Opdrachten maken en wijzigen

Op deze pagina

  De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. Opdrachten zijn altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave.

  U kunt opdrachten maken naast andere inhoud.

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de "Ultra"-help over het openen van opdrachten.

  Met behulp van opdrachten kunt u cursusmateriaal maken en de cijfers en feedback voor elke student afzonderlijk beheren. U kunt opdrachten maken binnen inhoudsgebieden, leermodules, lesoverzichten en mappen.

  Wanneer u een opdracht maakt, wordt er automatisch een bijbehorende kolom toegevoegd aan Grade Center. Vanuit Grade Center of vanaf de pagina Cijfer nodig kunt u zien wie er werk heeft ingeleverd en beginnen met nakijken. Studenten kunnen hun cijfers bekijken op de pagina Mijn cijfers of op de pagina Controleer het overzicht van verzendingen van de opdracht.

  U kunt ook een groepsopdracht samenstellen en deze beschikbaar stellen aan een of meer groepen in een cursus Elke groep levert één gezamenlijke opdracht in en alle leden van de groep krijgen hetzelfde cijfer. U kunt één opdracht maken en deze aan alle groepen toewijzen of verschillende opdrachten maken en deze aan specifieke groepen toewijzen.

  Meer over groepsopdrachten


  Een opdracht maken

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het maken van opdrachten.

  Je kunt opdrachten maken binnen inhoudsgebieden, leermodules, lesoverzichten en mappen.

  1. Selecteer Opdracht in het menu Beoordelingen en geef de naam, instructies en bestanden op die studenten nodig hebben. Je kunt de functies van de editor gebruiken om tekst op te maken en bestanden toe te voegen. Je kunt ook bestanden toevoegen in het gedeelte Opdrachtbestanden.
  2. Selecteer Bladeren in mijn computer om een bestand te uploaden vanaf je computer. Het bestand wordt opgeslagen in de map op het hoogste niveau in de opslaglocatie voor bestanden van de cursus: Cursusbestanden of Content Collection. Je kunt ook een bestand vanuit de opslaglocatie bijvoegen.

   -OF-

   Sleep bestanden van je computer naar de 'hotspot' in het gebied Bestanden als bijlage toevoegen. Als dit in je browser mogelijk is, kun je ook een map met bestanden slepen. De bestanden worden één voor één geüpload. Als je in de browser een opdracht niet kunt verzenden nadat je een map hebt geüpload, selecteer dan Niet bijvoegen in de rij van de map om de map te verwijderen. Je kunt de bestanden dan afzonderlijk slepen en opnieuw verzenden.

   Als je instelling met een oudere versie van Blackboard Learn werkt, is het niet mogelijk om bestanden te slepen om ze te uploaden.

   Je kunt de bestandsnaam gebruiken of zelf een titel voor de koppeling opgeven.

  3. Selecteer desgewenst een einddatum. Opdrachten met een einddatum worden automatisch weergegeven in de cursusagenda.
  4. Typ bij Cijfer geven een waarde voor Mogelijk aantal puntenen voeg eventueel een rubriek toe. Vouw de secties van het venster uit om instellingen te kiezen voor bijvoorbeeld anoniem beoordelen, de weergave van cijfers en het aantal pogingen. Je kunt meerdere pogingen toestaan voor een opdracht.
  5. Maak de opdracht beschikbaar wanneer studenten deze kunnen gaan maken. Selecteer de gewenste opties voor beschikbaarheid, tracering, en weergavedatums. Weergavedatums hebben geen invloed op de beschikbaarheid van een opdracht, alleen wanneer deze wordt weergegeven.
  6. Selecteer Verzenden.

  Meer informatie over cijferinstellingen voor opdrachten

  Meer informatie over het toevoegen van bestanden in de editor

  Meer informatie over de verschillen tussen Cursusbestanden en Content Collection


  Groepsopdrachten maken

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het maken van groepsopdrachten.

  Om er zeker van te zijn dat studenten samenwerken en communiceren, kun je de tool Groepen en groepsopdrachten gebruiken om een interactieve online omgeving te stimuleren.

  Meer informatie over het maken van groepen

  Je kunt een groepsopdracht samenstellen en deze beschikbaar stellen aan een of meer groepen binnen een cursus Elke groep levert één gezamenlijke opdracht in en alle leden van de groep krijgen hetzelfde cijfer. U kunt één opdracht maken en deze aan alle groepen toewijzen of verschillende opdrachten maken en deze aan specifieke groepen toewijzen. Alleen jij en de leden van een groep hebben toegang tot de opdracht.

