen label wilt gebruiken voor de items.

Een nieuwe leermodule is niets meer dan een lege container. Selecteer de leermodule in het inhoudsgebied om deze te openen en inhoud te maken. Je kunt de volgorde van items wijzigen via slepen en neerzetten of met de tool Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord.

Je kunt niet alleen inhoudsitems, bestanden en toetsen toevoegen, maar ook activiteiten en tools die een interactieve leerervaring en samenwerking bevorderen.

Zo kun je opdrachten of groepsprojecten toevoegen om studenten de gelegenheid te geven de theorie uit een leermodule in de praktijk te brengen. Een andere mogelijkheid is dat je samenwerkingstools toevoegt, zoals chatsessies en discussieforums, waarmee studenten kunnen brainstormen en hun mening kunnen geven over de gepresenteerde onderwerpen.

Meer informatie over het toevoegen van inhoud

Meer informatie over de typen inhoud die je kunt toevoegen


Navigeren in een leermodule

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over navigeren in leermodules.

 1. Gebruik de pijlen om inhoud achtereenvolgend te bekijken.
 2. De inhoudsopgave bevat de items die u hebt toegevoegd aan de leermodule. Gebruik de pictogrammen om de inhoudsopgave onderaan weer te geven, uit te vouwen, samen te vouwen of te verbergen.
 3. Gebruik de breadcrumbs om naar gebieden in de cursus te gaan die je eerder hebt bezocht.
 4. De inhoudspagina die wordt weergegeven in het inhoudsframe, wordt gemarkeerd in de inhoudsopgave en de beschikbare pagina's zijn koppelingen.

Mappen toevoegen aan leermodules

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het toevoegen van mappen aan leermodules.

Je kunt mappen toevoegen aan een leermodule om inhoud te ordenen in de inhoudsopgave.

Elke map zelf is een pagina in de leermodule. Je kunt een beschrijving toevoegen voor een map, zodat de pagina niet leeg wordt weergegeven aan studenten die door de leermodule navigeren.

Bovendien kun je mappen nesten om op verschillende niveaus inhoud weer te geven. Als je instelt dat studenten de inhoud in opeenvolgende volgorde moeten doornemen, is dat de enige volgorde die kan worden gebruikt om de inhoud te bekijken. Studenten moeten elke map, alle geneste mappen en de bijbehorende inhoud weergeven voordat ze naar het volgende item kunnen gaan.

Wanneer u items in een inhoudsopgave verbergt, worden alle geneste items ook verborgen. Als je bijvoorbeeld een map verbergt, is geen enkele inhoud van de map zichtbaar.


ULTRA: Informatie over leermodules

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over leermodules.

Je kunt leermodules gebruiken in je cursus als containers voor geordende verzamelingen inhoud. Modules zorgen ervoor dat studenten zonder afleiding of extra klikken van het ene naar het andere inhoudsitem kunnen navigeren. Een leermodule draagt eraan bij dat studenten zich volledig kunnen concentreren op de les of het concept dat je behandelt. Als je een tekstboek of ander materiaal gebruikt als de basis voor het curriculum van je cursus, zijn modules een effectieve en logische manier om inhoud te groeperen overeenkomstig het tempo van dit materiaal.

Gebruik een leermodule als ondersteuning voor een cursusdoelstelling, concept of thema. Gebruik bijvoorbeeld een leermodule om het concept van magnetische velden te presenteren voordat je uitlegt hoe luidsprekers en microfoons werken. Het tweede concept kan alleen goed inzichtelijk worden gemaakt als studenten het eerste concept begrijpen.

Je kunt ook een bepaalde volgorde van de inhoud afdwingen, om er zeker van te zijn dat studenten weten welke inhoud ze moeten raadplegen en in welke volgorde.

Je kunt studenten de inhoud in een leermodule ook in elke willekeurige volgorde en in hun eigen tempo laten doornemen. Gebruik een leermodule bijvoorbeeld op deze manier om een reeks afbeeldingen en beschrijvingen van verschillende dieren in een genus te presenteren. Studenten kunnen de afbeeldingen en beschrijvingen in iedere volgorde bekijken omdat er geen bepaalde volgorde nodig is om het geheel te begrijpen.

Video: Create Learning Modules in the Ultra Course View


ULTRA: Watch a video about learning modules

Doesn't seem familiar? Jump to the "Original" video about learning modules.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create learning modules explains how to create a learning module and set its visibility in the Ultra Course view.


ULTRA: Een leermodule maken en inhoud toevoegen

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het maken van leermodules.

Je kunt leermodules toevoegen vanaf de pagina Cursusinhoud. Sleep bestaande inhoud naar modules of gebruik het plusteken om nieuwe inhoud toe te voegen.

