Wat zijn de voordelen van anoniem beoordelen?

Schakel anoniem beoordelen in tijdens het maken van een opdracht om te kunnen aantonen dat belangrijke opdrachten volstrekt eerlijk en objectief worden beoordeeld.

Als u overduidelijk wilt kunnen aantonen dat de beoordeling eerlijk en objectief is, schakelt u de functie Anoniem beoordelen in. Je weet dan niet van wie de inzending is en je wordt dan niet onbedoeld beïnvloed door eerdere prestaties, bijdragen, conflicten, afkomst, geslacht of waargenomen bekwaamheid van een student. Anoniem beoordelen kan bovendien bijdragen aan een goede vertrouwensrelatie tussen studenten en cursusleiders omdat studenten weten dat de beoordeling volledig objectief heeft plaatsgevonden.Anonieme beoordeling inschakelen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van Ultra voor informatie over het inschakelen van anonieme beoordeling.

Wanneer je opdrachten gaat beoordelen, kun je de namen van studenten desgewenst verbergen. Als je anoniem beoordelen echter inschakelt tijdens het samenstellen van een opdracht, wordt dit aan studenten gemeld wanneer ze de opdracht openen. Je kunt de studenten ook vragen om geen informatie toe te voegen waaruit hun identiteit kan worden afgeleid, bijvoorbeeld door hun namen weg te laten in bestanden die ze als bijlage meesturen.

Ga op de pagina Opdracht maken naar de sectie Beoordelingsopties en schakel het selectievakje Anoniem cijfer toekennen inschakelen in. Geef vervolgens aan wanneer u de anomisering van studenten automatisch wilt opheffen:

 1. Op specifieke datum: typ de datum waarop u anonieme beoordeling wilt uitschakelen. Vanaf die datum worden er weer persoonsgegevens weergegeven in opdrachten van studenten.
 2. Nadat alle inzendingen zijn beoordeeld: geef een einddatum op. Nadat studenten werk hebben ingeleverd, de einddatum is verstreken en u de pogingen hebt beoordeeld, worden de persoonsgegevens van studenten weer getoond.

Je kunt stoppen met anonieme beoordeling door het selectievakje Anoniem cijfer toekennen inschakelen uit te schakelen. U kunt anoniem beoordelen in- en uitschakelen totdat een student een poging heeft verstuurd. Na de eerste inzending kunt u de functie alleen nog maar uitschakelen. Als je enkele pogingen anoniem hebt beoordeeld en de functie vervolgens uitschakelt, worden de items die je daarna beoordeelt niet getraceerd als Anoniem cijfer toegekend.


Meldingen voor anoniem beoordelen

Je krijgt een melding als er inzendingen zijn voor opdrachten die anoniem kunnen worden beoordeeld. Waarschuwingen worden hier weergegeven:

 • Op de pagina Cijfer nodig; de lijst bevat geen persoonsgegevens
 • In de modules Aandacht gevraagd en Waarschuwingen
 • Via afzonderlijke meldingen per e-mail
 • Via meldingen per SMS, gesproken berichten en e-mails met een dagelijkse digest

Anonieme inzendingen weergeven

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van Ultra voor informatie over het weergeven van anonieme inzendingen.

Inzendingen voor opdrachten die anoniem moeten worden beoordeeld, kun je openen vanuit het Grade Center of via de pagina Cijfer nodig.

 1. Grade Center: Als de einddatum van een opdracht is verstreken of als alle pogingen zijn ingeleverd, ga je naar de kolom van de opdracht en selecteer je Pogingen beoordelen.
 2. Op de pagina Cijfer nodig: Filter de items waarvoor een beoordeling moet worden ingevoerd om alleen de opdracht weer te geven die u wilt beoordelen. Selecteer Alle gebruikers beoordelen in het menu van een opdracht om te beginnen met beoordelen.

In beide gevallen wordt de pagina Opdracht beoordelen weergegeven, waar je inzendingen kunt bekijken en op de gebruikelijke manier kunt nakijken.

Op het moment dat je naar de opdracht van een andere student gaat, wordt de gebruikersnaam vervangen door ‘Anonieme student’. U kunt ook zien hoeveel beoordeelbare items er in de wachtrij staan. Nadat anoniem beoordelen is uitgeschakeld, worden de cijfers weergegeven in de Grade Center-kolom.