  Voordat je begint

  • Er moet al minimaal één cursusgroep zijn gemaakt voordat groepsopdrachten kunnen worden toegewezen.
  • Als studenten deel uitmaken van verschillende groepen en dezelfde opdracht meerdere keren ontvangen, kunnen ze meerdere pogingen voor deze opdracht verzenden. In dat geval kan het nodig zijn deze studenten een totaalcijfer te geven voor de opdracht.
  • Studenten die niet zijn ingeschreven op het moment dat er een groepsopdracht is verzonden, hebben geen toegang tot de opdracht, maar zien wel dat er een opdracht is gepubliceerd.
  • Studenten die je verwijdert uit een groep, kunnen de groepsopdrachten niet meer zien. Deze studenten kunnen wel vanuit Mijn cijfers toegang krijgen tot hun inzendingen.
  • Als u de opdracht aanpast tussen de aanmaakdatum en de einddatum van de opdracht, bestaat de mogelijkheid dat al het werk van de groep verloren gaat.
  • Als je een groep verwijdert uit de opdracht terwijl de groep al is begonnen met de opdracht maar deze nog niet heeft ingeleverd, hebben de groepsleden geen toegang meer tot de opdracht en gaan de uitgevoerde taken verloren.

  Een groepsopdracht maak je op dezelfde manier als een opdracht die studenten individueel moeten inleveren. Wanneer je een groepsopdracht maakt, wordt er automatisch een item in de cijferlijst gemaakt. Je kunt groepsopdrachten maken binnen inhoudsgebieden, leermodules, lesoverzichten en mappen. De groepsopdracht wordt weergegeven in het inhoudsgebied waar je de opdracht maakt en op de homepage van de groep.

  Vouw op de pagina Opdracht maken de sectie Inzendingsdetails uit om een opdracht te versturen naar groepen.

  1. Selecteer Groepsinzending.
  2. Selecteer in het vak Te selecteren items de groep of groepen waarvoor deze opdracht bestemd is. Selecteer de pijl-rechts om de geselecteerde groepen over te brengen naar het vak Geselecteerde Items. Als je in Windows verschillende groepen tegelijk wilt selecteren, houd je Shift ingedrukt terwijl je op de gewenste groepen klikt. Als je groepen wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houd je Ctrl ingedrukt terwijl je de gewenste groepen selecteert. Op een Mac gebruikt u de toets Command in plaats van Ctrl. Gebruik de functie Alles selecteren als je de opdracht naar alle groepen wilt sturen.
  3. Selecteer het aantal pogingen. Je kunt meerdere pogingen toestaan voor een groepsopdracht.

  Bevestiging van inzending van opdracht door studenten

  Als studenten een opdracht verzenden, wordt de pagina Controleer het overzicht van verzendingen weergegeven met informatie over de verzonden opdracht en een bericht Geslaagd met een bevestigingsnummer. Studenten kunnen dit nummer kopiëren en opslaan als bewijs van inzending en gebruiken bij academische geschillen. Voor opdrachten met meerdere pogingen ontvangen studenten voor elke inzending een ander nummer. Als je instelling meldingen via e-mail heeft ingesteld voor inzendingsbewijzen, ontvangen studenten ook een e-mail met een bevestigingsnummer en andere details voor elke inzending.

  Als je instelling met Blackboard Learn 9.1 van het vierde kwartaal van 2016 of eerder werkt, zijn bevestigingsnummers niet zichtbaar voor jou en je studenten. Meldingen per e-mail voor studenten en toegang voor studenten tot ontvangstgeschiedenis zijn namelijk pas beschikbaar vanaf Blackboard Learn 9.1 van het vierde kwartaal van 2017.

  Jij en je beheerders beschikken over een opvraagbare record in het systeem, zelfs als een poging, opdracht of student later wordt verwijderd. Deze records worden bewaard in de cursus en zijn ook opvraagbaar na het archiveer- en herstelproces.

  Je kunt vanuit Grade Center toegang krijgen tot de bevestigingsnummers van al je studenten. Open het menu Rapporten en selecteer Inzendingsbewijzen.

