De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. Opdrachten zijn altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave.

U kunt opdrachten maken naast andere inhoud.

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het maken van opdrachten.

Met behulp van opdrachten kunt je cursusmateriaal maken en de cijfers en feedback voor elke student afzonderlijk beheren. U kunt opdrachten maken binnen inhoudsgebieden, leermodules, lesoverzichten en mappen.

Wanneer u een opdracht maakt, wordt er automatisch een bijbehorende kolom toegevoegd aan Grade Center. Vanuit Grade Center of vanaf de pagina Cijfer nodig kunt u zien wie er werk heeft ingeleverd en beginnen met nakijken. Studenten kunnen hun cijfers bekijken op de pagina Mijn cijfers of op de pagina Controleer het overzicht van verzendingen van de opdracht.

U kunt ook een groepsopdracht samenstellen en deze beschikbaar stellen aan een of meer groepen in een cursus Elke groep levert één gezamenlijke opdracht in en alle leden van de groep krijgen hetzelfde cijfer. U kunt één opdracht maken en deze aan alle groepen toewijzen of verschillende opdrachten maken en deze aan specifieke groepen toewijzen.

Meer over groepsopdrachten


Een opdracht maken

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het maken van opdrachten.

Je kunt opdrachten maken binnen inhoudsgebieden, leermodules, lesoverzichten en mappen.

 1. Selecteer Opdracht in het menu Beoordelingen en geef de naam, instructies en bestanden op die studenten nodig hebben. Je kunt de functies van de editor gebruiken om tekst op te maken en bestanden toe te voegen. Je kunt ook bestanden toevoegen in het gedeelte Opdrachtbestanden.

  Opdrachtinstructies voor originele cursussen worden in de mobiele Blackboard-apps weergegeven nadat studenten aan een poging zijn begonnen.

  • Selecteer Bladeren in mijn computer om een bestand te uploaden vanaf je computer. Het bestand wordt opgeslagen in de map op het hoogste niveau in de opslaglocatie voor bestanden van de cursus: Cursusbestanden of Content Collection. Je kunt ook een bestand vanuit de opslaglocatie bijvoegen.

   -OF-

   Sleep bestanden van je computer naar de 'hotspot' in het gebied Bestanden als bijlage toevoegen. Als dit in je browser mogelijk is, kun je ook een map met bestanden slepen. De bestanden worden een voor een geüpload. Als je in de browser een opdracht niet kunt verzenden nadat je een map hebt geüpload, selecteer dan Niet bijvoegen in de rij van de map om de map te verwijderen. Je kunt de bestanden dan afzonderlijk slepen en opnieuw verzenden.

   Als je instelling met een oudere versie van Blackboard Learn werkt, is het niet mogelijk om bestanden te slepen om ze te uploaden.

   Je kunt de bestandsnaam gebruiken of zelf een titel voor de koppeling opgeven.

  • Selecteer desgewenst een einddatum. Opdrachten met een einddatum worden automatisch weergegeven in de cursusagenda en in de module Takenlijst. Inzendingen na deze datum worden geaccepteerd, maar worden gemarkeerd als te laat. Als je niet wilt dat een student nog toegang tot een opdracht heeft nadat de einddatum verstreken is, kies je de gewenste weergavedatums.

   Meer informatie over te laat ingezonden opdrachten

  • In het gedeelte Beoordelen typ je het aantal Mogelijk aantal punten.

   Als je het mogelijke aantal punten instelt op een niet-rond getal, worden letterscores mogelijk niet goed toegewezen.

  • Voeg desgewenst een rubriek toe. Vouw de secties van het venster uit om instellingen te kiezen voor bijvoorbeeld anoniem beoordelen, de weergave van cijfers en het aantal pogingen. Je kunt meerdere pogingen toestaan voor een opdracht.
  • Maak de opdracht beschikbaar wanneer studenten deze kunnen gaan maken. Selecteer de gewenste opties voor beschikbaarheid, tracering, en weergavedatums. Weergavedatums hebben geen invloed op de beschikbaarheid van een opdracht, alleen wanneer deze wordt weergegeven.
  • Selecteer Verzenden.

