U kunt ingeleverde opdrachten downloaden om deze offline te bekijken. U kunt alle inzendingen of alleen bepaalde inzendingen downloaden als een zip-bestand. Pak het bestand uit om de inhoud te bekijken. Elke inzending wordt als een apart bestand opgeslagen.

Zowel Windows- als Mac-computers beschikken over ingebouwde functies voor het weergeven en uitpakken van gecomprimeerde ZIP-bestanden. Raadpleeg voor meer informatie de Help van het besturingssysteem van uw computer.

Opdrachten downloaden

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het downloaden van opdrachten.

 1. Open in Grade Center het menu van de kolom met de opdracht en selecteer Opdrachtbestand downloaden.
 2. Selecteer op de pagina Opdracht downloaden de inzendingen die u wilt downloaden of schakel het bovenste selectievakje in om alle inzendingen te selecteren.
 3. Selecteer Verzenden.
 4. Selecteer op de volgende pagina Opdracht downloaden de koppeling Opdrachten nu downloaden. Er verschijnt een venster met instructies voor het bestand.
 5. Selecteer Bestand opslaan in het venster dat verschijnt en selecteer OK.
 6. Blader naar de locatie waar je het bestand wilt downloaden en selecteer Opslaan.
 7. Als je terug wilt gaan naar Grade Center, selecteer je OK op de pagina Opdracht downloaden.

Als u de downloadfunctie gebruikt, worden in de bestandsnamen automatisch gebruikersnamen verwerkt voor eenvoudige identificatie. Dit geldt niet voor bestanden die één voor één worden gedownload via de pagina Opdracht beoordelen. Om verwarring te voorkomen, moet je studenten daarom vragen bestandsnamen te gebruiken waarin hun achternaam of gebruikersnaam voorkomt.

Als een student een bijlage heeft bijgevoegd, kan het gedownloade zip-bestand twee bestanden per student bevatten: het bijgevoegde bestand en een TXT-bestand dat is geproduceerd door Grade Center. Het TXT-bestand bevat informatie over de inzending en opmerkingen van de student. Beide bestanden hebben een naam waaraan de gebruikersnaam van de student is toegevoegd.

Met de functie Opdrachtbestanden opruimen kunt u gebruikers selecteren en bestanden wissen die horen bij de inzendingen van deze gebruikers. Deze functie is beschikbaar in het menu van de kolom van een opdracht in Grade Center.


Gedownloade opdrachten beoordelen

Nadat je inzendingen offline hebt bekeken en beoordeeld, kun je cijfers en opmerkingen invoeren in Grade Center. Open het menu van de cel van de opdracht en selecteer Cijferdetails weergeven. Selecteer Cijfer bewerken op de pagina Cijferdetails. Je kunt de functie Bestand invoegen in de editor gebruiken om bestanden toe te voegen. Selecteer Poging weergevenom het werk van de student te zien in de gedeelten Inzending en Opmerkingen terwijl je een cijfer, opmerkingen en bestanden toevoegt.

Je kunt cijfers ook rechtstreeks invoeren in de cellen in Grade Center. Als je een cijfer invoert voor de eerste poging voor een opdracht waarvoor twee pogingen zijn toegestaan, wordt dit cijfer een vervangend cijfer genoemd. Als u via de pagina Opdracht beoordelen een cijfer geeft aan de tweede poging, krijgt het vervangende cijfer nog steeds prioriteit boven het cijfer van de tweede poging dat u toewijst. Dit betekent dat je erg voorzichtig te werk moet gaan als je voor opdrachten met meerdere pogingen cijfers rechtstreeks in Grade Center gaat invoeren.

Meer informatie over het vervangen van cijfers

Video: Download Assessment Submissions


ULTRA: Watch a video about downloading assessment submissions

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Download assessment submissions explains how to download assessment submissions and what you can and cannot download in the Ultra course view.


ULTRA: Beoordelingen downloaden

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het downloaden van beoordelingen.