  Op de pagina Inzendingsbewijzen kun je vervolgens informatie bekijken voor elke opdracht, zoals wie de opdracht heeft ingeleverd en wanneer. De inzending van groepsopdrachten wordt ook geregistreerd. In de kolom Inzender kun je zien wie de opdracht namens de groep heeft ingeleverd. In de kolom Inzending kun je zien of een student een bestand heeft ingeleverd of de inzending heeft geschreven in de editor van de opdracht.

  Gebruik de menu's boven aan de pagina om de items te filteren. Selecteer Niet leeg in het tweede menu en laat het zoekvak leeg om alle inzendingsbewijzen te zien. Selecteer een kolomkop om de items te sorteren.


  Opdrachten bewerken, in een andere volgorde zetten en verwijderen

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het beheren van opdrachten.

  U kunt opdrachten wijzigen, anders ordenen en verwijderen. Wijzig de volgorde van opdrachten via slepen en neerzetten of met de tool Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord. Wijzig de volgorde van opdrachten bijvoorbeeld om de meest recente opdracht boven aan de lijst te zetten.

  Selecteer een optie in het menu van een opdracht:

  • Een opdracht verplaatsen naar een andere locatie in uw cursus. Wanneer je een opdracht verplaatst, wordt deze verwijderd van de oorspronkelijke locatie. Je kunt een opdracht niet kopiëren.
  • Een opdracht bewerken. Als je de instructies wijzigt, zien studenten die al inzendingen hebben verstuurd de nieuwe instructies pas bij een eventuele volgende poging.
  • Regels voor adaptieve inhoud, bijhouden van hits, metagegevens en doorneemstatus opgeven.

  Meer informatie over opties die je kunt toepassen

  Opdrachten verwijderen

  U kunt een opdracht verwijderen uit een cursusgebied. Als er geen inzendingen van studenten bestaan voor de opdracht, wordt de bijbehorende kolom in het Grade Center ook verwijderd.

  Wanneer je een opdracht verwijdert waarvoor al inzendingen van studenten zijn ontvangen, worden deze inzendingen ook verwijderd. U hebt twee mogelijkheden:

  • De scores in het Grade Center behouden, maar de opdracht en alle inzendingen verwijderen. Hoewel de scores aanwezig blijven in het Grade Center, heb je geen toegang meer tot de inzendingen van studenten. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.
  • De opdracht verwijderen, inclusief de kolom en toegewezen cijfers in het Grade Center, plus alle inzendingen. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

  U kunt het item met cijfertoekenning ook instellen als niet beschikbaar in de cursus om de inzendingen en de scores te behouden in het Grade Center.


  ULTRA: Een opdracht maken

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het maken van opdrachten.

  U kunt opdrachten maken naast andere inhoud. Studenten kunnen hun werk dan maken naast de inhoud die ze nodig hebben, zodat ze die altijd bij de hand hebben. Je kunt ook een groepsopdracht samenstellen en deze beschikbaar stellen aan een of meer groepen in een cursus

  Durf te experimenteren! Studenten zien pas wat je hebt toegevoegd wanneer je de opdrachten zichtbaar maakt.

  Selecteer op de pagina Cursusinhoud het plusteken op de plek waar je een opdracht wilt toevoegen. Je kunt ook een map uitvouwen of maken en dan een opdracht uploaden.

  Selecteer Maken om het deelvenster Item maken te openen. Vouw de sectie Beoordeling uit en selecteer Opdracht. De pagina Nieuwe opdracht wordt geopend.

  Wanneer je een opdracht maakt, wordt er automatisch een item in de cijferlijst gemaakt.

  Nadat je cijfers voor een opdracht hebt gepost, kunnen studenten hun scores zien op de cijferpagina’s of in de activiteitenstream. Ze kunnen ook de opdrachtkoppeling op de pagina Cursusinhoud volgen om een opdracht, hun inzendingen, jouw feedback, rubrieken en hun cijfers te bekijken.

   

  ULTRA: De pagina Nieuwe opdracht

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor een inleiding over opdrachten.

  Voeg de essentiële informatie over de opdracht toe. Geef de opdracht een duidelijke titel, zodat studenten de opdracht gemakkelijk kunnen vinden. De titel wordt weergegeven als de koppeling die studenten selecteren om het materiaal te bekijken. Als je geen titel toevoegt, wordt "Nieuwe opdracht" weergegeven in de lijst met inhoud.