Meerdere anonieme pogingen

Wanneer je meerdere pogingen toestaat, hoef je ze misschien niet allemaal te beoordelen. Wanneer je kiest voor anonieme beoordeling, worden de namen van studenten en pogingen verborgen. Als je instelt dat je de eerste of laatste poging wilt gebruiken voor het cijfer, kun je niet zien hoeveel pogingen studenten hebben ingeleverd. Als je gaat beoordelen vanuit de cijferkolom, kun je eenvoudig zien welke pogingen worden gebruikt bij de berekening van het cijfer.

Selecteer Pogingen beoordelen in het menu van de cijferkolom. Navigeer naar de pogingen waarbij alleen het pictogram Cijfer nodig staat naast Anonieme student.

Pogingen die niet worden gebruikt bij de berekening van het cijfer, worden aangegeven met het pictogram Draagt niet bij aan cijfer van gebruiker, en deze hoef je dus niet te beoordelen.

Als je gaat beoordelen vanaf de pagina Cijfer nodig, zie je alleen de pogingen die moeten worden beoordeeld, op basis van de poging die je hebt gekozen om als eerste of laatste te beoordelen. Je kunt ervoor kiezen om alle pogingen te bekijken. De namen van studenten en de status van pogingen zijn verborgen.

Meer informatie over de pagina Cijfer nodig

Extra pogingen en anoniem beoordelen

De functie Extra poging toestaan wordt alleen weergegeven als de student al het maximum aantal pogingen voor de opdracht heeft ingeleverd. Elke keer dat het maximum wordt bereikt door een student, kunt u desgewenst een extra poging aanbieden. Je hoeft eerdere pogingen niet te beoordelen om een student toestemming te geven voor een extra poging.

Wanneer een opdracht anoniem wordt beoordeeld, kun je een student nog steeds een extra poging geven. Je kunt de namen van studenten zien, maar niet hun inzendingen of hoeveel pogingen ze nog hebben. Je verzoek wordt genegeerd als er nog pogingen over zijn.

Selecteer Poging negeren om de score voor de poging te negeren in cijferberekeningen en niet mee te tellen voor het maximum aantal pogingen.


Herinneringen versturen over ontbrekend cursuswerk

Je kunt vanuit kolommen in Grade Center per e-mail herinneringen versturen naar studenten en leden van groepen die bepaald cursuswerk nog niet hebben ingeleverd. Studenten krijgen een door het systeem gegenereerde e-mail met de naam van de cursus, het cursuswerk en de einddatum (als die is ingesteld). Als de e-mail is verstuurd, wordt dit boven aan het scherm aangegeven.

Je kunt ook herinneringen versturen voor opdrachten waarvoor anonieme of gedelegeerde beoordeling is ingeschakeld. Om de anonimiteit te beschermen, worden de namen van studenten en de status van pogingen verborgen.

Je ziet deze menuoptie niet als je instelling een oudere versie van Blackboard Learn gebruikt.


Bewijs van anonieme beoordeling

Instellingen moeten kunnen aantonen dat bepaalde opdrachten anoniem zijn beoordeeld.

Jij en beheerders kunnen controleren of anonieme beoordeling was ingeschakeld op het moment van de cijfertoekenning. Zelfs nadat anoniem beoordelen is uitgeschakeld, wordt op het beoordelingsscherm van de poging en in de geschiedenis van Grade Center vermeld dat anonieme beoordeling is gebruikt.

Studenten zien op de pagina Opdracht uploaden een bericht als hun opdracht anoniem zal worden beoordeeld. Ze worden dan ook gevraagd geen persoonsgegevens mee te sturen met de inzending.

Op de pagina Controleer het overzicht van verzendingen of in Mijn cijfers zien studenten een pictogram Anoniem cijfer toegekend als hun opdrachten anoniem zijn beoordeeld.


Anonimiteit in Grade Center

De identiteit van de studenten wordt beschermd terwijl je anoniem beoordeelt:

 • Scores voor anoniem beoordeelde opdrachten worden pas gebruikt in berekende kolommen totdat je anonieme beoordeling uitschakelt.
 • Opdrachten die anoniem zijn beoordeeld, worden pas weergegeven in Grade Center-rapporten totdat je anonieme beoordeling uitschakelt.
 • Wanneer je gegevens gaat downloaden uit Grade Center, kun je geen kolommen selecteren met cijfers voor anoniem beoordeelde opdrachten.