Om het beoordelingsproces te versnellen, kun je de inzendingen van studenten downloaden en offline weergeven. Je kunt alle inzendingen of alleen bepaalde inzendingen als een ZIP-bestand downloaden. Pak of breid het bestand uit om de inhoud te bekijken. Elke inzending wordt als een apart bestand met gebruikersnaam van iedere student opgeslagen.

Je onderwijsassistenten, facilitatoren en beoordelaars kunnen ook inzendingen van beoordelingen downloaden.

Je kunt de inhoud en bestanden downloaden die studenten in de editor voor hun inzendingen maken en bijvoegen.

Je kunt niet de inhoud en bestanden downloaden die bij de beoordelingsvragen zijn bijgevoegd. Als een beoordeling bijvoorbeeld alleen open vragen heeft, worden de antwoorden van studenten niet gedownload. Je kunt ook geen discussies, groepswerk of anonieme inzendingen downloaden.

Selecteer de downloadoptie in deze gebieden in de cijferlijst:

 • Lijstweergave: De pagina en menu Inzendingen van het item in de veldnamenrij
 • Rasterweergave: Menu van het item

Pagina Bestanden met beoordelingen downloaden

Selecteer op de pagina Bestanden met beoordelingen downloaden de kolomkop Naam of Datum om de inzendingen te sorteren.

 1. Schakel het selectievakje naast de kolom Naam in om alle inzendingen te selecteren of selecteer alle inzendingen afzonderlijk. Als je alles selecteert, worden alleen inzendingen met bestanden en tekst die zijn toegevoegd door studenten in de editor opgenomen in het ZIP-bestand.

  Als je meerdere pogingen hebt toegestaan, worden de bestanden voor alle pogingen voor elke student opgenomen.

 2. Selecteer ZIP-bestand maken om het proces te starten.
 3. Selecteer Versturen in het pop-upvenster. Het bestand wordt op de achtergrond gemaakt en je keert automatisch terug naar de lijstpagina of rasterweergave Inzendingen. Het proces kan even duren op basis van de grootte van het bestand.

Je ontvangt een e-mail en een cursusbericht wanneer het ZIP-bestand klaar is om naar je computer gedownload te worden. Selecteer op de pagina Berichten van je cursus of in je e-mail de koppeling Nu downloaden.

Als je de e-mail en het cursusbericht met de koppeling om het bestand te downloaden verwijdert, moet je de download opnieuw uitvoeren. Het ZIP-bestand blijft in het systeem totdat er een routinematige opschoning van het systeem wordt uitgevoerd, om de 90 dagen of langer, of totdat een beheerder het bestand handmatig verwijdert. Neem voor meer informatie contact op met de beheerder.


ULTRA: Inhoud van ZIP-bestand weergeven

Zowel Windows- als Mac-computers beschikken over ingebouwde functies voor het weergeven en uitpakken van gecomprimeerde ZIP-bestanden. Raadpleeg voor meer informatie de Help van het besturingssysteem van je computer.

Nadat je het bestand hebt uitgepakt, wordt er voor elke inzending een map met bestanden weergegeven. De bestandsnamen verwerken automatisch gebruikersnamen voor eenvoudige identificatie.

Bestanden die zijn opgenomen in het ZIP-bestand

TXT-bestand: Als een student de editor heeft gebruikt om de beoordeling te voltooien, wordt de tekst van de inzending weergegeven in een TXT-bestand. Je kunt ook informatie over de inzending vinden, zoals de verzenddatum. Let op: Inhoud en bestanden die bij beoordelingsvragen zijn bijgevoegd worden niet gedownload.

Ingezonden bestanden: Als de student één of meerdere bestanden als inzending heeft geüpload, worden ze samen in de lijst weergegeven. De inzending van een student kan bijvoorbeeld een Word-document, een afbeeldingsbestand en een diapresentatie bevatten. Let op: Als je meerdere pogingen hebt toegestaan, worden de bestanden voor alle pogingen voor elke student opgenomen.

Combinatie: Een student kan tekst leveren en bestanden bijvoegen in de editor om de inzending te voltooien.