Deze informatie is alleen van toepassing op de originele ervaring.

Toolpaneel

Het toolpaneel wordt links op een tabblad weergegeven. De linkerkant van een tabblad kan ook webkoppelingen bevatten. U kunt het toolpaneel van een tabblad een andere naam geven via de pagina Tabbladen en modules. Via deze pagina bepaalt u hoe tools worden weergegeven binnen het toolpaneel. Ook kunt u hier de namen opgeven van tools en de volgorde. Uitgeschakelde tools worden niet opgenomen in het toolpaneel.

Beheerders kunnen niet alleen tools opnemen in het toolpaneel, maar ook webkoppelingen.

de instellingen die zijn geconfigureerd voor cursustools, zijn anders dan de instellingen voor het toolpaneel. Wijzigingen in de cursustools of in het toolpaneel staan los van elkaar.

Tools stelt u al dan niet beschikbaar via het toolpaneel op de pagina Tool toevoegen of de pagina Tool bewerken. Beide pagina's bevatten dezelfde velden voor het toevoegen of wijzigen van een tool. De instellingen die u hier configureert, zijn alleen van toepassing op de tool zoals deze wordt weergegeven in het toolpaneel.


Een tool toevoegen of bewerken

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Communities de optie Tabbladen en modules.
 2. Selecteer Toolpaneel.
 3. Selecteer Tool toevoegen of open het menu van een bestaande tool en selecteer Bewerken. In de volgende tabel worden de beschikbare opties beschreven.
  Opties voor tools
  Optie Beschrijving
  Informatie invoeren
  Titel [v] Typ of wijzig de titel van de tool.
  Tool [v] Selecteer een tool in de lijst. Dit veld kunt u achteraf niet meer wijzigen. Op de pagina Tool bewerken kan dit veld niet worden gewijzigd.
  Beschikbaar Selecteer Ja of Nee om deze tool al dan niet via het toolpaneel beschikbaar te maken voor gebruikers.
 4. Selecteer Verzenden.

Een webkoppeling naar het toolpaneel toevoegen of wijzigen

U voegt koppelingen naar andere webpagina's toe aan het toolpaneel via de pagina Webkoppeling toevoegen. Webkoppelingen die al deel uitmaken van het toolpaneel werkt u bij via de pagina Webkoppeling bewerken. Beide pagina's bevatten dezelfde vakken voor het toevoegen of wijzigen van een webkoppeling.

Webkoppelingen toevoegen of wijzigen in het toolpaneel

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Communities de optie Tabbladen en modules.
 2. Selecteer Toolpaneel.
 3. Selecteer Webkoppeling maken om een koppeling te maken. Selecteer Bewerken in het menu van de koppeling om een bestaande koppeling te wijzigen. In de volgende tabel worden de beschikbare opties beschreven.
  Opties voor webkoppelingen
  Optie Beschrijving
  Informatie invoeren
  Titel [v] Voer de titel van de koppeling in of wijzig deze.
  Webkoppeling [v] Voer de URL van de koppeling in of wijzig deze. Dit moet de volledige URL zijn. Bijvoorbeeld: http://www.blackboard.com, niet www.blackboard.com of blackboard.com
  Beschikbaar Selecteer Ja of Nee om deze koppeling al dan niet via het toolpaneel beschikbaar te maken voor gebruikers.
 4. Selecteer Verzenden.