  Meer informatie over cijferinstellingen voor opdrachten

  Meer informatie over het toevoegen van bestanden in de editor

  Meer informatie over de verschillen tussen Cursusbestanden en Content Collection


  Te laat ingezonden opdrachten

  Als je een einddatum aan een opdracht toewijst, kunnen studenten nog pogingen indienen nadat deze datum verstreken is. Inzendingen die na de einddatum zijn ontvangen, worden als te laat gemarkeerd. Breng studenten hier in de opdrachtinstructies van op de hoogte als je te late inzendingen bestraft.

  Je kunt het label voor te late inzendingen bekijken in deze gebieden:

  • De inzendingenpagina van een student in het deelvenster met cijfers
  • De pagina Cijferdetails van een student
  • Op de pagina Cijfer nodig

  Vanuit het Grade Center kun je met de optie Opdrachtbestand downloaden in het menu van een opdracht ook een lijst weergeven met alle inzendingen. Bekijk wie er werk heeft ingezonden, op welke datum dit is gebeurd en wat de beoordelingsstatus is. Je kunt sorteren op datum om eenvoudig te zien wie zijn werk na de einddatum heeft ingezonden.

  Als je niet wilt dat een student nog toegang tot een opdracht heeft nadat de einddatum verstreken is, kies je de gewenste weergavedatums. Laat het studenten weten dat je geen inzendingen accepteert na de einddatum en dat de opdracht dan niet langer beschikbaar is.

  Als studenten werk na de einddatum indienen, zien ze het label Te laat.


  Bevestiging van inzending van opdracht door studenten

  Als studenten een opdracht verzenden, wordt de pagina Controleer het overzicht van verzendingen weergegeven met informatie over de verzonden opdracht en een bericht Geslaagd met een bevestigingsnummer. Studenten kunnen dit nummer kopiëren en opslaan als bewijs van inzending en gebruiken bij academische geschillen. Voor opdrachten met meerdere pogingen ontvangen studenten voor elke inzending een ander nummer. Als je instelling meldingen via e-mail heeft ingesteld voor inzendingsbewijzen, ontvangen studenten ook een e-mail met een bevestigingsnummer en andere details voor elke inzending.

  Als je instelling met Blackboard Learn 9.1 van het vierde kwartaal van 2016 of eerder werkt, zijn bevestigingsnummers niet zichtbaar voor jou en je studenten. Meldingen per e-mail voor studenten en toegang voor studenten tot ontvangstgeschiedenis zijn namelijk pas beschikbaar vanaf Blackboard Learn 9.1 van het vierde kwartaal van 2017.

  Jij en je beheerders beschikken over een opvraagbare record in het systeem, zelfs als een poging, opdracht of student later wordt verwijderd. Deze records worden bewaard in de cursus en zijn ook opvraagbaar na het archiveer- en herstelproces.

  Je kunt vanuit Grade Center toegang krijgen tot de bevestigingsnummers van al je studenten. Open het menu Rapporten en selecteer Inzendingsbewijzen.

  Op de pagina Inzendingsbewijzen kun je vervolgens informatie bekijken voor elke opdracht, zoals wie de opdracht heeft ingeleverd en wanneer. De inzending van groepsopdrachten wordt ook geregistreerd. In de kolom Inzender kun je zien wie de opdracht namens de groep heeft ingeleverd. In de kolom Inzending kun je zien of een student een bestand heeft ingeleverd of de inzending heeft geschreven in de editor van de opdracht.

  Gebruik de menu's boven aan de pagina om de items te filteren. Selecteer Niet leeg in het tweede menu en laat het zoekvak leeg om alle inzendingsbewijzen te zien. Selecteer een kolomkop om de items te sorteren.


  Opdrachten bewerken, in een andere volgorde zetten en verwijderen

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het beheren van opdrachten.

