Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Wat is een bulkbewerking?

Het is zeer handig om aan het einde van een cursus het gebruikte cursusmateriaal via een bulkbewerking te verwijderen. Je kunt het materiaal selecteren dat je wilt verwijderen en de rest bewaren voor toekomstig gebruik. U kunt bijvoorbeeld studenten en cijfers verwijderen uit een cursus, maar de inhoud bewaren.

Het is niet mogelijk om materiaal terug te halen dat via een bulkbewerking is verwijderd.

Wanneer je gebruikers via een bulkbewerking verwijdert, worden alle gebruikers met de rol van student verwijderd uit de cursus. Onderwijsassistenten, beoordelaars en cursusbouwers worden niet verwijderd.

Het is raadzaam de cursus eerst te archiveren, zodat je deze na het uitvoeren van de bulkbewerking desnoods kunt herstellen.


Verwijderen via bulkbewerking

Configuratiescherm > Pakketten en functies > Bulk verwijderen

  1. Schakel bij Selecteer inhoudmateriaal om te verwijderen de selectievakjes in van het inhoudmateriaal in de cursus dat je wilt verwijderen. Als u bijvoorbeeld Docenteninformatie selecteert, worden alle gegevens met betrekking tot docenteninformatie verwijderd.
  2. Schakel bij Selecteer ander materiaal om te verwijderen de selectievakjes in van inhoud uit andere gebieden van de cursus die je wilt verwijderen. Als je bijvoorbeeld Blogs selecteert, worden alle blogs in de cursus verwijderd.
  3. Typ bij Bevestiging 'Delete' in het vak om de bulkbewerking te bevestigen.
  4. Selecteer Verzenden.