SafeAssign vergelijkt ingezonden opdrachten met een set academische verhandelingen om vast te stellen of er sprake is van overlap tussen de ingezonden opdracht en bestaand materiaal.

SafeAssign kan dus worden gebruikt als afschrikmiddel maar ook als leermiddel. Gebruik SafeAssign om inzendingen te beoordelen op originaliteit en om studenten duidelijk te maken hoe ze bronvermelding kunnen toepassen in plaats van bestaand werk anders geformuleerd over te nemen.

SafeAssign is gebaseerd op een uniek tekstvergelijkingsalgoritme dat exacte en inexacte overeenkomsten tussen een werkstuk en bronmateriaal vaststelt. Inzendingen worden vergeleken met verschillende databases:

 • Documentarchieven van onderwijsinstellingen: bevat alle papers die door gebruikers van de verschillende instellingen zijn aangeboden voor verwerking door SafeAssign
 • Algemene naslagdatabase: bevat meer dan 15 miljoen papers die vrijwillig zijn ingediend door studenten van instellingen die werken met Blackboard om plagiaat tussen onderwijsinstellingen te voorkomen.
 • ProQuest-dagboekdatabase: een database met meer dan 3000 publicaties, 4,5 miljoen documenten en meer dan 200 onderwerpcategorieën vanaf de jaren zeventig tot heden met onderwerpen die variëren van adverteren tot vrouwenstudies.
 • Internet: SafeAssign maakt gebruik van een interne zoekservice.

SafeAssign gebruiken in opdrachten

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het gebruiken van SafeAssign in opdrachten.

Je kunt de SafeAssign-controle op plagiaat gebruiken voor al je opdrachten.

 1. Vouw op de pagina Opdracht maken het gedeelte Details van inzending uit.
 2. Selecteer Inzendingen controleren op plagiaat met behulp van SafeAssign.
 3. Selecteer desgewenst een of beide opties:
  1. Studenten toestaan om de SafeAssign-originaliteitsrapporten van zijn of haar inzendingen te bekijken.
  2. Alle studenteninzendingen voor deze opdracht uitsluiten uit de database van de instelling of algemene naslagdatabase.
 4. Vul de pagina Opdracht maken in.
 5. Selecteer Verzenden.

Wanneer u een SafeAssignment maakt, wordt er automatisch een bijbehorende cijferkolom toegevoegd aan Grade Center. Wanneer een SafeAssignment klaar is voor beoordeling, wordt het pictogram Cijfer nodig (een uitroepteken) weergegeven in de bijbehorende cel in Grade Center. Beoordeel SafeAssignments vanuit Grade Center of open ze via de pagina Cijfer nodig.

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het gebruiken van SafeAssign in opdrachten en toetsen.


De optie Inzendingen uitsluiten

Je kunt in de instellingen voor SafeAssign een optie kiezen om inzendingen uit te sluiten wanneer je de opdracht samenstelt. Met deze optie kunnen cursusleiders opdrachten samenstellen waarvoor geen inzendingen van studenten worden verstuurd naar de database van de instelling of de algemene naslagdatabase. Net als andere opties voor Blackboard-opdrachten, is dit een tijdsafhankelijke opties die kan worden aangepast nadat de opdracht klaar is. Als je de optie later aanpast, geldt voor nieuwe inzendingen de nieuwe status van de instelling. Een voorbeeldscenario:

Een cursusleider wil voor een opdracht niet-definitieve inzendingen toestaan, en vervolgens een "definitieve" inzending. Alleen de definitieve inzending moet door SafeAssign worden opgenomen in de Institutional Database voor controle van latere inzendingen.

Je kunt dit scenario realiseren door de volgende stappen te volgen:

 1. Maak een opdracht met meerdere pogingen en schakel SafeAssign in met de optie Inzendingen uitsluiten ingeschakeld.
 2. Studenten leveren hun conceptversie in en deze inzendingen worden niet opgenomen in de database van de Institutional Databases of de Global Reference Databases.
 3. Op het moment dat de definitieve inzending wordt verwacht, schakel je de optie Inzendingen uitsluiten uit.
 4. De studenten leveren hun definitieve versie in en deze inzendingen worden wel opgenomen in de database van de instelling of de algemene naslagdatabase.

Ondersteunde bestanden

SafeAssign ondersteunt alleen bestandstypen die kunnen worden geconverteerd naar tekst zonder opmaak, zoals deze bestandstypen: DOCX, DOC, PPT, PPTX, PDF, TXT, ODT, RTF, HTML en HTM. Spreadsheetbestanden worden niet ondersteund.

SafeAssign kan ook overweg met ZIP-bestanden en verwerkt dan de ingepakte bestanden met een van de bovenstaande bestandstypen.