  • Vraag toevoegen: Je kunt open vragen, meerkeuzevragen en waar/onwaar-vragen toevoegen aan een opdracht.
  • Tekst toevoegen: Voeg details en instructies voor de opdracht toe. Als je ergens buiten het tekstvak klikt, wordt je werk automatisch opgeslagen. Met de functies van de editor kun je de tekst opmaken.

   Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een genummerde lijst.

  • Bestanden toevoegen: Je kunt op twee manieren bestanden toevoegen aan een opdracht.
   • Uploaden vanaf computer: Blader op je computer naar de bestanden die studenten nodig hebben om de opdracht te maken of sleep ze. Je kunt documenten, afbeeldingen, en audio- en videobestanden toevoegen. Als dit in je browser is toegestaan, worden mediabestanden inline weergegeven. Je kunt geen map met items toevoegen. In dat geval wordt je gevraagd of je de afzonderlijke items in de map wilt toevoegen.
   • OneDrive: Microsoft OneDrive is een opslagplatform in de cloud voor bestanden en foto's die vervolgens vanaf verschillende apparaten toegankelijk zijn. De bestanden die je toevoegt, zijn kopieën. Als je een bestand wijzigt in OneDrive, moet je een nieuwe kopie uploaden naar de cursus. Als dit in je browser is toegestaan, worden de mediabestanden die je vanuit OneDrive toevoegt inline weergegeven. Als je in OneDrive een map met bestanden kiest, wordt de inhoud van de map verwijderd en als afzonderlijke items weergegeven in de opdracht.

    Op kleine apparaten kun je OneDrive niet openen.

  Meer informatie over de weergave van mediabestanden

  Toon of verberg de opdracht. Studenten zien een opdracht pas als jij de opdracht beschikbaar maakt. Je kunt alle inhoud voor een cursus al eerder voorbereiden en op basis van je planning bepaalde inhoud vrijgeven aan studenten. Je kunt de beschikbaarheid van een opdracht ook instellen met behulp van datums. Op de pagina Cursusinhoud kunnen studenten zien wanneer de opdracht beschikbaar zal komen.

  Pas opdrachtinstellingen toe. Selecteer het pictogram Opdrachtinstellingen om het deelvenster te openen waarin je de details en informatie van de opdracht kunt opgeven.

  Geef een einddatum op. Einddatums worden weergegeven in de agenda en in de activiteitenstream. Studenten zien een melding in een pop-up in de cursus wanneer ze een cursus voor het eerst openen op of na de ingestelde einddatum voor de opdracht. Te laat ingeleverde opdrachten worden met het label Te laat weergegeven in de cijferlijst van de cursus. Adviseer studenten om regelmatig te controleren wat ze nu moeten inleveren en in de nabije toekomst, zodat ze op tijd vragen kunnen stellen.

  Kijk of er speciale maatregelen zijn. Je kunt speciale maatregelen instellen voor studenten, zodat ze niet hoeven te voldoen aan bepaalde vereisten van een cursus, zoals deadlines voor opdrachten. Als je speciale maatregelen wilt selecteren, ga je naar de naamlijst en wijs je de naam van de student aan. Het aantal speciale maatregelen dat je hebt ingesteld, wordt vermeld op de opdrachtpagina, in de sectie Instellingen.

  Meer informatie over speciale maatregelen

  Sta klassikale gesprekken toe. Wat als je studenten vragen hebben over een opdracht? Je kunt gesprekken toestaan voor een opdracht, zodat iedereen een bijdrage kan leveren aan het gesprek. Naarmate het gesprek zich ontwikkelt, wordt het alleen weergegeven bij de betreffende opdracht.

  Zet vragen in willekeurige volgorde. Je kunt vragen in willekeurige volgorde zetten voor oefening/herhaling of om fraude te voorkomen. Selecteer Vragen in willekeurige volgorde aanbieden om vragen voor elke poging van een student in een andere volgorde weer te geven. Jij ziet de vragen trouwens wel in de juiste volgorde, maar studenten zien steeds een andere volgorde. Om verwarring te voorkomen, moet je geen nummers gebruiken om te verwijzen naar andere vragen in de opdracht.

  Pas de cijfercategorie aan. Je kunt de cijfercategorie van de opdracht wijzigen in een van de aangepaste cijferlijstcategorieën die je hebt ingesteld voor de cursus. Je kunt nieuwe categorieën maken om cursuswerk op een andere manier te groeperen binnen de cursus. Aangepaste categorieën kunnen handig zijn bij het instellen van het totaalcijfer.

