Deze informatie is alleen van toepassing op de originele ervaring.

Eigenschappen van tabblad

De pagina Eigenschappen tabblad is voor elk tabblad bijna hetzelfde. Via deze pagina kunt u de naam van een tabblad wijzigen en de instellingsrollen opgeven die toegang hebben tot dit tabblad.

Eigenschappen voor tabbladen instellen

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Communities de optie Tabbladen en modules.
 2. Selecteer Tabbladen.
 3. Selecteer Bewerken in het menu van het tabblad.

De standaardinhoud van tabbladen beheren

De modules worden weergegeven met selectievakjes in de kolommen Weergegeven en Vereist. Modules in de kolom Weergegeven kunnen door gebruikers worden weergegeven of verborgen. De modules in de kolom Vereist worden altijd weergegeven.

Standaardinhoud beheren

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Communities de optie Tabbladen en modules.
 2. Selecteer Tabbladen.
 3. Selecteer Standaardinhoud in het menu van het tabblad. In de volgende tabel worden de beschikbare taken beschreven.
  Beschikbare velden voor standaardinhoud
  Bewerking Selecteren
  Een module weergegeven op het tabblad Schakel in de kolom Weergegeven het selectievakje in voor modules die op het tabblad moeten worden weergegeven. Een ingeschakeld selectievakje geeft aan dat de module op het tabblad wordt weergegeven. Klik nog een keer op het selectievakje om een module van het tabblad te verwijderen.
  Een module verplicht weergeven op het tabblad Schakel in de kolom Vereist het selectievakje in voor modules die verplicht op het tabblad moeten worden weergegeven. Een ingeschakeld selectievakje geeft aan dat de module altijd op het tabblad wordt weergegeven. Klik nog een keer op het selectievakje om in te stellen dat modules niet vereist zijn.
  De plaatsing van de modules en de stijl op het tabblad bepalen Standaardopmaak in de instructies boven aan de pagina. De pagina Standaardopmaak wordt weergegeven.
 4. Selecteer Verzenden.

De standaardopmaak van tabbladen wijzigen

Gebruik de pagina Standaardopmaak om de stijl en ordening van modules op een tabblad te configureren. Beheerders kunnen via de pagina Modulethema aanpassen extra modulethema's maken om de stijl van modules te wijzigen.

De standaardopmaak wijzigen

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Communities de optie Tabbladen en modules.
 2. Selecteer Tabbladen.
 3. Selecteer Standaardopmaak in het menu van het tabblad. In deze tabel worden de beschikbare velden beschreven.
  Beschikbare velden voor standaardopmaak
  Veld Beschrijving
  Kolombreedten instellen
  Kolombreedten Selecteer de breedte voor elke kolom op het tabblad. Als u de standaardwaarden wilt gebruiken, selecteert u Standaard. De menukolom kan worden opgegeven in pixels of percentages. De standaardwaarde voor de menukolom is 150 pixels. Met de optie Pixels en percentages kunt u de menukolom in pixels en de andere kolommen in percentages opgeven. Als je de menukolom in percentages wilt opgeven, selecteer je Percentages en typ je de numerieke waarde voor de breedte van elke kolom. De totaalwaarde van alle percentages moet gelijk aan of lager dan 100% zijn.
  Kop instellen
  koptekst Selecteer een module die als kop voor het tabblad moet worden gebruikt. Of selecteer Geen koptekst.
  De bovenste module instellen
  Selecteer de modules die je aan het begin van de kolommen wilt plaatsen en vastmaken. Vastgemaakte modules zijn zichtbaar voor alle gebruikers.
  Inhoudsopmaak instellen
  Sorteer de modules met behulp van de pijl-omhoog en de pijl-omlaag. Je kunt modules verwijderen via het pictogram X. Modules die zijn gemarkeerd met een sterretje, zijn vereist en kun je niet verwijderen.
  Voettekst instellen
  Voettekst Selecteer een module die als voettekst voor het tabblad moet worden gebruikt. Of selecteer Geen voettekst.
  Modulethema's instellen
  Thema selecteren Selecteer een thema voor het weergeven van modules op het tabblad. Je kunt extra thema's maken met de functie Modulethema aanpassen.
 4. Selecteer Verzenden.

Hotlinkinhoud

Je kunt de koppelingen beheren die aan de linkerkant van een tabblad worden weergegeven. Koppelingen kunnen toegang bieden tot onderwijspartners, onderzoeksmiddelen of andere webpagina's die relevant zijn voor de instelling.