SafeAssign telt en vermeldt het totale aantal bijlagen van een inzending, evenals het aantal bijlagen dat door SafeAssign is verwerkt. SafeAssign verwerkt en genereert alleen Originality Reports voor bijlagen met een ondersteund bestandstype. In het geval van een niet-ondersteund bestandstype wordt er geen score vermeld in het Originality Report van SafeAssign.


Originality Reports van SafeAssign

Nadat een paper is verwerkt, wordt er een rapport gegenereerd met het percentage tekst in de ingezonden paper dat overeenkomt met bestaande bronnen. Het rapport bevat de mogelijke bronnen van de onderdelen van de paper waarvoor overeenkomsten zijn gevonden in de database. Je kunt overeenkomende bronnen verwijderen uit het rapport en het werkstuk opnieuw verwerken als het werkstuk een vervolg is op werk dat eerder is ingeleverd door de student.

Lees het rapport zorgvuldig door en stel vast of er een bronvermelding voor het tekstblok is toegevoegd.

Meer informatie over originaliteitsrapporten van SafeAssign


Een nieuwe URL voorstellen

Met behulp van de tool URL Adder kun je extra webpagina's en websites voorstellen aan SafeAssign die mogelijk niet zijn gemarkeerd of doorzocht voor originaliteitsrapporten.

De tool URL Adder tool is voor cursusleiders toegankelijk via: Cursustools > SafeAssign > URL Adder. Selecteer hiervoor URL voorstellen op de pagina SafeAssign om het adres van de bron op te geven.

Als een gebruiker een bepaalde webpagina voorstelt, zal SafeAssign proberen om alle webpagina's op te nemen die beschikbaar zijn onder de basis-URL van de website. Als bijvoorbeeld http://www.blackboard.com/about-us/index.aspx wordt voorgesteld, wordt er geprobeerd om alle webpagina's te vinden die vallen onder de basis-URL http://www.blackboard.com voor de website.

Alle URL's die worden toegevoegd met de tool URL Adder zijn beschikbaar voor alle SafeAssign-gebruikers en -instellingen. Het voorstellen van URL's kan dus zinvol zijn voor de hele SafeAssign-community.


Algemene naslagdatabase

De Global Reference Database van Blackboard is een speciale database waarin studenten op vrijwillige basis werkstukken kunnen opslaan om plagiaat tegen te gaan. Deze database is niet gekoppeld aan de lokale database van instellingen waarin alle werkstukken worden opgeslagen van een instelling. Studenten kunnen er ook voor kiezen hun papers alleen op te slaan in de lokale database, en dus niet ook in de Global Reference Database. Studenten zijn vrij om hun werkstukken op te slaan in de Global Reference Database, maar ze hebben niet de mogelijkheid opgeslagen paper achteraf te verwijderen. Werkstukken in de Global Reference Database zijn kopieën en zijn uitsluitend bedoeld om plagiaat te voorkomen. Blackboard maakt geen enkele aanspraak op het eigendom van ingezonden werkstukken.


ULTRA: SafeAssign gebruiken in opdrachten

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het gebruiken van SafeAssign in opdrachten.

Je kunt SafeAssign gebruiken om inzendingen van studenten te controleren op mogelijk plagiaat.

 1. Open Opdrachtinstellingen in een nieuwe of bestaande opdracht.
 2. Selecteer onder SafeAssign de optie Originaliteitsrapport inschakelen.
 3. Selecteer Inzendingen controleren op plagiaat met behulp van SafeAssign.
  • Wanneer je SafeAssign inschakelt voor de opdracht, kun je ook aangeven dat studenten het originaliteitsrapport mogen inzien. Voor opdrachten met meerdere pogingen wordt voor elke ingezonden poging een originaliteitsrapport gegenereerd.
  • Geef aan of inzendingen al dan niet mogen worden opgenomen in de database van de instelling en de algemene naslagdatabase.
 4. Sluit de laag. De wijzigingen worden opgeslagen.

Wanneer je het originaliteitsrapport inschakelt voor een opdracht, wordt er een kolom Originaliteit toegevoegd aan de pagina Inzendingen. Scan de lijst om vast te stellen welke inzendingen mogelijk geplagieerd materiaal bevatten.

Je kunt het Originality Report van SafeAssign op ieder moment inschakelen, zelfs als studenten al inzendingen hebben verstuurd. Inzendingen worden echter alleen gecontroleerd op het moment dat SafeAssign is ingeschakeld. Inzendingen die zijn ontvangen voordat je de functie hebt ingeschakeld, worden niet gecontroleerd met SafeAssign.

SafeAssign gebruikt dezelfde technologie voor zowel de originele cursusweergave als de Ultra-weergave. Ga naar eerdere onderwerpen voor meer informatie over SafeAssign.

Inzendingen uitsluiten van de algemene naslagdatabase

Ondersteunde bestanden in SafeAssign

Wat is de algemene naslagdatabase?