  Je kunt opdrachten wijzigen, anders ordenen en verwijderen. Wijzig de volgorde van opdrachten via slepen en neerzetten of met de tool Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord. Wijzig de volgorde van opdrachten bijvoorbeeld om de meest recente opdracht boven aan de lijst te zetten.

  Selecteer een optie in het menu van een opdracht:

  • Een opdracht verplaatsen naar een andere locatie in uw cursus. Wanneer je een opdracht verplaatst, wordt deze verwijderd van de oorspronkelijke locatie. Je kunt een opdracht niet kopiëren.
  • Een opdracht bewerken. Als je de instructies wijzigt, zien studenten die al inzendingen hebben verstuurd de nieuwe instructies pas bij een eventuele volgende poging.
  • Regels voor adaptieve inhoud, bijhouden van hits, metagegevens en doorneemstatus opgeven.

  Meer informatie over opties die je kunt toepassen

  Opdrachten verwijderen

  U kunt een opdracht verwijderen uit een cursusgebied. Als er geen inzendingen van studenten bestaan voor de opdracht, wordt de bijbehorende kolom in het Grade Center ook verwijderd.

  Wanneer je een opdracht verwijdert waarvoor al inzendingen van studenten zijn ontvangen, worden deze inzendingen ook verwijderd. U hebt twee mogelijkheden:

  • De scores in het Grade Center behouden, maar de opdracht en alle inzendingen verwijderen. Hoewel de scores aanwezig blijven in het Grade Center, heb je geen toegang meer tot de inzendingen van studenten. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.
  • De opdracht verwijderen, inclusief de kolom en toegewezen cijfers in het Grade Center, plus alle inzendingen. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

  U kunt het item met cijfertoekenning ook instellen als niet beschikbaar in de cursus om de inzendingen en de scores te behouden in het Grade Center.


  ULTRA: Een opdracht maken

  Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het maken van opdrachten.

  Opdrachten zijn altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-weergave van een cursus.

  Je kunt opdrachten maken naast andere inhoud. Studenten kunnen hun werk dan maken naast de inhoud die ze nodig hebben, zodat ze die altijd bij de hand hebben. Je kunt ook een groepsopdracht samenstellen en deze beschikbaar stellen aan een of meer groepen in een cursus.

  Meer informatie over het maken van opdrachten voor groepen studenten

  Durf te experimenteren! Studenten zien pas wat je hebt toegevoegd wanneer je de opdrachten zichtbaar maakt.

  Meer informatie over het wijzigen van een bestaande opdracht

  Selecteer op de pagina Cursusinhoud het plusteken op de plek waar je een opdracht wilt toevoegen. Selecteer Maken in het menu om het deelvenster Item maken te openen en selecteer vervolgens Opdracht. De pagina Nieuwe opdracht wordt geopend.

  Je kunt ook een map uitvouwen of maken en dan een opdracht uploaden.

  Wanneer je een opdracht maakt, wordt er automatisch een item in de cijferlijst gemaakt.

  Nadat je cijfers voor een opdracht hebt gepost, kunnen studenten hun scores zien op de cijferpagina’s of in de activiteitenstream. Ze kunnen ook de opdrachtkoppeling op de pagina Cursusinhoud volgen om een opdracht, hun inzendingen, jouw feedback, rubrieken en hun cijfers te bekijken.

   

  ULTRA: De pagina Nieuwe opdracht

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor een inleiding over opdrachten.

  Geef een beschrijvende titel zodat studenten de opdracht gemakkelijk kunnen vinden in de cursusinhoud. De titel wordt op de pagina Cursusinhoud weergegeven als een koppeling die studenten selecteren om het materiaal te bekijken. Als je geen titel toevoegt, wordt het item aangegeven als Nieuwe opdracht in de lijst met inhoud, samen met de datum. Als je geen inhoud toevoegt, wordt de opdracht niet weergegeven op de pagina Cursusinhoud.