  Bepaal het aantal pogingen. Je kunt studenten meerdere pogingen laten inleveren voor een opdracht. Wanneer je meerdere pogingen toestaat, kun je ook aangeven hoe het definitieve cijfer moet worden berekend.

  Selecteer het cijfertoekenningsschema. Selecteer in het menu Beoordelen met een bestaand cijfertoekenningsschema zoals Punten. Je kunt het schema op ieder moment wijzigen en de wijziging wordt dan zichtbaar voor studenten en in de cijferlijst.

  Voeg een tijdslimiet toe. Voeg een tijdslimiet toe om ervoor te zorgen dat studenten gefocust blijven op hun werk. De poging voor de opdracht wordt automatisch verzonden wanneer de tijd is verstreken.

  Het is op dit moment niet mogelijk om een tijdslimiet in te stellen voor groepsopdrachten.

  Voeg een beoordelingsrubriek toe. Je kunt een nieuwe rubriek maken of een bestaande rubriek koppelen. Een rubriek is een hulpmiddel voor cijfertoekenning dat je kunt gebruiken om beoordeeld werk te evalueren.

  Maak een groepsopdracht. Je kunt een opdracht maakt voor een of meer groepen studenten. De standaardinstelling is dat de groep als geheel een cijfer krijgt, maar je kunt het individuele cijfer van een groepslid wijzigen.

  Voeg doelen en standaarden toe. Je kunt een opdracht afstemmen op één of meerdere doelen. Jij en de instelling kunnen gebruikmaken van doelen om de prestaties van studenten te meten binnen programma's en leerplannen.

  Sluit de laag. De opdracht wordt automatisch opgeslagen tijdens het typen. Als je klaar bent, selecteer je de X om de opdrachtlaag te sluiten en terug te gaan naar de pagina Cursusinhoud.


  ULTRA: Vragen toevoegen aan een opdracht


  ULTRA: Discussie stimuleren

  Als je klassikale gesprekken inschakelt, kunnen studenten de opdracht met jou en medestudenten bespreken. Ze kunnen om hulp vragen, bronnen delen of vragen van anderen beantwoorden. Naarmate het gesprek zich ontwikkelt, wordt het alleen weergegeven bij de betreffende opdracht. Gesprekken worden niet opgenomen op de pagina Discussies.

  Als je het gesprek wilt bekijken, selecteer je de spraakballon in de rij van de opdracht op de pagina Cursusinhoud. Je kunt het gesprek ook openen door in de rechterbovenhoek van de opdrachtpagina of inzendingenpagina te klikken. Je kunt lezen wat je studenten hebben geschreven en je eigen gedachten toevoegen. Met de functies van de editor kun je de tekst eventueel opmaken.

  Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een lijst met opsommingstekens.

  Selecteer het pictogram Verwijderen om een bijdrage te verwijderen. Studenten kunnen hun eigen bijdragen verwijderen, maar niemand kan bijdragen aanpassen.


  ULTRA: Een tijdslimiet toevoegen

  Je kunt een tijdslimiet toevoegen aan beoordelingen in de Ultra-cursusweergave. Een tijdslimiet kan ertoe bijdragen dat studenten de juiste focus houden op de opdracht omdat iedereen een beperkte hoeveelheid tijd heeft om de opdracht in te leveren.

  Selecteer Tijdslimiet toevoegen in het deelvenster Opdrachtinstellingen. Typ een tijdslimiet en meer hoef je niet te doen. Als je een tijdslimiet instelt, wordt de opdracht indien nodig automatisch ingeleverd. Als een student de opdracht namelijk niet vóór de tijdslimiet inlevert, gebeurt dit automatisch zodra de tijd is verstreken.

  Het is op dit moment niet mogelijk om een tijdslimiet in te stellen voor groepsopdrachten. Als je meerdere pogingen toestaat, geldt de tijdslimiet voor elke poging. Je kunt een tijdslimiet opgeven als een heel getal tussen 1 en 480. Cijfers achter de komma worden niet ondersteund.

  Wanneer een student de opdracht opent, wordt de tijdslimiet weergegeven. De tijd begint te lopen wanneer de student begint met een poging. De resterende tijd is zichtbaar terwijl ze werken aan de opdracht. Als een student de opdracht verlaat, wordt het werk opgeslagen maar de tijd blijft doorlopen.

  Wanneer je een nieuwe opdracht maakt, selecteer je Vraag toevoegen en selecteer je in het gelijknamige deelvenster een vraagtype.

