Deze informatie is alleen van toepassing op de originele ervaring.

Moduletabbladen

Moduletabbladen

Modules zijn aparte informatiepakketten met gegevens uit Blackboard Learn en uit externe bronnen. Moduletabbladen die door de systeembeheerder worden toegevoegd, functioneren op dezelfde wijze als het tabblad Mijn instituut. U kunt meerdere moduletabbladen maken met inhoud voor specifieke instellingsrollen. De tabbladen Diensten, Community en Cursussen functioneren ook als moduletabbladen.

U kunt een moduletabblad maken met een of twee kolommen met modules, afgezien van de menukolom. Nadat u een tabblad hebt gemaakt, kunt u het aantal kolommen niet meer wijzigen.

Een moduletabblad maken

Volg de onderstaande stappen om een moduletabblad te maken.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Communities de optie Tabbladen en modules.
 2. Selecteer Tabbladen.
 3. Selecteer Moduletabblad maken. In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven.
  Beschikbare velden voor met maken van moduletabbladen
  Veld Beschrijving
  Titel U kunt de titel van het tabblad wijzigen door de tekst in dit veld aan te passen. De titel wordt weergegeven als de naam van het tabblad in het kopframe.
  Referentienaam Typ een naam voor het tabblad die eenvoudig kan worden onthouden.
  Gebruikers toestaan om het tabblad aan te passen Dit veld wordt alleen weergegeven wanneer u eigenschappen wijzigt van het tabblad Mijn instituut of een moduletabblad die door beheerders is gemaakt. Wanneer u Ja selecteert, kunnen gebruikers de modules op het tabblad ordenen en de stijl van de modules aanpassen.
  Aantal kolommen Selecteer 1 of 2 om het aantal kolommen met modules in te stellen.
  Systeembeschikbaarheid Selecteer de optie Ja of Nee. Als u Ja selecteert, kunnen gebruikers het tabblad bekijken. (Het tabblad Systeembeheer is altijd beschikbaar voor de systeembeheerder.)
 4. Selecteer Verzenden.

Tooltabbladen

Tooltabbladen

Tooltabbladen geven toegang tot een specifieke tool in Blackboard Learn. U kunt meerdere tooltabbladen maken om specifieke instellingsrollen toegang te geven tot specifieke tools. Gebruikers met de instellingsrol Student kunnen bijvoorbeeld toegang krijgen tot een tabblad met de tool Mijn cijfers. Dit tabblad is waarschijnlijk niet toegankelijk voor gebruikers met de instellingsrol Alumnus.

Een tooltabblad maken

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Communities de optie Tabbladen en modules.
 2. Selecteer Tabbladen.
 3. Selecteer Tooltabblad maken. In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven.
  Beschikbare velden voor met maken van tooltabbladen
  Veld Beschrijving
  Algemene eigenschappen
  Titel [v] Voer een titel in voor het tooltabblad. De titel wordt weergegeven als de naam van het tabblad in het kopframe.
  Referentienaam Typ een naam voor het tabblad die eenvoudig kan worden onthouden.
  Tool [v] Selecteer een tool in de keuzelijst. De geselecteerde tool is via het tabblad toegankelijk.
  beschikbaarheid
  Systeembeschikbaarheid Selecteer Ja om het tabblad beschikbaar te maken voor gebruikers.
 4. Selecteer Verzenden.

Koppelingstabbladen

Koppelingstabbladen

Koppelingstabbladen geven inhoud weer vanaf een externe webpagina op een tabblad van Blackboard Learn. Koppelingstabbladen kunnen directe toegang geven tot websites van andere instellingen voor specifieke instellingsrollen of kunnen gebruikers toegang bieden tot de website van een onderwijspartner.

Een koppelingstabblad maken

Volg de onderstaande stappen om de pagina Koppelingstabblad toevoegen te openen.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Communities de optie Tabbladen en modules.
 2. Selecteer Tabbladen.
 3. Wijs Tabblad maken aan en klik op Koppelingstabblad maken. In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven.
  Beschikbare velden voor het maken van koppelingstabbladen
  Veld Beschrijving
  Algemene eigenschappen
  Titel [v] Voer een titel in voor het koppelingstabblad. De titel wordt weergegeven als de naam van het tabblad in het kopframe.
  Referentienaam Typ een naam voor het tabblad die eenvoudig kan worden onthouden.
  Webkoppeling [v] Typ de volledige URL voor een webpagina. Dit moet de volledige URL zijn. Bijvoorbeeld:

  http://www.blackboard.com

  niet

  www.blackboard.com of blackboard.com

  De webpagina is via het tabblad toegankelijk.

  beschikbaarheid
  Systeembeschikbaarheid Selecteer Ja om het tabblad beschikbaar te maken voor gebruikers.
 4. Selecteer Verzenden.