Video-archieven

Deze video's zijn alleen in het Engels beschikbaar.

Dit onderwerp bevat koppelingen naar video's van Learn 9.1 met de oudere Flash-indeling* die beschikbaar zijn in het On Demand Learning Center.

*Flash-video kan niet op alle apparaten worden afgespeeld.

Video-archieven voor Learn

Cursussen samenstellen

Een banner aan je cursusbeginpunt toevoegen SP 3 - SP 6
Een term toevoegen aan de woordenlijst SP 3 - SP 8
Een URL toevoegen SP 6 - SP 9
Een avatar toevoegen om je cursusomgeving aan te passen SP 6 - SP 8
Videomateriaal uit NBC-archieven toevoegen SP 6 - SP 9
Gegevens van een tekstboek toevoegen aan je cursus SP 6 - SP 9
Je eigen webinhoud toevoegen via cursusbestanden SP 6 - SP 9
Een cursus archiveren SP 3 - SP 8
Cursusbestanden aan een inhoudsitem koppelen SP 10
Bestanden aan een inhoudsitem koppelen SP 3 - SP 9
Een leermodule maken SP 3 - SP 8
Het taalpakket van de cursus wijzigen SP 3 - SP 9
Het taalpakket van de gebruiker wijzigen SP 3 - SP 9
Navigatie tussen cursussen SP 8 - SP 9
Meerdere regels maken voor inhoudsitem vrijgeven SP 6 - SP 9
Een lege pagina maken SP 6 - SP9
Een zwarte pagina (voor de weergave van inhoud) in het cursusmenu maken SP 8 - SP 9
Een map in de Content Collection maken SP 6 - SP 9
Een lesoverzicht maken SP 8 - SP 9
Een mashup maken SP 6 - SP 9
Een toolkoppeling maken SP 3 - SP 9
Bestanden in een gezipt pakket downloaden uit de Content Collection SP 6 - SP 9
Bestanden uit de Content Collection per e-mail verzenden SP 6 - SP 9
De startpagina van een cursus bewerken SP 6 - SP9
Een cursuspakket exporteren SP 3 - SP9
Een cursuspakket importeren SP 3 - SP 9
Een bestand koppelen aan meerdere cursussen uit de Content Collection SP 6 - SP 9
Tools beschikbaar stellen aan studenten SP 3 - SP 9
Toegang voor gasten en waarnemers verlenen en beperken SP 6 - SP 9
Een cursusrapport uitvoeren en opslaan SP 8 - SP 9
De pagina selecteren waar gebruikers de cursus openen SP 6 - SP 9
E-mailberichten verzenden SP 6-9
Het nieuwe 2012-thema SP 8 - SP 10
Een tour van de functie voor cursusbestanden volgen SP 6 - SP 9
Statistiekentracering inschakelen SP 6 - SP 9
De beschikbaarheid van tools in- en uitschakelen SP 3 - SP 9
Bestanden uploaden naar de Content Collection SP 6 - SP 9
Een of meer bestanden naar je cursus uploaden SP 6 - SP 9
Een gezipt pakket naar de Content Collection uploaden SP 6 - SP 9
De inhoudseditor gebruiken SP 10 - SP 12
De teksteditor gebruiken SP 3 - SP 9
Je cursusomgeving SP 8 - SP 9

Communicatie en samenwerking

Geavanceerde inhoud aan een wiki toevoegen SP 6 - SP 9
De instellingen voor een discussieforum wijzigen SP 3 - SP 9
Een opmerking bij een blogvermelding plaatsen SP 6 - SP 9
Een opmerking bij een dagboekvermelding plaatsen SP 6 - SP 9
Een blog maken SP 6 - SP 9
Een contactpersoon maken voor een cursus SP 3 - SP 9
Een cursustaak maken SP 3 - SP 9
Een discussieforum maken SP 3 - SP 9
Een discussielijn in een discussieruimte maken SP 6-9
Een groep maken SP 3 - SP 9
Een dagboek maken SP 6 - SP 9
Een wiki maken SP 6 - SP 9
Blogvermeldingen maken en bewerken SP 6 - SP 9
Dagboekvermeldingen maken en bewerken SP 6 - SP 9
Aankondigingen maken SP 6 - SP 9
Groepssets maken SP 6 - SP 9
Een wikipagina bewerken SP 6 - SP 9
Een discussieforum beoordelen SP 6 - SP 9
Een discussielijn in een discussieruimte beoordelen SP 6 - SP 9
Een wiki beoordelen SP 6 - SP 9
De discussieruimte gebruiken SP 12
Wikipagina's koppelen SP 6 - SP 9
Discussieruimterollen beheren SP 3 - SP 9
Discussieforums beheren SP 3 - SP 9
Een discussielijn in een discussieruimte waarderen SP 6 - SP 9
Reageren op een discussielijn in een discussieruimte SP 6 - SP 9
Zoeken in de discussieruimte en berichten verzamelen SP 3 - SP 9
Blackboard-berichten verzenden SP 3 - SP 10
Een label toevoegen aan berichten in discussieruimten SP 3 - SP 9
De agenda gebruiken SP 10 - SP 12
Tools voor Web 2.0 gebruiken SP8 - SP10
De geschiedenis van een wikipagina weergeven SP 6 - SP 9