  Voeg tekst, bestanden en vragen toe. Selecteer het plusteken om het menu te openen en selecteer de gewenste items. Je kunt een vraagtype kiezen, een vragenpool toevoegen of vragen en inhoud uit bestaande beoordelingen hergebruiken. Je kunt bestanden en tekst toevoegen, zoals instructies voor de opdracht. Je kunt ook bestanden toevoegen vanuit cloudopslag, zoals OneDrive® en Google Drive™.

  Meer informatie over het toevoegen van vragen in het onderwerp Toetsen

  Meer informatie over het toevoegen van vragenpools

  Meer informatie over het hergebruiken van vragen

  Toon of verberg de opdracht. Studenten zien een opdracht pas als jij de opdracht beschikbaar maakt. Je kunt alle inhoud voor een cursus al eerder voorbereiden en op basis van je planning bepaalde inhoud vrijgeven aan studenten. Je kunt ook beschikbaarheidsvoorwaarden op basis van datum, tijd en prestaties instellen voor andere items in de cijferlijst van de cursus. Op de pagina Cursusinhoud kunnen studenten zien wanneer de opdracht beschikbaar zal komen.

  Pas opdrachtinstellingen toe. Selecteer het pictogram Instellingen om het deelvenster te openen waarin je de details en informatie van de opdracht kunt opgeven.

  Geef een einddatum op. Einddatums worden weergegeven in de agenda en in de activiteitenstream. Te laat ingeleverde opdrachten worden weergegeven met het label Te laat in de cijferlijst van de cursus. Adviseer studenten om regelmatig te controleren wat ze nu moeten inleveren en in de nabije toekomst, zodat ze op tijd vragen kunnen stellen.

  Kijk of er speciale maatregelen zijn. Je kunt speciale maatregelen instellen voor studenten, zodat ze niet hoeven te voldoen aan bepaalde vereisten van een cursus, zoals einddatums en tijdslimieten voor opdrachten. Als je speciale maatregelen wilt selecteren, ga je naar de naamlijst en open je het menu voor een student. Het aantal speciale maatregelen dat je hebt ingesteld, wordt vermeld op de opdrachtpagina, in de sectie Instellingen.

  Meer informatie over speciale maatregelen

  Klassikale gesprekken toestaan. Wat als je studenten vragen hebben over een opdracht? Je kunt gesprekken toestaan voor een opdracht, zodat iedereen een bijdrage kan leveren aan het gesprek. Naarmate het gesprek zich ontwikkelt, wordt het alleen weergegeven bij de betreffende opdracht.

  Meer informatie over gesprekken

  Inzendingen offline verzamelen. Het kan voorkomen dat je werk van studenten wilt beoordelen waarvoor studenten geen inzending hoeven te uploaden. Je kunt bijvoorbeeld cijfers toevoegen aan de cijferlijst voor mondelinge presentaties, wetenschappelijke experimenten, optredens en kunstwerken.

  Meer informatie over het offline verzamelen van inzendingen

  Zet vragen en antwoorden in willekeurige volgorde. Je kunt vragen en de bijbehorende antwoorden in willekeurige volgorde zetten voor oefening/herhaling of om fraude te voorkomen. Je kunt beide instellingen gebruiken of één van de instellingen, zodat opdrachten voor elke student anders worden weergegeven.

  Jij ziet de vragen trouwens wel in de juiste volgorde, maar studenten zien steeds een andere volgorde. Om verwarring te voorkomen, moet je geen nummers gebruiken om te verwijzen naar andere vragen in de opdracht.

  Dit kan alleen voor vragen met combinaties en meerkeuzevragen. Als je antwoorden voor waar/onwaar-vragen willekeurig wilt weergeven, gebruik je een meerkeuzevraag met de antwoordmogelijkheden Waar en Onwaar. Het is niet mogelijk om vragen in willekeurige volgorde te zetten in een opdracht met tekstblokken of bijlagen.