  Het gebied Inhoud en instellingen wordt geopend. Hier kun je de vraag typen en eventueel antwoordmogelijkheden als die nodig zijn, zoals voor meerkeuzevragen. Studenten kunnen standaard 10 punten verdienen voor een vraag. Selecteer het vak Punten als je een andere waarde wilt typen.

  Open vragen moeten studenten beantwoorden door een antwoord in een tekstvak te typen. Dit type vragen moet je handmatig beoordelen.

  Met de functies van de editor kun je de tekst opmaken.

  Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een genummerde lijst.

  Nadat je de eerste vraag hebt toegevoegd, selecteer je het plusteken op de plaats waar je nog een vraag, tekst of een bestand wilt toevoegen.

  Meer informatie over het toevoegen van bestanden en tekstblokken

  Meerkeuzevragen/vragen met meerdere antwoorden

  Bij meerkeuzevragen moeten studenten het juiste antwoord kiezen uit een aantal keuzemogelijkheden. Je kunt ook meerkeuzevragen maken waarvoor meerdere antwoorden mogelijk zijn. Meerkeuzevragen en vragen met meerdere antwoorden worden automatisch beoordeeld. Als een opdracht alleen vragen van dit type heeft, worden de scores voor de opdracht automatisch gepubliceerd en kunnen studenten deze direct zien. Als je meerdere juiste antwoorden toevoegt voor een vraag, kun je ervoor kiezen om deelpunten of minpunten te geven in het geval van gemengde antwoorden.

  Je kunt antwoordvakken verwijderen als je ze niet nodig hebt. De vier standaardvakken voor antwoorden kun je niet verwijderen. Als je meer dan vier antwoordvakken wilt gebruiken, selecteer je Keuze toevoegen. Je kunt zo veel antwoordvakken toevoegen als je wilt. Selecteer het pictogram Verplaatsen om een antwoord te verplaatsen. Elke meerkeuzevraag moet ten minste twee antwoordmogelijkheden hebben en een of meerdere juiste antwoorden. Je kunt aangeven hoe je vragen met meerdere antwoorden wilt beoordelen.

  Deelpunten en minpunten

  Deelpunten kunnen worden toegewezen aan studenten die het materiaal nog niet helemaal onder de knie hebben. Minpunten zijn handig om gokken te ontmoedigen. Je kunt negatieve scores toestaan voor foute antwoorden. Maak een keuze in het menu Score-opties:

  • Alle juiste antwoorden moeten zijn geselecteerd om het volle aantal punten te krijgen
  • Punten geven voor goede antwoorden, maar geen punten aftrekken voor foute antwoorden
  • Punten geven voor goede antwoorden, maar punten aftrekken voor foute antwoorden

  Waar/onwaar-vragen

  Als je waar/onwaar-vragen wilt maken, selecteer je Vraag toevoegen op het opdrachtbord en kies je Waar of onwaar. Voeg tekst voor de vraag toe of upload een bestand. Selecteer Waar of Onwaar als het juiste antwoord, sla de vraag op en meer hoef je niet te doen.

  Je kunt de tekst van iedere vraag aanpassen, zelfs als er al opdrachten zijn ingeleverd door studenten. Je kunt dan geen nieuwe vragen meer toevoegen, vragen verwijderen, de waarden bewerken of de juiste antwoorden aanpassen.

  Meerkeuzevragen en waar/onwaar-vragen worden automatisch beoordeeld. Als een opdracht alleen vragen van dit type heeft, worden de scores voor de opdracht automatisch gepubliceerd en kunnen studenten deze direct zien.

  Vragen wijzigen en verwijderen

  Als je de waarde van een bestaande vraag wilt wijzigen, selecteer je de cijferbal en typ je een nieuwe waarde. Je kunt ook het pictogram Meer opties selecteren om de vraagopties weer te geven en vervolgens Bewerken of Verwijderen selecteren.

  Je kunt de tekst van iedere vraag aanpassen, zelfs als er al opdrachten zijn ingeleverd door studenten. Je kunt dan geen nieuwe vragen meer toevoegen, vragen verwijderen, de waarden bewerken of de juiste antwoorden aanpassen.

  Als je bestanden toevoegt aan een vraag, activeer je de bewerkingsmodus om bestanden te bewerken of toe te voegen. Je kunt het bestand weergeven als een bijlage of inline als dat is toegestaan in je browser. Daarnaast kun je alternatieve tekst toevoegen om de toegankelijkheid te verbeteren.