Studenten beoordelen

Een bestaande vraag aan een toets toevoegen SP 6 - SP 9
Anoniem beoordelen SP 8 - SP 9
Een rubriek koppelen met een item met cijfertoekenning SP 6 - SP 9
Automatisch opnieuw beoordelen SP 8 - SP 9
Negatieve punten toekennen voor onjuiste antwoorden op vragen in toetsen SP 8 - SP 9
Een pool maken SP 6 - SP 9
Beoordeelde opdrachtbestanden wissen SP 3 - SP 9
Kleurcodes gebruiken in Grade Center SP 6 - SP 9
Een vraag met een berekende formule maken SP 3 - SP 9
Een vraag met een berekend numeriek antwoord maken SP 3 - SP 9
Een open vraag maken SP 3 - SP 9
Een meervoudige invuloefening maken SP 10 - SP 12
Een meervoudige invuloefening maken SP 3 - SP 9
Een invuloefening maken SP 10 - SP 12
Een invuloefening maken SP 3 - SP 9
Een Grade Center-rapport maken SP 6 - SP 9
Een beoordelingsregel maken SP 3 - SP 9
Een beoordelingsrubriek maken SP 6 - SP 9
Een hotspotvraag maken SP 3 - SP 9
Een vraag met verhaspeld antwoord maken SP 3 - SP 9
Een Likert-vraag maken SP 3 - SP 9
Een combinatievraag maken SP 3 - SP 9
Een vraag met meerdere antwoorden maken SP 3 - SP 9
Een meerkeuzevraag maken SP 3 - SP 9
Een sorteervraag maken SP 3 - SP 9
Een vraag voor een vragenpakket maken SP 3 - SP 9
Een willekeurig blok maken en dit aan een toets toevoegen SP 3 - SP 9
Een vraag met een kort antwoord maken SP 3 - SP 9
Een toets maken SP 3 - SP 9
Een waar/onwaar-vraag maken SP 3 - SP 9
Opmerkingen bij cijfers maken SP 3 - SP 9
Slimme weergaven maken SP 6 - SP 9
De Grade Center-weergave aanpassen SP 6 - SP 9
Opdrachten downloaden SP 3 - SP 9
Een toets of enquête exporteren en importeren SP 3 - SP 9
Per vraag cijfers toekennen SP 8 - SP 9
Beoordeling met rubrieken SP 6 - SP 9
Opdrachten inline beoordelen SP 11
Itemanalyse SP 10 - SP 12
Cijfer nodig SP 8 - SP 9
Prestatieoverzicht SP 6 - SP 9
Ingezonden enquêtes lezen SP 3 - SP 9
Retentie Center SP 11 - SP 12
Meldingen verzenden SP 6 - SP 9
Toetsopties instellen (waaronder het instellen van een timer voor de toets) SP 8 - SP 9
Een label aan vragen toevoegen voor hergebruik SP 6 - SP 9
Een tour van de vraagzoeker volgen SP 6 - SP 9
Toetsvragen uploaden uit Microsoft® Excel SP 6 - SP 9
SafeAssign gebruiken SP 3 - SP 9
Cijfergeschiedenis weergeven en downloaden SP 6 - SP 9
Cijferdetails weergeven SP 6 - SP 9
Offline werken met het Grade Center SP 6 - SP 9

Voor studenten

Een agendagebeurtenis toevoegen SP 6 - SP 9
Modules toevoegen aan en verwijderen van je homepage SP 6 - SP 9
Het kleurenthema op de pagina Mijn instelling wijzigen SP 6 - SP 9
Je wachtwoord wijzigen SP 6 - SP 10
Je cijfers bekijken SP 6 - SP 9
Een blogvermelding maken SP 6 - SP 9
Een bericht in een discussieruimte plaatsen SP 6-9
Een nieuwe discussielijn maken SP 6-9
Een wikipagina maken en bewerken SP 6 - SP 9
De opmaak van de pagina Mijn instelling aanpassen SP 6 - SP 9
De homepage van je groep aanpassen SP 6 - SP 9
Je persoonlijke gegevens bewerken SP 6 - SP 9
Algemene navigatie en Mijn Blackboard SP 10 - SP 12
De discussieruimte gebruiken SP 12
Wikipagina's koppelen SP 6 - SP 9
Mijn Blackboard-profiel SP 10 - SP 12
Reageren op een discussielijn SP 6-9
Berichten in discussieruimten ordenen SP 6-9
Een e-mail verzenden vanuit je cursus SP 10 - SP 12
Een e-mail verzenden vanuit je cursus SP 3 - SP 9
De opties voor meldingen instellen SP 3 - SP 8
De privacyopties instellen SP 3 - SP 9
Geordend blijven door je cursus en persoonlijke taken te beheren SP 8 - SP 9
Een opdracht verzenden SP 6 - SP 9
Een toets online invullen SP 6 - SP 10
De agenda gebruiken SP 12 - SP 14
De agenda gebruiken SP 6 - SP 10
Het cursusoverzicht gebruiken SP 3 - SP 9
Discussieruimtecijfers weergeven SP 6 - SP 9
Mijn bijdrage aan een wiki weergeven SP 6 - SP 9
Werken in groepen SP 6 - SP 10