  Meer informatie over het in willekeurige volgorde zetten van vragen en antwoorden

  Pas de cijfercategorie aan. Je kunt de cijfercategorie van de opdracht wijzigen in een van de aangepaste cijferlijstcategorieën die je hebt ingesteld voor de cursus. Je kunt nieuwe categorieën maken om cursuswerk op een andere manier te groeperen binnen de cursus. Aangepaste categorieën kunnen handig zijn bij het instellen van het totaalcijfer.

  Bepaal het aantal pogingen. Je kunt studenten meerdere pogingen laten inleveren voor een opdracht. Wanneer je meerdere pogingen toestaat, kun je ook aangeven hoe het definitieve cijfer moet worden berekend.

  Selecteer het cijfertoekenningsschema. Selecteer in het menu Beoordelen met een bestaand cijfertoekenningsschema zoals Punten. Je kunt het cijfertoekenningsschema op ieder moment wijzigen en de wijziging wordt dan zichtbaar voor studenten en in de cijferlijst.

  Anonieme beoordeling inschakelen. Wanneer je een opdracht aanmaakt zonder vragen, kun je anonieme beoordeling inschakelen, zodat de namen van de studenten verborgen blijven terwijl je beoordeelt. Je mag alleen tekst en bestanden toevoegen aan anoniem beoordeelde opdrachten.

  Meer informatie over anoniem beoordelen

  Beoordelingsresultaten weergeven. Schakel het selectievakje Juiste antwoorden weergeven in als studenten de juiste antwoorden mogen zien voor automatisch beoordeelde vragen als ze klaar zijn. Als je geen vragen toevoegt aan je opdracht, schakel je het selectievakje Juiste antwoorden weergeven in tijdens het maken.

  Meer informatie over het weergeven van juiste antwoorden

  Geautomatiseerde feedback inschakelen. Geef feedback aan studenten die automatisch wordt vrijgegeven op basis van je instellingen.

  Meer informatie over geautomatiseerde feedback

  Een toegangscode toevoegen. Je kunt een toegangscode versturen om te bepalen wanneer studenten een opdracht inleveren. Op dit moment worden er willekeurige toegangscodes gegenereerd door het systeem. Je kunt de toegangscodes niet aanpassen. Je kunt ook een toegangscode toevoegen aan een groepsopdracht.

  Meer informatie over toegangscodes

  Parallelle beoordeling inschakelen. Je kunt parallelle beoordeling inschakelen en beoordelaars toewijzen op het moment dat je een opdracht maakt. Je kunt parallelle beoordeling ook nog inschakelen nadat studenten al inzendingen hebben verstuurd. Het systeem wijst de beoordelaars die je selecteert willekeurig toe. Voor elke student zijn er twee beoordelaars. De werkbelasting wordt gelijkmatig over de beoordelaars verdeeld. Beoordelaars kunnen alleen inzendingen openen van studenten die aan hen zijn toegewezen. Cursusleiders of afstemmers bepalen de eindcijfers van studenten.

  Meer informatie over parallelle beoordeling

  Voeg een tijdslimiet toe. Een tijdslimiet kan ervoor zorgen dat studenten de juiste focus houden op de opdracht omdat iedereen een beperkte hoeveelheid tijd heeft om de opdracht in te leveren. De pogingen voor de opdracht worden opgeslagen en automatisch verzonden als de beschikbare tijd is verstreken. Je kunt studenten ook toestemming geven om na de tijdslimiet nog aan de opdracht te werken. Het is op dit moment niet mogelijk om een tijdslimiet in te stellen voor groepsopdrachten.

  Voeg een beoordelingsrubriek toe. Rubrieken kunnen helpen om inzendingen van studenten te evalueren op basis van belangrijke criteria die je definieert. Je kunt een nieuwe rubriek maken of een bestaande rubriek koppelen. Een rubriek is een hulpmiddel voor cijfertoekenning dat je kunt gebruiken om beoordeeld werk te evalueren. Op dit moment kun je alleen een rubriek toevoegen aan een opdracht zonder vragen.