  Je kunt doelen afstemmen met individuele vragen om de instelling zo de kans te geven om de prestaties te meten. Selecteer het pictogram Meer opties naast de vraag en selecteer vervolgens Afstemmen met doel. Nadat je de opdracht beschikbaar hebt gemaakt, kunnen studenten informatie bekijken over de doelen die je afstemt met opdrachten en vragen, zodat ze weten wat je van ze verwacht.

  Meer informatie over het afstemmen van doelen met cursusinhoud


  ULTRA: Bestanden en tekstblokken toevoegen aan opdrachten

  Selecteer het plusteken waar je vragen, tekst of een bestand wilt toevoegen. Je kunt net zoveel tekstblokken toevoegen als je wilt.

  Tekstblokken toevoegen. Selecteer Tekst toevoegen om de editor te openen. Je kunt instructies toevoegen voor een gedeelte van de opdracht of inleidende tekst voor een audiobestand of een afbeelding. Je kunt ook tekst uit een Word-document plakken. Als je ergens buiten het tekstvak klikt, wordt je werk automatisch opgeslagen.

  Je kunt ook de teksteditor gebruiken om afbeeldingen in te sluiten en bestanden bij te voegen, als aanvulling op de tekst.

  Als je een opdracht maakt die alleen tekstblokken bevat, kun je de waarde voor Maximumscore handmatig wijzigen in de opdrachtinstellingen. Dit is handig als studenten inzendingen moeten uploaden of de vrije-tekstvelden moeten gebruiken.

  Bestanden toevoegen Selecteer Bestand toevoegen om te bladeren naar bestanden op je computer of in OneDrive. Je kunt bestanden van je computer slepen, bijvoorbeeld een Word-document of een geluidsbestand. Je kunt geen map met items toevoegen. In dat geval wordt je gevraagd of je de afzonderlijke items in de map wilt toevoegen. De instelling bepaalt de maximale grootte van de bestanden die je kunt uploaden.

  Als je een opdracht maakt op een mobiel apparaat, heet deze optie Uploaden van apparaat.

  Meer informatie over de weergave van mediabestanden

  OneDrive: Microsoft OneDrive is een cloudgebaseerd opslagplatform voor bestanden en foto's. Je hebt vanaf meerdere apparaten toegang tot OneDrive. De bestanden die je toevoegt, zijn kopieën. Als je een bestand wijzigt in OneDrive, moet je een nieuwe kopie uploaden naar de cursus. Als dit in je browser is toegestaan, worden de mediabestanden die je vanuit OneDrive toevoegt inline weergegeven. Als je in OneDrive een map met bestanden kiest, wordt de inhoud van de map verwijderd en in het document weergegeven als afzonderlijke items.

  Op kleine apparaten kun je OneDrive niet openen.

  Studenten zien de inhoud zoals jij die ziet, maar zonder de bewerkingsopties.

  Weergaveopties voor media

  Als dit in je browser is toegestaan, worden de mediabestanden die je toevoegt aan opdrachten standaard inline weergegeven. Als een mediabestand in jouw browser niet inline kan worden weergegeven, wordt het als een bijlage weergegeven. Bestanden die je vanuit OneDrive toevoegt, werken op dezelfde manier.

  Afbeeldingen die inline worden weergegeven, worden ingesloten in een blok van 768 pixels op de plek van de grootste onderbrekingspunten. Hoe meer de grootte van een afbeelding met dit formaat overeenkomt, des te minder opvulling er nodig is in het blok.

  Wijs naar een mediabestand om het menu weer te geven en selecteer vervolgens het pictogram Bestand bewerken. In het deelvenster kun je kiezen hoe het video-, audio- of afbeeldingsbestand wordt weergegeven in de opdracht: inline of als een bijlage. Je kunt extreem grote bestanden bijvoorbeeld weergeven als bijlagen die studenten kunnen downloaden. Je kunt de bestandsnamen wijzigen van bestanden die als bijlagen worden weergegeven.

  Je kunt ook alternatieve tekst toevoegen om de afbeeldingen die je toevoegt te beschrijven. Alternatieve tekst wordt in schermlezers hardop voorgelezen om te beschrijven wat sommige mensen niet kunnen zien. Alternatieve tekst is beperkt tot 100 tekens.

  Voor afbeeldingsbestanden die inline worden weergegeven, kunnen studenten een afbeelding selecteren om deze afzonderlijk te bekijken.