ULTRA: Anonieme beoordeling inschakelen

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het inschakelen van anonieme beoordeling.

Je kunt anonieme beoordeling inschakelen voor opdrachten en toetsen die niet de ingebouwde vraagtypes bevatten. Je mag alleen tekst en bestanden toevoegen aan anoniem beoordeelde opdrachten en toetsen.

De namen van de studenten worden verborgen tijdens het beoordelen en worden pas onthuld nadat je alle cijfers hebt geplaatst. Er wordt geen indicatie weergegeven van studenten voor wie speciale maatregelen gelden.

Je kunt de namen van leerlingen niet verbergen of tonen nadat studenten een opdracht of test hebben geopend of pogingen hebben ingediend.

Instellingen die compatibel zijn met anonieme beoordeling

Deze instellingen en functies werken met anonieme beoordeling:

 • Einddatum: Wanneer een einddatum is verstreken, blijft de anonieme beoordeling van kracht.
 • Meerdere pogingen
 • Parallelle beoordeling
 • Tijdslimiet toevoegen
 • Beoordelingsrubriek toevoegen
 • Afstemmen op doelen
 • SafeAssign: Resultaten worden verborgen terwijl anoniem beoordelen is ingeschakeld. Nadat je cijfers hebt gepubliceerd, worden namen weergegeven en kun je de SafeAssign-resultaten en Originaliteitsrapporten bekijken.

Instellingen die niet compatibel zijn met anonieme beoordeling

Deze instellingen en functies werken niet met anonieme beoordeling:

 • Klassikale gesprekken toestaan
 • Inzendingen offline verzamelen
 • Toewijzen aan groepen
 • Vragen toevoegen en hergebruiken

Meer informatie over het maken van opdrachten

Als je een beoordeling met vragen maakt, kun je geen anonieme beoordeling inschakelen. Als je de namen van studenten hebt verborgen en een vraagtype hebt geselecteerd, wordt je gevraagd of je de anonieme beoordeling wilt uitschakelen. Als je Doorgaan selecteert, wordt het vraagveld geopend en wordt de anonieme beoordeling uitgeschakeld.

Studentenweergave

Wanneer studenten de beoordeling openen, verschijnt deze melding:

Deze opdracht wordt anoniem beoordeeld. Vermeld geen persoonlijke informatie, zoals je naam.


ULTRA: Anonieme inzendingen weergeven

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het weergeven van anonieme inzendingen.

Selecteer op de pagina Cijferlijst de titel van de opdracht om te beginnen met de beoordeling. Volg dezelfde werkstroom voor toetsen.

Op de pagina Inzendingen verschijnt een bericht waarin staat dat een anonieme beoordeling wordt uitgevoerd.

De lijst met inzendingen bevat alleen een lijst van de studenten die een inzending hebben gemaakt. Alle studenteninformatie is verborgen. Studentenfoto's zijn vervangen door het algemene silhouet. Studenten die hebben ingezonden krijgen de naam ‘Anonieme student’ en een nummer, bijvoorbeeld Anonieme student 244260. De inzendingen staan in willekeurige volgorde en zijn niet gerangschikt op datum van inzending.

Het aantal inzendingen van het totaal aantal mogelijke inzendingen verschijnt bovenaan de pagina. Studenten blijven anoniem tot je alle cijfers publiceert. Je kunt ook zien hoeveel je hebt beoordeeld in de rubriek Klaar voor publicatie.

Rasterweergave

In de rasterweergave wordt in de kolomkop weergegeven hoeveel inzendingen je hebt beoordeeld. In de cel van elke student staat Anoniem. Je kunt niet zien welke studenten iets hebben ingezonden. Als je naar een cel wijst, verschijnt deze melding: Voltooi de beoordeling om de anonimiteit uit te schakelen en alle cijfers te publiceren.


ULTRA: Anonieme inzendingen beoordelen

Wanneer je een inzending selecteert, verschijnt Anonieme student en het nummer. Je hebt toegang tot de rubrieken, kunt de bestanden van de studenten openen, inline annoteren en een cijfer en feedback toekennen.

Meer informatie over het beoordelen van opdrachten

Je kunt het cijfer niet posten vanaf de inzendpagina. Je kunt naar andere inzendingen bovenaan de pagina navigeren.