  Voeg doelen en standaarden toe. Je kunt een opdracht afstemmen op één of meerdere doelen. Jij en de instelling kunnen gebruikmaken van doelen om de prestaties van studenten te meten binnen programma's en leerplannen. Je kunt ook individuele vragen afstemmen op doelen.

  Maak een groepsopdracht. Je kunt een opdracht maakt voor een of meer groepen studenten. De standaardinstelling is dat de groep als geheel een cijfer krijgt, maar je kunt het individuele cijfer van een groepslid wijzigen.

  Schakel SafeAssign in. Je kunt SafeAssign gebruiken om inzendingen van studenten te controleren op mogelijk plagiaat. Je kunt het originaliteitsrapport van SafeAssign op ieder moment inschakelen, zelfs als studenten al inzendingen hebben verstuurd. Inzendingen worden echter alleen gecontroleerd op het moment dat SafeAssign is ingeschakeld.

  Voeg desgewenst een beschrijving toe. De beschrijving wordt samen met de naam van de opdracht weergegeven op de pagina Cursusinhoud.


  ULTRA: Bestanden en tekstblokken toevoegen aan opdrachten

  Selecteer het plusteken om het menu te openen waar je vragen, tekst of een bestand wilt toevoegen. Je kunt net zoveel tekstblokken en bestanden toevoegen als je wilt.

  Voeg tekstblokken toe. Selecteer Tekst toevoegen om de editor te openen. Je kunt instructies toevoegen voor een gedeelte van de opdracht of inleidende tekst voor een audiobestand of een afbeelding. Je kunt ook tekst uit een Word-document plakken.

  Je kunt ook de editor gebruiken om afbeeldingen in te sluiten en bestanden bij te voegen, als aanvulling op de tekst.

  Als je een opdracht maakt die alleen tekstblokken bevat, kun je de waarde voor Maximumscore handmatig wijzigen op de pagina Opdrachtinstellingen.

  Voeg bestanden toe. Selecteer Lokaal bestand toevoegen om te zoeken naar een bestand op je computer. De instelling bepaalt de maximale grootte van de bestanden die je kunt uploaden. Je kunt geen map met bestanden toevoegen.

  Bestand toevoegen vanuit cloudopslag: Je kunt rechtstreeks vanuit een cursus verbinding maken met verschillende web-apps waarin je bestanden hebt opgeslagen, zoals OneDrive. De bestanden die je toevoegt, zijn kopieën. Als je een bestand wijzigt in cloudopslag, moet je een nieuwe kopie uploaden naar de cursus. Als dit is toegestaan in je browser, worden de mediabestanden die je vanuit cloudopslag toevoegt inline weergegeven.

  Meer informatie over cloudopslag

  Weergaveopties voor mediabestanden

  Weergaveopties voor mediabestanden

  Als dit is toegestaan in je browser, worden de mediabestanden die je toevoegt aan opdrachten standaard inline weergegeven. Als een mediabestand in jouw browser niet inline kan worden weergegeven, wordt het als een bijlage weergegeven. Bestanden die je vanuit cloudopslag toevoegt, werken op dezelfde manier.

  Afbeeldingen die inline worden weergegeven, worden ingesloten in een blok van 768 pixels op de plek van de grootste onderbrekingspunten. Hoe meer de grootte van een afbeelding met dit formaat overeenkomt, des te minder opvulling er nodig is in het blok.

  Open het menu van een mediabestand en selecteer Bewerken.

  Als je de alternatieve tekst of het weergavegedrag van het bestand wilt wijzigen, selecteer je het bestand in de editor en selecteer je vervolgens het pictogram Bijlage bewerken.

  In het venster Bestandskenmerken bewerken kun je kiezen hoe video-, audio- of afbeeldingsbestanden worden weergegeven in de beoordeling: inline of als een bijlage. Je kunt extreem grote bestanden bijvoorbeeld weergeven als bijlagen die studenten kunnen downloaden. Je kunt de bestandsnamen wijzigen van bestanden die als bijlagen worden weergegeven.