  Voor video- en audiobestanden die inline worden weergegeven, zijn er besturingselementen voor afspelen en onderbreken en een volumeknop. Voor videobestanden hebben studenten de mogelijkheid om de video op het volledige scherm te bekijken.

  Mediabestanden als bijlagen weergeven

  Voor mediabestanden die als bijlagen worden weergegeven, moeten studenten het menu van het bestand openen om ze te kunnen bekijken. Selecteer Download bestand als je het bestand wilt openen in een nieuw venster of tabblad. Selecteer Bestand weergeven om het bestand te openen op de opdrachtpagina. Cursusleiders beschikken daarnaast over extra functies om bestanden te verplaatsen, te bewerken of te verwijderen.

  Bestanden toevoegen aan vragen

  Om de inhoud van een opdracht overzichtelijk te presenteren, kun je ook bestanden toevoegen binnen afzonderlijke vragen. Wijs naar de ruimte onder de vraagtekst. Selecteer het plusteken om tekst toe te voegen, een bestand te uploaden vanaf je computer of een bestand te kiezen in OneDrive. Als je toegevoegde bestanden wilt bewerken, activeer je de bewerkingsmodus voor de vraag. Gebruik het hierboven beschreven proces om de bestanden te bewerken.


  ULTRA: Opdrachten en de activiteitenstream

  Wanneer je een opdracht maakt en deze zichtbaar maakt voor studenten, krijgen ze hiervan een melding in hun activiteitenstream.

  Nadat je cijfers voor een opdracht hebt gepubliceerd, kunnen studenten Je cijfer bekijken selecteren om hun cijfers te bekijken. Eventuele feedback van jou wordt na de titel van de opdracht weergegeven.

  Je ziet een melding in de stream wanneer er inzendingen zijn om te beoordelen. Selecteer de titel van de opdracht om deze te gaan beoordelen op de pagina met inzendingen.

  Meer informatie over de activiteitenstream


  ULTRA: Opdrachten bewerken, in een andere volgorde zetten en verwijderen

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het beheren van opdrachten.

  Je kunt wijzigingen aanbrengen in bestaande opdrachten en hun positie op de pagina Cursusinhoud aanpassen. Selecteer het pictogram Verplaatsen in de rij van een opdracht en verplaats de opdracht naar een andere locatie. Je kunt een opdracht ook verplaatsen naar een map.

  Je kunt het toetsenbord gebruiken om een opdracht te verplaatsen.

  1. Ga met Tab naar het pictogram Verplaatsen van een item.
  2. Druk op Enter om de modus Verplaatsen te activeren.
  3. Gebruik de pijltoetsen om een locatie te kiezen.
  4. Druk op Enter om het item neer te zetten op de nieuwe locatie.

  Selecteer het pictogram Meer opties in de rij van een opdracht om de functies Bewerken en Verwijderen weer te geven.

  Opdrachten verwijderen

  Je kunt een opdracht verwijderen uit een cursus. Als er geen inzendingen van studenten bestaan voor de opdracht, wordt het bijbehorende item in de cijferlijst ook verwijderd. Voor opdrachten met inzendingen moet je bevestigen dat je de opdracht inclusief alle inzendingen en cijfers permanent uit de cursus wilt verwijderen.

  Je kunt de opdracht ook verbergen voor studenten, want dan blijven de inzendingen en de scores in de cijferlijst gehandhaafd. Studenten hebben geen toegang tot verborgen opdrachten vanaf de pagina Cursusinhoud en ook niet via de pagina met cijfers als je al inzendingen hebt beoordeeld.

  Opdrachten en mediabestanden bewerken

  Als je een bestaande opdracht wijzigt die toegankelijk is voor studenten, moet je er rekening mee houden dat sommige studenten hun opdracht al hebben ingeleverd. Het is niet mogelijk om het cijfertoekenningsschema te wijzigen als je al bent begonnen met beoordelen.

  Afhankelijk van het element en de instellingen van een opdracht, kun je het element verplaatsen, bewerken, verwijderen of downloaden. Wijs naar een element om de beschikbare opties te zien. Selecteer het pictogram Verplaatsen om een element te verplaatsen naar een nieuwe locatie op de opdrachtpagina.

  Selecteer het plusteken tussen opdrachtelementen om een bestand toe te voegen.

  Meer informatie over het toevoegen van bestanden en multimedia aan opdrachten