Je kunt deze items toevoegen aan een leermodule:

 • Documenten
 • Bestanden
 • Toetsen en opdrachten
 • Mappen
 • Multimedia
 • Koppelingen naar websites, discussies en dagboeken

Selecteer het plusteken op de plek waar je een leermodule wilt toevoegen. Selecteer Maken in het menu om het deelvenster Item maken te openen. Selecteer Leermodule.

Leermodules worden weergegeven in nieuwe cursussen. Als je geen optie ziet voor het toevoegen van een leermodule, is de cursus gemaakt voordat deze functie beschikbaar kwam.

Typ een naam, eventueel een beschrijving en selecteer de zichtbaarheid van de module.

Om aan te geven dat studenten de inhoud van de leermodule in een bepaalde volgorde moeten doornemen, selecteer je Voorwaardelijke beschikbaarheid in het menu Zichtbaarheid van de module.

Meer informatie over het in volgorde vrijgeven van module-inhoud

Je kunt niet alleen inhoudsitems, bestanden en beoordelingen toevoegen, maar ook activiteiten en tools die een interactieve leerervaring en samenwerking bevorderen.

Zo kun je opdrachten of groepsprojecten toevoegen om studenten de gelegenheid te geven de theorie uit een leermodule in de praktijk te brengen. Je kunt ook samenwerkingstools toevoegen zoals discussies waarin studenten kunnen brainstormen en hun ideeën kunnen delen over de onderwerpen uit de cursus.

Meer informatie over het toevoegen van inhoud

Meer informatie over de typen inhoud die je kunt toevoegen


ULTRA: Navigeren in een leermodule

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor meer informatie over navigeren in leermodules.

 • De titel en beschrijving van de module wijzigen. Beweeg de aanwijzer over de titel of beschrijving en klik om deze te bewerken. Voeg een interessante beschrijving toe, zodat studenten weten wat ze gaan leren in deze module.
 • De zichtbaarheid van de module wijzigen. Je kunt de module weergeven of verbergen voor studenten. Je kunt ook voorwaardelijke beschikbaarheid selecteren. Je kunt de module instellen op een bepaalde datum, wanneer studenten een bepaald cijfer ontvangen of in een vaste volgorde.
 • Module-inhoud toevoegen en maken. Sleep inhoud van de pagina Cursusinhoud naar de module of maak in de module zelf inhoud.
 • Inhoud weergeven en ordenen. Selecteer de pijl om de module uit te vouwen en alle inhoud te zien. Pas de volgorde van inhoud aan, zodat deze in de juiste volgorde wordt aangeboden aan studenten. Wil je de volgorde afdwingen? Je kunt een inhoudsvolgorde vereisen.
 • Zichtbaarheid van inhoud wijzigen of voorwaarden toevoegen. Je kunt de zichtbaarheid van afzonderlijke items in de leermodule instellen. Je kunt ook voorwaarden toevoegen om te bepalen wanneer de inhoud beschikbaar komt.

Als je een leermodule met inhoud verwijderd, wordt de inhoud ook verwijderd van de pagina Cursusinhoud.


ULTRA: Mappen toevoegen aan leermodules

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het toevoegen van mappen aan leermodules.

Je kunt mappen toevoegen aan een leermodule om inhoud te ordenen. Mappen in leermodules kunnen alleen inhoudsitems bevatten, geen andere mappen.

Studenten navigeren door inhoud in mappen zoals ze dat door iedere andere inhoud in de module doen. Je kunt echter een inhoudsvolgorde vereisen. Studenten moeten de inhoud in de map voltooien voordat ze naar het volgende inhoudsitem in de module kunnen gaan.


ULTRA: Wat zien studenten?

Wanneer een module zichtbaar is, kunnen studenten ook alle zichtbare inhoud in de module zien, inclusief einddatums. Studenten kunnen de inhoud in elke volgorde openen en voltooien.

Als je een inhoudsvolgorde vereist, wordt er een bericht weergegeven. Studenten zien een bericht dat ze de inhoud in de gegeven volgorde moeten openen en voltooien, samen met andere voorwaarden die je misschien hebt ingesteld.

Nadat studenten een inhoudsitem hebben geopend, bladeren ze door de module met de pijltjes bovenaan het browservenster. Wanneer studenten de inhoud in de gegeven volgorde moeten doornemen, verschijnt er een slotje naast de pijl.

Studenten kunnen de module afsluiten zonder alle inhoud af te ronden. Wanneer studenten de inhoud op volgorde moeten bekijken, staan er pictogrammen naast de module-inhoud als ze terugkeren. Deze pictogrammen geven aan welke inhoud is voltooid, inhoud waaraan ze hebben gewerkt en welke inhoud nog niet is gestart. Studenten kunnen zo makkelijk verdergaan waar ze waren gebleven.

Een groene cirkel met een vinkje betekent dat de inhoud is afgerond. Een deels gevulde groene cirkel betekent dat je met deze inhoud bezig bent. Een slotje betekent dat je de inhoud nog niet hebt geopend.