Informatie over de sectie Cijfer geven

Op de pagina Opdracht maken is de sectie Cijfer geven opgedeeld in drie groepen:

 1. Details van inzending: hier kunt u algemene instellingen selecteren, zoals voor wie de opdracht bestemd is en hoeveel pogingen studenten hebben.
 2. Beoordelingsopties: hier kunt u anonieme en gedelegeerde beoordeling instellen.
 3. Cijferweergave: hier kunt u instellingen selecteren voor Grade Center-kolommen, bijvoorbeeld of het cijfer zichtbaar moet zijn voor studenten.

1. Details van inzending

Selecteer hier opties voor de inzendingen van studenten:

Opdrachttype: Maak een keuze tussen Afzonderlijke inzending, Groepsinzending en Portfolio-inzending. U kunt instellen dat er een portfolio moet worden ingeleverd voor de opdracht.

Meer informatie over toegewezen portfolio's

Aantal pogingen: Kies tussen Eén poging, Meerdere pogingen en Onbeperkt aantal pogingen. Als je meer dan één poging toestaat, kun je aangeven welke poging je wilt gebruiken in Grade Center.

Meer informatie over meerdere pogingen voor opdrachten

Plagiaattools: Als uw instelling de service SafeAssign heeft ingeschakeld, kiest u hier de opties die u wilt gebruiken om plagiaat tegen te gaan. Als SafeAssign niet beschikbaar is, worden deze opties niet weergegeven.

Meer informatie over SafeAssign


2. Cijfertoekenningsopties

Je kunt instellen dat opdrachten anoniem worden beoordeeld en je kunt ook andere beoordelaars vragen om je te helpen met de beoordeling.

Anonieme beoordeling inschakelen

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van Ultra voor informatie over het inschakelen van anonieme beoordeling.

Schakel anoniem beoordelen in om te garanderen dat belangrijke opdrachten volstrekt eerlijk en objectief worden beoordeeld. De namen van studenten worden dan tijdens het beoordelen niet weergegeven, waardoor de inzendingen anoniem worden. Je wordt dan niet onbedoeld beïnvloed door eerdere prestaties, bijdragen, conflicten, afkomst, geslacht of waargenomen bekwaamheid van een student. Anoniem beoordelen kan bovendien bijdragen aan een goede vertrouwensrelatie tussen studenten en cursusleiders omdat studenten weten dat de beoordeling volledig objectief heeft plaatsgevonden.

Schakel het selectievakje Anonieme beoordeling inschakelen in en geef aan wanneer de persoonsgegevens van studenten weer zichtbaar mogen worden:

 • Op specifieke datum: typ de datum waarop u anonieme beoordeling wilt uitschakelen. Vanaf die datum worden er weer persoonsgegevens weergegeven in opdrachten van studenten.
 • Nadat alle inzendingen zijn beoordeeld: geef een einddatum op. Nadat studenten werk hebben ingeleverd, de einddatum is verstreken en je de pogingen hebt beoordeeld, worden de persoonsgegevens van studenten weer getoond.

Je kunt stoppen met anonieme beoordeling door het selectievakje Anoniem cijfer toekennen inschakelen uit te schakelen.

Meer informatie over anoniem beoordelen

Gedelegeerde beoordeling inschakelen

Als je bij het beoordelen van opdrachten cijfers en feedback van meerdere beoordelaars gebruikt, draagt dit nog verder bij aan een eerlijke en objectieve beoordeling. U kunt specifieke gebruikers van uw cursus aanwijzen om de opdrachten van bepaalde groepen studenten te beoordelen. Als cursussen erg veel deelnemers hebben, kunt u de beoordeling verdelen over onderwijsassistenten en andere beoordelaars.

Schakel het selectievakje voor gedelegeerd beoordelen in om een lijst met mogelijke beoordelaars weer te geven. Cursusleiders, onderwijsassistenten en beoordelaars hebben standaard de bevoegdheid om cijfers toe te kennen. Gebruik het menu naast de naam van een beoordelaar om te bepalen welke inzendingen die persoon moet beoordelen:

 • Alle inzendingen
 • Willekeurige set: een willekeurige set beoordelen van het geselecteerde aantal studenten. Als je meerdere beoordelaars de opdracht geeft om een willekeurige set te beoordelen, worden studenten gelijk verdeeld voordat een student wordt opgenomen in meerdere willekeurige sets.
 • Groepen: alle studenten beoordelen die deel uitmaken van de geselecteerde cursusgroepen.
 • Geen

  Wanneer alle beoordelaars klaar zijn, bekijkt de cursusleider alle cijfers en feedback op de pagina Cijfers afstemmen en bepaalt hij of zij het eindcijfer voor elke student.

Meer informatie over gedelegeerde beoordeling


3. Cijferweergave

U kiest hier hoe het cijfer wordt weergegeven in het Grade Center en op de pagina Mijn cijfers van studenten. Alleen de instelling voor Primair wordt weergegeven aan studenten.

U kunt ook aangeven dat de score van de opdracht moet worden gebruikt bij het berekenen van het cijfer.

Afhankelijk van de vereisten van de opdracht, kun je ervoor kiezen het cijfer en statistische gegevens niet weer te geven aan studenten in Mijn cijfers.


ULTRA: Anonieme beoordeling inschakelen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het inschakelen van anonieme beoordeling.

Je kunt anonieme beoordeling inschakelen voor opdrachten en toetsen die niet de ingebouwde vraagtypes bevatten. Je mag alleen tekst en bestanden toevoegen aan anoniem beoordeelde opdrachten en toetsen.

De namen van de studenten worden verborgen tijdens het beoordelen en worden pas onthuld nadat je alle cijfers hebt geplaatst.

Je kunt de namen van leerlingen niet verbergen of tonen nadat studenten een opdracht of test hebben geopend of pogingen hebben ingediend.

Wanneer je namen verbergt, kun je geen vragen toevoegen, vragen hergebruiken of deze instellingen selecteren:

 • Klassikale gesprekken toestaan
 • Inzendingen offline verzamelen
 • Toewijzen aan groepen

Meer informatie over anoniem beoordelen