  Je kunt ook alternatieve tekst toevoegen om de afbeeldingen die je toevoegt te beschrijven. Met alternatieve tekst beschrijf je de afbeelding voor mensen die een schermlezer gebruiken of die webpagina's bezoeken met afbeeldingen uitgeschakeld.

  Voor video- en audiobestanden die inline worden weergegeven, zijn er besturingselementen voor afspelen en onderbreken en een volumeknop. Voor videobestanden hebben studenten de mogelijkheid om de video op het volledige scherm te bekijken.

  Mediabestanden als bijlagen weergeven

  Voor mediabestanden die als bijlagen worden weergegeven, openen studenten het menu en selecteren ze vervolgens Voorbeeld van het bestand bekijken of Bestand downloaden. Cursusleiders beschikken daarnaast over extra opties om bestanden te verplaatsen, te bewerken of te verwijderen.

  Meer informatie over het bewerken binnen vragen


  ULTRA: Een tijdslimiet toevoegen

  Je kunt een tijdslimiet toevoegen aan een toets in de Ultra-cursusweergave. Een tijdslimiet kan ertoe bijdragen dat studenten de juiste focus houden op de opdracht omdat iedereen een beperkte hoeveelheid tijd heeft om de opdracht in te leveren. De pogingen voor de opdracht worden opgeslagen en automatisch verzonden als de beschikbare tijd is verstreken.

  Je kunt studenten ook toestemming geven om na de tijdslimiet nog aan de opdracht te werken. Extra tijd betekent dat studenten opnieuw verbinding kunnen maken als de verbinding is verbroken tijdens hun pogingen. Je kunt extra tijd toestaan om te kijken of de oorspronkelijke tijd die je hebt ingesteld, voldoende is om de opdracht te voltooien. Wanneer je opdrachten gaat beoordelen, kun je zien hoeveel extra tijd elke student heeft gebruikt om de opdracht te voltooien. Als je vragen hebt opgenomen, kun je ook zien welke vragen er na de oorspronkelijke tijdslimiet zijn beantwoord. Studenten zien deze informatie ook wanneer ze hun beoordeelde opdrachten bekijken.

  Het is op dit moment niet mogelijk om een tijdslimiet in te stellen voor groepsopdrachten.

  Meer informatie over het toevoegen van een tijdslimiet (raadpleeg het onderwerp Toetsopties voor voorbeelden)


  ULTRA: Opdrachten bewerken, in een andere volgorde zetten en verwijderen

  Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het beheren van opdrachten.

  Je kunt wijzigingen aanbrengen in bestaande opdrachten en hun positie op de pagina Cursusinhoud aanpassen. Als je een bestaande opdracht wijzigt die toegankelijk is voor studenten, moet je er rekening mee houden dat sommige studenten hun opdracht al hebben ingeleverd. Het is niet mogelijk om het cijfertoekenningsschema te wijzigen als je al bent begonnen met beoordelen.

  Selecteer het pictogram Verplaatsen in de rij van een opdracht en verplaats de opdracht naar een andere locatie. Je kunt een opdracht ook verplaatsen naar een map.

  Open in de rij van een opdracht het menu om de functies Bewerken en Verwijderen te selecteren.

  Je kunt het toetsenbord gebruiken om een opdracht te verplaatsen.

  1. Ga met Tab naar het pictogram Verplaatsen van een item.
  2. Druk op Enter om de modus Verplaatsen te activeren.
  3. Gebruik de pijltoetsen om een locatie te kiezen.
  4. Druk op Enter om het item neer te zetten op de nieuwe locatie.

  Opdrachten verwijderen

  Je kunt een opdracht verwijderen uit een cursus. Als er geen inzendingen van studenten bestaan voor de opdracht, wordt het bijbehorende item in de cijferlijst ook verwijderd. Voor opdrachten met inzendingen moet je bevestigen dat je de opdracht inclusief alle inzendingen en cijfers permanent uit de cursus wilt verwijderen.