Op de pagina Inzendingen is de status van een beoordeelde inzending Niets om te beoordelen. Er verschijnt geen cijfer totdat je alle cijfers hebt gepubliceerd.

Alle cijfers publiceren

Als je klaar bent met beoordelen, selecteer je de link Alle cijfers publiceren in de banner bovenaan de pagina.

Alle cijfers publiceren wordt alleen weergegevenenn voor rollen met dat recht. Een Grader kan bijvoorbeeld niet alle cijfers publiceren en anonieme beoordeling uitschakelen.

Je ontvangt een bevestigingsmodaal als je pogingen hebt om te beoordelen of als sommige studenten nog pogingen hebben om in te zenden. Als je alle cijfers publiceert, wordt de anonieme beoordeling uitgeschakeld en worden de namen van de studenten onthuld. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt. Later kun je gepubliceerde cijfers bijwerken en late inzendingen beoordelen.

Op de pagina Cijferlijst van de cursus kun je de voortgang van je beoordeling bekijken. Je krijgt ook waarschuwingen als je alle cijfers probeert te publiceren voordat de beoordeling is voltooid of alle inzendingen zijn gemaakt. Je krijgt ook waarschuwingen als je Cijfers publiceren selecteert op de algemene Cijfers in de lijst waar je naam staat.

Nadat je alle cijfers hebt gepubliceerd, verschijnen de namen en profielfoto's van de studenten. Alle cijfers die je hebt gegeven, worden gepubliceerd. Voltooid geeft aan dat er geen beoordelingstaken openstaan voor die student.

Op dit moment, nadat je alle cijfers hebt gepubliceerd, verschijnt er geen label of pictogram dat aangeeft dat de beoordeling anoniem is beoordeeld.

Late inzendingen

Anoniem beoordelen is niet uitgeschakeld bij het verstrijken van de einddatum. Late inzendingen worden gelabeld.

Een poging verwijderen

Je kunt een poging verwijderen, bijvoorbeeld als een student identificerende informatie heeft toegevoegd. Open het menu op de inzendingspagina en selecteer Verwijderen. De poging en het cijfer worden gewist en de student kan opnieuw inzenden.

Wat zien studenten?

Studenten zien geen enkele indicatie van anonieme beoordeling op hun pagina Cijfers. Totdat je alle cijfers publiceert, ziet een student Geen cijfer in de kolom Cijfers, zelfs als je een cijfer hebt gegeven.


ULTRA: Meerdere anonieme pogingen

Je kunt studenten toestaan om meerdere pogingen in te zenden wanneer je anonieme beoordeling inschakelt. Studentennamen blijven verborgen voor elke poging. In de cijferlijst kun je zien hoeveel pogingen elke student heeft ingezonden en hoeveel je moet beoordelen.

Nadat je klaar bent met het beoordelen van alle pogingen voor een student, zie je Niets te beoordelen in de rij van de student.

Je wordt gewaarschuwd als je Alle cijfers publiceren selecteert wanneer sommige studenten niet al hun pogingen hebben ingezonden. Als je alle cijfers publiceert wanneer er nog openstaande pogingen bestaan, wordt de anonieme beoordeling uitgeschakeld.

Studentenoverzicht van meerdere pogingen

Als studenten hun pogingen bekijken, zien ze Geen cijfer in de cijferballen. Wanneer je alle cijfers publiceert, zullen ze cijfers zien voor alle pogingen.


ULTRA: Anonimiteit in de cijferlijst

De identiteit van de studenten wordt beschermd terwijl je anoniem beoordeelt:

 • Scores voor anoniem beoordeelde opdrachten worden pas gebruikt in berekende kolommen totdat je anonieme beoordeling uitschakelt.
 • Opdrachten die anoniem zijn beoordeeld, worden pas weergegeven in studentenrapporten nadat je anonieme beoordeling uitschakelt.
 • Anoniem beoordeelde kolommen zijn niet beschikbaar voor selectie bij het downloaden van gegevens uit de cijferlijst.

ULTRA: Cursusconversie en anonieme beoordeling

Wanneer je je Originele cursus omzet in een Ultra-cursus, behouden bestaande beoordelingen zonder vragen de anonieme cijferinstelling. Eventuele beoordelingscijfers worden bij de omzetting verwijderd.

Meer informatie over het omzetten van je cursus