Hotlinkinhoud toevoegen of wijzigen

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Communities de optie Tabbladen en modules.
 2. Selecteer Tabbladen.
 3. Selecteer Hotlinkinhoud in het menu van het tabblad.
 4. Selecteer Webkoppeling maken om een koppeling te maken. Selecteer Bewerken in het menu van de koppeling om een bestaande koppeling te wijzigen. In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven.
  Beschikbare velden voor hotlinks
  Veld Beschrijving
  Informatie over de URL
  naam Voer een naam in voor de koppeling. De naam wordt weergegeven in het gebied met hotlinks.
  URL Voer de URL in voor de koppeling. Dit moet de volledige URL zijn. Bijvoorbeeld http://www.blackboard.com, niet www.blackboard.com of blackboard.com.
  Beschrijving Voer een beschrijving van de koppeling in. De beschrijving wordt weergegeven onder de koppelingsnaam in het vakje met relaties.
  Opties
  Toestaan dat gebruikers deze inhoud weergeven Selecteer Ja om de koppeling beschikbaar te maken.
  Openen in nieuw venster Selecteer Ja of Nee om te bepalen of de website via de koppeling in een apart browservenster wordt geopend.
  Datum- en tijdbeperkingen selecteren Schakel de selectievakjes Weergeven vanaf en Weergeven tot in en selecteer vervolgens het bereik van de datums waarop de map moet worden weergegeven.
 5. Selecteer Verzenden.

Hotlinkinhoud beheren

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Communities de optie Tabbladen en modules.
 2. Selecteer Tabbladen.
 3. Selecteer Hotlinkinhoud in het menu van het tabblad. Deze optie is beschikbaar voor de tabbladen Mijn instelling, Cursussen, Community en Diensten, evenals voor moduletabbladen die door een beheerder zijn gemaakt. In de volgende tabel worden de beschikbare taken beschreven.
  Beschikbare taken voor hotlinkinhoud
  Bewerking Selecteren
  Een koppeling toevoegen Een webkoppeling maken
  Een koppeling wijzigen Selecteer Bewerken in het menu van de koppeling.
  Een koppeling verwijderen Selecteer Verwijderen in het menu van de koppeling. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.
  De positie van een koppeling wijzigen De dubbele pijl links van de koppeling. Sleep de koppeling naar de gewenste positie.
 4. Selecteer Verzenden.

Hotspots

Inhoud van hotspots kan bestaan uit advertenties of andere afbeeldingen die relevant zijn voor uw instelling. Primaire hotspotinhoud wordt als koptekst op het tabblad Community weergegeven. Secundaire hotspotafbeeldingen worden weergegeven onder de externe koppelingen in het toolpaneel op portaaltabbladen. Beheerders uploaden hotspotafbeeldingen of gebruiken de HTML-optie om externe afbeeldingen en informatie te importeren.

de gegevens die op deze pagina worden ingevoerd voor de primaire hotspotinhoud, worden automatisch weergegeven in de module Primaire hotspots. Deze module is toegankelijk via de pagina Modules beheren. De module-inhoud kan alleen worden gewijzigd op de pagina Hotspots beheren.

Hotspots beheren

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Communities de optie Tabbladen en modules.
 2. Selecteer Tabbladen.
 3. Selecteer Hotspotinhoud in het menu van het tabblad. Deze optie is beschikbaar voor de tabbladen Mijn instelling, Cursussen, Community en Diensten, evenals voor moduletabbladen die door een beheerder zijn gemaakt. In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven.
  Beschikbare velden voor hotspotinhoud
  Veld Beschrijving
  Primaire hotspotinhoud bewerken
  Geen Selecteer deze optie om de primaire hotspot links van het tabblad leeg te laten.
  Afbeelding en koppeling Selecteer deze optie om een lokale afbeelding toe te voegen als de afbeelding voor de primaire hotspot. Voer een bestandsnaam in of selecteer Bladeren om te zoeken naar een afbeeldingsbestand. Deze afbeelding wordt als de primaire hotspot weergegeven wanneer je de optie Afbeelding en koppeling selecteert. Voer een URL in. De URL wordt weergegeven in een afzonderlijk browservenster wanneer de afbeelding wordt geselecteerd. Als u een URL invoert, moet u deze altijd volledig invoeren. Bijvoorbeeld: http://www.blackboard.com niet www.blackboard.com of blackboard.com
  HTML Wanneer een advertentieserver wordt gebruikt, kan het bedrijf dat de advertentieserver beheert, HTML-code aanleveren voor de advertentie. Plaats die HTML-code in dit vak om de advertenties weer te geven.
  Secundaire hotspotinhoud bewerken
  Geen Selecteer deze optie om de secundaire hotspot links van het tabblad leeg te laten.
  Afbeelding en koppeling Selecteer deze optie op een lokale afbeelding toe te voegen als de afbeelding voor de secundaire hotspot. Voer een bestandsnaam in of selecteer Bladeren om te zoeken naar een afbeeldingsbestand. Deze afbeelding wordt weergegeven als de secundaire hotspot wanneer u de optie Koppeling voor afbeelding selecteert. Voer een URL in. De URL wordt weergegeven in een afzonderlijk browservenster wanneer de afbeelding wordt geselecteerd. Als u een URL invoert, moet u deze altijd volledig invoeren. Bijvoorbeeld: http://www.blackboard.com niet www.blackboard.com of blackboard.com
  HTML Wanneer een advertentieserver wordt gebruikt, kan het bedrijf dat de advertentieserver beheert HTML-code leveren voor de advertentie. Plaats die HTML-code in dit vak om de advertenties weer te geven.

de pagina Module-eigenschappen voor het tabblad Community bevat een derde gedeelte voor hotspotinhoud.