  Je kunt de opdracht ook verbergen voor studenten, want dan blijven de inzendingen en de scores in de cijferlijst gehandhaafd. Studenten hebben geen toegang tot verborgen opdrachten vanaf de pagina Cursusinhoud en ook niet via de pagina met cijfers als je al inzendingen hebt beoordeeld.


  ULTRA: Opdrachten en de activiteitenstream

  Wanneer je een opdracht maakt en deze zichtbaar stelt aan studenten, krijgen ze hiervan een melding in hun activiteitenstream.

  Nadat je cijfers voor een opdracht hebt gepubliceerd, kunnen studenten Je cijfer bekijken selecteren om hun cijfers te bekijken. Eventuele feedback van jou wordt na de titel van de opdracht weergegeven.

  Je ziet een melding in de stream wanneer er inzendingen zijn om te beoordelen. Selecteer de titel van de opdracht om deze te gaan beoordelen op de pagina met inzendingen.

  Meer informatie over de activiteitenstream


  ULTRA: Inzendingen offline verzamelen

  Je kunt beoordelingen maken die worden weergegeven op de pagina Cursusinhoud waarvoor studenten geen inzendingen hoeven te uploaden. Je kunt instructies, bestanden, een rubriek en doelen toevoegen zodat studenten zich kunnen voorbereiden op het offline werk. Je kunt ook gesprekken aanzetten, maar je kunt geen vragen toevoegen of anoniem beoordelen.

  Voorbeelden van offline werk:

  • Mondelinge presentaties
  • Wetenschappelijke experimenten
  • Optredens
  • Kunstwerken
  • Face-to-face teambuildingoefeningen, paneldiscussies en debatten

  Dit type beoordeling is met name geschikt voor cursusleiders die hybride cursussen geven. Je kunt dan bijvoorbeeld een rubriek gebruiken om een presentatie te beoordelen die door een student aan de groep wordt gegeven. Je hoeft dan geen notities te maken of later een score toe te voegen.

  Wanneer je een beoordeling maakt, kun je ervoor kiezen om inzendingen offline te verzamelen in het instellingenvenster. Als studenten de beoordeling vervolgens openen, zien ze een mededeling dat ze het bijbehorende werk niet online kunnen inleveren. Als je groepen maakt om inzendingen offline te verzamelen, kunnen studenten de leden van de groep zien.

  Voor offline verzamelde inzendingen is het niet mogelijk om meerdere pogingen toe te staan, een tijdslimiet in te stellen of SafeAssign te gebruiken.

  Voor cijfers waarvoor studenten ergens anders aanwezig moeten zijn, zoals bij een gastcollege of een studiereis, kun je bijeenkomsten toevoegen aan de aanwezigheidsfunctie.

  Meer informatie over het toevoegen van een bijeenkomst

  Offline inzendingen beoordelen

  Wanneer je offline inzendingen wilt gaan beoordelen, open je de pagina met het overzicht van inzendingen vanaf de pagina van de beoordeling of vanuit de cijferlijst. Selecteer de naam van een student om het venster Poging maken te open, voer de datum en tijd van de inzending in en bewaar de informatie.

  Op de pagina met de inzending van de student kun je een cijfer geven en een rubriek gebruiken, als je die ten minste hebt ingesteld.

  Wat zien studenten?

  Studenten kunnen de beoordeling samen met andere content bekijken op de pagina Cursusinhoud en op hun algemene cijferpagina en cijferpagina’s van de cursus. Studenten worden geïnformeerd dat ze geen werk online kunnen inzenden. Ze kunnen ook andere gegevens raadplegen, zoals de instructies en een rubriek als je die hebt toegevoegd. Studenten kunnen deelnemen aan de gesprekken van de opdracht, indien dit is ingeschakeld.

  Meer informatie over de werkstroom voor studenten